Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Cung cấp, lắp đặt máy phát điện 30 33 KVA (Số thông báo: 20210852937 – 00. Thời điểm đăng tải: 21/09/2021 16:28)

Bên mời thầu: VIỄN THÔNG HẬU GIANG Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT MINH PHÚ Dự án: Trang bị máy phát điện 30KVA...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị (Số thông báo: 20210842703 – 00. Thời điểm đăng tải: 21/09/2021 14:36)

Bên mời thầu: Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh Hậu Giang Nhà thầu trúng...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Cung cấp và lắp đặt thiết bị (Số thông báo: 20210839277 – 00. Thời điểm đăng tải: 21/09/2021 13:55)

Bên mời thầu: Công ty Cổ phần Xây dựng và Dịch vụ Đấu thầu Tân An Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Thi công xây dựng (Số thông báo: 20210864709 – 00. Thời điểm đăng tải: 19/09/2021 21:52)

Bên mời thầu: Công ty Cổ phần Xây dựng và Dịch vụ Đấu thầu Tân An Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH xây dựng...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Thi công xây dựng (Số thông báo: 20210773600 – 03. Thời điểm đăng tải: 17/09/2021 10:05)

Bên mời thầu: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Long Mỹ Nhà thầu trúng thầu: Doanh nghiệp tư nhân Thanh Nhựt Dự...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’

Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp tỉnh Hậu Giang Nhà thầu trúng...

Tư vấn giám sát

Công ty Cổ phần Xây dựng và Dịch vụ Đấu thầu Tân An Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Tư vấn giám...

Bảo hiểm rủi ro trong quá trình vận hành NMNĐ Sông Hậu 1 giai đoạn 2021-2022

Chi nhánh Tập đoàn Dầu khí Việt Nam Ban Quản lý dự án Điện lực Dầu khí Sông Hậu 1 Mời đấu thầu rộng rãi...

Mua vật tư y tế, hóa chất lọc thận sử dụng tại Bệnh viện đa khoa thành phố Ngã Bảy

Bệnh viện Đa khoa thành phố Ngã Bảy Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Mua vật tư y tế, hóa chất lọc...

Xây dựng Hệ thống trợ lý ảo giải đáp thủ tục hành chính

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Xây dựng Hệ thống trợ lý ảo...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Công ty Điện lực Hậu Giang Nhà thầu trúng thầu: 1/ CÔNG TY CP TRANG THIẾT BỊ BHLĐ AN BẮC 2/ Công...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Trang bị thiết bị Access Switch. (Số thông báo: 20210938020 – 00. Thời điểm đăng tải: 16/09/2021 11:19)

Bên mời thầu: VIỄN THÔNG HẬU GIANG Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VFT Dự án: Trang bị thiết bị Access Switch...

Xây dựng Hệ thống trợ lý ảo giải đáp thủ tục hành chính

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Xây dựng Hệ thống trợ lý ảo...

Cung cấp VTTB và thi công xây lắp công trình

Công ty Điện lực Hậu Giang Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Cung cấp VTTB và thi công xây lắp công trình...

(Sửa đổi) Cung ứng thuốc cho các đơn vị có giường bệnh trực thuộc Sở Y tế năm 2021

Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Cung ứng thuốc cho các đơn vị có giường bệnh...

Thi công xây dựng

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LỘC PHÁT Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Thi công xây dựng...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’

Bên mời thầu: Công ty Điện lực Hậu Giang Nhà thầu trúng thầu: 1/ CÔNG TY CP BÊ TÔNG LY TÂM AN GIANG; 2/ CÔNG...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Tư vấn khảo sát, Lập Báo cáo nghiên cứu khả thi (Số thông báo: 20210823710 – 00. Thời điểm đăng tải: 15/09/2021 22:46)

Bên mời thầu: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hậu Giang Nhà thầu trúng thầu: Liên danh Trung tâm Chính phủ điện tử và...

Nâng cấp Ứng dụng di động Hậu Giang

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Nâng cấp Ứng dụng di động Hậu...