Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gói thầu số 02: Xây lắp công trình (Số thông báo: IB2300062678 – 00. Thời điểm đăng tải: 01/06/2023 08:36)

Bên mời thầu: Ban quản lý dự án Bảo trì đường bộ Sở giao thông vận tải Hà Giang Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY...

Gói thầu số 06A: Cắm cọc GPMB địa phận huyện Xín Mần

Hội đồng bồi thường, tái định cư huyện Xín Mần mời đấu thầu rộng rãi trong nước Gói thầu: Gói...
Phân mục: Tuyển chọn tư vấn tại Hà Giang

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gói thầu số 02:Thi công xây lắp + thiết bị (Số thông báo: IB2300088490 – 00. Thời điểm đăng tải: 01/06/2023 11:14)

Bên mời thầu: CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN D&A Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN GIAO THÔNG...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gói thầu số 03: Thi công xây dựng (Số thông báo: IB2300085151 – 00. Thời điểm đăng tải: 01/06/2023 10:15)

Bên mời thầu: CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐÔNG DƯƠNG HÀ GIANG Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY...

Dịch vụ hậu cần tập huấn nâng cao năng lực đấu thầu và sử dụng phần mềm đấu thầu thuốc

Trung tâm Mua sắm tập trung thuốc Quốc gia Mời đấu thầu rộng rãi trong nước Gói thầu: Dịch vụ hậu cần...

Mua sắm dụng cụ, thiết bị y tế năm 2023 của Trung tâm Y tế huyện Mèo Vạc

Trung tâm Y tế huyện Mèo Vạc mời chào hàng cạnh tranh trong nước Gói thầu: Mua sắm dụng cụ, thiết bị...

Gói thầu số 02: Cung cấp + Lắp đặt thiết bị

CÔNG TY ĐIỆN LỰC HÀ GIANG - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC mời đấu thầu rộng rãi...

Gói thầu số 04: Thi công xây dựng

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐÔNG DƯƠNG HÀ GIANG Mời đấu thầu rộng rãi trong...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gói thầu số 02: Xây dựng công trình (Số thông báo: IB2300055870 – 00. Thời điểm đăng tải: 31/05/2023 16:25)

Bên mời thầu: Ban quản lý dự án Bảo trì đường bộ Sở giao thông vận tải Hà Giang Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Thuê vệ sinh công nghiệp tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang (Số thông báo: IB2200050138 – 00. Thời điểm đăng tải: 31/05/2023 09:53)

Bên mời thầu: BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH HÀ GIANG Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG NHÂN LỰC VÀ DỊCH...

Gói thầu số 03: Thi công xây dựng

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN D&A mời đấu thầu rộng rãi trong nước Gói thầu: Gói...

Thi công xây lắp, thiết bị

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐÔNG DƯƠNG HÀ GIANG mời đấu thầu rộng rãi...

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Rà soát, xây dựng bản đồ ba loại rừng theo kết quả quy hoạch tỉnh Hà Giang thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 Số KHLCNT: PL2300082100

Chủ đầu tư: Chi cục Kiểm lâm tỉnh Hà Giang Bên mời thầu: Chi cục Kiểm lâm tỉnh Hà Giang (Được phê duyệt tại...

(gia hạn) Mua sắm thiết bị trạm macro và smallcell 4G cùng dịch vụ kỹ thuật kèm theo cho 40 tỉnh/TP từ Hà Giang đến Khánh Hòa

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP – VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI Mời đấu thầu rộng rãi Quốc tế c Gói thầu: Mua sắm thiết bị trạm macro...

Gói thầu số 03: Thi công xây dựng

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐÔNG DƯƠNG HÀ GIANG mời đấu thầu rộng rãi...

(gia hạn) Mua sắm thiết bị trạm macro và smallcell 4G cùng dịch vụ kỹ thuật kèm theo cho 40 tỉnh/TP từ Hà Giang đến Khánh Hòa

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP – VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI Mời đấu thầu rộng rãi Quốc tế c Gói thầu: Mua sắm thiết bị trạm macro...

Gói thầu số 03: Thi công xây lắp

CÔNG TY ĐIỆN LỰC HÀ GIANG - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC Mời đấu thầu rộng rãi trong...

Gói thầu số 04: Cung cấp VTTB và lắp đặt Chống sét van

CÔNG TY ĐIỆN LỰC HÀ GIANG - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC Mời đấu thầu rộng rãi trong...

Gói thầu số 02: Thi công xây dựng

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 129 HÀ GIANG Mời đấu thầu rộng rãi trong nước Gói thầu: Gói thầu số 02:...