(điều chỉnh) Gói thầu số 1: Mua sắm, lắp đặt, di chuyển thiết bị vật tư viễn thông

Cục viễn thông cơ yếu, Bộ công an Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 1: Mua sắm, lắp đặt,...

Mua sắm phương tiện phục vụ công tác khoa học lịch sử

Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua sắm phương tiện phục vụ...

Gói thầu số 3: Mua sắm trang thiết bị, đồ dùng cần thiết

Công ty cổ phần Dịch vụ truyền thông và Công nghệ thông tin Hà Nội Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Gói...

Mua phân hữu cơ vi sinh sản xuất từ than bùn, thuốc bảo vệ thực vật sinh học năm 2020

Trung tâm Phân tích và Chứng nhận chất lượng sản phẩm nông nghiệp Hà Nội Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua...

Mua sắm vật tư phục vụ BĐKT cho các trang bị vô tuyến điện

Cục Kỹ thuật/BTL Thông tin liên lạc Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua sắm vật tư phục vụ BĐKT cho các...

(điều chỉnh) Cung cấp dịch vụ bảo hiểm tập trung thân tàu biển năm 2021

Tổng công ty Hàng hải Việt Nam Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Cung cấp dịch vụ bảo hiểm tập trung thân...

May bộ quần áo công tác cho CB, viên chức người lao động

Trung tâm Y tế huyện Thanh Trì Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: May bộ quần áo công tác cho CB, viên...

Xây dựng giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp khối ASEAN kết nối trên nền tảng chứng từ điện tử

Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Xây dựng giải pháp hỗ trợ doanh...

Xây dựng giải pháp hỗ trợ hoạt động logistics ứng dụng thương mại điện tử xuyên biên giới trong khối ASEAN

Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Xây dựng giải pháp hỗ trợ hoạt...

Mua hóa chất, dụng cụ phục vụ nghiên cứu

Viện Dược liệu Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua hóa chất, dụng cụ phục vụ nghiên cứu (Số thông báo: 20201169725...

Gói thầu NVL-3: Cung cấp dung môi, hóa chất, vật tư thực hiện nhiệm vụ Khoa học và công nghệ cấp Viện năm 2020

Viện Dược liệu Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Gói thầu NVL-3: Cung cấp dung môi, hóa chất, vật tư thực hiện...

Mua vật tư, linh kiện cho thiết bị ánh sáng phục vụ sản xuất năm 2020

Trung tâm Mỹ thuật, Đài Truyền hình Việt Nam Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua vật tư, linh kiện cho thiết...

Mua sắm các ấn phẩm năm 2021 cho EVNNPC

Tổng công ty Điện lực miền Bắc Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua sắm các ấn phẩm năm 2021 cho EVNNPC...

(gia hạn) Thuê chuyên gia an toàn thông tin

Cục An toàn thông tin Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Thuê chuyên gia an toàn thông tin (SốTBMT:20201145866 – 00 ....

Mua sắm trang thiết bị tài sản năm 2020

Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua sắm trang thiết bị tài sản năm...

Gói thầu số 12: Mua sắm hóa chất, kít, test, xét nghiệm phòng, chống dịch

Cục Quân y - Tổng cục Hậu cần - Bộ Quốc phòng Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 12:...

Thiết bị mua sắm tự chủ

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Hoàng Mai Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Thiết bị mua sắm...

Cải tạo, sửa chữa giảng đường phục vụ đào tạo học viên Hệ Quốc tế, Khu A, Học viện KTQS

HỌC VIỆN KỸ THUẬT QUÂN SỰ Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Cải tạo, sửa chữa giảng đường phục vụ đào tạo...

Cung cấp và lắp đặt Hệ thống chuyển mạch, định tuyến lớp phân phối (giai đoạn 2)

Cục Bưu điện Trung ương Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Cung cấp và lắp đặt Hệ thống chuyển mạch, định tuyến...

(gia hạn) Sửa chữa dây nội soi tiêu hóa

Bệnh viện Bắc Thăng Long Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Sửa chữa dây nội soi tiêu hóa (Số thông báo: 20201144559...