Mua điều hòa cho Phòng PV06, Phòng PX01 và Phòng PC06 Công an tỉnh Hà Giang

Công ty TNHH Tư vấn đấu thầu qua mạng Quốc gia Mời Chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua điều hòa cho Phòng...

Gói thầu số 1: Mua sắm xe ô tô phục vụ sản xuất kinh doanh

Công ty Điện Lực Hà giang Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Gói thầu số 1: Mua sắm xe ô tô phục...

Mua vắc xin lở mồm long móng và hoá chất phòng chống dịch

Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Nhật Sơn Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Mua vắc xin lở mồm long móng...

Gói thầu số 1: Mua nguyên vật liệu (hạt giữu ẩm, phân bón, thuốc BVTV)

Viện Khoa học kỹ thuật nông lâm nghiệp miền núi phía Bắc Mời chào hàng cạnh tranh rút gọn trong nước gói thầu: Gói thầu...

Gói thầu số 01 Thi công xây lắp công trình

Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển xây dựng số 9 Mời Chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Gói thầu số...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH HÀ GIANG Nhà thầu trúng thầu: 1/ CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG 2/...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’

Bên mời thầu: Công ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng Số 5 Nhà thầu trúng thầu: 1/ Liên danh công ty TNHH Phú Thái...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Thi công xây lắp (Số thông báo: 20210355257 – 00. Thời điểm đăng tải: 29/04/2021 09:28)

Bên mời thầu: Trung tâm Quy hoạch Xây dựng Hà Giang Nhà thầu trúng thầu: Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Hòa...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH HÀ GIANG Nhà thầu trúng thầu: 1/ Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Thanh Hoa 2/ Hộ kinh...

Gói thầu số 02: Thi công xây lắp công trình

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN D VÀ A Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 02: Thi công xây...

Thi công xây dựng công trình

Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Nhật Sơn Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Thi công xây dựng công trình (Số...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Viễn thông Hà Giang Nhà thầu trúng thầu: 1/ Công ty TNHH Thiên Hòa An 2 / Công ty Cổ phần tư...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Thi công xây dựng công trình (Số thông báo: 20210312239 – 02. Thời điểm đăng tải: 28/04/2021 09:37)

Bên mời thầu: Ban quản lý dự án Bảo trì đường bộ Sở giao thông vận tải Hà Giang Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY...

Mua sắm trang thiết bị phục vụ hội trường

Công ty TNHH Tư vấn Đấu thầu Qua mạng Quốc Gia Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua sắm trang thiết bị...

Mua sắm găng tay phục vụ công tác khám chữa bệnh năm 2021

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH HÀ GIANG Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua sắm găng tay phục vụ công tác khám...

Gói thầu số 02: Xây dựng cụm biểu tượng hoa sen tuyên truyền về bầu cử

Công ty cổ phần đầu tư và Phát triển xây dựng số 9 Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Gói thầu số...

Thi công xây dựng

Công ty TNHH Tư vấn ĐTXD Đông Dương Hà Giang Mời đấu thầu rộng rãi trong nước: Thi công xây dựng (số thông báo: 20210500365...

Gói thầu số 01 thi công xây lắp công trình

Công ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng Số 5 Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 01 thi công...

Mua sắm găng tay phục vụ công tác khám chữa bệnh năm 2021

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH HÀ GIANG Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua sắm găng tay phục vụ công tác khám...