Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Gói thầu số 02 thi công xây dựng từ Cọc 1 – Cọc TD65 (Số thông báo: 20210870432 – 00. Thời điểm đăng tải: 21/09/2021 14:09)

Bên mời thầu: Công ty cổ phần xây dựng 129 Hà Giang Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY TNHH - TỔNG CÔNG TY GIA LONG Dự...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gói thầu thi công xây dựng công trình (Số thông báo: 20210833856 – 00. Thời điểm đăng tải: 21/09/2021 08:24)

Bên mời thầu: CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NHẬT SƠN Nhà thầu trúng thầu: Công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn thiết...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Thi công xây dựng công trình (Số thông báo: 20210868090 – 01. Thời điểm đăng tải: 21/09/2021 08:42)

Bên mời thầu: Công ty TNHH Tư vấn ĐTXD Đông Dương Hà Giang Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH 30 tháng 4 Dự án: Đường...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Công ty trách nhiệm hữu hạn Sơn Bắc Bắc Quang Nhà thầu trúng thầu: 1/ Liên danh Công ty TNHH Việt Thắng...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng và thương mại 88 Hà Giang Nhà thầu trúng thầu: 1/ Liên danh Hanoimedia...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Cung cấp và lắp đặt thiết bị nội thất (Số thông báo: 20210838705 – 00. Thời điểm đăng tải: 21/09/2021 11:03)

Bên mời thầu: Viễn thông Hà Giang Nhà thầu trúng thầu: công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây lắp Thăng Long Dự án:...

Duy trì nâng cấp, chuẩn hóa hệ thống giao ban trực tuyến

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Xây dựng và Thương mại 88 Hà Giang Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Duy trì...

Thi công xây dựng

Công ty TNHH Tư vấn ĐTXD Đông Dương Hà Giang Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Thi công xây dựng (Số thông...

(Hủy thầu) Gói thầu số 04: Mua sắm và lắp đặt thiết bị

Công ty Điện lực Hà Giang Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 04: Mua sắm và lắp đặt thiết...

Gói thầu số 03: Thi công xây lắp công trình + thiết bị

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN D VÀ A Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 03: Thi công xây...

Gói thầu số 03: Thi công xây lắp công trình + thiết bị

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN D VÀ A Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 03: Thi công xây...

Kế hoạch đấu thầu dự án: Nâng cấp, mở rộng tuyến đường từ Km160+500, QL.4C xã Pả Vi đi mốc 456 xã Thượng Phùng, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang ; Số KHLCNT: 20210939604 – 00

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Tư vấn ĐTXD Đông Dương Hà Giang (Được phê duyệt tại văn bản ngày 14/09/2021 ) Tổng mức đầu...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH HÀ GIANG Nhà thầu trúng thầu: 1/ Công ty cổ phần dược phẩm Gia Linh 2/ Chi...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Mua sắm trang bị tài sản thuộc nguồn kinh phí không thương xuyên giao khoán KBNN cấp năm 2021 (Số thông báo: 20210851051 – 00. Thời điểm đăng tải: 20/09/2021 15:36)

Bên mời thầu: Kho bạc Nhà nước Hà Giang Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI THẤT VNCC Dự án: Mua sắm trang bị...

Sửa chữa máy phát điện

Kho bạc Nhà nước Hà Giang Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Sửa chữa máy phát điện tại Văn phòng và KBNN...

Mua sắm bàn ghế, trang thiết bị

Công ty TNHH MTV Tư vấn xây dựng Thành Hưng Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua sắm bàn ghế, trang thiết...

Thi công xây lắp công trình

Công ty TNHH Tư vấn ĐTXD Đông Dương Hà Giang Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Thi công xây lắp công trình...

Thi công xây lắp công trình

Công ty TNHH Tư vấn ĐTXD Đông Dương Hà Giang Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Thi công xây lắp công trình...