Gói thầu số 1: Chi phí xây dựng

Ủy ban nhân dân xã Tân Dân Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 1: Chi phí xây dựng (SốTBMT:...

Cung cấp văn phòng phẩm cho bệnh viện năm 2021

Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Cung cấp văn phòng phẩm cho bệnh viện năm 2021...

Cung cấp đế ốp D12, đế chữ U tại khu vực miền Nam

TỔNG CÔNG TY MẠNG LƯỚI VIETTEL - CHI NHÁNH TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP - VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI Mời đấu thầu rộng rãi trong nước...

Cung cấp đế ốp D12, đế chữ U tại khu vực miền Trung

TỔNG CÔNG TY MẠNG LƯỚI VIETTEL - CHI NHÁNH TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP - VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI Mời đấu thầu rộng rãi trong nước...

Thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị công trình

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Văn hóa Xã hội Thành Phố Hà Nội Mời đấu thầu rộng rãi trong...

Thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị công trình

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Văn hóa Xã hội Thành Phố Hà Nội Mời đấu thầu rộng rãi trong...

Cung cấp đế ốp D12, đế chữ U tại khu vực miền Bắc

TỔNG CÔNG TY MẠNG LƯỚI VIETTEL - CHI NHÁNH TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP - VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI Mời đấu thầu rộng rãi trong nước...

Gói thầu XL-01: Thi công xây dựng công trình chính, phụ trợ tạm phục vụ thi công

Trường cao Đẳng kinh Tế công nghiệp Hà Nội Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu XL-01: Thi công xây dựng...

Mua nguyên vật liệu, hóa chất, vật tư tiêu hao cho tổng hợp và kiểm nghiệm Cr32PO4 và vật tư tiêu hao rẻ tiền

BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG QUÂN ĐỘI 108 Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua nguyên vật liệu, hóa chất, vật tư tiêu...

Chi phí xây dựng

Uỷ ban nhân dân xã Thọ Xuân Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Chi phí xây dựng (SốTBMT: 20210239271 - 00. Thời...

Cung cấp triển khai 35 máy rút nhận tiền tự động Recycle ATM và 35 bộ hộp tiền dự phòng cho máy Recycle ATM

NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VN - TRUNG TÂM THẺ Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Cung cấp triển khai 35 máy...

Cung cấp dịch vụ dịch chuyển máy chủ, thiết bị tin học

Trung tâm Công nghệ thông tin, Ngân hàng Chính sách xã hội Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Cung cấp dịch vụ...

Gói thầu số 01: Sinh phẩm, vật tư xét nghiệm SARS-CoV-2

Bệnh viện đa khoa Đức Giang Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 01: Sinh phẩm, vật tư xét nghiệm...

Gói thầu số 01.KHVT-2021: “Mua sắm tủ điện trung hạ thế và cáp ngầm phục vụ các công trình XDCB năm 2021”

Công ty Điện lực Gia Lâm Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 01.KHVT-2021: “Mua sắm tủ điện trung hạ...

Tư vấn về phương pháp luận và giải pháp công nghệ thông tin để triển khai Thông tư 41

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Tư vấn về phương pháp...
Phân mục: Tuyển chọn tư vấn tại Hà Nội

Gói thầu TV-30: Giám sát thi công xây lắp

Ban QLDA Nâng cấp nhà xưởng, năng lực công nghệ Nhà máy Z49/BCCB Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu TV-30:...
Phân mục: Tuyển chọn tư vấn tại Hà Nội

Gói thầu 06: Kiểm toán dự án hoàn thành

Ban Quản lý dự án lưới điện - Tổng công ty Điện lực miền Bắc Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói...
Phân mục: Tuyển chọn tư vấn tại Hà Nội

Gói thầu số 18: Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị

Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Bắc - Chi nhánh Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia Mời đấu thầu...
Phân mục: Tuyển chọn tư vấn tại Hà Nội

Gói 4: Kiểm toán dự án

Ban Quản lý dự án lưới điện - Tổng công ty Điện lực miền Bắc Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói...
Phân mục: Tuyển chọn tư vấn tại Hà Nội