Thuê phương tiện chở người và dụng cụ phục vụ công tác giao nhận than trên sông

Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng Mời chào hàng cạnh tranh rút gọn gói thầu: Thuê phương tiện chở người và dụng cụ...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’

Bên mời thầu: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Hải Phòng Nhà thầu trúng thầu: 1/ Tổng...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua vật tư bảo quản thường xuyên VKĐ năm 2021 (Số thông báo: 20210506379 – 00. Thời điểm đăng tải: 05/05/2021 14:34)

Bên mời thầu: Công ty TNHH Một thành viên 128 Nhà thầu trúng thầu: Nguyễn Thị Lụa Dự án: Mua vật tư bảo quản thường xuyên...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Mua sắm vật tư hàng hóa ngành DQTV (Số thông báo: 20210421834 – 00. Thời điểm đăng tải: 05/05/2021 09:02)

Bên mời thầu: Bộ tư lệnh Vùng I Quẩn chủng Hải quân Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY TNHH KINH DOANH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Gói thầu cải tạo sửa chữa nhà hiệu bộ và nhà vệ sinh học sinh (Số thông báo: 20210445049 – 00. Thời điểm đăng tải: 05/05/2021 09:56)

Bên mời thầu: Công ty cổ phần tư vấn thiết kế xây dựng và thương mại Tường Lâm Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY CỔ...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Thi công xây dựng (Số thông báo: 20210409632 – 00. Thời điểm đăng tải: 05/05/2021 17:38)

Bên mời thầu: Công ty cổ phần tư vấn xây dựng và thương mại Sông Đà Nhà thầu trúng thầu: Công ty cổ phần thương...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Cung cấp vật tư linh kiện (Số thông báo: 20210419356 – 00. Thời điểm đăng tải: 05/05/2021 09:49)

Bên mời thầu: Nhà máy X56 Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÀU THỦY HẢI PHÒNG - HASHIN Dự án: Cung cấp vật...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua vật tư sửa chữa, bảo dưỡng (Số thông báo: 20210459419 – 00. Thời điểm đăng tải: 05/05/2021 09:12)

Bên mời thầu: Phòng Kỹ thuật / Bộ Tư lệnh Vùng 1 Hải quân Nhà thầu trúng thầu: Hộ Kinh doanh PHẠM THỊ THƠM Dự...

Mua vật tư trang thiết bị điện

Công ty TNHH Một thành viên 128 Mời Chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua vật tư trang thiết bị điện (Số thông...

Mua vật tư bảo quản tàu thuyền

Công ty TNHH Một thành viên 128 Mời Chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua vật tư bảo quản tàu thuyền (Số thông...

Gói thầu số 02 2021 ĐT.

Phòng Kỹ thuật / Bộ Tư lệnh Vùng 1 Hải quân Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Gói thầu số 02 2021...

Mua sắm 02 loại vật tư thông tin phục vụ sửa chữa

Phòng Kế hoạch và Đầu tư/Bộ Tư lệnh Hải quân Mời Chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua sắm 02 loại vật tư...

Cung cấp phương tiện thí nghiệm, đo lường

Công ty TNHH Một thành viên Điện lực Hải Phòng Mời đấu thầu rộng rãi trong nước: Cung cấp phương tiện thí nghiệm, đo lường...

Mua sắm 16 loại vật tư, thiết bị phục vụ sửa chữa

Phòng Kế hoạch và Đầu tư/Bộ Tư lệnh Hải quân Mời Chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua sắm 16 loại vật tư,...

Mua vật tư phụ tùng tàu công ích

Công ty TNHH Một thành viên 128 Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Mua vật tư phụ tùng tàu công ích (Số...

Gói 6: Cung cấp vật tư ống vòi thổi bụi, ống thép đúc, cút thép các loại

Công ty cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói 6: Cung cấp vật tư ống vòi...

Mua vật tư, nguyên liệu chẩn đoán xét nghiệm bệnh động vật

Chi cục Thú y vùng II Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Mua vật tư, nguyên liệu chẩn đoán xét nghiệm bệnh...

Gói 3: Thi công Sơn, bả tường mặt ngoài, hành lang, phòng làm việc và toàn bộ hệ thống

Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng Mời Chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Gói 3: Thi công Sơn, bả...