Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Cung cấp cột anten (Số thông báo: 20210138154 – 00. Thời điểm đăng tải: 24/02/2021 09:38)

Bên mời thầu: Viễn thông Hà Giang Nhà thầu trúng thầu: Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại và Xây Dựng Hồng Hà Dự án:...

Thi công xây lắp

Công ty TNHH MTV Tư vấn xây dựng Thành Hưng Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Thi công xây lắp (Số thông...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Mua sắm hóa chất giặt đồ vải năm 2021 tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang (Số thông báo: 20201291604 – 00. Thời điểm đăng tải: 22/02/2021 14:16)

Bên mời thầu: BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH HÀ GIANG Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH Thương mại sản xuất TN Việt Nam Dự án:...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Mua sắm trang thiết bị y tế dùng cho công tác chuyên môn tại Bệnh viện đa khoa huyện Xín Mần (Số thông báo: 20201278196 – 00. Thời điểm đăng tải: 22/02/2021 16:31)

Bên mời thầu: Bệnh viện đa khoa huyện Xín Mần Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH Vạn Niên Dự án: Mua sắm trang thiết bị...

Gói thầu số 04 Thi công xây lắp (Không bao gồm chi phí do nhân dân đóng góp)

Công ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng Số 5 Mời đấu thầu rộng rãi trong nước: Gói thầu số 04 Thi công xây lắp...

Gói thầu số 04 Thi công xây lắp (Không bao gồm chi phí do nhân dân đóng góp)

Công ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng Số 5 Mời đấu thầu rộng rãi trong nước: Gói thầu số 04 Thi công xây lắp...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gói thầu số 01: Phát triển trang thông tin điện tử quảng Bá sản phẩm OCOP tỉnh Hà Giang (Số thông báo: 20201219988 – 00. Thời điểm đăng tải: 19/02/2021 15:11)

Bên mời thầu: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hà Giang Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY TNHH VĨNH PHÚC Dự án: Phát triển trang...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gói thầu: Mua vật tư y tế (Số thông báo: 20210225501 – 00. Thời điểm đăng tải: 19/02/2021 10:39)

Bên mời thầu: Trung tâm Giám định Y khoa tỉnh Hà Giang Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH Liên Hợp Dược Hà Giang Dự án:...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng và thương mại 88 Hà Giang Nhà thầu trúng thầu: 1/ Cửa hàng thương...

Cung cấp và lắp đặt cửa cuốn Công trình: Cải tạo, sửa chữa Nhà để xe hỗn hợp – Cục Hải quan tỉnh Hà Giang

Cục Hải quan tỉnh Hà Giang Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Cung cấp và lắp đặt cửa cuốn Công trình: Cải...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Công ty Điện Lực Hà giang Nhà thầu trúng thầu: 1/ LIÊN DANH CÔNG TY TNHH DÂY VÀ CÁP ĐIỆN YÊN VIÊN...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Quản lý, bảo dưỡng thường xuyên (Số thông báo: 20210121922 – 01. Thời điểm đăng tải: 05/02/2021 15:15)

Bên mời thầu: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Mèo Vạc Nhà thầu trúng thầu: Công ty trách nhiệm hữu hạn...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH HÀ GIANG Nhà thầu trúng thầu: 1/ Công ty cổ phần dược thiết bị y tế Hà...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng và thương mại 88 Hà Giang Nhà thầu trúng thầu: 1/ Công ty trách...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng và thương mại 88 Hà Giang Nhà thầu trúng thầu: 1/ Liên danh CSKH...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng và thương mại 88 Hà Giang Nhà thầu trúng thầu: 1/ Công ty cổ...

Vệ sinh công nghiệp tại Bệnh viện Đa khoa khu vực huyện năm 2021

Bệnh viện Đa khoa khu vực huyện Hoàng Su Phì Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Vệ sinh công nghiệp tại Bệnh...

Khảo sát, lập BC NCKT

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Hà Giang Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu:...
Phân mục: Tuyển chọn tư vấn tại Hà Giang