Kế hoạch Lựa chọn nhà thầu thầu dự án: Cải tạo, sửa chữa tuyến đường từ Trung tâm xã Pà Vầy Sủ đến Trung tâm xã Chí Cà nối đến Mốc 188, huyện Xín Mần. Số KHLCNT: PL2200009086

Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Xín Mần Bên mời thầu: Ban quản lý dự án đầu tư...

Kế hoạch Lựa chọn nhà thầu thầu dự án: Cải tạo, sửa chữa sân vườn cổng tường rào, nhà để xe và xây mới nhà lớp học 2 tầng 4 phòng, trường tiểu học Xuân Hòa, TP Phúc Yên . Số KHLCNT: PL2200020642

Chủ đầu tư: ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG XUÂN HÒA Bên mời thầu: ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG XUÂN HÒA (Được phê duyệt tại Số QĐ...

Kế hoạch Lựa chọn nhà thầu thầu dự án: Trụ sở Agribank chi nhánh Bắc Đức Hòa, tỉnh Long An . Số KHLCNT: PL2200021779

Chủ đầu tư: NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM - CHI NHÁNH TỈNH LONG AN Bên mời thầu: NGÂN HÀNG...
Phân mục: Kế hoạch đấu thầu tại Long An

Kế hoạch Lựa chọn nhà thầu thầu dự án: In ấn phẩm lịch tết Quý Mão 2023 của Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp . Số KHLCNT: PL2200020461

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp Bên mời thầu: Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông...

Kế hoạch Lựa chọn nhà thầu thầu dự án: khlcntKè chống sạt lở bờ hữu sông Cái (xã Cầu Bà – Liên Sang). Số KHLCNT: PL2200003971

Chủ đầu tư: Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Khánh Vĩnh Bên mời thầu: Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn...

Kế hoạch Lựa chọn nhà thầu thầu dự án: Kế hoạch LCNT giai đoạn chuẩn bị đầu tư dự án Nâng cấp, mở rộng đường ĐT.609, đoạn An Điềm – A Sờ. Số KHLCNT: PL2200021792

Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Nam Bên mời thầu: Ban Quản...

Kế hoạch Lựa chọn nhà thầu thầu dự án: Đường giao thông trục chính nối tổ dân phố K130 và Hà Nam, thị trấn Nghèn . Số KHLCNT: PL2200021802

Chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân Thị trấn Nghèn Bên mời thầu: Ủy ban nhân dân Thị trấn Nghèn (Được phê duyệt tại Số QĐ...

Kế hoạch Lựa chọn nhà thầu thầu dự án: Nâng công suất MBA T2 TBA 110kV Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc . Số KHLCNT: PL2200021512

Chủ đầu tư: TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC Bên mời thầu: TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC (Được phê duyệt tại Số QĐ...

Kế hoạch Lựa chọn nhà thầu thầu dự án: Kế hoạch lựa chọn nhà thầu 10 gói thầu dự án Trung tâm y tế huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng . Số KHLCNT: PL2200021451

Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án 1 tỉnh Sóc Trăng Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án 1 tỉnh Sóc Trăng (Được phê...

Kế hoạch Lựa chọn nhà thầu thầu dự án: Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Nâng cấp, cải tạo đường Láng Cát – Long Sơn (đường Hoàng Sa) . Số KHLCNT: PL2200020638

Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án chuyên ngành giao thông tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án...

Kế hoạch Lựa chọn nhà thầu thầu dự án: MSP10 Oil Transfer Pump – VT-556/22-XL (Mr.Minh, 2109, minhl.mt@vietsov.com.vn) . Số KHLCNT: PL2200021866

Chủ đầu tư: Liên doanh Việt-Nga Vietsovpetro Bên mời thầu: Liên doanh Việt-Nga Vietsovpetro (Được phê duyệt tại Số QĐ phê duyệt KHLCNT: 7484/22-BC-PTM/BMĐH văn bản...

Kế hoạch Lựa chọn nhà thầu thầu dự án: Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các hạng mục Duy tu bảo dưỡng đê điều năm 2022, thành phố Hải Phòng. Số KHLCNT: PL2200013446

Chủ đầu tư: Chi cục Thủy lợi và phòng chống thiên tai Hải Phòng Bên mời thầu: Chi cục Thủy lợi và phòng chống thiên...

Kế hoạch Lựa chọn nhà thầu thầu dự án: Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Kè sông Tà Rình đoạn Quảng Nhâm, Hồng Bắc, Hồng Kim . Số KHLCNT: PL2200021951

Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện A Lưới Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án...

Kế hoạch Lựa chọn nhà thầu thầu dự án: Xe ô tô bán tải đảm bảo an ninh trật tự. Số KHLCNT: PL2200021973

Chủ đầu tư: Cục Trang bị và kho vận Bên mời thầu: Cục Trang bị và kho vận (Được phê duyệt tại Số QĐ phê duyệt...

Kế hoạch Lựa chọn nhà thầu thầu dự án: Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Nâng cấp tuyến đường Khe Bùn xã Hồng Kim đến xã Hồng Thượng . Số KHLCNT: PL2200021893

Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện A Lưới Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án...