Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Gói thầu số 01: Tư vấn khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi, cắm cọc GPMB (Số thông báo: 20210953760 – 00. Thời điểm đăng tải: 21/09/2021 18:25)

Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Hải Dương Nhà thầu trúng thầu: Công ty Cổ phần tư vấn...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Mua cóng phản ứng phục vụ công tác chuyên môn (Số thông báo: 20210953285 – 00. Thời điểm đăng tải: 21/09/2021 16:40)

Bên mời thầu: Bệnh viện đa khoa tỉnh Hải Dương Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ VẬT TƯ HẢI NGÂN Dự án:...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ In túi đựng hồ sơ cư trú phục vụ công tác chuyên môn (Số thông báo: 20210841330 – 00. Thời điểm đăng tải: 21/09/2021 16:27)

Bên mời thầu: Công an tỉnh Hải Dương Nhà thầu trúng thầu: Công ty Cổ Phần In và Văn Hóa Phẩm Ninh Bình Dự án: In...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Bảo dưỡng sửa chữa hệ thống Camera quan sát năm 2021 (Số thông báo: 20210950096 – 00. Thời điểm đăng tải: 21/09/2021 08:00)

Bên mời thầu: Chi nhánh xăng dầu Hải Dương Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY TNHH VĨNH HƯNG HD Dự án: Bảo dưỡng sửa chữa hệ...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Thi công xây dựng (Số thông báo: 20210780545 – 00. Thời điểm đăng tải: 21/09/2021 22:27)

Bên mời thầu: Công ty cổ phần thương mại và tư vấn thiết kế xây dựng Minh Long Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY TNHH...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gói thầu số 07: Thi công xây dựng (Số thông báo: 20210781383 – 00. Thời điểm đăng tải: 21/09/2021 15:59)

Bên mời thầu: Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Thành Đông Hải Dương Nhà thầu trúng thầu: Công ty cổ phần đầu tư...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Số 08: Thi công xây dựng (Số thông báo: 20210862922 – 00. Thời điểm đăng tải: 21/09/2021 10:29)

Bên mời thầu: UBND xã Nam Trung, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương Nhà thầu trúng thầu: Công ty cổ phần đầu tư và phát...

Khảo sát, lập Báo cáo nghiên cứu khả thi

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng cơ bản thành phố Hải Dương Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Khảo...

Thi công xây dựng và đảm bảo ATGT

Công ty cổ phần đầu tư và phát triển xây dựng 7 Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Thi công xây dựng...

Kế hoạch đấu thầu dự án: Nâng cấp, cải tạo đường Thanh Niên (Đoạn từ Km1+102,10 đến Km2+600) ; Số KHLCNT: 20210939826 – 00

Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Tư vấn XDGT Hải Dương (Được phê duyệt tại văn bản ngày 15/09/2021 ) Tổng mức đầu tư:...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’

Bên mời thầu: Công ty cổ phần Tư vấn XDGT Hải Dương Nhà thầu trúng thầu: 1/ Công ty TNHH Bình Minh EPC; 2/ Công...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’

Bên mời thầu: CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN ĐIỆN LỰC HẢI DƯƠNG Nhà thầu trúng thầu: 1+2/ Công ty cổ phần...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Chi nhánh Hải Dương II Nhà thầu trúng thầu: 1/ CÔNG...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua bơm kim tiêm phục vụ tiêm chủng mở rộng năm 2021 (Số thông báo: 20210907444 – 00. Thời điểm đăng tải: 20/09/2021 13:31)

Bên mời thầu: Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Hải Dương Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH Đầu tư và phát triển công...

“VT-SCTX-2021-99: Cung cấp các loại vật tư thiết bị lẻ cơ khí dây chuyền 1

Công ty cổ phần Nhiệt điện Phả Lại Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: “VT-SCTX-2021-99: Cung cấp các loại vật tư thiết...

SCTX-2021 – 120 Thay mới mái che lò 3A; 3B – nguồn vốn sửa chữa thường xuyên năm 2021 Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại

Công ty cổ phần Nhiệt điện Phả Lại Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: SCTX-2021 – 120 Thay mới mái che lò...

SCTX-2021 – 121 Thay mới mái che lò 4A; 4B – nguồn vốn sửa chữa thường xuyên năm 2021 Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại

Công ty cổ phần Nhiệt điện Phả Lại Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: SCTX-2021 – 121 Thay mới mái che lò...

“SCTX-170: Sửa chữa, cải tạo hệ thống bờ kè”

Công ty cổ phần Nhiệt điện Phả Lại Mời chào hàng cạnh tranh rút gọn gói thầu: “SCTX-170: Sửa chữa, cải tạo hệ thống bờ...