Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’

Bên mời thầu: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Mai Châu Nhà thầu trúng thầu: 1/ Công ty bảo hiểm Mic...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Cung cấp VTTB (Số thông báo: 20210901257 – 00. Thời điểm đăng tải: 15/10/2021 15:18)

Bên mời thầu: Công ty Điện lực Hòa Bình Nhà thầu trúng thầu: Liên danh Công ty cổ phần điện X5 và Công ty CP...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Gói thầu số 09: Tư vấn trích đo bản đồ (Số thông báo: 20211047354 – 00. Thời điểm đăng tải: 16/10/2021 23:59)

Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và PTNT tỉnh Hòa Bình Nhà thầu trúng...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’

Bên mời thầu: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Mai Châu Nhà thầu trúng thầu: 1/ Công ty cổ phần tư...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Tư vấn giám sát thi công xây dựng (Số thông báo: 20210684544 – 00. Thời điểm đăng tải: 15/10/2021 09:50)

Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án Phát triển nông thôn đa mục tiêu huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình Nhà thầu trúng thầu:...

Kế hoạch đấu thầu dự án: kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Đường từ cổng làng thôn Bùi Trám đến cổng học viện 103 (cả hệ thống chiếu sáng), xã Hòa Sơn ; Số KHLCNT: 20211038382 – 00

Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Lương Sơn (Được phê duyệt tại văn bản ngày 09/10/2021 ) Tổng...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gói thầu: Thuê dịch vụ bảo vệ tại Agribank Chi nhánh tỉnh Hòa Bình (Số thông báo: 20210962220 – 00. Thời điểm đăng tải: 14/10/2021 11:10)

Bên mời thầu: Ngân hàng Nông nghiêp và phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Hoà Bình Nhà thầu trúng thầu: Công ty...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: 02TC XLSC2021: Thu gom, vệ sinh, xử lý và vận chuyển chất thải công nghiệp (Số thông báo: 20211042261 – 00. Thời điểm đăng tải: 15/10/2021 08:58)

Bên mời thầu: Truyền tải điện Hòa Bình Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH Môi trường Phú Hà Dự án: Xử lý sự cố máy...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Thi công xây lắp công trình (Số thông báo: 20210902587 – 01. Thời điểm đăng tải: 17/10/2021 16:16)

Bên mời thầu: Ủy ban nhân dân xã Thịnh Minh Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI...

Gói thầu số 23: Mua trang thiết bị dụng cụ

Kho KT789 - Cục Kỹ thuật Binh chủng - Tổng cục Kỹ thuật Mời chào hàng cạnh tranh rút gọn gói thầu: Gói thầu số...

Thi công XL công trình: Cải tạo sửa chữa nhà lớp học

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Mai Châu Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Thi công XL công...

Xây lắp: Chỉnh trang sắp xếp lại các đường dây

Công ty Điện lực Hòa Bình Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Xây lắp: Chỉnh trang sắp xếp lại các đường dây,...

Xây dựng và lắp đặt công trình (XL01)

CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH HÒA BÌNH Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Xây dựng và lắp đặt công trình (XL01)...

Thi công xây dựng công trình

Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Lương Sơn Mời Chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Thi công xây dựng công trình (Số thông...

Mua sắm, sản xuất và lắp đặt pano truyền thông về BVTE, xe đạp, mũ bảo hiểm tại các xã địa bàn

ChildFund Việt Nam THÔNG BÁO MỜI THẦU ChildFund Việt Nam là văn phòng đại diện của ChildFund Australia, một tổ chức phát triển quốc tế...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Gói thầu số 02: Hỗ trợ cây giống trồng phân tán (Số thông báo: 20210956906 – 00. Thời điểm đăng tải: 12/10/2021 14:39)

Bên mời thầu: BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG TỈNH HÒA BÌNH GĐ 2011,2020 Nhà thầu trúng thầu: Công ty...

Gói thầu số 06: Thi công xây lắp công trình Cải tạo kè chống sạt lở suối Cò Cai sau tràn hồ Thống Nhất

Công ty TNHH tư vấn xây dựng An Phát 2 Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 06: Thi công...

Thi công xây dựng công trình Sửa chữa, cải tạo liên hồ xóm Bin, xã Tử Nê, huyện Tân Lạc

Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Tân Lạc Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Thi công xây dựng công...