Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Thuốc generic 2 (Số thông báo: 20201053541 – 00. Thời điểm đăng tải: 20/11/2020 15:13)

Bên mời thầu: Bệnh viện đa khoa Tỉnh Khánh Hòa Nhà thầu trúng thầu: Công ty Cổ phần Dược Phẩm Trung Ương CODUPHA Dự án: Thuốc...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm vật chất bảo đảm huấn luyện bằng kinh phí Quốc phòng thường xuyên năm 2020. (Số thông báo: 20201124335 – 00. Thời điểm đăng tải: 20/11/2020 15:16)

Bên mời thầu: Lữ đoàn 189 Nhà thầu trúng thầu: HỘ KINH DOANH TRUNG TÂM ĐIỆN TỬ TIN HỌC VIỆT PHÁT Dự án: Mua sắm vật...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Thuê dịch vụ bảo vệ trạm Đắk Lắk (Số thông báo: 20201013864 – 00. Thời điểm đăng tải: 20/11/2020 10:16)

Bên mời thầu: Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực VII Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH Dịch vụ Bảo vệ CIC Dự...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Tuy Hòa Nhà thầu trúng thầu: 1/ CÔNG TY TNHH XÂY...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua linh kiện để sửa chữa cho máy xử lý chất thải y tế (Số thông báo: 20201121889 – 00. Thời điểm đăng tải: 19/11/2020 13:39)

Bên mời thầu: Bệnh viện đa khoa Tỉnh Khánh Hòa Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH Thương mại Thanh Phương Dự án: Mua linh kiện...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Sửa chữa duy tu Trạm kiểm soát Ba Ngòi Đồn Biên phòng Cam Ranh (384) (Số thông báo: 20201050303 – 01. Thời điểm đăng tải: 19/11/2020 10:31)

Bên mời thầu: Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH Xây dựng Đô thị Nha...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Thi công xây dựng đường nội bộ, cây xanh (Số thông báo: 20201025117 – 00. Thời điểm đăng tải: 19/11/2020 10:20)

Bên mời thầu: Công ty cổ phần Khai thác bến xe và Dịch vụ vận tải Khánh Hòa Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Thi công xây dựng và lắp đặt hệ thống PCCC, chống sét, bể nước ngầm (Số thông báo: 20201025092 – 00. Thời điểm đăng tải: 19/11/2020 10:25)

Bên mời thầu: Công ty cổ phần Khai thác bến xe và Dịch vụ vận tải Khánh Hòa Nhà thầu trúng thầu: LIÊN DANH AN...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Lập quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030, kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Diên Khánh (Số thông báo: 20201021635 – 00. Thời điểm đăng tải: 19/11/2020 14:45)

Bên mời thầu: Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Diên Khánh tỉnh Khánh Hòa Nhà thầu trúng thầu: Công ty cổ phần Quy hoạch...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua linh kiện để sửa chữa cho máy xử lý chất thải y tế (Số thông báo: 20201121889 – 00. Thời điểm đăng tải: 19/11/2020 13:39)

Bên mời thầu: Bệnh viện đa khoa Tỉnh Khánh Hòa Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH Thương mại Thanh Phương Dự án: Mua linh kiện...

Xây lắp

ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG PHƯỚC HÒA Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Xây lắp (Số thông báo: 20201162468 - 00. Thời...

Gói thầu số 02: Nguyên vật liệu sản xuất thức ăn

Công ty TNHH Nhà nước MTV Yến sào Khánh Hòa Mời Chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Gói thầu số 02: Nguyên vật...

Gói thầu B2_Thiết bị học lý thuyết + văn phòng + thư viện + phòng học bộ môn (kể cả thiết bị tối thiểu cấp THPT)

Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Gói thầu B2_Thiết bị học lý thuyết +...

Mua sắm vật chất huấn luyện

Lữ đoàn 189 Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua sắm vật chất huấn luyện bằng kinh phí Quốc phòng thường xuyên...

Cung cấp và lắp đặt thiết bị

UBND xã Khánh Nam, huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa Mời Chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Cung cấp và lắp đặt thiết...

Gói thầu số 3: Máy sấy viên

Công ty TNHH Nhà nước MTV Yến sào Khánh Hòa Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu; Gói thầu số 3: Máy sấy...

Tư vấn giám sát gói thầu xây lắp

Ban Quản lý dự án các công trình xây dựng Ninh Hòa Mời đấu thầu rộng rãi trong nước: Tư vấn giám sát gói thầu...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Cung cấp vật tư, thiết bị và triển khai lắp đặt bãi luyện tập thể lực (Số thông báo: 20201060559 – 00. Thời điểm đăng tải: 18/11/2020 10:34)

Bên mời thầu: Học viện Hải quân Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIỆN TÍN Dự án: Đầu tư nâng...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: KHO BẠC NHÀ NƯỚC KHÁNH HÒA Nhà thầu trúng thầu: 1/ Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng SH 2/ Công ty...