Gói thầu số 04 (xây lắp): Thi công xây dựng

Công ty TNHH Xây dựng Khánh Thịnh Việt Mời Chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Gói thầu số 04 (xây lắp): Thi công...

Gói thầu số 04 (xây lắp): Thi công xây dựng

Công ty TNHH Xây dựng Khánh Thịnh Việt Mời Chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Gói thầu số 04 (xây lắp): Thi công...

Gói thầu số 04 (xây lắp): Thi công xây dựng

Công ty TNHH Xây dựng Khánh Thịnh Việt Mời Chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Gói thầu số 04 (xây lắp): Thi công...

Gói thầu số 05 (xây lắp): Thi công xây dựng

Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng Rạng Đông Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Gói thầu số 05 (xây...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Xây lắp (Số thông báo: 20211044901 – 00. Thời điểm đăng tải: 15/10/2021 16:22)

Bên mời thầu: Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng và Thương mại Tín Phát Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH MTV Thiết kế...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Xây lắp (Số thông báo: 20210953998 – 00. Thời điểm đăng tải: 15/10/2021 23:16)

Bên mời thầu: Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Xây dựng Nguyên Thịnh Phát Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gói thầu số 1: Tư vấn điều tra đo đạc và lập BCKTKT (Số thông báo: 20210850372 – 00. Thời điểm đăng tải: 15/10/2021 08:40)

Bên mời thầu: Chi nhánh Điện lực Biên Hòa 2 - Công ty TNHH một thành viên Điện lực Đồng Nai Nhà thầu trúng thầu:...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gói thầu số 05 (xây lắp): Thi công xây dựng (Số thông báo: 20210966959 – 00. Thời điểm đăng tải: 15/10/2021 11:31)

Bên mời thầu: Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng Anh Dũng Nhà thầu trúng thầu: Liên danh Công ty TNHH Xây lắp...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gói thầu số 7 – (Tư vấn): Giám sát thi công xây dựng gói thầu số 02 (Xây dựng) (Số thông báo: 20211046269 – 00. Thời điểm đăng tải: 16/10/2021 09:37)

Bên mời thầu: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG DỊCH VỤ HOÀNG ĐẠT Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng AIC Nhà thầu trúng thầu: 1/ 2/ 3/ CÔNG TY TNHH PHÚ QUÝ...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gói thầu số 18 (Mua sắm hàng hóa): Trang thiết bị (Số thông báo: 20210964391 – 00. Thời điểm đăng tải: 17/10/2021 07:55)

Bên mời thầu: Công ty TNHH Tư vấn đầu tư xây dựng Tiến Hoàng Nhà thầu trúng thầu: DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN LONG THUẬN Dự án:...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Xây dựng (Số thông báo: 20210912438 – 00. Thời điểm đăng tải: 15/10/2021 15:30)

Bên mời thầu: Ban quản lý dự án huyện Tân Phú Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH Nam Ninh Dự án: Xây dựng phòng chức...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Gói thầu số 3: Cung cấp máy biến áp (Số thông báo: 20210772859 – 00. Thời điểm đăng tải: 15/10/2021 09:52)

Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án lưới điện Đồng Nai chi nhánh Công ty TNHH Một thành viên Điện lực Đồng Nai Nhà...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Kiến Thịnh Nhà thầu trúng thầu: 1/ CÔNG TY TNHH XỬ LÝ CÔN TRÙNG VÀ...