Thuê bảo vệ chuyên nghiệp năm 2020 của Trung tâm Y tế thị xã Long Mỹ

Trung tâm Y tế thị xã Long Mỹ Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Thuê bảo vệ chuyên nghiệp năm 2020 của...

Kế hoạch đấu thầu dự án: Xây dựng trụ sở làm việc và các HMPT Phòng giao dịch thị xã Long Mỹ Chi nhánh NHCSXH tỉnh Hậu Giang

Chủ đầu tư: Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội thị xã Long Mỹ (Được phê duyệt tại văn bản ngày 16/11/2020) ...

Kế hoạch đấu thầu dự án: Xây dựng trụ sở làm việc và các HMPT Phòng giao dịch thị xã Long Mỹ Chi nhánh NHCSXH tỉnh Hậu Giang

Chủ đầu tư: Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội thị xã Long Mỹ (Được phê duyệt tại văn bản ngày 16/11/2020) ...

Gói thầu tư vấn khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp tỉnh Hậu Giang Mời đấu thầu rộng rãi trong...

Mua sắm hệ thống wifi

Công ty Điện lực Hậu Giang Mời chào hàng cạnh tranh rút gọn trong nước gói thầu: Mua sắm hệ thống wifi (SốTBMT: 20201140644 -...

Mua sắm giá kho lưu trữ quay tay

Cục Thuế tỉnh Hậu Giang Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua sắm giá kho lưu trữ quay tay (SốTBMT: 20201165989 -...

Cung cấp phân Urê

Phòng kinh tế thị xã Long Mỹ Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Cung cấp phân Urê (Số thông báo: 20201165127 -...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Phòng Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Long Mỹ Nhà thầu trúng thầu: 1/ Công ty TNHH Thương mại dịch...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gói thầu số 6. Thiết bị điều trị tuyến tỉnh, tuyến huyện (Số thông báo: 20200974595 – 01. Thời điểm đăng tải: 19/11/2020 11:47)

Bên mời thầu: Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Nhà thầu trúng thầu: Nhà thầu liên danh IMED - Á CHÂU - LỢI PHÁT –...

Kế hoạch đấu thầu dự án: Mua sắm thiết bị chỉ thị sự cố từ xa loại truyền thông năm 2020

Chủ đầu tư: Công ty Điện lực Hậu Giang (Được phê duyệt tại văn bản ngày 09/11/2020 ) Giá dự toán: 3.134.985.000 VND Số...

Mua sắm trang thiết bị phòng thí nghiệm

Trung tâm Kiểm định chất lượng xây dựng tỉnh Hậu Giang Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua sắm trang thiết bị...

Tư vấn khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Giao thông và Nông nghiệp tỉnh Hậu Giang Mời đấu thầu rộng rãi trong...

Lập Quy hoạch tỉnh Hậu Giang thời kỳ 2021 – 2030

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hậu Giang Mời đấu thầu rộng rãi trong nước: Lập Quy hoạch tỉnh Hậu Giang thời kỳ 2021...

Thiết bị chỉ thị sự cố

Công ty Điện lực Hậu Giang Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu; Thiết bị chỉ thị sự cố (Số thông báo: 20201150325...

Thuê lại lao động phục vụ SXKD năm 2021 -Trung tâm Kinh doanh VNPT-Hậu Giang

TRUNG TÂM KINH DOANH VNPT-HẬU GIANG Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Thuê lại lao động phục vụ SXKD năm 2021 -Trung...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Cục Quản lý thị trường tỉnh Hậu Giang Nhà thầu trúng thầu: 1/ 2/ Công ty Cổ phần thẩm định giá Thống...

(gia hạn) Gói thầu số 03: Thiết bị công nghệ phục vụ sản xuất

Phòng Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Long Mỹ Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 03: Thiết...

Kế hoạch đấu thầu dự án: Mua sắm trang bị xe tải cẩu chuyên dùng – Xe thưởng năm 2019

Chủ đầu tư: Công ty Điện lực Hậu Giang (Được phê duyệt tại văn bản ngày 09/11/2020) Giá dự toán: 3.433.920.000 VND Số gói...