Kế hoạch đấu thầu dự án: Thuê bản quyền phần mềm Microsoft Office 365 cho Công ty mẹ EVN, Công ty TNHH MTV Nhiệt điện Thủ Đức và 09 Tổng Công ty ; Số KHLCNT: 20210501108 – 00

Chủ đầu tư: Tập đoàn Điện lực VIệt Nam và các đơn vị thành viên (Được phê duyệt tại văn bản ngày 29/04/2021 ) ...

Gói thầu số 5: Cải tạo, sửa chữa nhà A và nâng cấp hệ thống PCCC

Viện Cơ học Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 5: Cải tạo, sửa chữa nhà A và nâng cấp...

Nâng cấp hệ thống Internal Firewall tại Datacenter của Tổng công ty Điện lực miền Nam

Chi nhánh Tổng Công ty điện lực Miền Nam TNHH Công ty công nghệ thông tin điện lực Miền Nam Mời đấu thầu rộng rãi...

10-2021 FTEL-MN Mua sắm trang phục quần áo BHLĐ cho nhân viên kỹ thuật năm 2021

Công ty Cổ phần Viễn Thông FPT Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: 10-2021 FTEL-MN Mua sắm trang phục quần áo BHLĐ...

Gói thầu số 09 (TB-01): Cung cấp thiết bị nhất thứ, nhị thứ, Máy biến áp 250MVA và thông tin SCADA

Ban Quản lý dự án Điện 2 - Chi nhánh Tập đoàn Điện lực Việt Nam Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu:...

Chăm sóc cây xanh KCN Trà Kha năm 2021

Trung tâm Dịch vụ khu công nghiệp Mời chào hàng cạnh tranh rút gọn gói thầu: Chăm sóc cây xanh KCN Trà Kha năm 2021...

Bảo vệ – an ninh trật tự KCN Trà Kha năm 2021

Trung tâm Dịch vụ khu công nghiệp Mời chào hàng cạnh tranh rút gọn gói thầu: Bảo vệ - an ninh trật tự KCN Trà...

Xây dựng Hệ thống thông tin đấu thầu phục vụ hoạt động kiểm toán

Trung tâm Tin học Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Xây dựng Hệ thống thông tin đấu thầu phục vụ hoạt động...
Phân mục: Tuyển chọn tư vấn tại Hà Nội

Số 15: Thi công xây dựng và cung cấp lắp đặt thiết bị PCCC

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Phúc Thọ Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Số 15: Thi công...

Gói thầu số 6: thi công sửa chữa nhỏ tại trụ sở 109 Quán Thánh

Ủy ban giám sát tài chính quốc gia Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Gói thầu số 6: thi công sửa chữa...

Gói 02 Thi công xây lắp

Công ty Điện lực Hoài Đức Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói 02 Thi công xây lắp (Số thông báo: 20210512711...

Gói 02 Thi công xây lắp

Công ty Điện lực Hoài Đức Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói 02 Thi công xây lắp (Số thông báo: 20210510490...

Gói thầu 01-XL: Thi công lắp đặt và thí nghiệm hệ thống điều khiển, giám sát SCADA cho lộ 474 E1.12 liên thông 479 E1.12 Trần Hưng Đạo

Công ty điện lực Hoàn Kiếm Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu 01-XL: Thi công lắp đặt và thí nghiệm...

Mua sắm vật chất phục vụ phúc lợi chung của Học viện

Học viện Hậu cần Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Mua sắm vật chất phục vụ phúc lợi chung của Học viện...

Mua nguyên vật liệu, hóa chất

Viện Hóa học Vật liệu Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua nguyên vật liệu, hóa chất (Số thông báo: 20210513655 -...

Gói thầu: Trang bị kỹ thuật an toàn – vệ sinh lao động – phòng chống cháy nổ năm 2021

Truyền tải điện Hà Nội Mời chào hàng cạnh tranh rút gọn gói thầu: Gói thầu: Trang bị kỹ thuật an toàn - vệ sinh...

Mua sắm vật tư hóa chất năm 2021

Viện Hóa học Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Mua sắm vật tư hóa chất năm 2021 (Số thông báo: 20210514399 -...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’

Bên mời thầu: Ban Duy tu các công trình hạ tầng kỹ thuật Đô thị thuộc Sở Xây dựng Nhà thầu trúng thầu: 1/ Công...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Gói thầu số 04: Xây lắp đoạn 100m kè chắn cát phía Nam (đợt 1) (Số thông báo: 20210342739 – 02. Thời điểm đăng tải: 05/05/2021 08:15)

Bên mời thầu: Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình giao thông Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH Xây dựng Mỹ Đà Dự án:...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Gói thầu số 16: Chống mối (Số thông báo: 20210505395 – 00. Thời điểm đăng tải: 05/05/2021 10:03)

Bên mời thầu: Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Ba Vì Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY CỔ PHẦN AN TRƯỜNG PHÁT Dự án: Trường...