01.XL Xây lắp

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TƯ VẤN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI 697 Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: 01.XL Xây...

Gói thầu số 5: Xây lắp đường dây và trạm biến áp trung, hạ thế

Công ty Điện lực Hà Tĩnh - Chi nhánh Tổng công ty Điện lực miền Bắc Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu:...

01.XL: Xây dựng đường đường giao thông liên thôn Đồn Thượng đi Bình Quang, xã Đức Liên

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Vũ Quang Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: 01.XL: Xây dựng đường...
Phân mục: Tuyển chọn tư vấn tại Hà Tĩnh

01.XL: Xây dựng đường liên thôn từ thôn Bình Phong đi Cao Phong, xã Đức Lĩnh, huyện Vũ Quang

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Vũ Quang Mời đấu thầu rộng rãi trong nước: 01.XL: Xây dựng đường liên thôn...

01.XL

UBND huyện Nghi Xuân Mời đấu thầu rộng rãi trong nước: 01.XL (số thông báo: 20210313426 - 00. Thời điểm đăng tải: 06/03/2021 09:31 )....

Gói số 02 XL: Xây lắp công trình Nhà văn hóa tổ dân phố Thuận Hòa, phường Đức Thuận

Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Hoàng Phan Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói số 02 XL: Xây lắp...

01.XL Nâng cấp đường giao thông nông thôn thôn Am Tháp xã Cẩm Duệ

Công ty TNHH Tư vấn xây dựng và Thương mại 697 Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: 01.XL Nâng cấp đường giao...

Gói thầu 01-XL: Toàn bộ phần xây lắp công trình

Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Hoàng Phan Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu 01-XL: Toàn bộ phần...

Gói thầu 02 SCL2021: Cung cấp vật tư và thi công công

Công ty Truyền tải điện 1, Truyền tải điện Hà Tĩnh Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Gói thầu 02 SCL2021: Cung...

Gói thầu số 2: Xây dựng đường truyền kết nối TBA ĐKX năm 2020-2021

Công ty Điện lực Hà Tĩnh - Chi nhánh Tổng công ty Điện lực miền Bắc Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu:...

Gói thầu số 5: Xây lắp ĐZ và TBA trung hạ thế lưới điện huyện Đức Thọ

Công ty Điện lực Hà Tĩnh - Chi nhánh Tổng công ty Điện lực miền Bắc Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu:...

Gói thầu số 01-XL: Nâng cấp, mở rộng tuyến đường xây dựng mô hình trải nghiệm

Ủy ban nhân dân xã Thạch Hạ, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu...

Gói thầu số 01-XL: Xây dựng công trình theo hồ sơ thiết kế đã được phê duyệt

Công ty cổ phần Thương mại và Xây dựng Viễn Dương Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 01-XL: Xây...

Gói thầu 01.XL: Thi công Trường mầm non xã Kỳ Khang. Hạng mục: Cổng, hàng rào, san nền

Công ty TNHH Tư vấn và Xây Dựng Hoàng Phan Mời đấu thầu rộng rãi trong nước: Gói thầu 01.XL: Thi công Trường mầm non...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Gói thầu số 5: Xây lắp đường dây và trạm biến áp trung, hạ thế (Số thông báo: 20210140156 – 00. Thời điểm đăng tải: 03/03/2021 07:42)

Bên mời thầu: Công ty Điện lực Hà Tĩnh - Chi nhánh Tổng công ty Điện lực miền Bắc Nhà thầu trúng thầu: Công ty...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Ban quản lý dự án xây dựng thị xã Kỳ Anh Nhà thầu trúng thầu: 1/ Công ty cổ phần xây dựng...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng ANZ - Chi nhánh tại Hà Tĩnh Nhà thầu trúng thầu: 1/...

Thức ăn công nghiệp dành cho cá Tầm

Công ty cổ phần Đầu tư & Xây dựng Focess Mời Chào hàng cạnh tranh rút gọn trong nước gói thầu: Thức ăn công nghiệp...

Mua giống cá Tầm

Công ty cổ phần Đầu tư & Xây dựng Focess Mời Chào hàng cạnh tranh rút gọn trong nước gói thầu: Mua giống cá Tầm...

Lắp đặt hệ thống camera an ninh trật tự; xây dựng phần mềm thành phần phục vụ cổng điều hành nội bộ trên địa bàn thị xã

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Hồng Lĩnh Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Lắp đặt hệ...