Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Gói thầu số 4: Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị (Số thông báo: 20210518318 – 00. Thời điểm đăng tải: 22/07/2021 08:41)

Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án lưới điện Đồng Nai chi nhánh Công ty TNHH Một thành viên Điện lực Đồng Nai Nhà...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Gói thầu số 3: Tư vấn giám sát thi công xây dựng (Số thông báo: 20210539065 – 00. Thời điểm đăng tải: 22/07/2021 16:29)

Bên mời thầu: Chi nhánh Điện lực Biên Hòa 2 - Công ty TNHH một thành viên Điện lực Đồng Nai Nhà thầu trúng thầu:...

Gói thầu số 04: Thi công xây lắp các trụ ăng ten

Công ty TNHH Xây dựng Nguyễn Chương Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Gói thầu số 04: Thi công xây lắp các...

Gói thầu số 1 (Mua sắm và lắp đặt)

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THIẾT BỊ CRYSTAL Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Gói thầu số 1 (Mua sắm và lắp...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Công ty TNHH MTV 751 Nhà thầu trúng thầu: 1/ Công ty cổ phần công nghệ MITAS Hà Nội 2/ Công ty...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng AIC Nhà thầu trúng thầu: 1/ Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Dịch vụ bảo vệ công viên (Số thông báo: 20210665260 – 00. Thời điểm đăng tải: 22/07/2021 14:25)

Bên mời thầu: CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ T&H Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BẢO VỆ LONG HẢI ĐỒNG...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm Văn phòng phẩm và dụng cụ vệ sinh; Mực in và Giấy in nhiệt năm 2021 (Số thông báo: 20210582285 – 00. Thời điểm đăng tải: 22/07/2021 21:34)

Bên mời thầu: CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG SH Nhà thầu trúng thầu: Liên danh Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Đức...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Tổng hợp Phương Việt Nhà thầu trúng thầu: 1/ CÔNG TY TNHH XÂY LẮP THƯƠNG...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gói thầu Mua sắm vắc xin phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh trên cạn năm 2021 (Số thông báo: 20210667732 – 00. Thời điểm đăng tải: 22/07/2021 21:29)

Bên mời thầu: CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TƯ VẤN XÂY DỰNG TRIỆU TÍN Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gói số 3: Thi công xây lắp (Số thông báo: 20210634173 – 00. Thời điểm đăng tải: 22/07/2021 09:07)

Bên mời thầu: Điện lực Biên Hòa - Công ty TNHH Một Thành Viên Điện lực Đồng Nai Nhà thầu trúng thầu: Công ty Cổ...

Xây dựng kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất độc trên địa bàn tỉnh Đồng Nai của Sở Công Thương

Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp tỉnh Đồng Nai Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Xây dựng...

Mua sắm trang thiết bị Thư viện

Đoàn Trinh sát số 2/ Bộ tư lệnh cảnh sát biển Mời Chào hàng cạnh tranh rút gọn trong nước gói thầu: Mua sắm trang...

Mua sắm xe ô tô phục vụ chỉ huy chiến đấu lưu động, trật tự giao thông của Công an tỉnh

Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng AIC Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Mua sắm xe ô tô phục...

Thực hiện khánh tiết phục vụ diễn tập phương án phòng ngừa

Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Kiến Thịnh Mời Chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Thực hiện khánh tiết phục vụ diễn...

Thực hiện khánh tiết phục vụ diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cấp tỉnh năm 2021

Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Kiến Thịnh Mời Chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Thực hiện khánh tiết phục vụ diễn...

Tư vấn điều tra đo đạc, thu thập số liệu và lập BCKTKT đầu tư xây dựng

Điện lực Long Khánh. Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Tư vấn điều tra...

Tư vấn điều tra đo đạc, thu thập số liệu và lập BCKTKT đầu tư xây dựng

Điện lực Long Khánh. Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Tư vấn điều tra...