Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Y dụng cụ (Số thông báo: 20210642253 – 00. Thời điểm đăng tải: 22/07/2021 15:14)

Bên mời thầu: Bệnh viện đa khoa tỉnh Gia Lai Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ THẮNG LỢI Dự...
Phân mục: Kết quả đấu thầu tại Gia Lai

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’

Bên mời thầu: Bộ tư lệnh Quân đoàn 3 Nhà thầu trúng thầu: 1/ Trung tâm văn phòng phẩm Trần Phú; 2/ CTCP - Đầu...
Phân mục: Kết quả đấu thầu tại Gia Lai

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Trang thiết bị, dụng cụ, vật tư , bảng tuyên truyền phục vụ công tác quản lý BVR, PCCCR (Số thông báo: 20210644657 – 00. Thời điểm đăng tải: 22/07/2021 14:44)

Bên mời thầu: Chi cục Kiểm lâm tỉnh Gia Lai Nhà thầu trúng thầu: Công ty Cổ phần In Hà Nội Dự án: Hạng mục, công...
Phân mục: Kết quả đấu thầu tại Gia Lai

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Xây lắp (Số thông báo: 20210733708 – 00. Thời điểm đăng tải: 22/07/2021 07:17)

Bên mời thầu: Công ty cổ phần tổng hợp dương minh tây nguyên Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH MTV tư vấn xây dựng...
Phân mục: Kết quả đấu thầu tại Gia Lai

Tư vấn quy hoạch chi tiết xây dựng khu dân cư phường Ngô Mây – An Tân, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÔ THỊ THỊ XÃ AN KHÊ Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Tư vấn quy hoạch chi tiết xây...
Phân mục: Tuyển chọn tư vấn tại Gia Lai

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Làm mới kệ sắt lưu trữ chứng từ cho phong QLN thuộc VCB Gia Lai (Số thông báo: 20210750076 – 00. Thời điểm đăng tải: 22/07/2021 16:40)

Bên mời thầu: Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam Chi nhánh Gia Lai Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY TRÁCH NHIỆM...
Phân mục: Kết quả đấu thầu tại Gia Lai

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gói 02: Lập quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 (Số thông báo: 20210636878 – 00. Thời điểm đăng tải: 22/07/2021 11:08)

Bên mời thầu: Phòng tài nguyên và môi trường thị xã An Khê Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TÂN HÒA...
Phân mục: Kết quả đấu thầu tại Gia Lai

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm phần mềm soạn giảng, e-Learning (Số thông báo: 20210665274 – 00. Thời điểm đăng tải: 22/07/2021 15:32)

Bên mời thầu: Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh Gia Lai Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH phát triển Hương Việt Dự án: Trang...
Phân mục: Kết quả đấu thầu tại Gia Lai

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Trung Tâm Y Tế Huyện Mang Yang Nhà thầu trúng thầu: 1/ Công ty TNHH một thành viên tư vấn xây dựng...
Phân mục: Kết quả đấu thầu tại Gia Lai

Gói thầu số 02: Chỉ khâu trong phẫu thuật

Trung Tâm Y Tế Thị Xã AyunPa Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 02: Chỉ khâu trong phẫu thuật...

Gói thầu số 01: Bông băng – gòn – gạc – vật liệu

Trung Tâm Y Tế Thị Xã AyunPa Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 01: Bông băng - gòn -...

Gói thầu số 05: Y dụng cụ chuyên dụng

Trung Tâm Y Tế Thị Xã AyunPa Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 05: Y dụng cụ chuyên dụng...

Khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Pleiku Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Khảo sát, lập thiết...
Phân mục: Tuyển chọn tư vấn tại Gia Lai

Gói thầu số 04: Găng tay

Trung Tâm Y Tế Thị Xã AyunPa Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 04: Găng tay (Số thông báo:...

Gói thầu số 03: Vật tư y tế thông dụng

Trung Tâm Y Tế Thị Xã AyunPa Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 03: Vật tư y tế thông...

Gói thầu số 07: Bơm kim tiêm

Trung Tâm Y Tế Thị Xã AyunPa Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 07: Bơm kim tiêm (Số thông...

Gói thầu số 06: Đinh, vít, nẹp

Trung Tâm Y Tế Thị Xã AyunPa Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 06: Đinh, vít, nẹp (Số thông...

Gói thầu số 08: Vật tư máy chạy thận nhân tạo

Trung Tâm Y Tế Thị Xã AyunPa Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 08: Vật tư máy chạy thận...

Gói thầu số 09: Túi đựng chất thải nguy hại

Trung Tâm Y Tế Thị Xã AyunPa Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 09: Túi đựng chất thải nguy...