Gói thầu số 06 (xây dựng và thiết bị): Tuyến Suối Cải nhánh

Ban Quản lý dự án thị xã Long Khánh Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 06 (xây dựng và...

Gói thầu số 13 (tư vấn): Giám sát thi công xây dựng

Ban Quản lý dự án thị xã Long Khánh Mời đấu thầu rộng rãi trong nước: Gói thầu số 13 (tư vấn): Giám sát thi...

XL2020: Xây lắp thi công hạ tầng mạng

Bệnh viện Tâm thần Trung ương 2 Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: XL2020: Xây lắp thi công hạ tầng mạng (Số...

Thiết kế, xây dựng Website, hỗ trợ chi phí duy trì tên miền, thuê bao hosting

Công ty cổ phần thẩm định giá Trung Tín Mời Chào hàng cạnh tranh rút gọn trong nướcgói thầu: Thiết kế, xây dựng Website, hỗ...

Gói thầu số 04 (Xây lắp) Thi công xây dựng

Công ty TNHH Xây dựng và Dịch Vụ TÂN VINH Mời chào hàng cạnh tranh rút gọn gói thầu: Gói thầu số 04 (Xây lắp)...

Xây lắp

Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Trường Thành Phát Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Xây lắp (Số thông báo:...

Gói thầu số 01: Xây lắp

Ban Quản lý dự án huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 01: Xây...

(hủy thầu) Gói thầu số 1 Mua sắm vật dụng sinh hoạt phục vụ công tác quản lý bảo vệ rừng

Công ty TNHH MTV Xây dựng dịch vụ Hoàng Đạt Mời Chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Gói thầu số 1 Mua sắm...

Sửa chữa và mua sắm trang thiết bị tại 12 điểm tư vấn cai nghiện ma túy gia đình cộng đồng trên địa bàn thành phố Biên Hòa

Công ty TNHH Tư vấn đầu tư T&H Mời Chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Sửa chữa và mua sắm trang thiết bị...

(gia hạn) Thi công xây lắp và thiết bị kèm theo xây lắp

Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng AIC Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Thi công xây lắp và thiết...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gói thầu số 4 (tư vấn) Đánh giá HSDT Gói thầu số 1 (xây lắp) Trường MN Gia Tân 3 (Số thông báo: 20201174139 – 00. Thời điểm đăng tải: 25/11/2020 10:18)

Bên mời thầu: ban quản lý dự án huyện thống nhất Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng Rạng...

Kế hoạch đấu thầu dự án: Đường Xuân Mỹ – Bảo Binh, huyện Cẩm Mỹ

Chủ đầu tư: UBND huyện Cẩm Mỹ (Được phê duyệt tại văn bản ngày 13/11/2020 ) Tổng mức đầu tư: 60.259.324.000 VND Số gói thầu:...

Kế hoạch đấu thầu dự án: Trường Mầm non Thiện Tân

Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án huyện Vĩnh Cửu (Được phê duyệt tại văn bản ngày 20/11/2020 ) Tổng mức đầu tư: 31.286.586.638...

Kế hoạch đấu thầu dự án: phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Nâng cấp đường dây 110kV Trị An-Tân Hòa và nhánh rẽ Thạnh Phú

Chủ đầu tư: Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai (Được phê duyệt tại văn bản ngày 17/11/2020 ) Tổng mức đầu tư: 7.027.207.947...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gói thầu xây lắp: Thi công xây dựng công trình (Số thông báo: 20201015643 – 00. Thời điểm đăng tải: 25/11/2020 09:58)

Bên mời thầu: Công ty TNHH Tư vấn đầu tư xây dựng Tiến Hoàng Nhà thầu trúng thầu: Liên danh Công ty TNHH Mỹ Phát...

Kế hoạch đấu thầu dự án: Kiểm tra, xử lý, thử nghiệm hệ thống điều khiển công suất phát từ xa của các tổ máy (AGC)

Chủ đầu tư: CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ...

Kế hoạch đấu thầu dự án: Đường Làng dân tộc Chơro ấp Bình Hòa, xã Xuân Phú

Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án huyện Xuân Lộc (Được phê duyệt tại văn bản ngày 18/11/2020 ) Tổng mức đầu tư: 13.575.421.284...

Kế hoạch đấu thầu dự án: Điều chỉnh KHLCNT, Trường Mẫu giáo xã Lộ 25

Chủ đầu tư: Ban QLDA huyện Thống Nhất (Được phê duyệt tại văn bản ngày 13/11/2020 ) Tổng mức đầu tư: 19.757.488.510 VND Số gói...

Kế hoạch đấu thầu dự án: Đấu thầu mua thuốc, hóa chất, sinh phẩm y tế, vật tư y tế năm 2020 – 2021

Chủ đầu tư: Bệnh viện Quân y 7B (Được phê duyệt tại văn bản ngày 15/11/2020 ) Giá dự toán: 130.657.253.287 VND Số gói thầu:...