Công tác Quản lý, BDTX hệ thống cầu Cao Lãnh

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN AC Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Công tác Quản lý, BDTX hệ thống...

In biên lai thu tiền đóng BHXH, BHYT (mẫu C45-BB)

Bảo hiểm xã hội tỉnh Đồng Tháp Mời chào hàng cạnh tranh rút gọn gói thầu: In biên lai thu tiền đóng BHXH, BHYT (mẫu...

Gói thầu số 13: Thi công các hạng mục Cải tạo

Trung tâm Quy hoạch đô thị và nông thôn tỉnh Đồng Tháp Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 13:...

Cung cấp dịch vụ thuê lại lao động phục vụ SXKD

Trung tâm Kinh doanh VNPT - Đồng Tháp Mời đấu thầu rộng rãi trong nước: Cung cấp dịch vụ thuê lại lao động phục vụ...

Gói thầu 8: Xây lắp công trình

Công ty Điện lực Đồng Tháp Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu 8: Xây lắp công trình Sửa chữa lưới...

Gói thầu 9: Xây lắp công trình

Công ty Điện lực Đồng Tháp Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu 9: Xây lắp công trình Sửa chữa lưới...

Gói thầu số 03: Tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi

Công an tỉnh Đồng Tháp Mời đấu thầu rộng rãi trong nước: Gói thầu số 03: Tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi...

Gói thầu 2: Xây lắp công trình Sửa chữa lưới điện trung, hạ thế khu vực huyện Tháp Mười (năm 2021)

Công ty Điện lực Đồng Tháp Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu 2: Xây lắp công trình Sửa chữa lưới...

Gói thầu 10: Xây lắp công trình

Công ty Điện lực Đồng Tháp Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu 10: Xây lắp công trình Sửa chữa lưới...

Gói thầu 11: Xây lắp công trình

Công ty Điện lực Đồng Tháp Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu 11: Xây lắp công trình Sửa chữa lưới...

Gói thầu 1: Xây lắp công trình Sửa chữa lưới điện trung, hạ thế khu vực huyện Cao Lãnh (năm 2021)

Công ty Điện lực Đồng Tháp Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu 1: Xây lắp công trình Sửa chữa lưới...

Gói thầu số 19

Cục thuế tỉnh Đồng Tháp Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 19 (SốTBMT: 20210236157 - 00. Thời điểm đăng...

Gói thầu 4: Xây lắp công trình Sửa chữa lưới điện trung, hạ thế khu vực huyện Tam Nông (năm 2021)

Công ty Điện lực Đồng Tháp Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu 4: Xây lắp công trình Sửa chữa lưới...

Gói thầu 5: Xây lắp công trình Sửa chữa lưới điện trung, hạ thế khu vực TX Hồng Ngự (năm 2021)

Công ty Điện lực Đồng Tháp Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu 5: Xây lắp công trình Sửa chữa lưới...

Gói thầu 3: Xây lắp công trình Sửa chữa lưới điện trung, hạ thế khu vực huyện Thanh Bình (năm 2021)

Công ty Điện lực Đồng Tháp Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu 3: Xây lắp công trình Sửa chữa lưới...

Gói thầu 6: Xây lắp công trình Sửa chữa lưới điện trung thế khu vực huyện Tân Hồng (năm 2021)

Công ty Điện lực Đồng Tháp Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu 6: Xây lắp công trình Sửa chữa lưới...

(hủy thầu) Cung cấp tủ điện hệ thống động lực – Kho xăng dầu tuyến sau Long Bình Tân

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ ĐỒNG THÁP Chào hàng cạnh tranh rút gọn trong nước gói thầu: Cung cấp tủ...

Gói thầu 7: Xây lắp công trình Sửa chữa lưới điện trung, hạ thế khu vực huyện Hồng Ngự (năm 2021)

Công ty Điện lực Đồng Tháp Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu 7: Xây lắp công trình Sửa chữa lưới...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’

Bên mời thầu: Ban Quản lý Dự án và phát triển quỹ đất huyện Lấp Vò Nhà thầu trúng thầu: 1/CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH...

Gói thầu số 01: Lập quy hoạch sử dụng đất huyện Tam Nông giai đoạn 2021-2030

Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Tam Nông Mời đấu thầu rộng rãi trong nước: Gói thầu số 01: Lập quy hoạch sử dụng...