Kế hoạch đấu thầu dự án: Cải tạo, sửa chữa kè Vân Phúc, đê Vân Cốc, huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội . Số KHLCNT: 20220139884 – 00

Chủ đầu tư: Ban duy tu các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn (Được phê duyệt tại Số QĐ phê duyệt KHLCNT:...

Kế hoạch đấu thầu dự án: Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Trường Tiểu học Vĩnh Trinh 2 (giai đoạn 2) – Điểm Vĩnh Phụng . Số KHLCNT: 20210927395 – 02

Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án và phát triển quỹ đất huyện Vĩnh Thạnh (Được phê duyệt tại Số QĐ phê duyệt KHLCNT:...

Kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Xây dựng cơ sở hạ tầng vùng sản xuất cây hàng hóa xã Yên Phong, huyện Yên Mô . Số KHLCNT: 20220139830 – 00

Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án đàu tư xây dựng huyện Yên Mô (Được phê duyệt tại Số QĐ phê duyệt KHLCNT: 215/QĐ-UBND...

Kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Xây dựng cơ sở hạ tầng vùng sản xuất cây hàng hóa xã Yên Phong, huyện Yên Mô . Số KHLCNT: 20220139830 – 00

Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án đàu tư xây dựng huyện Yên Mô (Được phê duyệt tại Số QĐ phê duyệt KHLCNT: 215/QĐ-UBND...

Kế hoạch đấu thầu dự án: Cải tạo, nâng cấp đường trục xã Tri Trung . Số KHLCNT: 20220139593 – 00

Chủ đầu tư: Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Phú Xuyên (Được phê duyệt tại Số QĐ phê duyệt KHLCNT: Số 164/QĐ-UBND ngày 14/01/2022...

Kế hoạch đấu thầu dự án: Mua sắm VTTB phục vụ SXKD năm 2022 . Số KHLCNT: 20220139772 – 00

Chủ đầu tư: Công ty Điện Lực Cà Mau (Được phê duyệt tại Số QĐ phê duyệt KHLCNT: 73/QĐ-PCCM văn bản ngày: 14/01/2022 ) Giá dự...
Phân mục: Kế hoạch đấu thầu tại Cà Mau

Kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Xây dựng mới các TBA trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm năm 2022- đợt 3 . Số KHLCNT: 20220139560 – 00

Chủ đầu tư: Công ty Điện lực Bắc Từ Liêm (Được phê duyệt tại Số QĐ phê duyệt KHLCNT: Số: 96/QĐ-PCBACTULIEM văn bản ngày: 14/01/2022...

Kế hoạch đấu thầu dự án: KHLCNT công trình: Xây dựng cơ sở hạ tầng, phân lô khu dân cư phía Tây đường vào thôn Phan Xá Phường . Số KHLCNT: 20220139610 – 00

Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án Đầu tư Xây dựng và phát triển quỹ đất huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị (Được phê...

Kế hoạch đấu thầu dự án: Cải tạo, sửa chữa kè Vân Phúc tương ứng từ K3+670 đến K4+000 đê Vân Cốc, huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội . Số KHLCNT: 20220139651 – 00

Chủ đầu tư: Ban duy tu các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn (Được phê duyệt tại Số QĐ phê duyệt KHLCNT:...

Kế hoạch đấu thầu dự án: Sửa chữa mặt đường đoạn từ Km472+00 – Km477+00, Quốc lộ 15, tỉnh Quảng Bình. Số KHLCNT: 20220139590 – 00

Chủ đầu tư: Sở Giao thông vận tải Quảng Bình (Được phê duyệt tại Số QĐ phê duyệt KHLCNT: 726/QĐ-TCĐBVN ngày 17/01/2022 văn bản ngày:...

Kế hoạch đấu thầu dự án: Cung cấp thuốc năm 2022 phục vụ điều trị tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi thành phố Cần Thơ . Số KHLCNT: 20220136115 – 02

Chủ đầu tư: Bệnh viện Lao và Bệnh phổi thành phố Cần Thơ (Được phê duyệt tại Số QĐ phê duyệt KHLCNT: 52/QĐ-UBND ngày 11/01/2022...

Kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Xây dựng mới các TBA trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm năm 2022 – đợt 2 . Số KHLCNT: 20220139388 – 00

Chủ đầu tư: Công ty Điện lực Bắc Từ Liêm (Được phê duyệt tại Số QĐ phê duyệt KHLCNT: Số: 95/QĐ-PCBACTULIEM văn bản ngày:...

Kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Xây dựng cầu Như Nguyệt, tỉnh Bắc Giang. Số KHLCNT: 20220139270 – 00

Chủ đầu tư: Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông, nông nghiệp tỉnh Bắc Giang (Được phê duyệt tại Số QĐ phê duyệt KHLCNT:...

Kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Xây dựng mới các TBA trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm năm 2022- đợt 1 . Số KHLCNT: 20220139228 – 00

Chủ đầu tư: Công ty Điện lực Bắc Từ Liêm (Được phê duyệt tại Số QĐ phê duyệt KHLCNT: Số: 94/QĐ-PC BACTULIEM văn bản ngày:...

Kế hoạch đấu thầu dự án: Xây mới 20 phòng học, phòng bộ môn, hiệu bộ, bếp, sân vườn, phụ trợ, trường mầm non Phú Kim. Số KHLCNT: 20220139134 – 00

Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Thạch Thất (Được phê duyệt tại Số QĐ phê duyệt KHLCNT: 248/QĐ-UBND...

Kế hoạch đấu thầu dự án: Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Mua sắm thuốc năm 2021-2022 của Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch . Số KHLCNT: 20220138950 – 00

Chủ đầu tư: Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch (Được phê duyệt tại Số QĐ phê duyệt KHLCNT: 132/QĐ-SYT văn bản ngày: 13/01/2022 ) Giá dự toán:...