Thi công xây dựng

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Châu Thành, Hậu Giang Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Thi công...

Mua văn phòng phẩm, vật tư tiêu hao năm 2021 tại Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Hậu Giang

Công ty Cổ phần tư vấn quản lý dự án PMC Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua văn phòng phẩm, vật...

Cung ứng dịch vụ vệ sinh công nghiệp năm 2021

Công ty Cổ phần tư vấn quản lý dự án PMC Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Cung ứng dịch vụ vệ...

Thi công xây dựng

Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện Châu Thành, Hậu Giang mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Thi công...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’

Bên mời thầu: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Long Mỹ Nhà thầu trúng thầu: Doanh nghiệp tư nhân Thanh...

Mua sắm thiết bị Văn phòng, Hệ thống Micro Phòng họp số 2 Tỉnh ủy

Công ty cổ phần Tư vấn quản lý dự án PMC Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua sắm thiết bị Văn...

Mua vắc xin tiêm phòng dịch vụ sử dụng tại Trung tâm Y tế huyện Châu Thành A năm 2021

Trung tâm Y tế huyện Châu Thành A Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua vắc xin tiêm phòng dịch vụ sử...

Gói thầu số 06: Ống và co nhựa

Công ty Điện lực Hậu Giang Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 06: Ống và co nhựa (Số thông...

(gia hạn) Mua sắm cây giống, con giống

Công ty TNHH MTV Tư vấn Xây dựng Hoàng Long Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua sắm cây giống, con giống...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Thi công xây dựng (Số thông báo: 20210130317 – 00. Thời điểm đăng tải: 02/03/2021 10:34)

Bên mời thầu: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Châu Thành A Nhà thầu trúng thầu: Công ty Cổ phần Lắp...

Gói thầu số 1: Tư vấn lập BCKTKT đầu tư xây dựng

Công ty Điện lực Hậu Giang Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 1: Tư vấn lập BCKTKT đầu tư...

Gói thầu số 01: Tư vấn lập BCKTKT đầu tư xây dựng

Công ty Điện lực Hậu Giang Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 01: Tư vấn lập BCKTKT đầu tư...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’

Bên mời thầu: Công ty TNHH MTV Tư vấn Xây dựng Hoàng Long Nhà thầu trúng thầu: 1/Liên danh Công ty TNHH Thương mại Xây...

Thi công xây dựng

Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện Châu Thành, Hậu Giang Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Thi công...

Gói 9: Cung cấp, xây dựng lắp đặt vật tư thiết bị ( bao gồm PCCC) Công trình: Lắp máy 2 trạm Long Mỹ

Ban Quản lý dự án Lưới điện miền Nam Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói 9: Cung cấp, xây dựng lắp...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Thi công xây lắp thiết bị (Số thông báo: 20210102910 – 00. Thời điểm đăng tải: 27/02/2021 15:07)

Bên mời thầu: Công ty Cổ phần tư vấn quản lý dự án PMC Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY LẮP...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Thi công xây dựng công trình (Số thông báo: 20210160947 – 00. Thời điểm đăng tải: 26/02/2021 15:30)

Bên mời thầu: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Châu Thành A Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY TNHH TƯ VẤN...

Gói thầu số 01: Mua hóa chất xét nghiệm sử dụng

Trung tâm Y tế huyện Vị Thủy Mời đấu thầu rộng rãi trong nước: Gói thầu số 01: Mua hóa chất xét nghiệm sử dụng...

Gói thầu số 03: Phụ kiện

Công ty Điện lực Hậu Giang Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 03: Phụ kiện (SốTBMT: 20210148363 - 00....

Mua sắm giấy A4, A3 cho các đơn vị thuộc và trực thuộc Cục Thuế tỉnh Hậu Giang

Cục Thuế tỉnh Hậu Giang Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua sắm giấy A4, A3 cho các đơn vị thuộc và...