Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Bệnh viện Quân y 211/ Cục Hậu cần/ Quân đoàn 3 Nhà thầu trúng thầu: 1/ Cửa hàng trang trí nội thất...
Phân mục: Kết quả đấu thầu tại Gia Lai

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai Nhà thầu trúng thầu: 1/ Công ty TNHH Đầu tư và...
Phân mục: Kết quả đấu thầu tại Gia Lai

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Sư đoàn 320 Nhà thầu trúng thầu: 1/2/ HỘ KINH DOANH TRẦN LÊ KHÁNH Gói thầu: 1/ Gói thầu mua sắm hàng...
Phân mục: Kết quả đấu thầu tại Gia Lai

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Sửa chữ cổng hàng rào trụ sở UBND xã Đê Ar hạng Mục : sửa chữa Cổng hàng rào (Số thông báo: 20211204062 – 00. Thời điểm đăng tải: 01/12/2021 19:50)

Bên mời thầu: Ủy Ban Nhân Dân Xã Đê Ar Nhà thầu trúng thầu: Doanh nghiệp tư nhân Long Thuận Dự án: Sửa chữ cổng hàng...
Phân mục: Kết quả đấu thầu tại Gia Lai

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Xây dựng công trình (Số thông báo: 20211204031 – 00. Thời điểm đăng tải: 01/12/2021 19:21)

Bên mời thầu: Ủy Ban Nhân Dân Xã Đê Ar Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH MTV Cường Tín Phát Gia Lai Dự án: Nhà...
Phân mục: Kết quả đấu thầu tại Gia Lai

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Cải tạo, nâng cấp nhà làm việc cho lực lượng Công an xã Kon Thụp (Số thông báo: 20211201714 – 00. Thời điểm đăng tải: 01/12/2021 11:27)

Bên mời thầu: Ủy ban Nhân dân xã Kon Thụp Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH MTV Cường Tín Phát Gia Lai Dự án: Cải...
Phân mục: Kết quả đấu thầu tại Gia Lai

Gói thầu số 4: Cung cấp Áptômát

Công ty Điện lực Gia Lai Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Gói thầu số 4: Cung cấp Áptômát...

Mua sắm sách giáo khoa cho học sinh lớp 2, lớp 6

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Chư Pưh Mời chào hàng cạnh tranh trong nước Gói thầu: Mua sắm sách giáo...

Gói thầu số 1: Cung cấp cầu chì, chống sét van, dao cách ly

Công ty Điện lực Gia lai Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 1: Cung cấp cầu chì, chống sét...

Mua sắm thiết bị, dụng cụ phòng cháy chữa cháy

Văn phòng Huyện Ủy Đak Pơ Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua sắm thiết bị, dụng cụ phòng cháy chữa cháy...

Gói thầu số 7: Cung cấp Chì niêm

Công ty Điện lực Gia Lai Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Gói thầu số 7: Cung cấp Chì...

Đầu tư xây dựng hạ tầng cố định băng rộng năm 2021 tại tỉnh Gia Lai

TỔNG CÔNG TY MẠNG LƯỚI VIETTEL - CHI NHÁNH TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP - VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI Mời đấu thầu rộng rãi trong nước...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Ia Grai Nhà thầu trúng thầu: công ty TNHH MTV TVXD Tiến...
Phân mục: Kết quả đấu thầu tại Gia Lai

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HUYỆN KÔNG CHRO, TỈNH GIA LAI Nhà thầu trúng thầu: 1+5/Công ty TNHH...
Phân mục: Kết quả đấu thầu tại Gia Lai

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HUYỆN KÔNG CHRO, TỈNH GIA LAI Nhà thầu trúng thầu: 1+2/Công ty TNHH...
Phân mục: Kết quả đấu thầu tại Gia Lai

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Đội công trình đô thị huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai Nhà thầu trúng thầu: 1/2/ 3/ CÔNG TY TNHH TƯ VẤN...
Phân mục: Kết quả đấu thầu tại Gia Lai

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Cục Thuế tỉnh Gia Lai Nhà thầu trúng thầu: 1/ Công ty TNHH Đầu tư và phát triển công nghệ Việt Bắc...
Phân mục: Kết quả đấu thầu tại Gia Lai

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Quan trắc quá trình xói lở bờ hồ và bồi lắng lòng hồ thuỷ điện Sê San 4 – Chu kỳ 12; Hồ điều hòa Sê San 4A, kênh xả và hố xói phía hạ lưu NMTĐ Sê San 4...

Bên mời thầu: Công ty Phát triển thủy điện Sê San Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 4 Dự...
Phân mục: Kết quả đấu thầu tại Gia Lai

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Công ty Điện lực Gia lai Nhà thầu trúng thầu: 1/ Công ty TNHH một thành viên Phú Hạnh 2/ CÔNG TY...
Phân mục: Kết quả đấu thầu tại Gia Lai