Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Kế hoạch LCNT Tu bổ, tôn tạo Miếu Mục Thanh, xã Trung Hòa. Số KHLCNT: PL2300032516

Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội Bên mời thầu: Ban...

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Bảo dưỡng, duy tu, sửa chữa, thoát nước Đường tỉnh 932B, tỉnh Sóc Trăng.. Số KHLCNT: PL2300032467

Chủ đầu tư: Sở Giao thông Vận tải tỉnh Sóc Trăng Bên mời thầu: Sở Giao thông Vận tải tỉnh Sóc Trăng (Được phê...

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Trụ sở xã Phù Lưu . Số KHLCNT: PL2300032699

Chủ đầu tư: UBND xã Phù Lưu Bên mời thầu: UBND xã Phù Lưu (Được phê duyệt tại Số QĐ phê duyệt KHLCNT: 50/QĐ-UBND...

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Nâng cấp, mở rộng đường ĐH 09 đoạn qua xã Quang Minh . Số KHLCNT: PL2300032696

Chủ đầu tư: CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY LẮP CÁT TƯỜNG Bên mời thầu: CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY LẮP CÁT...

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Trường THCS chất lượng cao huyện Tam Dương . Số KHLCNT: PL2300032665

Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Tam Dương Bên mời thầu: Ban quản lý dự án...

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: HWU cho lô 09-1 năm 2023 – DV-0389/23-KB (Mr. Tuấn, minhtuan.hq@vietsov.com.vn) . Số KHLCNT: PL2300032689

Chủ đầu tư: Liên doanh Việt-Nga Vietsovpetro Bên mời thầu: Liên doanh Việt-Nga Vietsovpetro (Được phê duyệt tại Số QĐ phê duyệt KHLCNT: ...

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Cải tạo, nâng cấp các tuyến đường giao thông xung quanh sân vận động xã Nghi Phú . Số KHLCNT: PL2300032668

Chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân Xã Nghi Phú, thành phố Vinh Bên mời thầu: Ủy ban nhân dân Xã Nghi Phú,...

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Nhà lớp học 3 tầng 15 phòng Trường tiểu học xã An Vĩ . Số KHLCNT: PL2300032634

Chủ đầu tư: UBND xã An Vỹ Bên mời thầu: UBND xã An Vỹ (Được phê duyệt tại Số QĐ phê duyệt KHLCNT: ...

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Dịch vụ khoan xiên cho giếng khoan SV-3X năm 2023 lô 16-1/15 (DV-089/23-KB) . Số KHLCNT: PL2300032630

Chủ đầu tư: Liên doanh Việt-Nga Vietsovpetro Bên mời thầu: Liên doanh Việt-Nga Vietsovpetro (Được phê duyệt tại Số QĐ phê duyệt KHLCNT: 1380/23-HSMT-PTM/BMĐH...

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 1 . Số KHLCNT: PL2300032284

Chủ đầu tư: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KHAI THÁC CÔNG TRÌNH THỦY LỢI NAM SÔNG THƯƠNG Bên mời thầu: CÔNG TY...

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Cung cấp vắc xin cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Tiền Giang . Số KHLCNT: PL2300032594

Chủ đầu tư: Trung tâm Mua sắm tập trung tỉnh Tiền Giang Bên mời thầu: Trung tâm Mua sắm tập trung tỉnh Tiền...

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Kế hoạch LCNT Tu bổ, tôn tạo quán Ngoại, xã Tiên Phương . Số KHLCNT: PL2300032552

Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội Bên mời thầu: Ban...

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Doanh trại Lữ đoàn pháo binh 454/Quân khu 3 . Số KHLCNT: PL2300018237

Chủ đầu tư: LỮ ĐOÀN PHÁO BINH 454/QUÂN KHU 3 Bên mời thầu: LỮ ĐOÀN PHÁO BINH 454/QUÂN KHU 3 (Được phê duyệt tại...

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Kế hoạch LCNT Tu bổ, tôn tạo đình Hồng Thái, xã Trần Phú . Số KHLCNT: PL2300032537

Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội Bên mời thầu: Ban...

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Trường TH&THCS Thái Trị. Số KHLCNT: PL2300032486

Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng huyện Vĩnh Hưng Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án...
Phân mục: Kế hoạch đấu thầu tại Long An