Xây dựng và thiết bị

Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam, chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh Mời Chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu:...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: 01.XL (Số thông báo: 20220104407 – 00. Thời điểm đăng tải: 19/01/2022 09:04)

Bên mời thầu: Công ty TNHH Tư vấn và Xây Dựng Hoàng Phan Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI NHẬT...

(gia hạn) Mua sắm và thay thế máy tính kỹ thuật/vận hành của hệ thống điều khiển Tuabin

Chi nhánh Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – Công ty cổ phần – Công ty Điện lực Dầu khí Hà...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: 02.TV: Tư vấn khảo sát, lập Báo cáo nghiên cứu khả thi (Số thông báo: 20211143728 – 00. Thời điểm đăng tải: 18/01/2022 11:24)

Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Nghi Xuân Nhà thầu trúng thầu: Công ty cổ phần tư vấn...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Công ty Điện lực Hà Tĩnh - Chi nhánh Tổng công ty Điện lực miền Bắc Nhà thầu trúng thầu: 1/ Công...

Kế hoạch đấu thầu dự án: Quyết định Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình Kênh tiêu úng thị trấn Đức Thọ, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh. Số KHLCNT: 20220134355 – 00

Chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân huyện Đức Thọ (Được phê duyệt tại Số QĐ phê duyệt KHLCNT: 55QĐ-UBND văn bản ngày: 13/01/2022 ) Tổng...

Mua sắm thiết bị, máy móc

Trung tâm nghiên cứu, phát triển nấm và tài nguyên sinh vật Mời chào hàng cạnh tranh trong nước Gói thầu: Mua...

(gia hạn) Gói thầu số 04: Tư vấn khảo sát, lập TKBVTC

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Hà Trung Mời đấu thầu rộng rãi trong nước Gói thầu: Gói thầu số 04:...
Phân mục: Tuyển chọn tư vấn tại Hà Tĩnh

Gói thầu số 01.XL Xây dựng công trình theo hồ sơ thiết kế đã được phê duyệt

Ủy ban nhân dân Thị trấn Phố Châu Mời đấu thầu rộng rãi trong nước Gói thầu: Gói thầu số 01.XL Xây dựng công trình...

Gói số 01.XL: Xây dựng Trường THCS Đặng Dung, huyện Can Lộc; Hạng mục: Nhà học 03 tầng 18 phòng và sân lát gạch

Công ty TNHH Tư vấn và Xây Dựng Hoàng Phan Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói số 01.XL: Xây dựng Trường...

02.XL: Thi công Xây dựng công trình Xây dựng 04 tuyến đường giao thông và mương thoát nước

Ủy ban nhân dân phường Đức Thuận Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: 02.XL: Thi công Xây dựng công trình Xây dựng...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Công ty TNHH Tư vấn và Xây Dựng Hoàng Phan Nhà thầu trúng thầu: 1/ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NAM...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gói thầu số 1: Mua sắm máy biến áp (Số thông báo: 20211156952 – 00. Thời điểm đăng tải: 17/01/2022 13:56)

Bên mời thầu: Công ty Điện lực Hà Tĩnh - Chi nhánh Tổng công ty Điện lực miền Bắc Nhà thầu trúng thầu: Công ty...

Gói thầu TB 01: Mua sắm thiết bị thực hiện Đề án Quản lý hoạt động truyền thanh – truyền hình huyện Vũ Quang

Công ty TNHH công nghệ thông tin Bách Dũng Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu TB 01: Mua sắm thiết...

Mua sắm thức ăn chăn nuôi

Trung tâm nghiên cứu, phát triển nấm và tài nguyên sinh vật Mời chào hàng cạnh tranh trong nước Gói thầu: Mua sắm thức ăn...

Gói số XL 01 Thi công công trình: Cải tạo nâng công suất bể lắng NMN Bộc Nguyên lên 40.000 m3 ng.đ

Công ty cổ phần Cấp nước Hà Tĩnh Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói số XL 01 Thi công công trình:...

Xây lắp công trình: Nhà hiệu bộ và các phòng chức năng 03 tầng Trường Tiểu học Xuân Thành

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ TƯ VẤN HOÀNG LONG Mời đấu thầu rộng rãi trong nước Gói thầu: Xây lắp công trình:...