Gói thầu số 10: Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị

Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Lý Nhân mời đấu thầu rộng rãi trong nước Gói thầu: Gói thầu...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gói thầu số 03: Thi công xây dựng + mua sắm lắp đặt thiết bị (Số thông báo: IB2300083692 – 01. Thời điểm đăng tải: 01/06/2023 09:45)

Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Hà Nam Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG ĐẠI...
Phân mục: Kết quả đấu thầu tại Hà Nam

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gói thầu số 03: Thi công xây dựng (Số thông báo: IB2300070539 – 00. Thời điểm đăng tải: 01/06/2023 14:47)

Bên mời thầu: ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ TƯỢNG LĨNH Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG PHÚC HUYNH Dự án: Hoàn thiện hạ...
Phân mục: Kết quả đấu thầu tại Hà Nam

Gói thầu số 10: Thi công xây dựng công trình

Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Lý Nhân mời đấu thầu rộng rãi trong nước Gói thầu: Gói thầu...

Thi công sửa chữa, bảo trì Nhà ở học sinh 3 tầng số 2

Trường Cao đẳng Công nghệ, Kinh tế và Chế biến Lâm Sản mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu:...

Dịch vụ hậu cần tập huấn nâng cao năng lực đấu thầu và sử dụng phần mềm đấu thầu thuốc

Trung tâm Mua sắm tập trung thuốc Quốc gia Mời đấu thầu rộng rãi trong nước Gói thầu: Dịch vụ hậu cần...

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Nhà ở cán bộ giáo viên, nhà ở học viên quốc tế Trường Cao đẳng Số KHLCNT: PL2300083106

Chủ đầu tư: Trường Cao đẳng Kỹ thuật Mật mã Bên mời thầu: Trường Cao đẳng Kỹ thuật Mật mã (Được phê duyệt tại...
Phân mục: Kế hoạch đấu thầu tại Hà Nam

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Xây dựng nhà lớp học 15 phòng 3 tầng Trường Tiểu học xã Đồng Hóa, huyện Kim Bảng Số KHLCNT: PL2300082970

Chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân xã Đồng Hóa, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam Bên mời thầu: Ủy ban nhân...
Phân mục: Kế hoạch đấu thầu tại Hà Nam

Gói thầu 03: Tư vấn Khảo sát xây dựng

CÔNG TY ĐIỆN LỰC HÀ NAM - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC Mời đấu thầu rộng rãi...
Phân mục: Tuyển chọn tư vấn tại Hà Nam

Gói thầu số 09: Thi công xây dựng + mua sắm lắp đặt thiết bị

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Hà Nam Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói...

Gói thầu số 10: Tư vấn giám sát thi công xây dựng + lắp đặt thiết bị

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Hà Nam Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói...
Phân mục: Tuyển chọn tư vấn tại Hà Nam

Gói thầu số 2: Xây lắp (gồm cả chi phí hoàn trả HTKT)

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Duy Tiên Mời đấu thầu rộng rãi trong nước Gói thầu:...

(gia hạn) Gói thầu số 2: Xây lắp (gồm cả chi phí hoàn trả HTKT)

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Duy Tiên Mời đấu thầu rộng rãi trong nước Gói thầu: Gói thầu số...

Gói số 3: Toàn bộ phần xây dựng

Ủy ban nhân dân xã Đồng Hóa, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam mời đấu thầu rộng rãi trong nước Gói...

Gói thầu số 02: Thi công xây lắp (bao gồm chi phí ATGT)

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG AVMT HÀ NỘI mời đấu thầu rộng rãi trong nước Gói thầu:...

(gia hạn) Gói thầu 06: Kiểm toán

CÔNG TY ĐIỆN LỰC HÀ NAM – CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC Mời đấu thầu rộng rãi trong nước Gói thầu:...
Phân mục: Tuyển chọn tư vấn tại Hà Nam

(gia hạn) Gói thầu số 03: Kiểm toán dự án hoàn thành

CÔNG TY ĐIỆN LỰC HÀ NAM – CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC Mời đấu thầu rộng rãi trong nước Gói thầu:...
Phân mục: Tuyển chọn tư vấn tại Hà Nam

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gói thầu số 4: Thi công xây dựng (Bao gồm cả chi phí đảm bảo ATGT) (Số thông báo: IB2300070348 – 00. Thời điểm đăng tải: 29/05/2023 20:14)

Bên mời thầu: CÔNG TY TNHH AN VIỆT BÁCH Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI THIÊN Á Dự án:. Hoàn thiện...
Phân mục: Kết quả đấu thầu tại Hà Nam

Gói thầu số 2: Xây lắp và cung cấp, lắp đặt thiết bị

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Duy Tiên mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói...

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Đầu tư cải tạo, nâng cấp các tuyến đường trong khu dân cư Bút Sơn thuộc tổ dân phố Trần Phú, phường Châu Sơn, thành phố Phủ Lý Số KHLCNT: PL2300080892

Chủ đầu tư: ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG CHÂU SƠN Bên mời thầu: ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG CHÂU SƠN (Được phê duyệt...
Phân mục: Kế hoạch đấu thầu tại Hà Nam