Gói thầu số 03: Mua vật tư, sinh phẩm, trang thiết bị y tế

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Nam Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 03: Mua vật tư,...

Kế hoạch đấu thầu dự án: Dự án đầu tư xây dựng Bãi rác Hà Tiên

Chủ đầu tư: UBND thành phố Hà Tiên (Được phê duyệt tại văn bản ngày 17/11/2020 ) Tổng mức đầu tư: 30.000.000.000 VND Số...
Phân mục: Kế hoạch đấu thầu tại Hà Nam

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Công ty Điện lực Hà Nam Nhà thầu trúng thầu: 1/ Liên danh Công ty Cổ phần đầu tư và xây...
Phân mục: Kết quả đấu thầu tại Hà Nam

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gói thầu số 01: Thi công xây dựng công trình (Số thông báo: 20201037572 – 00. Thời điểm đăng tải: 20/11/2020 08:36)

Bên mời thầu: Công ty TNHH tư vấn xây dựng Sông Hồng Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ KIẾN TRÚC NHẬT...
Phân mục: Kết quả đấu thầu tại Hà Nam

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Công ty TNHH đầu tư xây dựng và công nghệ TECHCONS Nhà thầu trúng thầu: 1/ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN...
Phân mục: Kết quả đấu thầu tại Hà Nam

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Chi nhánh tỉnh Hà Nam Nhà thầu trúng thầu: 1/ Công...
Phân mục: Kết quả đấu thầu tại Hà Nam

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gói thầu số 06: Thẩm tra an toàn giao thông giai đoạn đưa công trình vào khai thác sử dụng (Số thông báo: 20201161580 – 00. Thời điểm đăng tải: 20/11/2020 15:41)

Bên mời thầu: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Hà Nam Nhà thầu trúng thầu: CÔNG...
Phân mục: Kết quả đấu thầu tại Hà Nam

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gói thầu số 02: Thi công xây dựng (Số thông báo: 20200978782 – 00. Thời điểm đăng tải: 20/11/2020 15:11)

Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Phủ Lý Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG...
Phân mục: Kết quả đấu thầu tại Hà Nam

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Cải tạo, sửa chữa hàng rào sắt tường bao và khuôn viên trang trí Bảo hiểm xã hội huyện Lý Nhân (Số thông báo: 20201162176 – 00. Thời điểm đăng tải: 20/11/2020 16:45)

Bên mời thầu: Bảo hiểm xã hội huyện Lý Nhân Nhà thầu trúng thầu: TỪ THỊ NGỌC Dự án: Cải tạo, sửa chữa hàng rào sắt...
Phân mục: Kết quả đấu thầu tại Hà Nam

Gói thầu số 02: Xây lắp

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Duy Tiên Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số...

Gói thầu số 02: Xây lắp

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Duy Tiên Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số...

Mua sắm, lắp đặt thiết bị

Công ty cổ phần TvàT Việt Nam Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu; Mua sắm, lắp đặt thiết bị (Số thông báo:...

Mua sắm, lắp đặt thiết bị

Công ty cổ phần TvàT Việt Nam Mời đấu thầu rộng rãi trong nước: Mua sắm, lắp đặt thiết bị (số thông báo: 20201163374 -...

Mua sắm máy tính để bàn

Công ty TNHH đầu tư xây dựng và công nghệ TECHCONS Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua sắm máy tính để...

Thi công xây dựng công trình

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Lý Nhân Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu; Thi công xây dựng...

Gói số 2: Toàn bộ phần xây dựng

Ủy ban nhân dân xã Lê Hồ Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói số 2: Toàn bộ phần xây dựng (Số...

Gói thầu số 03: Thi công xây lắp (bao gồm cả đảm bảo an toàn giao thông

Công ty TNHH đầu tư xây dựng và công nghệ TECHCONS Chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Gói thầu số 03: Thi công...

Gói thầu số 03: Cung cấp, lắp đặt thiết bị

Công ty TNHH đầu tư xây dựng và công nghệ TECHCONS Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 03: Cung...

Mua sắm trang thiết bị, đồ dùng, đồ chơi

Công ty TNHH đầu tư xây dựng và công nghệ TECHCONS Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Mua sắm trang thiết bị,...