Kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Trạm 110kV An Lập và đấu nối ; Số KHLCNT: 20210739813 – 01

Chủ đầu tư: Tổng công ty Điện lực miền Nam (Được phê duyệt tại văn bản ngày 08/09/2021) Tổng mức đầu tư: 57.638.000.000 VND Số...

Kế hoạch đấu thầu dự án: Dự án Đầu tư xây dựng Nhà học đa năng Trường Cao đẳng xây dựng Thành Phố Hồ Chí Minh ; Số KHLCNT: 20210946075 – 00

Chủ đầu tư: Trường Cao đẳng Xây dựng Thành Phố Hồ Chí Minh (Được phê duyệt tại văn bản ngày 17/09/2021) Tổng mức đầu tư:...

Kế hoạch đấu thầu dự án: Đường giao thông nông thôn TDP Bảo Chúc, thị trấn Hợp Hoà; Số KHLCNT: 20210945566 – 00

Chủ đầu tư: UBND thị trấn Hợp Hòa (Được phê duyệt tại văn bản ngày 15/09/2021 ) Tổng mức đầu tư: 12.488.232.000 VND Số gói...

Kế hoạch đấu thầu dự án: Mua sắm vật tư thực hiện Hợp đồng giao việc số 06-324 và 08-324 ; Số KHLCNT: 20210945465 – 00

Chủ đầu tư: Nhà máy A32/CKT/QC PK KQ (Được phê duyệt tại văn bản ngày 09/09/2021 ) Giá dự toán: 9.253.671.000 VND Số gói thầu:...

Kế hoạch đấu thầu dự án: Kho hạ tải và bãi tạm giữ phương tiện của Công an tỉnh Sơn La ; Số KHLCNT: 20210946074 – 00

Chủ đầu tư: Công an tỉnh Sơn La (Được phê duyệt tại văn bản ngày 15/09/2021) Tổng mức đầu tư: 26.456.000.000 VND Số gói thầu:...
Phân mục: Kế hoạch đấu thầu tại Sơn La

Kế hoạch đấu thầu dự án: Mua sắm trang bị hệ thống thiết bị phòng học đa năng tương tác thông minh khối giáo dục bậc Tiểu học, THCS trên địa bàn huyện ; Số KHLCNT: 20210946008 – 00

Chủ đầu tư: Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tam Đảo (Được phê duyệt tại văn bản ngày 15/09/2021 ) Giá dự toán: 14.162.000.000...

Kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạc lựa chọn nhà thầu công trình: Cải tạo sửa chữa đường ngõ, rãnh thoát nước các tổ dân phố 1, tổ 2, tổ 3, tổ 4, tổ 5, tổ 6, tổ 7 ; Số KHLCNT: 20210944840 –...

Chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân phường Xuân Hòa (Được phê duyệt tại văn bản ngày 17/09/2021 ) Tổng mức đầu tư: 11.139.130.000 VND ...

Kế hoạch đấu thầu dự án: Một số hạng mục của Ban chỉ huy quân sự thành phố Thái Nguyên; Số KHLCNT: 20210946012 – 00

Chủ đầu tư: Ban chỉ huy quân sự thành phố Thái Nguyên (Được phê duyệt tại văn bản ngày 17/09/2021 ) Tổng mức đầu tư:...

Kế hoạch đấu thầu dự án: Sửa chữa, cải tạo, nâng cấp các trường tiểu học trên địa bàn huyện năm 2021; Số KHLCNT: 20210944824 – 00

Chủ đầu tư: Ban QLDAĐTXD huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu (Được phê duyệt tại văn bản ngày 13/09/2021 ) Tổng mức đầu...

Kế hoạch đấu thầu dự án: Khu dân cư mới xã Minh Tân, huyện Phù Cừ ; Số KHLCNT: 20210940031 – 00

Chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân xã Minh Tân (Được phê duyệt tại văn bản ngày 16/09/2021 ) Tổng mức đầu tư: 23.686.894.000 VND ...

Kế hoạch đấu thầu dự án: Xây dựng vỉa hè, hệ thống thoát nước tuyến đường liên tổ 1, 2, 3, 4, 5, 6 ấp 12, xã Minh Hưng ; Số KHLCNT: 20210943784 – 00

Chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân xã Minh Hưng (Được phê duyệt tại văn bản ngày 13/09/2021 ) Tổng mức đầu tư: 10.605.372.476 VND ...

Kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu tư vấn giai đoạn lập TKKT, TKBVTC-DT Dự án: Đường dây và TBA 110kV Thái Hưng, tỉnh Thái Bình; Số KHLCNT: 20210943653 – 00

Chủ đầu tư: Tổng Công ty Điện lực miền Bắc (Được phê duyệt tại văn bản ngày 16/09/2021 ) Tổng mức đầu tư: 128.125.645.524 VND ...

Kế hoạch đấu thầu dự án: Trang bị máy phát điện 8,0KVA cho các trạm BTS 3G giai đoạn 2021 – đợt 2 ; Số KHLCNT: 20210944170 – 00

Chủ đầu tư: Viễn thông Tiền Giang (Được phê duyệt tại văn bản ngày 13/09/2021) Tổng mức đầu tư: 4.499.676.000 VND Số gói thầu: 1;...

Kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch lựa chọn nhà thầu của dự án: Đường dây 110kV Bá Thiện – Khai Quang ; Số KHLCNT: 20210944462 – 00

Chủ đầu tư: Công ty Điện lực Vĩnh Phúc-Chi nhánh Tổng công ty Điện lực Miền Bắc (Được phê duyệt tại văn bản ngày 14/09/2021...

Kế hoạch đấu thầu dự án: Cải tạo, nâng cấp trụ sở làm việc Công an thành phố Sơn La (Trụ sở cũ của Công an tỉnh) ; Số KHLCNT: 20210944149 – 00

Chủ đầu tư: Công an tỉnh Sơn La (Được phê duyệt tại văn bản ngày 15/09/2021) Tổng mức đầu tư: 14.988.000.000 VND Số gói thầu:...
Phân mục: Kế hoạch đấu thầu tại Sơn La

Kế hoạch đấu thầu dự án: SCL ĐZ 110kV NB – Tam Điệp và mở rộng 2 ngăn lộ tại trạm 220kV NB năm 2022; SCL Đường dây 110kV Ninh Bình – Kim Sơn năm 2022; SCL Đường dây 110kV Ninh Bình – Nho Quan; SCL...

Chủ đầu tư: Công ty TNHH MTV Điện lực Ninh Bình (Được phê duyệt tại văn bản ngày 13/09/2021 ) Tổng mức đầu tư: 16.600.945.199...

Kế hoạch đấu thầu dự án: Mua sắm tập trung xe ô tô cho các cơ quan, đơn vị năm 2021 ; Số KHLCNT: 20210943871 – 00

Chủ đầu tư: Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn (Được phê duyệt tại văn bản ngày 08/09/2021 ) Giá dự toán: 22.099.689.000 VND Số gói...

Kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Trung tâm y tế thị xã An Khê ; Số KHLCNT: 20210944820 – 00

Chủ đầu tư: Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Gia Lai (Được phê duyệt tại văn bản ngày 16/09/2021 ) ...
Phân mục: Kế hoạch đấu thầu tại Gia Lai