Gói 02: Sửa chữa củng cố vận hành tủ cấp nguồn xoay chiều đáp ứng điều kiện vận hành theo tiêu chí KNT

Công ty điện lực Nghệ An Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói 02: Sửa chữa củng cố vận hành tủ cấp...

Gói thầu HH06-2021: Cung cấp tủ điện hạ áp

Công ty Điện lực Quảng Nam Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu HH06-2021: Cung cấp tủ điện hạ áp (SốTBMT:...

Cung cấp vật tư phục vụ sửa chữa tổ máy ST23-26-43

Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ - chi nhánh Tổng công ty Phát điện 3 - Công ty Cổ phần Mời chào hàng cạnh tranh...

Gói thầu số 6: Mua sắm thiết bị

Ủy ban nhân dân xã Mỹ An Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 6: Mua sắm thiết bị (Số...

Cung cấp đế ốp D12, đế chữ U tại khu vực miền Nam

TỔNG CÔNG TY MẠNG LƯỚI VIETTEL - CHI NHÁNH TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP - VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI Mời đấu thầu rộng rãi trong nước...

Cung cấp đế ốp D12, đế chữ U tại khu vực miền Trung

TỔNG CÔNG TY MẠNG LƯỚI VIETTEL - CHI NHÁNH TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP - VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI Mời đấu thầu rộng rãi trong nước...

Cung cấp đế ốp D12, đế chữ U tại khu vực miền Bắc

TỔNG CÔNG TY MẠNG LƯỚI VIETTEL - CHI NHÁNH TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP - VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI Mời đấu thầu rộng rãi trong nước...

Mua sắm công cụ dụng cụ sửa chữa điện hotline 22kV

Công ty TNHH MTV Điện lực Ninh Bình Mời Chào hàng cạnh tranh rút gọn trong nước gói thầu: Mua sắm công cụ dụng cụ...

Mua sắm Sứ đứng, ty sứ, nắp chụp 5S và vật tư sửa chữa MBA các loại quý 1 năm 2021

Công ty Điện lực Bắc Giang Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Mua sắm Sứ đứng, ty sứ, nắp chụp 5S và...

Tủ điện các loại

Công ty Điện lực An Giang Mời Chào hàng cạnh tranh rút gọn trong nước gói thầu: Tủ điện các loại (Số thông báo: 20210230245...

Cung cấp dịch vụ phân tích các chỉ tiêu môi trường

Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân - Chi nhánh Tổng công ty Phát điện 3 - Công ty cổ phần Mời đấu thầu rộng rãi...

Mua sắm vật tư linh kiện thuộc nhiệm vụ sản xuất khối điều khiển liên kết, công tắc ngực R-05

Nhà máy X56 Mời Chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua sắm vật tư linh kiện thuộc nhiệm vụ sản xuất khối điều...

Gói thầu 1: Cung cấp VTTB

Công ty TNHH Một thành viên Điện lực Hải Phòng Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu 1: Cung cấp VTTB...

Gói thầu HH11-2021: Cung cấp modem kết nối scada

Công ty Điện lực Quảng Nam Mời đấu thầu rộng rãi trong nước: Gói thầu HH11-2021: Cung cấp modem kết nối scada (số thông báo:...

Gói thầu 29: Cung cấp VTTB phục vụ sửa chữa hệ thống phân phối 22kV C45 TBA 220kV Dung Quất

Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia Công ty Truyền tải điện 2 Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu...

Gói thầu số 01.KHVT-2021: “Mua sắm tủ điện trung hạ thế và cáp ngầm phục vụ các công trình XDCB năm 2021”

Công ty Điện lực Gia Lâm Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 01.KHVT-2021: “Mua sắm tủ điện trung hạ...

Gói thầu số 3 Kiểm định thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt

Công ty Điện lực Quảng Ngãi Mời chào hàng cạnh tranh rút gọn gói thầu: Gói thầu số 3 Kiểm định thiết bị có yêu...

Gói thầu số 01 HHo: Kiểm định, hiệu chỉnh định kỳ

Công ty Điện lực Quảng Ngãi Mời chào hàng cạnh tranh rút gọn gói thầu: Gói thầu số 01 HHo: Kiểm định, hiệu chỉnh định...

Gói thầu số 18: Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị

Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Bắc - Chi nhánh Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia Mời đấu thầu...

Bảo trì, sửa chữa điện lạnh năm 2021

Bệnh Viện Trưng Vương Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Bảo trì, sửa chữa điện lạnh năm 2021 (SốTBMT: 20210239711 - 00....