Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’

Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Thủy Nguyên Nhà thầu trúng thầu: 1/Công ty cổ phần Trường Sinh;...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Xây lắp (Số thông báo: 20210136880 – 00. Thời điểm đăng tải: 24/02/2021 09:16)

Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Việt Yên Nhà thầu trúng thầu: Liên danh Công ty TNHH Xuân...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Giám sát thi công XD + thiết bị (Số thông báo: 20201010596 – 00. Thời điểm đăng tải: 24/02/2021 17:35)

Bên mời thầu: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực - Agribank Nhà thầu trúng thầu: Liên danh Công ty Cổ...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’

Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang Nhà thầu trúng thầu: 1/Công...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Tư vấn giám sát thi công xây dựng và đảm bảo an toàn giao thông (Số thông báo: 20201274745 – 00. Thời điểm đăng tải: 24/02/2021 09:49)

Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Củ Chi Nhà thầu trúng thầu: Công Ty TNHH Tư...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Tư vấn giám sát thi công xây dựng (Số thông báo: 20210232526 – 00. Thời điểm đăng tải: 24/02/2021 09:50)

Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Quận 3 Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH Kiến Thạch Dự...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’

Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Quận 3 Nhà thầu trúng thầu: 1/Công ty TNHH Tư vấn...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’

Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Quận 3 Nhà thầu trúng thầu: 1/Công ty Cổ phần bảo...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’

Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Quận 3 Nhà thầu trúng thầu: 1/Công ty Cổ phần Thẩm...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’

Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Quận 3 Nhà thầu trúng thầu: 1/Liên Hiệp Địa Chất Công...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Gói thầu số 06: Tư vấn thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình (Số thông báo: 20201288573 – 00. Thời điểm đăng tải: 24/02/2021 14:51)

Bên mời thầu: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực thị xã Duyên Hải Nhà thầu trúng thầu: Công ty cổ...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Thi công xây dựng công trình (Số thông báo: 20201218440 – 00. Thời điểm đăng tải: 24/02/2021 16:16)

Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng ngành Giao thông tỉnh Tây Ninh Nhà thầu trúng thầu: Liên danh Công...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Cung cấp thiết bị trường học phục vụ giảng dạy và thiết bị bếp ăn (Số thông báo: 20201243309 – 00. Thời điểm đăng tải: 24/02/2021 08:37)

Bên mời thầu: BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG QUẬN BA ĐÌNH Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH Nhật Linh Đà...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’

Bên mời thầu: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Ninh Bình Nhà thầu trúng thầu: 1+2/Công ty TNHH Kiểm Toán...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Gói thầu số 01: Nâng cấp, sửa chữa cầu C247 thành phố Sóc Trăng (Số thông báo: 20210146075 – 00. Thời điểm đăng tải: 24/02/2021 14:34)

Bên mời thầu: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Sóc Trăng Nhà thầu trúng thầu: Công ty Cổ phần SBTECH(2200255802...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Tư vấn khảo sát, lập thiết kế kỹ thuật- dự toán (Số thông báo: 20210114677 – 00. Thời điểm đăng tải: 24/02/2021 14:25)

Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Công trình công cộng huyện Bảo Lâm Nhà thầu trúng thầu: CÔNG...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’

Bên mời thầu: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Tây Sơn Nhà thầu trúng thầu: 1/CÔNG...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’

Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án di dân tái định cư thủy điện Sơn La Nhà thầu trúng thầu: 1/CÔNG TY CP ĐẦU...
Phân mục: Kết quả đấu thầu tại Sơn La

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Thi công xây dựng (Số thông báo: 20210139174 – 00. Thời điểm đăng tải: 24/02/2021 16:53)

Bên mời thầu: Ban quản lý Dự án ĐTXD huyện Hoài Đức Nhà thầu trúng thầu: Công ty cổ phần đầu tư kinh doanh nhà,...