Mua sắm tài sản, trang thiết bị hội trường của Ban quản lý khu kinh tế tỉnh

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua sắm tài sản, trang thiết bị...

Gói thầu tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Kon Rẫy Mời đấu thầu rộng rãi trong nước: Gói thầu tư vấn giám sát...
Phân mục: Tuyển chọn tư vấn tại Kon Tum

(gia hạn) Sửa chữa, nâng cấp hệ thống truyền thanh không dây

Trung tâm Văn hóa – Thể thao – Du lịch và Truyền thông huyện Kon Plông Mời chào hang cạnh tranh trong nước gói thầu:...

(gia hạn) Cung cấp phôi nấm

Hợp tác xã nông nghiệp 81 Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu; Cung cấp phôi nấm (Số thông báo: 20201136415 – 00....

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Sư đoàn 10 - quân đoàn 3 Nhà thầu trúng thầu: 1/ 3/ 5/ BÁCH HÓA TỔNG HỢP NAM PHƯƠNG 2/ 4/...
Phân mục: Kết quả đấu thầu tại Kon Tum

Kế hoạch đấu thầu dự án: Dịch vụ sự nghiệp công sử dụng kinh phí ngân sách và sản phẩm, dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn thành phố Kon Tum năm 2021

Chủ đầu tư: Phòng quản lý Đô thị thành phố Kon Tum (Được phê duyệt tại văn bản ngày 19/11/2020 ) Giá dự toán: 80.872.925.596...
Phân mục: Kế hoạch đấu thầu tại Kon Tum

Mua giống cây cà phê Catimor, phân bón và vôi để thực hiện trên địa bàn xã Măng Ri năm 2020

Ủy ban nhân dân xã Măng Ri, huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum Mời Chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua giống...

Mua sắm trang thiết bị phục vụ văn hóa – khu thể thao xã và các thôn trên địa bàn xã Đăk Tờ Kan

Ủy ban nhân dân xã Đăk Tờ Kan Mời Chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua sắm trang thiết bị phục vụ văn...

(gia hạn) Mua sắm 01 bộ âm thanh trong hội trường trung tâm và 01 bộ âm thanh phục vụ lưu động

Trung tâm Văn hóa – Thể thao – Du lịch và Truyền thông huyện Kon Plông Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu:...

Trường Mầm non xã Đăk Mar; Hạng mục: Nhà lớp học 05 phòng

Ủy ban nhân dân xã Đắk Mar Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Trường Mầm non xã Đăk Mar; Hạng mục: Nhà...

Sửa chữa, nâng cấp hệ thống truyền thanh không dây

Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Du lịch và Truyền thông huyện Kon Plông Mời chào hang cạnh tranh trong nước gói thầu:...

Xây lắp công trình Nâng cấp, sửa chữa các trường học trên địa bàn thị trấn Plei Kần

Ban QL dự án đầu tư xây dựng huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum Chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Xây lắp công...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’

Bên mời thầu: Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng Khu kinh tế tỉnh Kon Tum Nhà thầu trúng thầu: 1+2/Công ty TNHH tư...
Phân mục: Kết quả đấu thầu tại Kon Tum

Xây lắp công trình

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Kon Rẫy Mời đấu thầu rộng rãi trong nước: Xây lắp công trình (Số thông...

Gói thầu 43: Cung cấp bảo hiểm năm 2021

Công ty Điện lực Kon Tum Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu; Gói thầu 43: Cung cấp bảo hiểm năm 2021 (Số...

Mua giống Đảng sâm, Sơn tra và phân hữu cơ sinh học để thực hiện trên địa bàn xã Tê Xăng năm 2020

Ủy ban nhân dân xã Tê Xăng, huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum Mời Chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua giống...

Mua giống Đảng sâm, phân hữu cơ sinh học để thực hiện trên địa bàn xã Tê Xăng năm 2020

Ủy ban nhân dân xã Tê Xăng, huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum Mời Chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua giống...

Mua trâu giống sinh sản của UBND xã Ngọc Linh

Công ty TNHH MTV Nguyên Khoa Kon Tum Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua trâu giống sinh sản của UBND xã...