Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Cung cấp dây thuê bao quang (Số thông báo: 20220141999 – 00. Thời điểm đăng tải: 19/01/2022 10:21)

Bên mời thầu: Viễn thông Hà Giang Nhà thầu trúng thầu: Chi nhánh Công ty Cổ phần Thiết bị Bưu điện Miền Bắc Dự án: Mua...

CUNG CẤP VẬT TƯ DỤNG CỤ PHỤC VỤ KHAI THÁC MỦ CAO SU NĂM 2022

Công ty Cổ phần cao su Hà Giang Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: CUNG CẤP VẬT TƯ DỤNG CỤ PHỤC VỤ...

Vệ sinh công nghiệp Bệnh viện Đa khoa huyện Mèo Vạc, năm 2022

Bệnh viện đa khoa huyện Mèo Vạc Mời đấu thầu rộng rãi trong nước Gói thầu: Vệ sinh công nghiệp Bệnh viện Đa khoa huyện...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gói thầu số 02: Xây lắp + Thiết bị (Số thông báo: 20211212462 – 00. Thời điểm đăng tải: 18/01/2022 10:15)

Bên mời thầu: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN D VÀ A Nhà thầu trúng thầu: Liên danh Công ty TNHH Đức Tín Hà Giang...

Mua máy Monitor theo dõi bệnh nhân

Sở Y tế tỉnh Hà Giang Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua máy Monitor theo dõi bệnh nhân (số TBMT: 20220144024...

Mua hệ thống ô xy y tế

Sở Y tế tỉnh Hà Giang Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua hệ thống ô xy y tế (số TBMT: 20220144320...

Gói số 1: Thi công Cải tạo, sửa chữa nhà làm việc 3 tầng, các hạng mục phụ trợ và cung cấp lắp đặt điều hòa

Công ty TNHH Tư vấn ĐTXD Đông Dương Hà Giang Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói số 1: Thi công Cải...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Xây dựng công trình + thiết bị (Số thông báo: 20211214694 – 01. Thời điểm đăng tải: 15/01/2022 10:06)

Bên mời thầu: Công ty TNHH Tư vấn ĐTXD Đông Dương Hà Giang Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gói thầu số 5: Mua sắm VTTB phục vụ SCL lưới điện (Số thông báo: 20211215807 – 00. Thời điểm đăng tải: 13/01/2022 16:19)

Bên mời thầu: Công ty Điện Lực Hà giang Nhà thầu trúng thầu: Liên danh Trường Thịnh – VQC – ABB (0105548153 - Công ty...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Công ty cổ phần đầu tư và Phát triển xây dựng số 9 Nhà thầu trúng thầu: 1/Liên danh Công ty trách...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gói thầu số 5: Mua sắm VTTB phục vụ SCL lưới điện (Số thông báo: 20211215807 – 00. Thời điểm đăng tải: 13/01/2022 16:19)

Bên mời thầu: Công ty Điện Lực Hà giang Nhà thầu trúng thầu: Liên danh Trường Thịnh – VQC – ABB (0105548153 - Công ty...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Công ty Điện Lực Hà giang Nhà thầu trúng thầu: 1/ Công ty TNHH 577 2/ Công ty trách nhiệm hữu hạn...

Gói số 1: Thi công Cải tạo, sửa chữa nhà làm việc 3 tầng, các hạng mục phụ trợ và cung cấp lắp đặt điều hòa

Công ty TNHH Tư vấn ĐTXD Đông Dương Hà Giang Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói số 1: Thi công Cải...

Cung cấp Thiết bị nhất thứ 110kV (CB, DS, CVT, VT, SR) trạm BA Mận Thắng và ngăn lộ mở rộng thuộc dự án thủy điện Mận Thắng

Công Ty Cổ phần thủy điện Tân Nam Mời đấu thầu rộng rãi trong nước Gói thầu: Cung cấp Thiết bị nhất thứ 110kV (CB,...

Gói thầu số 05: Mua sắm thiết bị

Công ty Điện Lực Hà giang Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 05: Mua sắm thiết bị(SốTBMT: 20220126429 -...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Công ty Điện Lực Hà giang Nhà thầu trúng thầu: 1/ CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤ TÙNG VÀ TƯ VẤN Ô TÔ...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gói thầu số 05: Giám sát thi công xây dựng (Số thông báo: 20211227066 – 01. Thời điểm đăng tải: 11/01/2022 15:22)

Bên mời thầu: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN D VÀ A Nhà thầu trúng thầu: Liên danh Công ty Cổ phần Thiết kế và...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Giám sát thi công xây dựng (Số thông báo: 20211173688 – 00. Thời điểm đăng tải: 11/01/2022 08:45)

Bên mời thầu: Công ty TNHH Tư vấn ĐTXD Đông Dương Hà Giang Nhà thầu trúng thầu: Liên danh Công ty TNHH MTV Tiến Thành...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm thiết bị tin học cho Đảng Ủy các xã, thị trấn (Số thông báo: 20211201563 – 00. Thời điểm đăng tải: 11/01/2022 08:55)

Bên mời thầu: Văn phòng Huyện ủy Đông Giang Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ TIN HỌC LONG PHÁT Dự án: Mua sắm...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Nâng cấp hệ thống mạng và phòng họp trực tuyến phục vụ công tác chống dịch Covid-19 (Số thông báo: 20211269014 – 00. Thời điểm đăng tải: 10/01/2022 16:18)

Bên mời thầu: Công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng và thương mại 88 Hà Giang Nhà thầu trúng thầu: TẬP ĐOÀN BƯU CHÍNH...