Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: CHI NHÁNH TẬP ĐOÀN BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT NAM – VIỄN THÔNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Nhà thầu trúng thầu:...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gói thầu số 03: Thi công xây dựng (Số thông báo: IB2300075191 – 00. Thời điểm đăng tải: 01/06/2023 09:10)

Bên mời thầu: Ban QLDA Đầu tư xây dựng huyện Yên Định Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY CỔ PHẦN TV VÀ XD TRƯỜNG SƠN...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gói thầu số 01: Chi phí xây dựng (Số thông báo: IB2300032490 – 01. Thời điểm đăng tải: 01/06/2023 09:32)

Bên mời thầu: Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng huyện Anh Sơn Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY TNHH DANH NHUNG Dự...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Ban quản lý các dự án ODA và NGO tỉnh Cà Mau Nhà thầu trúng thầu: 1/ CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH...
Phân mục: Kết quả đấu thầu tại Cà Mau

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình tỉnh Vĩnh Phúc Nhà thầu trúng thầu: 1/ CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gói thầu số 02: Xây lắp công trình (Số thông báo: IB2300062678 – 00. Thời điểm đăng tải: 01/06/2023 08:36)

Bên mời thầu: Ban quản lý dự án Bảo trì đường bộ Sở giao thông vận tải Hà Giang Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Thi công xây dựng, cung cấp và lắp đặt thiết bị đợt 2 (Số thông báo: IB2300022226 – 00. Thời điểm đăng tải: 01/06/2023 10:08)

Bên mời thầu: Ban Quản Lý Dự Án Các Công Trình Xây Dựng Của Đảng Ở Trung Ương Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY CỔ...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gói thầu số 1: Thi công xây lắp công trình (Số thông báo: IB2300004974 – 01. Thời điểm đăng tải: 01/06/2023 15:07)

Bên mời thầu: BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gói thầu số 02: Thi công xây lắp công trình (Số thông báo: IB2300068572 – 00. Thời điểm đăng tải: 01/06/2023 09:46)

Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án đầu tư và dịch vụ công cộng huyện Lâm Thao Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY CỔ...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gói thầu TV15: Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT gói thầu XL1, XL4, XL5, XL7, XL10. (Số thông báo: IB2300113296 – 00. Thời điểm đăng tải: 01/06/2023 15:04)

Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY TNHH TƯ...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gói thầu số 09 VT2-XL: Cây xanh, thảm cỏ, tiểu cảnh dự án (Số thông báo: IB2300069485 – 00. Thời điểm đăng tải: 01/06/2023 14:39)

Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Thành phố Hà Nội Nhà thầu trúng thầu: Dự...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gói thầu số 07: Thi công xây dựng huyện Na Rì (Số thông báo: IB2300071554 – 00. Thời điểm đăng tải: 01/06/2023 08:57)

Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Băc Kạn Nhà...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gói thầu số 06: Tư vấn khảo sát, lập Báo cáo nghiên cứu khả thi (Số thông báo: IB2300086041 – 01. Thời điểm đăng tải: 01/06/2023 08:51)

Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Băc Kạn Nhà...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gói thầu số 03 Thi công xây dựng (Số thông báo: IB2300083403 – 00. Thời điểm đăng tải: 01/06/2023 16:35)

Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Bạch Thông Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY CP THÀNH ĐẠT Dự án:...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gói số 01.XL: Xây dựng nhà chức năng 3 tầng và nhà đa năng Trường THCS Xuân Diệu (Số thông báo: IB2300047205 – 00. Thời điểm đăng tải: 01/06/2023 14:12)

Bên mời thầu: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Can Lộc Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gói thầu số 04: Thi công xây dựng công trình (Số thông báo: IB2300076129 – 01. Thời điểm đăng tải: 01/06/2023 09:53)

Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Lộc Bình Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Xây lắp (Số thông báo: IB2300070642 – 00. Thời điểm đăng tải: 01/06/2023 09:57)

Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Long Điền Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN...