Thi công xây dựng

Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế và Giám sát Xây dựng Hoàng Phát Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Thi...

Cung cấp dầu FO phục vụ sản xuất năm 2020-2021

Công ty cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước có ơ tuyển gói thầu: Cung cấp dầu FO phục...

Mua sắm vật tư linh kiện thuộc nhiệm vụ sản xuất khối điều khiển liên kết, công tắc ngực R-05

Nhà máy X56 Mời Chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua sắm vật tư linh kiện thuộc nhiệm vụ sản xuất khối điều...

Gói thầu 1: Cung cấp VTTB

Công ty TNHH Một thành viên Điện lực Hải Phòng Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu 1: Cung cấp VTTB...

Gia công chế tạo một số chi tiết cầu trục gầu ngoạm

Công ty cổ phần DAP Vinachem Mời chào hàng cạnh tranh rút gọn gói thầu: Gia công chế tạo một số chi tiết cầu trục...

Khảo sát phục vụ lập BCKTKT, lập BCKTKT, lập HSMT

Công ty TNHH Một thành viên Điện lực Hải Phòng Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Khảo sát phục vụ lập BCKTKT,...

Tư vấn giám sát thi công xây dựng

Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng huyện An Lão Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Tư vấn giám...

Tư vấn giám sát thi công xây dựng

Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng huyện An Lão Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Tư vấn giám...

Xây lắp

Công ty TNHH Một thành viên Điện lực Hải Phòng Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Xây lắp (Số thông báo: 20210238272...

Mua vỏ bao phân bón DAP loại 25kg tráng ghép OPP

Công ty cổ phần DAP Vinachem Mời Chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua vỏ bao phân bón DAP loại 25kg tráng ghép...

Thi công xây dựng

Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng huyện An Lão Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Thi công xây...

Gói thầu số 03: Xây lắp

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện An Dương - Hải Phòng Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói...

Xây lắp

Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Phòng Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Xây lắp (Số thông báo: 20210224210 - 00....

(hủy thầu) Xây lắp

Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Phòng Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu; Xây lắp (Số thông báo: 20210124976 – 00....

Thi công xây dựng

Công ty cổ phần Tư vấn thiết kế và Giám sát xây dựng Hoàng Phát Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Thi...

(gia hạn) Tháo dỡ tủ điện cũ, cung cấp và lắp đặt tủ trung thế đầu nguồn (24kV).

Công ty Cổ phần Hóa dầu và Xơ sợi Việt Nam Chào giá rộng rãi gói: Tháo dỡ tủ điện cũ, cung cấp và lắp...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’

Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Thủy Nguyên Nhà thầu trúng thầu: 1/Công ty cổ phần Trường Sinh;...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Phòng Kế hoạch và Đầu tư/Bộ Tư lệnh Hải quân Nhà thầu trúng thầu: 1/ Hộ Kinh doanh PHẠM THỊ THƠM 2/...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Thủy Nguyên Nhà thầu trúng thầu: 1/ Công ty cổ phần xây...