Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU SA THẦY Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MINH DŨNG KON TUM Gói...
Phân mục: Kết quả đấu thầu tại Kon Tum

Xây lắp + thiết bị dự án (điều chỉnh) hạng mục: Hệ thống cấp nước sinh hoạt

Ban QLDA đầu tư xây dựng thành phố Kon Tum Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Xây lắp +...

Gói thầu xây lắp

CÔNG TY TNHH MTV NGUYÊN KHOA KON TUM Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu xây lắp (...

Gói thầu 22MBAT-G50: Cung cấp MBA cho Kon Tum, Đăk Lăk, Đăk Nông

TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN TRUNG Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu 22MBAT-G50: Cung cấp MBA...

Gói thầu số 26 (PTV-04): Thí nghiệm hiệu chỉnh thiết bị

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐIỆN 2 - CHI NHÁNH TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước...

Xây lắp công trình

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Kon Plông Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Xây lắp...

(gia hạn) Gói thầu 3: Cung cấp vật liệu điện.

CÔNG TY ĐIỆN LỰC KON TUM Mời đấu thầu rộng rãi trong nước Gói thầu: Gói thầu 3: Cung cấp vật liệu điện. (Mã số...

Gói thầu xây lắp công trình

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ HIẾU Mời chào hàng cạnh tranh trong nước Gói thầu: Gói thầu xây lắp công trình (...

Gói thầu thi công đoạn Km19+900 – Km39+500

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, dân dụng và công nghiệp tỉnh Kon Tum ...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gói thầu 1: Cung cấp cấu kiện kim loại mạ kẽm. (Số thông báo: IB2200096877 – 00. Thời điểm đăng tải: 03/02/2023 15:10)

Bên mời thầu: CÔNG TY ĐIỆN LỰC KON TUM Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG ĐIỆN BÍCH HẠNH Dự...
Phân mục: Kết quả đấu thầu tại Kon Tum

Kế hoạch Lựa chọn nhà thầu thầu dự án: Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (bổ sung) dự án Trụ sở làm việc các đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh . Số KHLCNT: PL2300001047

Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, dân dụng và công nghiệp tỉnh Kon...
Phân mục: Kế hoạch đấu thầu tại Kon Tum

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: May trang phục y tế năm 2023 tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum (Số thông báo: IB2300003695 – 00. Thời điểm đăng tải: 02/02/2023 14:20)

Bên mời thầu: Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum Nhà thầu trúng thầu: HỘ KINH DOANH HIỆU VẢI THANH Dự án: May trang phục y...
Phân mục: Kết quả đấu thầu tại Kon Tum

Mua sắm dịch vụ thực hiện việc hướng dẫn, tiếp nhận, số hoá hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính

CÔNG TY TNHH MTV NGUYÊN KHOA KON TUM Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua sắm dịch vụ thực...

Gói thầu: Mua vật tư Khai thác

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CAO SU CHƯMOMRAY Mời chào hàng cạnh tranh trong nước Gói thầu: Gói thầu: Mua vật...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua mái xốp che mưa trang bị cho vườn cây cao su khai thác đợt 1 năm 2023 (Số thông báo: IB2200102088 – 02. Thời điểm đăng tải: 01/02/2023 14:11)

Bên mời thầu: CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN CAO SU KON TUM Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT...
Phân mục: Kết quả đấu thầu tại Kon Tum

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gói thầu tư vấn Lập đồ án quy hoạch (Số thông báo: IB2200065110 – 01. Thời điểm đăng tải: 01/02/2023 09:40)

Bên mời thầu: Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum Nhà thầu trúng thầu: Phân viện Quy hoạch đô thị...
Phân mục: Kết quả đấu thầu tại Kon Tum

Gói thầu: Mua vật tư Khai thác

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CAO SU CHƯMOMRAY Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Gói thầu: Mua vật...

(hủy thầu) Mua sắm vật tư khai thác trang bị vườn cây cao su cạo tận thu đợt 1 năm 2023

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN CAO SU KON TUM Mời chào hàng cạnh tranh rút gọn trong nước Gói thầu: Mua...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: CÔNG TY ĐIỆN LỰC KON TUM Nhà thầu trúng thầu: 1/ CÔNG TY TNHH NGŨ HÀNH SƠN 2+3/ CÔNG TY TRÁCH NHIỆM...
Phân mục: Kết quả đấu thầu tại Kon Tum