Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gói thầu số 4: Xây lắp toàn bộ công trình (Số thông báo: 20201102392 – 00. Thời điểm đăng tải: 20/11/2020 14:45)

Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Phan Thiết Nhà thầu trúng thầu: Liên danh Công ty Cổ...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Máy nén khí và bình dưỡng khí (Số thông báo: 20201002876 – 00. Thời điểm đăng tải: 20/11/2020 14:50)

Bên mời thầu: Ban quản lý Vườn quốc gia Côn Đảo Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY CỔ PHẦN ASIN VIỆT NAM Dự án: Phương án...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’

Bên mời thầu: Công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng Kiến Việt Nhà thầu trúng thầu: 1/Công ty Cổ phần dịch vụ...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 (Số thông báo: 20201156995 – 00. Thời điểm đăng tải: 19/11/2020 15:33)

Bên mời thầu: CHI NHÁNH TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ VIỆT NAM – CÔNG TY ĐIỀU HÀNH ĐƯỜNG ỐNG TÂY NAM Nhà thầu trúng thầu: CÔNG...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Chi phí trang bị phần mềm quản lý tiền lương giáo dục (Số thông báo: 20201112683 – 00. Thời điểm đăng tải: 19/11/2020 16:51)

Bên mời thầu: Công ty TNHH Tư vấn Đấu thầu Cửu Long Kiên Giang Nhà thầu trúng thầu: Công ty cổ phần MISA Dự án: Trang...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gói thầu số 01: Sửa chữa gia cường các cầu trên tuyến ĐT.963D + đảm bảo giao thông (Số thông báo: 20201080017 – 00. Thời điểm đăng tải: 19/11/2020 10:41)

Bên mời thầu: Công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn đầu tư và xây dựng Trường Thịnh Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY CP...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Phú Quốc Nhà thầu trúng thầu: 1/ Liên danh Công ty TNHH...

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ CÔNG KHAI CẢ LÔ CỔ PHẦN CỦA TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HUD KIÊN GIANG

Căn cứ Nghị quyết số 896 / NQ - HĐTV ngày 9-11-2020 của Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị...

Gói thầu số 9: Giám sát thi công XD (Giao thông)

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Phú Quốc Mời đấu thầu rộng rãi trong nước: Gói thầu số 9: Giám sát...

Gói thầu số 16: Nội thất văn phòng

Công ty TNHH Tư vấn Đại học Xây dựng Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu; Gói thầu số 16: Nội thất văn...

Gói thầu số 04 Mua sắm thức ăn tôm

Công ty TNHH Một thành viên Tư vấn xây dựng Cao Huỳnh Phát Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu; Gói thầu số...

Gói thầu số 05: Mua sắm thuốc diệt khuẩn

Công ty TNHH Một thành viên Tư vấn xây dựng Cao Huỳnh Phát Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu; Gói thầu số...

Gói thầu số 04 Mua sắm thức ăn tôm

Công ty TNHH Một thành viên Tư vấn xây dựng Cao Huỳnh Phát Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu; Gói thầu số...

Gói thầu số 04 Mua sắm thức ăn tôm Gói thầu số 06 Mua sắm chế phẩm sinh học

Công ty TNHH Một thành viên Tư vấn xây dựng Cao Huỳnh Phát Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu; Gói thầu số...

Gói thầu số 05 Mua sắm thuốc diệt khuẩn

Công ty TNHH Một thành viên Tư vấn xây dựng Cao Huỳnh Phát Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu; Gói thầu số...

Gói thầu số 06 Mua sắm chế phẩm sinh học

Công ty TNHH Một thành viên Tư vấn xây dựng Cao Huỳnh Phát Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu; Gói thầu số...

(hủy thầu) Cung cấp VTTB phục vụ ứng cứu thông tin năm 2021

Công ty Điện lực Kiên Giang Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Cung cấp VTTB phục vụ ứng cứu thông tin năm...

(hủy thầu) Cung cấp trang thiết bị văn phòng từ nguồn chi phí QLDA công trình ĐTXD năm 2020 (đợt 1)

Công ty Điện lực Kiên Giang Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Cung cấp trang thiết bị văn phòng từ nguồn chi...