Xây dựng công trình

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Yên Dũng Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Xây dựng...

(gia hạn) 01/XL: Thi công xây lắp Dự án Hoàn thiện, chống quá tải lưới điện THA khu vực trung tâm TP Đồng Hới năm 2023

CÔNG TY ĐIỆN LỰC QUẢNG BÌNH Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước Gói thầu: 01/XL: Thi công xây lắp Dự án Hoàn thiện, chống...

(hủy thầu) Cung cấp và lắp đặt thiết bị PE/BNG/ASBR

Ban quản lý dự án Hạ tầng I Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Cung cấp và lắp đặt thiết bị PE/BNG/ASBR(SốTBMT:...

Thi công xây lắp

CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TNHH - CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH PHÚ Mời Đấu thầu...

Xây lắp

CÔNG TY ĐIỆN LỰC THANH HOÁ - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC Mời đấu thầu rộng rãi trong...

Gói thầu số 01/XL: Cung cấp vật tư (trừ vật tư A cấp) và thi công xây lắp phần lưới điện

CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN TRUNG - CÔNG TY ĐIỆN LỰC QUẢNG NAM Mời đấu thầu rộng rãi trong...

(gia hạn) Gói 7: Xây dựng 03 xuất tuyến 22kV từ trạm biến áp 110kV CNC2 đi lộ: 474 E1.54, 476 E1.54, 479 E1.54

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN LƯỚI ĐIỆN HÀ NỘI Mời đấu thầu rộng rãi trong nước Gói thầu: Gói 7: Xây dựng 03 xuất tuyến...

Thi công xây lắp, cung cấp vật tư thiết bị và mua bảo hiểm công trình: Sửa chữa lớn lưới điện hạ thế

CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TNHH - CÔNG TY ĐIỆN LỰC DUYÊN HẢI Mời Đấu...

XD40 Thi công xây dựng

CÔNG TY ĐIỆN LỰC PHÚ THỌ - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước...

Gói thầu 01: Thi công xây lắp, cung cấp thiết bị, thí nghiệm hiệu chỉnh phần điện, phần Scada và mua bảo hiểm công trình

CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TNHH - CÔNG TY LƯỚI ĐIỆN CAO THẾ THÀNH PHỐ HỒ...

Gói thầu số 01/XL: Cung cấp vật tư (trừ vật tư A cấp) và thi công xây lắp phần lưới điện

CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN TRUNG - CÔNG TY ĐIỆN LỰC QUẢNG NAM Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước...

Gói thầu số 01/XL: Cung cấp vật tư (trừ vật tư A cấp) và thi công xây lắp phần lưới điện công trình

CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN TRUNG - CÔNG TY ĐIỆN LỰC QUẢNG NAM Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước...

Gói thầu số 06: Di dời và lắp đặt mới Trạm biến áp (bao gồm chi phí dự phòng 5%)

TỔNG CÔNG TY DU LỊCH HÀ NỘI - CÔNG TY TNHH Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu...

PCVP – 2022 – Xây lắp số 9

CÔNG TY ĐIỆN LỰC VĨNH PHÚC - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước...

Gói thầu số 01/XL: Cung cấp vật tư (trừ vật tư A cấp) và thi công xây lắp phần lưới điện công trình

CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN TRUNG - CÔNG TY ĐIỆN LỰC QUẢNG NAM Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước...

Gói thầu số 01/XL: Cung cấp vật tư (trừ vật tư A cấp) và thi công xây lắp phần lưới điện

CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN TRUNG - CÔNG TY ĐIỆN LỰC QUẢNG NAM Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước...

Gói thầu 32.2022-XL-ĐTXD: “Xây lắp”

CÔNG TY ĐIỆN LỰC PHÚ XUYÊN Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu 32.2022-XL-ĐTXD: “Xây lắp” ( mã...

Thi công xây dựng hệ thống cáp quang mạng DWDM Express liên vùng – Phân đoạn 6

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN MOBIFONE – CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY VIỄN THÔNG MOBIFONE Mời đấu thầu rộng rãi trong nước...

Gói thầu số 04: Xây dựng và lắp đặt đường dây trung thế, trạm biến áp, máy phát điện dự phòng và chiếu sáng ngoài nhà

CÔNG TY CP TƯ VẤN & XÂY DỰNG HOÀNG ĐỨC Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số...

Gói thầu số 01/XL: Cung cấp vật tư (trừ vật tư A cấp) và thi công xây lắp phần lưới điện

CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN TRUNG - CÔNG TY ĐIỆN LỰC QUẢNG NAM Mời Đấu thầu rộng rãi trong...