Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Công ty TNHH MTV Tư vấn Xây dựng Hoàng Long Nhà thầu trúng thầu: 1/ CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Sở Giao thông vận tải tỉnh Hậu Giang Nhà thầu trúng thầu: 1/ CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG 797 2/3/...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Sở Giao thông vận tải tỉnh Hậu Giang Nhà thầu trúng thầu: 1/2/3/ CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG TẤN...

Xây lắp

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu:...

Thi công xây dựng

Công ty cổ phần Xây dựng và Dịch vụ đấu thầu Tân An Mời Chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Thi công xây...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’

Bên mời thầu: Công ty Cổ phần Cấp nước và VSMT nông thôn Hậu Giang Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY CỔ PHẨN THẨM ĐỊNH...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Long Mỹ Nhà thầu trúng thầu: 1/ CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Nhà thầu trúng thầu: 1/ CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC PHẨM VIMEDIMEX 2/ CÔNG TY...

Mua sắm hàng hóa

Công ty cổ phần Tư vấn quản lý dự án PMC Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua sắm hàng hóa (Số...

Mua sắm hàng hóa

Công ty cổ phần Tư vấn quản lý dự án PMC Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua sắm hàng hóa (Số...

Mua sắm hàng hóa

Công ty Cổ phần tư vấn quản lý dự án PMC Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua sắm hàng hóa (Số...

Gói thầu số 1: Mua sắm thiết bị xét nghiệm

Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 1: Mua sắm thiết bị xét nghiệm...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Gói thầu bảo trì máy phát điện năm 2021 (Số thông báo: 20210637944 – 00. Thời điểm đăng tải: 11/06/2021 20:11)

Bên mời thầu: KHO BẠC NHÀ NƯỚC HẬU GIANG Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH Kỹ thuật Minh Phú Dự án: Gói thầu bảo trì...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Nhà thầu trúng thầu: 1/ CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ TSG 2/CÔNG TY...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua vật tư tiêu hao năm 2021 – 2022 tại Bệnh viện Đa khoa thành phố Ngã Bảy (Số thông báo: 20210547611 – 00. Thời điểm đăng tải: 11/06/2021 09:16)

Bên mời thầu: Bệnh viện Đa khoa thành phố Ngã Bảy Nhà thầu trúng thầu: Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Thi công xây dựng (Số thông báo: 20210339253 – 00. Thời điểm đăng tải: 21/05/2021 10:09)

Bên mời thầu: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Long Mỹ Nhà thầu trúng thầu: Liên danh Doanh nghiệp tư...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Thi công xây dựng (Số thông báo: 20210355215 – 00. Thời điểm đăng tải: 26/05/2021 14:53)

Bên mời thầu: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Long Mỹ Nhà thầu trúng thầu: Doanh nghiệp tư nhân Thanh...

Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị

Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh Hậu Giang Mời đấu thầu rộng rãi trong...

Thi công xây dựng

Công ty cổ phần Xây dựng và Dịch vụ Đấu thầu Tân An Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Thi công xây...