Xây dựng + cung cấp và lắp đặt thiết bị công trình

Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai Mời chào hàng cạnh tranh trong nước...

Gói thầu 22MBAT-G49: Cung cấp MBA cho Phú Yên, Gia Lai

TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN TRUNG Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu 22MBAT-G49: Cung cấp MBA...

Cung cấp hoá chất tinh khiết phòng thí nghiệm

Trung tâm Kiểm định Đạn dược T265 Mời chào hàng cạnh tranh rút gọn trong nước gói thầu: Cung cấp hoá chất...

Cung cấp dụng cụ, hoá chất công nghiệp

Trung tâm Kiểm định Đạn dược T265 Mời chào hàng cạnh tranh rút gọn trong nước gói thầu: Cung cấp dụng cụ,...

Mua Vật tư, vật liệu bảo đảm cho nhiệm vụ Sửa chữa điện nước thường xuyên – Quý I năm 2023

Bộ Tham mưu Quân đoàn 3 Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua Vật tư, vật liệu bảo đảm cho...

Xây lắp + Thiết bị

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Pleiku Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Xây lắp...

Mua vật tư, vật liệu xây dựng bảo đảm cho nhiệm vụ Sửa chữa CTPT thường xuyên – Quý I năm 2023

Bộ Tham mưu Quân đoàn 3 Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua vật tư, vật liệu xây dựng bảo...

Xây lắp

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Pleiku Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Xây...

Xây lắp

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Pleiku Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Xây...

Mua vật liệu xây dựng bảo đảm cho nhiệm vụ Sơn sửa, thay thế trang thiết bị nhà ăn BTL

Bộ Tham mưu Quân đoàn 3 Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua vật liệu xây dựng bảo đảm cho...

Mua vật tư, vật liệu xây dựng bảo đảm cho nhiệm vụ Nhà để xe ô tô, xe máy 4 cơ quan quân đoàn

Bộ Tham mưu Quân đoàn 3 Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua vật tư, vật liệu xây dựng bảo...

Mua Sơn, sắt thép, xi măng bảo đảm cho nhiệm vụ Nhà để xe ô tô, xe máy 4 cơ quan quân đoàn

Bộ Tham mưu Quân đoàn 3 Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua Sơn, sắt thép, xi măng bảo đảm...

Tư vấn khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Ia Grai Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Tư...
Phân mục: Tuyển chọn tư vấn tại Gia Lai

Thi công xây dựng công trình

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Mang Yang Mời chào hàng cạnh tranh trong nước Gói thầu: Thi...

Gói thầu: Xây dựng công trình nước sạch sinh hoạt Đội 3, Đội 5, Đội 7 và Bệnh xá/Trung đoàn 710

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN - TỔNG CÔNG TY 15 ( ĐƯỢC CHUYỂN ĐỔI TỪ DNNN : TỔNG CÔNG TY 15 -...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Xây lắp (Số thông báo: IB2200108607 – 00. Thời điểm đăng tải: 03/02/2023 14:34)

Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Ia Grai Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN...
Phân mục: Kết quả đấu thầu tại Gia Lai

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gói 02: Giám sát xây dựng gói số 01 (Số thông báo: IB2200062995 – 00. Thời điểm đăng tải: 03/02/2023 09:18)

Bên mời thầu: Ban quản lý dự án ĐTXD thị xã Ayun Pa Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG...
Phân mục: Kết quả đấu thầu tại Gia Lai

Thi công Sân đường, rãnh thoát nước Hội Trường 300 chỗ Lữ đoan 132

LỮ ĐOÀN 132-BINH CHỦNG THÔNG TIN LIÊN LẠC Mời chào hàng cạnh tranh trong nước Gói thầu: Thi công Sân đường, rãnh...