SPC-2081CM-2021-05XL.4: Xây lắp đường dây trung, hạ áp, trạm biến áp và trụ móng đỡ nhánh rẽ vào nhà huyện Cái Nước

Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực Miền Nam TNHH Ban Quản Lý Dự Án Điện Lực Miền Nam Mời đấu thầu rộng rãi trong...

SPC-2081CM-2021-05XL.3: Xây lắp đường dây trung, hạ áp, trạm biến áp và trụ móng đỡ nhánh rẽ vào nhà huyện U Minh

Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực Miền Nam TNHH Ban Quản Lý Dự Án Điện Lực Miền Nam Mời đấu thầu rộng rãi trong...

SPC-2081CM-2021-05XL.2: Xây lắp đường dây trung, hạ áp, trạm biến áp và trụ móng đỡ nhánh rẽ vào nhà huyện Trần Văn Thời

Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực Miền Nam TNHH Ban Quản Lý Dự Án Điện Lực Miền Nam Mời đấu thầu rộng rãi trong...

SPC-2081CM-2021-05XL.1: Xây lắp đường dây trung, hạ áp, trạm biến áp và trụ móng đỡ nhánh rẽ vào nhà huyện Đầm Dơi

Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực Miền Nam TNHH Ban Quản Lý Dự Án Điện Lực Miền Nam Mời đấu thầu rộng rãi trong...

Gói 02 Thi công xây lắp

Công ty Điện lực Hoài Đức Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói 02 Thi công xây lắp (Số thông báo: 20210512711...

Gói 02 Thi công xây lắp

Công ty Điện lực Hoài Đức Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói 02 Thi công xây lắp (Số thông báo: 20210510490...

Gói thầu 01-XL: Thi công lắp đặt và thí nghiệm hệ thống điều khiển, giám sát SCADA cho lộ 474 E1.12 liên thông 479 E1.12 Trần Hưng Đạo

Công ty điện lực Hoàn Kiếm Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu 01-XL: Thi công lắp đặt và thí nghiệm...

Gói thầu số 3: Thi công xây lắp

Ban Quản lý dự án lưới điện Đồng Nai Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 3: Thi công xây...

Xây lắp

Công ty Điện lực Thanh Hoá Mời đấu thầu rộng rãi trong nước: Xây lắp (số thông báo: 20210511466 - 00. Thời điểm đăng tải:...

Gói thầu số 01 Thi công xây lắp

Điện lực Long Thành - Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số...

Thi công xây dựng và di dời trụ điện

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Tư vấn Công nghệ Xây dựng Quang Minh Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Thi công...

Gói 1: Thi công sửa chữa đường dây trung thế

Công ty Điện lực An Giang Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói 1: Thi công sửa chữa đường dây trung thế...

Gói 1: Thi công sửa chữa đường dây trung thế

Công ty Điện lực An Giang Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói 1: Thi công sửa chữa đường dây trung thế...

Xây lắp

Công ty Điện lực Thanh Hoá Mời đấu thầu rộng rãi trong nước: Xây lắp (số thông báo: 20210511425 - 00. Thời điểm đăng tải:...

Gói 1: Thi công sửa chữa ĐDTT tuyến 477TB

Công ty Điện lực An Giang Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói 1: Thi công sửa chữa ĐDTT tuyến 477TB và...

GÓI THẦU 04-XL.XDCB 2020: THI CÔNG XÂY LẮP CÔNG TRÌNH

Công ty Điện lực Sóc Sơn Mời đấu thầu rộng rãi trong nước: GÓI THẦU 04-XL.XDCB 2020: THI CÔNG XÂY LẮP CÔNG TRÌNH (số thông...

08-2021 FTEL Xây dựng mới tuyến cáp quang ADSS 24FO TBA 110KV Cư Jut – Cont Đăk Nông – Năm 2021

Công ty Cổ phần Viễn Thông FPT Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: 08-2021 FTEL Xây dựng mới tuyến cáp quang ADSS...

09-2021 FTEL Xây dựng mới tuyến cáp quang ADSS 24FO Trảng Bàng – Tây Ninh – Năm 2021

Công ty Cổ phần Viễn Thông FPT Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: 09-2021 FTEL Xây dựng mới tuyến cáp quang ADSS...

Thi công xây lắp và cung cấp vật tư, phụ kiện

Viễn Thông Bình Định Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Thi công xây lắp và cung cấp vật tư, phụ kiện lắp...

Gói thầu số 14: Xây lắp đường dây trung thế

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Bình Thuận Mời đấu thầu rộng rãi trong...