Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Chư Păh Nhà thầu trúng thầu: 1/ Công ty TNHH tư vấn,...
Phân mục: Kết quả đấu thầu tại Gia Lai

Gói thầu số 3.1: Tư vấn khảo sát

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam-CTCP Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 3.1: Tư vấn khảo sát,...
Phân mục: Tuyển chọn tư vấn tại Gia Lai

Cung cấp giấy và mực in

Bảo hiểm xã hội tỉnh Gia Lai Mời Chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Cung cấp giấy và mực in (Số thông báo:...

Cung cấp dịch vụ quan trắc môi trường Nhà máy Thủy điện Ialy, Sê San 3 và Pleikrông

Công ty Thủy điện Ialy Mời Chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Cung cấp dịch vụ quan trắc môi trường Nhà máy Thủy...

Gói 10 SCL2021 TTĐGL: Sửa chữa xe ô tô Uaz 79N-2817 và Ford Transit 79H-9410

Truyền tải điện Gia Lai Mời chào hàng cạnh tranh rút gọn trong nước gói thầu: Gói 10 SCL2021 TTĐGL: Sửa chữa xe ô tô...

Gói 09 SCL2021 TTĐGL: Cung cấp và thay thế máy điều hòa nhiệt độ tại TBA 500kV Pleiku

Truyền tải điện Gia Lai Mời Chào hàng cạnh tranh rút gọn trong nước gói thầu: Gói 09 SCL2021 TTĐGL: Cung cấp và thay thế...

Tư vấn khảo sát, thiết kế BVTC- dự toán

Sở Giao thông vận tải tỉnh Gia lai Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Tư vấn khảo sát, thiết kế BVTC- dự...
Phân mục: Tuyển chọn tư vấn tại Gia Lai

Gói thầu số 04: Thi công xây dựng công trình + thuế tài nguyên và phí bảo vệ môi trường

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Chư Păh Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Gói thầu số 04:...

Quan trắc biến dạng các hạng mục công trình đập điều hòa

Công ty Phát triển thủy điện Sê San Mời đấu thầu rộng rãi trong nước: Quan trắc biến dạng các hạng mục công trình đập...
Phân mục: Tuyển chọn tư vấn tại Gia Lai

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’

Bên mời thầu: BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HUYỆN KÔNG CHRO, TỈNH GIA LAI Nhà thầu trúng thầu: 1/công ty TNHH...
Phân mục: Kết quả đấu thầu tại Gia Lai

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua vật tư chống dịch Covid-19 năm 2021 (lần 1) (Số thông báo: 20210231275 – 00. Thời điểm đăng tải: 23/02/2021 15:34)

Bên mời thầu: TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN PHÚ THIỆN Nhà thầu trúng thầu: Cửa hàng thiết bị y tế khoa học và kỹ thuật...
Phân mục: Kết quả đấu thầu tại Gia Lai

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm thiết bị thanh toán thẻ POS (Số thông báo: 20210230541 – 00. Thời điểm đăng tải: 23/02/2021 10:50)

Bên mời thầu: NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - CHI NHÁNH PHỐ NÚI Nhà thầu trúng thầu:...
Phân mục: Kết quả đấu thầu tại Gia Lai

Cung cấp VTTB và dịch vụ sửa chữa hệ thống cấp điện tự dùng một chiều Nhà máy và Trạm OPY 500 kV Nhà máy Thủy điện Ialy

Công ty Thủy điện Ialy Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Cung cấp VTTB và dịch vụ sửa chữa hệ thống cấp...

Cung cấp VTTB và dịch vụ sửa chữa hệ thống điều khiển các trạm thông gió cục bộ Gian máy, Gian biến áp, Nhà điều hành sản xuất (bao gồm Nhà khử khí) Nhà máy Thủy điện Ialy

Công ty Thủy điện Ialy Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Cung cấp VTTB và dịch vụ sửa chữa hệ thống điều...

Cung cấp VTTB và dịch vụ sửa chữa hệ thống điều khiển máy phát Diesel Nhà máy Thủy điện Sê San 3

Công ty Thủy điện Ialy Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Cung cấp VTTB và dịch vụ sửa chữa hệ thống điều...

Cung cấp VTTB và dịch vụ sửa chữa hệ thống điều khiển các trạm hợp bộ 1, 2, 3 và hệ thống điện tự dùng trạm 110kV Nhà máy Thủy điện Pleikrông

Công ty Thủy điện Ialy Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Cung cấp VTTB và dịch vụ sửa chữa hệ thống điều...

Cung cấp VTTB và dịch vụ sửa chữa hệ thống DCS điều khiển thiết bị tự dùng (5LPU) – Thủy điện Ialy

Công ty Thủy điện Ialy Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Cung cấp VTTB và dịch vụ sửa chữa hệ thống DCS...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HUYỆN KÔNG CHRO, TỈNH GIA LAI Nhà thầu trúng thầu: 1/ Công ty...
Phân mục: Kết quả đấu thầu tại Gia Lai