Nâng cấp, sửa chữa Trạm Y tế xã Lỗ Sơn, huyện Tân Lạc

Sở Y tế tỉnh Hoà Bình Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Nâng cấp, sửa chữa Trạm Y tế xã Lỗ Sơn,...

Gói thầu số 09a: Bảo hiểm công trình xây dựng các hạng mục bổ sung Tiểu dự án 5

Ban Quản lý dự án Xây dựng và Tu bổ các công trình Nông nghiệp và PTNT tỉnh Hòa Bình Chào hàng cạnh tranh trong...

Kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Nâng cấp, mở rộng đường từ Tỉnh lộ 436 đi xóm Lầm, xóm Lũy Ải, xã Phong Phú, huyện Tân Lạc

Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Tân Lạc (Được phê duyệt tại văn bản ngày 17/11/2020 ) ...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Nâng cấp hệ thống camera trụ sở chi nhánh và các phòng giao dịch (Số thông báo: 20201160003 – 00. Thời điểm đăng tải: 20/11/2020 11:19)

Bên mời thầu: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Hòa Bình Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH Công...

Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực - Agribank Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Tư vấn giám...

Thi công xây lắp và lắp đặt thiết bị

Ban Quản ký dự án đầu tư xây dựng huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Thi...

Gói thầu số 43: Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị Gói thầu 36

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và PTNT tỉnh Hòa Bình Mời đấu thầu rộng rãi trong...

Gói thầu số 51: Thi công phát dọn vệ sinh lòng hồ Cánh Tạng

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và PTNT tỉnh Hòa Bình Mời Đấu thầu rộng rãi trong...

Gói thầu số 44: Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị Gói thầu 37

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và PTNT tỉnh Hòa Bình Mời đấu thầu rộng rãi trong...

Gói thầu số 45: Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị Gói thầu 38

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và PTNT tỉnh Hòa Bình Mời đấu thầu rộng rãi trong...

Gói thầu số 46: Giám sát thi công xây dựng Gói thầu 39

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và PTNT tỉnh Hòa Bình Mời đấu thầu rộng rãi trong...

Gói thầu số 47: Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị Gói thầu 40

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và PTNT tỉnh Hòa Bình Mời đấu thầu rộng rãi trong...

Gói thầu số 48: Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị Gói thầu 41

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và PTNT tỉnh Hòa Bình Mời đấu thầu rộng rãi trong...

Gói thầu số 49: Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị Gói thầu 42

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và PTNT tỉnh Hòa Bình Mời đấu thầu rộng rãi trong...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm bàn ghế học sinh cho các Trường Tiểu học và THCS (Khối tiểu học) (Số thông báo: 20200875920 – 00. Thời điểm đăng tải: 19/11/2020 15:22)

Bên mời thầu: Phòng Giáo dục và Đào tạo Lương Sơn Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Thi công xây dựng công trình (Số thông báo: 20201120495 – 00. Thời điểm đăng tải: 19/11/2020 10:32)

Bên mời thầu: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Lương Sơn Nhà thầu trúng thầu: Công ty trách nhiệm hữu hạn...

Thi công xây dựng công trình và đảm bảo an toàn giao thông

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Lương Sơn Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Thi công xây dựng...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Cung cấp vật tư, văn phòng phẩm và bảo hộ lao động (Số thông báo: 20201114771 – 00. Thời điểm đăng tải: 19/11/2020 07:07)

Bên mời thầu: Xưởng X264/Cục Quân khí Nhà thầu trúng thầu: Nhà Sách Dung Anh Dự án: Chi phí phục vụ sản xuất năm 2020. Hình...

Mua vắc xin, lở mồm, long móng Type O tiêm phòng cho lợn, trâu, bò, dê

Chi cục Chăn nuôi và Thú y Mời Chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua vắc xin, lở mồm, long móng Type O...