Kế hoạch đấu thầu dự án: Gói thầu số 02: Phần xây dựng công trình: Chống ngập úng cục bộ xóm 1, 2, 3 xã Nghi Kim ; Số KHLCNT: 20210312572 – 00

Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Vinh (Được phê duyệt tại văn bản ngày 02/03/2021...

Kế hoạch đấu thầu dự án: Thuê tuyến quang kết nối các trạm thu phát sóng di động MobiFone tỉnh Quảng Ninh – Đài VTHP năm 2020 ; Số KHLCNT: 20201060627 – 01

Chủ đầu tư: Trung tâm Mạng lưới MobiFone miền Bắc, chi nhánh Tổng công ty Viễn thông MobiFone (Được phê duyệt tại văn...

Kế hoạch đấu thầu dự án: Trường Phổ thông dân tộc nội trú huyện Lục Nam; Số KHLCNT: 20210312004 – 00

Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Lục Nam (Được phê duyệt tại văn bản ngày 04/03/2021...

Kế hoạch đấu thầu dự án: Gói thầu số 01 – Trường THCS Bời Lời ; Số KHLCNT: 20210312462 – 00

Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Thị xã Trảng Bàng (Được phê duyệt tại văn bản ngày...

Kế hoạch đấu thầu dự án: Hạ tầng kỹ thuật ngoài nhà ; Số KHLCNT: 20210312155 – 00

Chủ đầu tư: Tổng công ty vận tải Hà Nội (Được phê duyệt tại văn bản ngày 26/02/2021 ) Tổng mức đầu tư:...

Kế hoạch đấu thầu dự án: (1) Sửa chữa các tủ CP, RP các ngăn lộ 131, 132, 134, MK 131, MK 132, MK 134 tại trạm 110kV Lạc Đạo; (2) Sửa chữa các tủ CP, RP các ngăn lộ 131, 132, 134, MK 131, MK...

Chủ đầu tư: Công ty Điện lực Hưng Yên (Được phê duyệt tại văn bản ngày 02/03/2021) Giá dự toán: 6.334.697.230 VND ...

Kế hoạch đấu thầu dự án: Phần xây lắp công trình: Cải tạo, nâng cấp kênh tưới tiêu trạm bơm Cây Si và Gia Cưa xã Quỳnh Yên, huyện Quỳnh Lưu ; Số KHLCNT: 20210312402 – 00

Chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân xã Quỳnh Yên, huyện Quỳnh Lưu (Được phê duyệt tại văn bản ngày 02/03/2021 ) Tổng...

Kế hoạch đấu thầu dự án: Lựa chọn nhà thầu cung cấp gạo nhập kho DTQG năm 2021; Số KHLCNT: 20210200159 – 01

Chủ đầu tư: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Thành phố Hồ Chí Minh (Được phê duyệt tại văn bản ngày 03/03/2021...

Kế hoạch đấu thầu dự án: Cung cấp chuỗi cách điện và phụ kiện thuộc các công trình sửa chữa lớn năm 2021 (đợt 1) ; Số KHLCNT: 20210312019 – 00

Chủ đầu tư: Công ty Truyền Tải Điện 4 (Được phê duyệt tại văn bản ngày 02/03/2021 ) Giá dự toán: 11.134.428.690 VND ...

Kế hoạch đấu thầu dự án: Cải tạo, nâng cấp tuyến đường giao thông đoạn từ Tỉnh lộ 4A đến Tỉnh lộ 4C huyện Quảng Xương ; Số KHLCNT: 20210312192 – 00

Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Quảng Xương (Được phê duyệt tại văn bản ngày 05/03/2021...

Kế hoạch đấu thầu dự án: Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đường từ QL279 – xã Cà Nàng (đoạn QL279 – Mường Chiên), huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La ; Số KHLCNT: 20200949103 – 02

Chủ đầu tư: Ban QLDA di dân TĐC thủy điện Sơn La (Được phê duyệt tại văn bản ngày 25/02/2021) Tổng mức đầu...
Phân mục: Kế hoạch đấu thầu tại Sơn La

Kế hoạch đấu thầu dự án: Báo cáo nghiên cứu khả thi Đầu tư xây dựng Khối điều trị Bệnh viện đa khoa Thống Nhất; Số KHLCNT: 20210312199 – 00

Chủ đầu tư: Bệnh viện đa khoa Thống Nhất (Được phê duyệt tại văn bản ngày 24/02/2021 ) Tổng mức đầu tư: 599.990.733.000...

Kế hoạch đấu thầu dự án: Sửa chữa công trình. ; Số KHLCNT: 20210312139 – 00

Chủ đầu tư: Cục Quản lý đường bộ II (Được phê duyệt tại văn bản ngày 04/03/2021 ) Giá dự toán: 14.893.978.000 VND ...

Kế hoạch đấu thầu dự án: Sửa chữa đường ĐT.657K ; Số KHLCNT: 20210309580 – 00

Chủ đầu tư: Ban Quản lý Dự án Giao thông nông thôn Khánh Hòa (Được phê duyệt tại văn bản ngày 03/03/2021 ) ...

Kế hoạch đấu thầu dự án: Sửa chữa các cầu trên đường ĐT.653D (Hương lộ 62) ; Số KHLCNT: 20210309250 – 00

Chủ đầu tư: Ban Quản lý Dự án Giao thông nông thôn Khánh Hòa (Được phê duyệt tại văn bản ngày 03/03/2021 ) ...

Kế hoạch đấu thầu dự án: Xây dựng hệ thống chiếu sáng công cộng trên địa bàn các xã Dương Hà, Phù Đổng, Trung Mầu, Cổ Bi và Đặng Xá, huyện Gia Lâm; Số KHLCNT: 20210311731 – 00

Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Gia Lâm (Được phê duyệt tại văn bản ngày 02/03/2021...

Kế hoạch đấu thầu dự án: Đầu tư phát triển năm 2021 ; Số KHLCNT: 20210305592 – 01

Chủ đầu tư: Công ty Thủy điện Trị An - Chi nhánh Tập đoàn Điện lực Việt Nam (Được phê duyệt tại văn...