Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình Cải tạo và phát triển lưới điện

Công ty Điện lực Tiền Giang Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình Cải tạo và phát triển lưới điện cung...

Xây lắp

CÔNG TY ĐIỆN LỰC NAM ĐỊNH Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Xây lắp (Số thông báo: 20210771859 - 01. Thời điểm...

Gói thầu số 02: Thi công xây dựng + thiết bị

UBND Xã Hoằng Thanh, huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hóa Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Gói thầu số 02: Thi công...

Thi công xây dựng

Công ty TNHH tư vấn xây dựng 396 Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Thi công xây dựng (Số thông báo: 20210769981...

Gói thầu số 01-XL ĐD373NM.ĐHL1-2021: Thi công xây dựng công trình

Công ty Điện lực Đắk Lắk Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 01-XL ĐD373NM.ĐHL1-2021: Thi công xây dựng công...

Sửa chữa biển tên trạm 500kV Duyên Hải

Công ty Truyền Tải Điện 4 Mời chào hàng cạnh tranh rút gọn gói thầu: Sửa chữa biển tên trạm 500kV Duyên Hải (Số thông...

Thi công Cải tạo thay thế mới hệ thống dây cáp điện trong và ngoài khu C

TRƯỜNG THPT BÌNH CHÁNH Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Thi công Cải tạo thay thế mới hệ thống dây cáp điện...

Gói thầu số 90: Thi công xử lý chống sạt lở móng cột vị trí 1938 ĐD 500kV 572 Thạnh Mỹ – 583 Pleiku 2 thuộc TTĐ Quảng Nam quản lý

Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia Công ty Truyền tải điện 2 Mời đấu thầu rộng rãi trong nước: Gói thầu số 90:...

Gói thầu số 89: Thi công xử lý chống sạt lở móng cột vị trí 1937 ĐD 500kV 572 Thạnh Mỹ – 583 Pleiku 2 thuộc TTĐ Quảng Nam quản lý

Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia Công ty Truyền tải điện 2 Mời đấu thầu rộng rãi trong nước: Gói thầu số 89:...

Gói thầu số 3-QV2BĐ-21: Xây lắp

Công ty Điện lực Bắc Ninh Mời đấu thầu rộng rãi trong nước: Gói thầu số 3-QV2BĐ-21: Xây lắp (số thông báo: 20210770848 - 00....

Gói thầu số 03-MV 21: Xây lắp

Công ty Điện lực Bắc Ninh Mời đấu thầu rộng rãi trong nước: Gói thầu số 03-MV 21: Xây lắp (số thông báo: 20210770804 -...

Gói thầu số 3-BĐGL21: Xây lắp

Công ty Điện lực Bắc Ninh Mời đấu thầu rộng rãi trong nước: Gói thầu số 3-BĐGL21: Xây lắp (số thông báo: 20210770721 - 00....

Sửa chữa biển tên trạm 500kV Duyên Hải

Công ty Truyền tải điện 4 Mời chào hàng cạnh tranh rút gọn gói thầu: Sửa chữa biển tên trạm 500kV Duyên Hải (Số thông...

Thi công xây dựng

Công ty Điện lực Tiền Giang Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công...

Gói thầu (10.2021.CPSX): Sửa chữa thường xuyên phần xây dựng đợt 2 năm 2021.

Truyền tải điện Đông Bắc 2 Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Gói thầu (10.2021.CPSX): Sửa chữa thường xuyên phần xây dựng...

Gói thầu số 3.ĐCĐN-VC-21: Xây lắp

Công ty Điện lực Bắc Ninh Mời đấu thầu rộng rãi trong nước: Gói thầu số 3.ĐCĐN-VC-21: Xây lắp (số thông báo: 20210770531 - 00....

Gói 07: Mua sắm thiết bị

Công ty điện lực Nghệ An Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói 07: Mua sắm thiết bị, phụ kiện và thi...

Xây lắp

Trường Tiểu học Tân Hương Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Xây lắp (Số thông báo: 20210766592 - 00. Thời điểm đăng...

Thi công xây lắp và mua bảo hiểm công trình “Sửa chữa TSCĐ lưới trung thế – hạng mục thay trụ hư hỏng và thu hồi trụ dư thừa”

Chi nhánh Tổng công ty Điện lực TP.HCM TNHH Công ty Điện lực Bình Chánh Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Thi...

Đào và tái lập mương cáp ngầm phục vụ công tác mắc điện cho phát triển khách hàng năm 2022

Chi nhánh Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh TNHH - Công ty Điện lực Sài Gòn Mời đấu thầu rộng rãi...