SPC-2081CM-2021-05XL.4: Xây lắp đường dây trung, hạ áp, trạm biến áp và trụ móng đỡ nhánh rẽ vào nhà huyện Cái Nước

Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực Miền Nam TNHH Ban Quản Lý Dự Án Điện Lực Miền Nam Mời đấu thầu rộng rãi trong...

SPC-2081CM-2021-05XL.3: Xây lắp đường dây trung, hạ áp, trạm biến áp và trụ móng đỡ nhánh rẽ vào nhà huyện U Minh

Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực Miền Nam TNHH Ban Quản Lý Dự Án Điện Lực Miền Nam Mời đấu thầu rộng rãi trong...

SPC-2081CM-2021-05XL.2: Xây lắp đường dây trung, hạ áp, trạm biến áp và trụ móng đỡ nhánh rẽ vào nhà huyện Trần Văn Thời

Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực Miền Nam TNHH Ban Quản Lý Dự Án Điện Lực Miền Nam Mời đấu thầu rộng rãi trong...

Gói số 02: Trang bị đồng phục cho cán bộ công nhân viên gián tiếp và bảo vệ năm 2021

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Hưng Long Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Gói số 02: Trang bị...

Gói số 01: Trang bị quần áo bảo hộ lao động cho công nhân lao động trực tiếp năm 2021

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Hưng Long Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Gói số 01: Trang bị...

Cung cấp Phân NPK Hữu Cơ Khoáng Humic 5-5-5

Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ DVL Miền Nam Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Cung cấp Phân NPK Hữu...

10-2021 FTEL-MN Mua sắm trang phục quần áo BHLĐ cho nhân viên kỹ thuật năm 2021

Công ty Cổ phần Viễn Thông FPT Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: 10-2021 FTEL-MN Mua sắm trang phục quần áo BHLĐ...

Thuê xe phục vụ đề án

TRUNG TÂM KỸ THUẬT HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP KHU VỰC PHÍA NAM Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Thuê xe...

SPC-2081CM-2021-05XL.1: Xây lắp đường dây trung, hạ áp, trạm biến áp và trụ móng đỡ nhánh rẽ vào nhà huyện Đầm Dơi

Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực Miền Nam TNHH Ban Quản Lý Dự Án Điện Lực Miền Nam Mời đấu thầu rộng rãi trong...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’

Bên mời thầu: Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình huyện Hóc Môn Nhà thầu trúng thầu: 1/ Công ty TNHH Tư vấn...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Bảo hiểm xây dựng công trình cống Tân Phú và cống Ben Rớ (Số thông báo: 20210321915 – 00. Thời điểm đăng tải: 05/05/2021 10:30)

Bên mời thầu: Ban Quản lý Đầu tư và Xây Dựng Thủy lợi 9 Nhà thầu trúng thầu: Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’

Bên mời thầu: Ban quản lý dự án các công trình điện miền Nam-CN Tổng Công ty Truyền tải Điện Quốc Gia Nhà thầu trúng...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Xây lắp 02: Thi công xây dựng hệ thống chiếu sáng. (Số thông báo: 20210353486 – 00. Thời điểm đăng tải: 05/05/2021 15:37)

Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Củ Chi Nhà thầu trúng thầu: CONG TY TNHH DAU...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’

Bên mời thầu: BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN TÂY THÀNH PHỐ - CHI NHÁNH TẬP ĐOÀN BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT NAM - VIỄN...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Sửa chữa thay thế bảng mạch UD máy chụp X-quang cố định hãng Shimadzu (Số thông báo: 20210507250 – 00. Thời điểm đăng tải: 05/05/2021 16:06)

Bên mời thầu: BỆNH VIỆN BỆNH NHIỆT ĐỚI Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY TNHH SHIMADZU VIỆT NAM Dự án: Sửa chữa thay thế bảng mạch...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Gói thầu thuốc Generic (Số thông báo: 20210506370 – 00. Thời điểm đăng tải: 05/05/2021 14:33)

Bên mời thầu: Bệnh Viện An Bình Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRUNG ƯƠNG 2 Dự án: Mua sắm thuốc bổ...