(gia hạn) Gói thầu số 02: Công tác bảo vệ

Công ty TNHH tư vấn thiết kế Hoàng Phát Mời đấu thầu rộng rãi trong nước Gói thầu: Gói thầu số 02: Công tác bảo...

Gói thầu số 02: Thi công xây dựng (bao gồm chi phí đảm bảo ATGT)

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Phủ Lý Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số...

(gia hạn) Gói thầu số 01: Công tác duy trì vệ sinh môi trường, duy trì cây xanh; thu gom,

Công ty TNHH tư vấn thiết kế Hoàng Phát Mời đấu thầu rộng rãi trong nước Gói thầu: Gói thầu số 01: Công tác duy...

(gia hạn) Gói thầu số 03: Thi công xây dựng, mua sắm lắp đặt thiết bị

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Phủ Lý Mời đấu thầu rộng rãi trong nước Gói thầu: Gói thầu số...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gói thầu số 02: Thi coogn xây dựng (bao gồm chi phí đảm bảo ATGT) (Số thông báo: 20210687208 – 00. Thời điểm đăng tải: 18/01/2022 16:07)

Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Phủ Lý Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP...
Phân mục: Kết quả đấu thầu tại Hà Nam

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng Hưng Phát 79 Nhà thầu trúng thầu: 1/ Công ty cổ phần...
Phân mục: Kết quả đấu thầu tại Hà Nam

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Tư vấn giám sát thi công xây dựng và cung cấp, lắp đặt thiết bị (Số thông báo: 20211151695 – 00. Thời điểm đăng tải: 18/01/2022 16:48)

Bên mời thầu: Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng HTK Nhà thầu trúng thầu: Trung tâm Giám định chất lượng xây dựng Dự án:...
Phân mục: Kết quả đấu thầu tại Hà Nam

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gói thầu số 03: Thi công xây dựng (Số thông báo: 20211290167 – 00. Thời điểm đăng tải: 18/01/2022 14:41)

Bên mời thầu: Công ty TNHH tư vấn xây dựng Kiều Anh Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH đầu tư xây dựng Liêm chính Dự...
Phân mục: Kết quả đấu thầu tại Hà Nam

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Phủ Lý Nhà thầu trúng thầu: 1/ Công ty TNHH Đinh Hùng Dũng 2/...
Phân mục: Kết quả đấu thầu tại Hà Nam

Kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Nhà lớp học 2 tầng 4 phòng và các hạng mục phụ trợ trường mầm non khu trung tâm xã Tiêu Động huyện Bình Lục . Số KHLCNT: 20220136926 –...

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Tư vấn và Xây dựng Thủy Nguyên (Được phê duyệt tại Số QĐ phê duyệt KHLCNT: 55/QĐ-UBND văn...
Phân mục: Kế hoạch đấu thầu tại Hà Nam

Kế hoạch đấu thầu dự án: Xây dựng nhà ở vận động viên Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao tỉnh . Số KHLCNT: 20220136531 – 00

Chủ đầu tư: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Nam (Được phê duyệt tại Số QĐ phê duyệt KHLCNT: 47/QĐ-UBND văn...
Phân mục: Kế hoạch đấu thầu tại Hà Nam

Kế hoạch đấu thầu dự án: Cải tạo, nâng cấp đường trục thôn Phương Xá xã Đồng Hóa, huyện Kim Bảng . Số KHLCNT: 20220134420 – 00

Chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân xã Đồng Hóa, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam (Được phê duyệt tại Số QĐ phê duyệt KHLCNT:...
Phân mục: Kế hoạch đấu thầu tại Hà Nam

Kế hoạch đấu thầu dự án: Cải tạo, nâng cấp hệ thống tiêu thoát nước, tuyến từ cầu Mai Xá đến đường Trần Thánh Tông . Số KHLCNT: 20220133792 – 00

Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Lý Nhân (Được phê duyệt tại Số QĐ phê duyệt KHLCNT: 84/QĐ-UBND...
Phân mục: Kế hoạch đấu thầu tại Hà Nam

Gói thầu số 01: Tư vấn khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Hà Nam Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 01:...
Phân mục: Tuyển chọn tư vấn tại Hà Nam

Gói thầu số 03: Thi công xây dựng

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Phủ Lý Mời Chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Gói thầu số...

Gói thầu số 02: Thi công xây dựng

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Phủ Lý Mời Chào hàng cạnh tranh trong nước Gói thầu: Gói thầu số...

Gói số 3: Toàn bộ phần xây dựng

Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng Đông Hưng Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói số 3: Toàn bộ phần...

Gói thầu số 01: Thi công xây dựng công trình + thiết bị

Công ty TNHH tư vấn xây dựng Sông Hồng Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 01: Thi công xây...

Gói thầu số 3: Xây lắp

Công ty TNHH kiểm tra và giám sát kỹ thuật 2-9 Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 3: Xây...