Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Hòa Bình Nhà thầu trúng thầu: 1/...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Đà Bắc Nhà thầu trúng thầu: 1/ CÔNG TY CỔ PHẦN EJC;...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Đà Bắc Nhà thầu trúng thầu: 1+3+4/ CÔNG TY TNHH TƯ VẤN...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Đà Bắc Nhà thầu trúng thầu: 1/ CÔNG TY TNHH MTV TƯ...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Đà Bắc Nhà thầu trúng thầu: 1/ Công ty cổ phần xây...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Hòa Bình Nhà thầu trúng thầu:1/ CÔNG TY TNHH VĂN THƯ VÀ LƯU TRỮ VIỆT...

Gói thầu số 02: Lập đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1 500 Khu đô thị Thị trấn Mai Châu

Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Mai Châu Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 02: Lập đồ án...

Thi công xây dựng công trình

Ban Quản lý dự án Xây dựng và Bảo trì công trình giao thông, Sở Giao thông vận tải Hòa Bình Mời Đấu thầu rộng...

Xây dựng và lắp đặt thiết bị (XL01)

CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH HÒA BÌNH Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Xây dựng và lắp đặt thiết bị (XL01)...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Ban Quản lý công trình/Bộ CHQS tỉnh Hòa Bình Nhà thầu trúng thầu: 1/ CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Đà Bắc Nhà thầu trúng thầu: 1/ CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Đà Bắc Nhà thầu trúng thầu: 1/ CÔNG TY BẢO HIỂM MIC...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Đà Bắc Nhà thầu trúng thầu: 1+2/ CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất huyện Mai Châu Nhà thầu trúng thầu: 1+3/...

Kế hoạch đấu thầu dự án: Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Bổ sung cơ sở vật chất Trường THPT Nà Tấu . Số KHLCNT: 20220134362 – 00

Chủ đầu tư: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên (Được phê duyệt tại Số QĐ phê duyệt KHLCNT: Số: 53/QĐ-UBND văn...

Kế hoạch đấu thầu dự án: Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Cải tạo, nâng cấp đường tiêu lũ phía nam huyện Yên Thủy . Số KHLCNT: 20220134354 – 00

Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất huyện Yên Thủy (Được phê duyệt tại Số...

Tư vấn khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán dự án: Đường liên xã Ngọc Lương – Đoàn Kết, huyện Yên Thủy

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất huyện Yên Thủy Mời đấu thầu rộng rãi trong nước Gói...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Ban Quản lý công trình/Bộ CHQS tỉnh Hòa Bình Nhà thầu trúng thầu: 1/không có; 2/ Công ty cổ phần tư vấn...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Ban Quản lý công trình/Bộ CHQS tỉnh Hòa Bình Nhà thầu trúng thầu: 1/ CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ XÂY DỰNG...