Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gói số 01.XL: Xây dựng nhà chức năng 3 tầng và nhà đa năng Trường THCS Xuân Diệu (Số thông báo: IB2300047205 – 00. Thời điểm đăng tải: 01/06/2023 14:12)

Bên mời thầu: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Can Lộc Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI NHẬT MINH Nhà thầu trúng thầu: 1/ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY...

Gói thầu 06.TVGS: Tư vấn giám sát thi công gói thầu 01.XL

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Nghi Xuân Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói...
Phân mục: Tuyển chọn tư vấn tại Hà Tĩnh

Thi công lắp đặt, sửa chữa thấm dột và hư hỏng trần nhà khu vực Phân xưởng Vận hành

CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN - CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ...

01.XL. Trụ sở Công an xã Thạch Bình, thành phố Hà Tĩnh

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ PQ mời đấu thầu rộng rãi trong nước Gói thầu: 01.XL. Trụ sở Công...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Ban quản lý dự án xây dựng huyện Cẩm Xuyên Nhà thầu trúng thầu: 1/ CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ XÂY...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua vắc xin, lở mồm long móng tiêm phòng cho trâu, bò năm 2023 (Số thông báo: IB2300095382 – 00. Thời điểm đăng tải: 31/05/2023 17:06)

Bên mời thầu: Chi cục Chăn nuôi và Thú y Hà Tĩnh Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THUỐC THÚ Y...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gói thầu 01.XL. Thi công xây dựng (Số thông báo: IB2200057443 – 00. Thời điểm đăng tải: 31/05/2023 09:22)

Bên mời thầu: CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG HOÀNG PHAN Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ XÂY...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm xe ô tô 7 chổ 1 cầu (Số thông báo: IB2300097023 – 00. Thời điểm đăng tải: 31/05/2023 07:56)

Bên mời thầu: NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM - CHI NHÁNH TỈNH HÀ TĨNH Nhà thầu trúng thầu: CÔNG...

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Xây dựng nhà học bộ môn 2 tầng 10 phòng trường THCS Minh Tiến Số KHLCNT: PL2300082092

Chủ đầu tư: UBND xã Việt Tiến Bên mời thầu: UBND xã Việt Tiến (Được phê duyệt tại : 75/QĐ-UBND văn bản ngày:...

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc công trình: Trụ sở Công an xã Thạch Bình Số KHLCNT: PL2300082002

Chủ đầu tư: CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ PQ Bên mời thầu: CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ PQ (Được phê duyệt tại...

02.TVGS. Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Hà Tĩnh Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu:...
Phân mục: Tuyển chọn tư vấn tại Hà Tĩnh

01.XL-BH. Mương chống ngập úng từ đường về thôn Tiến Hưng đến Đập Phụ Lão

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Hà Tĩnh Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu:...

HC-SP 06.2023: Hóa chất máy miễn dịch 02

Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ Tài chính tỉnh Hà Tĩnh mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu:...

01.XL. Nâng cấp, mở rộng đường giao thông từ quán Chương 2 đến mô hình Nông nghiệp đô thị vùng Ghè

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG HOÀNG PHAN Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: 01.XL. Nâng cấp, mở...