Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Gói thầu số 34: Tư vấn giám sát thi công các công trình nhà dân gian giai đoạn VI (Số thông báo: 20210861144 – 00. Thời điểm đăng tải: 21/09/2021 09:29)

Bên mời thầu: Ban Đầu tư và Xây dựng 307 Nhà thầu trúng thầu: Công ty Cổ phần Tư vấn Đô thị Việt Nam Vinacity Dự...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Thuê CSHT IBS Tòa nhà An Bình Plaza (Số thông báo: 20210952590 – 00. Thời điểm đăng tải: 21/09/2021 15:35)

Bên mời thầu: Ban Quản lý các dự án công trình thông tin 1 - Viễn thông Hà Nội Nhà thầu trúng thầu: Công ty...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’

Bên mời thầu: Ban Quản lý bảo trì đường bộ Nhà thầu trúng thầu: 1/ Liên danh Công ty TNHH đầu tư 388 – Công...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’

Bên mời thầu: Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 1 Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI TỔNG...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’

Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án 3 Nhà thầu trúng thầu: 1/ Công ty TNHH thương mại và đầu tư LHC Việt Nam;...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ BTR:07-TV:01 – Tư vấn khảo sát, lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật (Số thông báo: 20210755089 – 00. Thời điểm đăng tải: 21/09/2021 15:20)

Bên mời thầu: Ban quản lý dự án 6 Nhà thầu trúng thầu: Công ty CP Tư vấn xây dựng công trình 8 và Công...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Kiểm toán hoàn thành Dự án (Số thông báo: 20210951563 – 00. Thời điểm đăng tải: 21/09/2021 11:59)

Bên mời thầu: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Nhà thầu trúng thầu: Công...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Gói thầu số 04: Chi phí tư vấn thiết kế bản vẽ thi công – dự toán (Số thông báo: 20210737176 – 00. Thời điểm đăng tải: 21/09/2021 17:07)

Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Nhà thầu trúng thầu: Liên danh Công ty Cổ phần tư vấn Kiến...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Cung cấp và lắp đặt đường dây 22kV và trạm biến áp 560kVA – 22 0,4kV (Số thông báo: 20210817600 – 00. Thời điểm đăng tải: 21/09/2021 15:23)

Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án chuyên ngành thuộc Kiểm toán nhà nước Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ EC2: Thiết kế và thi công HTTN khu vực đường Lê Lợi – đường Phó Đức Chính (Số thông báo: 20210756995 – 00. Thời điểm đăng tải: 21/09/2021 13:48)

Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng Hạ tầng đô thị Nhà thầu trúng thầu: Liên danh Công ty TNHH...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’

Bên mời thầu: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội Nhà thầu trúng thầu: 1/ Công...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’

Bên mời thầu: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Mê Linh Nhà thầu trúng thầu: 1/ Công ty cổ phần tư...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Chi phí giám sát thi công (Số thông báo: 20210818023 – 00. Thời điểm đăng tải: 21/09/2021 11:09)

Bên mời thầu: ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện mỹ đức Nhà thầu trúng thầu: LIÊN DANH CÔNG TY CỔ PHẦN...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’

Bên mời thầu: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Sóc Sơn Nhà thầu trúng thầu: Liên danh tư vấn:CHUYỂN GIAO CÔNG...

Kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu tư vấn giai đoạn lập TKKT, TKBVTC-DT Dự án: Đường dây và TBA 110kV Thái Hưng, tỉnh Thái Bình; Số KHLCNT: 20210943653 – 00

Chủ đầu tư: Tổng Công ty Điện lực miền Bắc (Được phê duyệt tại văn bản ngày 16/09/2021 ) Tổng mức đầu tư: 128.125.645.524 VND ...

Kế hoạch đấu thầu dự án: Các gói thầu thuộc dự toán mua sắm giấy in bảo an mã hiệu B92 và B93 năm 2022 ; Số KHLCNT: 20210932144 – 01

Chủ đầu tư: Công ty TNHH MTV Dịch vụ Ngân hàng Nông nghiệp Việt Nam (Được phê duyệt tại văn bản ngày 13/09/2021 ) Giá...

Kế hoạch đấu thầu dự án: Mở rộng mạng VNP2 P Router ; Số KHLCNT: 20210943728 – 00

Chủ đầu tư: Tổng công ty Hạ tầng mạng (Được phê duyệt tại văn bản ngày 15/09/2021 ) Tổng mức đầu tư: 75.961.131.000 VND Số...

Kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện nhiệm vụ số 1 của Phòng An toàn thông tin ; Số KHLCNT: 20210943692 – 00

Chủ đầu tư: Bộ Tư lệnh 86 /Bộ Quốc phòng (Được phê duyệt tại văn bản ngày 17/09/2021 ) Giá dự toán: 11.950.000.000 VND Số...

Kế hoạch đấu thầu dự án: KHLCNT cho gói thầu số 237/2021/HKVT-PT “Mua sắm khung cơ khí và vỏ hộp cơ khí theo thiết kế”; Số KHLCNT: 20210943564 – 00

Chủ đầu tư: Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Được phê duyệt tại văn bản ngày 17/09/2021) Tổng mức đầu tư: 1.458.527.336.000...