Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’

Bên mời thầu: Ban Duy tu các công trình hạ tầng kỹ thuật Đô thị thuộc Sở Xây dựng Nhà thầu trúng thầu: 1/ Công...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Gói thầu số 04: Xây lắp đoạn 100m kè chắn cát phía Nam (đợt 1) (Số thông báo: 20210342739 – 02. Thời điểm đăng tải: 05/05/2021 08:15)

Bên mời thầu: Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình giao thông Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH Xây dựng Mỹ Đà Dự án:...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Gói thầu số 16: Chống mối (Số thông báo: 20210505395 – 00. Thời điểm đăng tải: 05/05/2021 10:03)

Bên mời thầu: Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Ba Vì Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY CỔ PHẦN AN TRƯỜNG PHÁT Dự án: Trường...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’

Bên mời thầu: Ban QLDA Đầu tư xây dựng huyện Nho Quan Nhà thầu trúng thầu: 1/ Liên danh Trung tâm Tư vấn Xây dựng...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’

Bên mời thầu: Ban quản lý các chương trình mục tiêu quốc gia xã Mã Ba, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng Nhà thầu trúng...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’

Bên mời thầu: Ban quản lý các chương trình mục tiêu quốc gia xã Tổng Cọt Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’

Bên mời thầu: Ban Quản lý Bảo trì đường bộ Lào Cai Nhà thầu trúng thầu: 1/ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BỘ LÀO CAI;...
Phân mục: Kết quả đấu thầu tại Lào Cai

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Gói thầu xây dựng và lắp đặt thiết bị (Số thông báo: 20210405720 – 00. Thời điểm đăng tải: 05/05/2021 16:31)

Bên mời thầu: Ban QLDA đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất thành phố Quy Nhơn Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY TNHH...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Xây lắp công trình (Số thông báo: 20210228063 – 00. Thời điểm đăng tải: 05/05/2021 08:55)

Bên mời thầu: Ban Quản lý bảo trì đường bộ Nhà thầu trúng thầu: Công ty Cổ phần Quản lý và Sửa chữa Đường bộ...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Tư vấn khảo sát, lập dự án (Số thông báo: 20210504885 – 00. Thời điểm đăng tải: 05/05/2021 08:49)

Bên mời thầu: Ban quản lý bảo trì đường bộ Sơn La Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ GIAO THÔNG...
Phân mục: Kết quả đấu thầu tại Sơn La

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’

Bên mời thầu: Ban Quản lý các dự án huyện Đồng Phú Nhà thầu trúng thầu: 1/ CÔNG TY TNHH MTV TMDV NGÔI SAO MỚI;...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’

Bên mời thầu: Ban Quản lý các dự án Công trình Kiến trúc Viễn thông Hà Nội Nhà thầu trúng thầu: 1/ Công ty TNHH...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’

Bên mời thầu: Ban Quản lý các dự án Công trình Kiến trúc Viễn thông Hà Nội Nhà thầu trúng thầu: 1/ Công ty Cổ...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’

Bên mời thầu: BAN QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH HUYỆN THỚI BÌNH Nhà thầu trúng thầu: 1/ Công ty TNHH MTV...
Phân mục: Kết quả đấu thầu tại Cà Mau

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’

Bên mời thầu: Ban Quản lý các dự án công trình thông tin 1 - Viễn thông Hà Nội Nhà thầu trúng thầu: 1/ Công...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’

Bên mời thầu: BAN QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH HUYỆN THỚI BÌNH Nhà thầu trúng thầu: 1+2/ Tổng Công ty Bảo...
Phân mục: Kết quả đấu thầu tại Cà Mau

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’

Bên mời thầu: BAN QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH HUYỆN THỚI BÌNH Nhà thầu trúng thầu: 1/ Liên danh Bảo Khang...
Phân mục: Kết quả đấu thầu tại Cà Mau