Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Ban quản lý dự án Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai thực hiện tại...
Phân mục: Kết quả đấu thầu tại Lào Cai

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gói thầu TV1: Tư vấn thiết kế bản vẽ thi công – dự toán (Số thông báo: 20201031907 – 00. Thời điểm đăng tải: 25/11/2020 15:38)

Bên mời thầu: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Đông Anh Nhà thầu trúng thầu: Liên danh Công ty cổ phần...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN XÂY DỰNG ĐIỆN MIỀN BẮC, CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC Nhà thầu trúng...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án Truyền tải điện - Chi nhánh Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia Nhà thầu trúng...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: gói thầu số 21 – Chi phí giám sát thi công xây dựng gói thầu số 20 (Số thông báo: 20200975191 – 00. Thời điểm đăng tải: 25/11/2020 17:04)

Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án xây dựng dân dụng và công nghiệp tỉnh Bạc Liêu Nhà thầu trúng thầu: Công ty cổ...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Tháp Mười Nhà thầu trúng thầu: 1/ 2/ Công ty TNHH...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gói thầu số 1 – Mua mới xe ô tô (Số thông báo: 20201058409 – 00. Thời điểm đăng tải: 25/11/2020 14:36)

Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Tân Hồng Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY TNHH ĐẠI PHÁT...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Thi công xây dựng công trình (Số thông báo: 20201078050 – 01. Thời điểm đăng tải: 25/11/2020 19:30)

Bên mời thầu: Ban quản lý rừng ATK Định Hóa Nhà thầu trúng thầu: Công ty cổ phần xây dựng và kinh doanh thương mại...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Sửa chữa nhà vệ sinh trạm Kiểm lâm Đầm Tre (Số thông báo: 20201102588 – 00. Thời điểm đăng tải: 25/11/2020 16:58)

Bên mời thầu: Ban quản lý Vườn quốc gia Côn Đảo Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TRUNG THỊNH Dự án: Mua...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Lập HSMT (HSYC) và đánh giá hồ sơ dự thầu (HSĐX) trồng rừng, chăm sóc rừng (Số thông báo: 20201173613 – 00. Thời điểm đăng tải: 25/11/2020 09:15)

Bên mời thầu: Ban quản lý Khu BTTN Sông Thanh Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH dịch vụ năng lượng Vương Thịnh Phát Dự án:...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua Huy hiệu Đảng năm 2021 (Số thông báo: 20201119102 – 00. Thời điểm đăng tải: 25/11/2020 21:48)

Bên mời thầu: Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH Tấn Toàn Phát Dự án: Mua Huy hiệu Đảng...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Rà phá bom mìn (Số thông báo: 20201173821 – 00. Thời điểm đăng tải: 25/11/2020 09:39)

Bên mời thầu: Ban quản lý, bảo trì công trình đường bộ Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH một thành viên 622 - LỮ...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Thi công xây dựng (Số thông báo: 20200934969 – 00. Thời điểm đăng tải: 25/11/2020 14:43)

Bên mời thầu: Ban quản lý xã Cư Mgar Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY TNHH Y THIÊN PHÁT Dự án: Đường giao thông buôn Kna...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Khám sức khỏe định kỳ năm 2020 cho VC- NV và người lao động (Số thông báo: 20201175850 – 00. Thời điểm đăng tải: 25/11/2020 15:46)

Bên mời thầu: Bảo hiểm xã hội huyện Hàm Thuận Bắc Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH Bệnh viện Đa khoa An Phước Dự án:...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Chỉnh lý hồ sơ, tài liệu tại các đơn vị thuộc BHXH thành phố Hà Nội (Số thông báo: 20201025768 – 00. Thời điểm đăng tải: 25/11/2020 16:11)

Bên mời thầu: Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội Nhà thầu trúng thầu: Công ty CP Công nghệ lưu trữ số hóa HT Dự...