Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Ban quản lý bảo trì công trình giao thông và điều hành hoạt động vận tải hành khách công cộng Nhà thầu...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gói thầu số 02: Thiết kế bản vẽ thi công – dự toán (Số thông báo: 20211193336 – 00. Thời điểm đăng tải: 19/01/2022 17:15)

Bên mời thầu: Ban QLDA công trình Xây dựng tỉnh Cà Mau Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TƯ VẤN THIẾT...
Phân mục: Kết quả đấu thầu tại Cà Mau

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gói thầu số 10: Tư vấn giám sát thi công xây dựng (Số thông báo: 20211221166 – 00. Thời điểm đăng tải: 19/01/2022 09:39)

Bên mời thầu: Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Ba Vì Nhà thầu trúng thầu: Công ty Cổ phần thương mại và xây dựng...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Ban quản lý bảo trì công trình giao thông và điều hành hoạt động vận tải hành khách công cộng Nhà thầu...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Ban Quản lý các dự án đầu tư và xây dựng thành phố Tam Kỳ Nhà thầu trúng thầu: 1/ CÔNG TY...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gói thầu số 10: Tư vấn giám sát thi công xây dựng (Số thông báo: 20211217386 – 00. Thời điểm đăng tải: 19/01/2022 14:54)

Bên mời thầu: Ban Quản lý các dự án nước ngoài tỉnh Lào Cai Nhà thầu trúng thầu: Liên danh Trung tâm TVGS&QLDA xây dựng...
Phân mục: Kết quả đấu thầu tại Lào Cai

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gói thầu số 04: Thi công xây dơngj công trình (bao gồm thử tải cọc) (Số thông báo: 20211258565 – 00. Thời điểm đăng tải: 19/01/2022 10:44)

Bên mời thầu: Ban quản lý các dự án ODA và NGO tỉnh Cà Mau Nhà thầu trúng thầu: Liên danh Công ty TNHH MTV...
Phân mục: Kết quả đấu thầu tại Cà Mau

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Tư vấn 12: Kiểm toán (Số thông báo: 20220143286 – 00. Thời điểm đăng tải: 19/01/2022 15:15)

Bên mời thầu: Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình huyện Hóc Môn Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY TNHH HÃNG KIỂM TOÁN...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Tư vấn giám sát thi công (Số thông báo: 20220142956 – 00. Thời điểm đăng tải: 19/01/2022 14:40)

Bên mời thầu: Ban Quản lý Đầu tư Xây dựng Công trình Quận 5 Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gói thầu TV10: Tư vấn kiểm định, đánh giá chất lượng công trình (Số thông báo: 20211108555 – 00. Thời điểm đăng tải: 19/01/2022 14:52)

Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án 2 Nhà thầu trúng thầu: Trung tâm Khoa học Công nghệ Giao thông Vận tải Dự án: Dự...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gói thầu số 04: Tư vấn giám sát khảo sát bước Báo cáo nghiên cứu khả thi (Số thông báo: 20220143762 – 00. Thời điểm đăng tải: 19/01/2022 16:12)

Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án 5 Nhà thầu trúng thầu: Trung tâm Kỹ thuật đường bộ 3 Dự án: Cải tạo, nâng cấp...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình (Số thông báo: 20220144640 – 00. Thời điểm đăng tải: 19/01/2022 21:47)

Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án các công trình Bưu điện, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam Nhà thầu trúng thầu: CÔNG...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gói thầu số 07: Rà phá bom, mìn, vật nổ (Số thông báo: 20220142174 – 00. Thời điểm đăng tải: 19/01/2022 10:43)

Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Bạc Liêu Nhà thầu trúng thầu: Công...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Hòa Bình Nhà thầu trúng thầu: 1/...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Trị Nhà thầu trúng thầu: 1/...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gói thầu số 06: Tính toán thoát lũ, ổn định đê điều (Số thông báo: 20220144168 – 00. Thời điểm đăng tải: 19/01/2022 17:06)

Bên mời thầu: BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÁC CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG, NÔNG NGHIỆP TỈNH BẮC GIANG Nhà thầu trúng...