Xây lắp công trình

Ban Quản lý dự án Xây dựng và Bảo trì công trình giao thông, Sở Giao thông vận tải Hòa Bình Mời đấu thầu rộng...

Xây dựng công trình

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hòa Bình Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Xây dựng công trình (Số thông báo: 20210767376...

Gói thầu số 2: Mua sắm vật tư hoá chất. Dụng cụ phụ tùng, vật rẻ tiền mau hỏng các loại

Viện Nghiên cứu Công nghiệp rừng Mời Chào hàng cạnh tranh rút gọn trong nước gói thầu: Gói thầu số 2: Mua sắm vật tư...

Gói thầu số 01 thi công xây lắp công trình

Phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Đà Bắc Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Gói thầu số 01 thi...

Thi công xây lắp

Văn phòng hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân huyện Cao Phong Mời đấu thầu rộng rãi trong nước: Thi công xây lắp...

Thi công xây dựng công trình

Phòng Giáo dục và Đào tạo Lương Sơn Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Thi công xây dựng công trình (số thông...

Thi công xây dựng

Văn Phòng hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói...

Thi công xây dựng

Công ty Điện lực Hòa Bình Mời đấu thầu rộng rãi trong nước: Thi công xây dựng (số thông báo: 20210770014 - 00. Thời điểm...

In ấp tuyên truyền BHXH, BHYT năm 2021

Bảo hiểm xã hội tỉnh Hòa Bình Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: In ấp tuyên truyền BHXH, BHYT năm 2021 (số...

Thi công xây lắp công trình

Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Đà Bắc Mời Chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Thi công xây lắp công...

Thi công xây dựng công trình

Phòng Giáo dục và Đào tạo Lương Sơn Mời Chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Thi công xây dựng công trình (Số thông...

Gói thầu số 1: Mua sắm vật liệu

Công ty Điện lực Hòa Bình Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Gói thầu số 1: Mua sắm vật liệu (SốTBMT: 20210769787...

Thi công xây dựng

Công ty Điện lực Hòa Bình Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Thi công xây dựng (Số thông báo: 20210769817 - 00....

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Rà phá bom mìn, vật nổ (Số thông báo: 20210763365 – 00. Thời điểm đăng tải: 21/07/2021 16:53)

Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Hòa Bình Nhà thầu trúng thầu: Tổng...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Sửa chữa công trình (Số thông báo: 20210565030 – 00. Thời điểm đăng tải: 21/07/2021 16:33)

Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án Xây dựng và Bảo trì công trình giao thông, Sở Giao thông vận tải Hòa Bình Nhà...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Cung cấp, lắp đặt và bảo trì, bảo dưỡng máy điều hòa nhiệt độ (Số thông báo: 20210761403 – 00. Thời điểm đăng tải: 21/07/2021 10:38)

Bên mời thầu: Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hòa Bình Nhà thầu trúng thầu: Cửa hàng điện lạnh Quyết Thắng Dự án: Cung cấp, lắp...

Mua bóng phát tia X-quang dùng cho máy chụp cắt lớp vi tính 32 lát cắt (gói thầu số 02)

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Mua bóng phát tia X-quang dùng cho máy chụp...

Xây lắp công trình

Ban Quản lý dự án Xây dựng và Bảo trì công trình giao thông, Sở Giao thông vận tải Hòa Bình Mời đấu thầu rộng...

Gói mua sắm xe ô tô 7 chỗ cho Ngân hàng Công thương Chi nhánh Hòa Bình

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam Chi Nhánh Hòa Bình Mời chào hàng cạnh tranh rút gọn trong nước gói thầu: Gói mua sắm...