Thiết kế bản vẽ thi công

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Tân Lạc Mời đấu thầu rộng rãi trong nước: Thiết kế bản vẽ thi công...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’

Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án Xây dựng và Bảo trì công trình giao thông, Sở Giao thông vận tải Hòa Bình Nhà...

Gói thầu số 1 ‘Cung cấp trang bị phương tiện an toàn và bảo hộ lao động năm 2021’

Công ty Thủy điện Hòa Bình Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 1 ‘Cung cấp trang bị phương tiện...

Cung cấp chổi than máy phát năm 2021

Công ty Thủy điện Hòa Bình Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Cung cấp chổi than máy phát năm 2021 (Số thông...

Gói thầu số 1: Mua sắm cáp điện, hộp đầu cáp, chống sét van

Công ty Điện lực Hòa Bình Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 1: Mua sắm cáp điện, hộp đầu...

Cung cấp trang thiết bị PCCC và cứu nạn cứu hộ năm 2021

Công ty Thủy điện Hòa Bình Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Cung cấp trang thiết bị PCCC và cứu nạn cứu...

Gói thầu số 2: Mua sắm cách điện, ATM, hộp công tơ, thiết bị đo đếm

Công ty Điện lực Hòa Bình Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 2: Mua sắm cách điện, ATM, hộp...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Cung cấp, lắp đặt thiết bị âm thanh phòng họp trực tuyến và máy lọc nước cho BHXH tỉnh Hòa Bình (Số thông báo: 20210128586 – 00. Thời điểm đăng tải: 23/02/2021 09:44)

Bên mời thầu: Bảo hiểm xã hội tỉnh Hòa BÌnh Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Tuấn Thảo Dự án: Cung...

Kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu cải tạo hệ thống giai đoạn I thuộc Dự án giai đoạn II ; Số KHLCNT: 20210227799 – 00

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà (Được phê duyệt tại văn bản ngày 20/02/2021 ) Tổng mức...

Kế hoạch đấu thầu dự án: Cung cấp ắc quy cho hệ thống một chiều trạm OPY 220kV (SCL 2021); Số KHLCNT: 20210226418 – 00

Chủ đầu tư: Công ty Thủy điện Hòa Bình (Được phê duyệt tại văn bản ngày 18/02/2021) Giá dự toán: 2.263.968.491 VND Số gói thầu:...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Cung cấp vật tư, lắp đặt máy phát điện 30 kVA tại 04 KBNN huyện trực thuộ (Số thông báo: 20210225232 – 00. Thời điểm đăng tải: 19/02/2021 09:38)

Bên mời thầu: Kho bạc Nhà nước Hòa Bình Nhà thầu trúng thầu: Công ty Cổ phần máy và thiết bị miền Bắc Việt Nam Dự...

Thi công xây lắp

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Tân lạc Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Thi công xây lắp...

Cung cấp ắc quy cho hệ thống một chiều trạm OPY 220kV

Công ty Thủy điện Hòa Bình Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Cung cấp ắc quy cho hệ thống một chiều trạm...

Mua thuốc hướng thần năm 2021

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hòa Bình Mời chào hàng cạnh tranh rút gọn gói thầu: Mua thuốc hướng thần năm 2021 (Số...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Tư vấn giám sát công trình (Số thông báo: 20200912866 – 00. Thời điểm đăng tải: 05/02/2021 10:53)

Bên mời thầu: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Mai Châu Nhà thầu trúng thầu: Trung tâm Tư vấn Giám sát...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Tư vấn khảo sát, lập thiết kế BVTC và dự toán (Số thông báo: 20201284783 – 00. Thời điểm đăng tải: 06/02/2021 09:19)

Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án Phát triển nông thôn đa mục tiêu huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình Nhà thầu trúng thầu:...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gói số 4: Kiểm toán công trình (Số thông báo: 20201279235 – 00. Thời điểm đăng tải: 08/02/2021 18:06)

Bên mời thầu: Công ty Thủy điện Hòa Bình Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY TNHH HÃNG KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ ASCO Dự án: Công...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Thi công xây dựng (Số thông báo: 20210110624 – 01. Thời điểm đăng tải: 18/02/2021 10:11)

Bên mời thầu: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Tân lạc Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’

Bên mời thầu: Kho bạc Nhà nước Hòa Bình Nhà thầu trúng thầu: 1/Doanh nghiệp tư nhân dịch vụ thương mại An Anh; 2/Cửa hàng...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm điều hòa nhiệt độ (Số thông báo: 20210125494 – 00. Thời điểm đăng tải: 18/02/2021 09:40)

Bên mời thầu: Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình Nhà thầu trúng thầu: Công ty trách nhiệm hữu hạn Nhật Dân Dự án: Mua sắm...