Thi công xây dựng và mua bảo hiểm công trình: SCL TSCĐ lưới điện ngầm trung thế

Công ty Điện lực Gia Định Mời đấu thầu rộng rãi trong nước: Thi công xây dựng và mua bảo hiểm công trình: SCL TSCĐ...

Gói số 2: Thi công xây lắp

Điện lực Biên Hòa - Công ty TNHH Một Thành Viên Điện lực Đồng Nai Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói...

Gói thầu số 01 XL 2021 GTTĐNQĐ: Thi công xây lắp

Công Ty Điện Lực Thừa Thiên Huế Mời chào hàng cạnh tranh rút gọn gói thầu: Gói thầu số 01 XL 2021 GTTĐNQĐ: Thi công...

Thi công xây dựng

Công ty Điện lực Phú Thọ Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Thi công xây dựng ( số thông báo: 20210218994 -...

Gói thầu số 01 XL 2021 NCĐTCQĐ: Thi công xây lắp

Công Ty Điện Lực Thừa Thiên Huế Mời chào hàng cạnh tranh rút gọn gói thầu: Gói thầu số 01 XL 2021 NCĐTCQĐ: Thi công...

Sửa chữa lưới điện hạ thế sau TBA Liêm Cần 8, 9, 12, 17; Thanh Bồng, Đại Bái 1 – Điện lực Thanh Liêm

Công ty Điện lực Hà Nam Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Sửa chữa lưới điện hạ thế sau TBA Liêm Cần...

Sửa chữa lưới điện hạ thế sau các TBA Đạo Lý 6, 8, Thượng Vỹ 6, Chung Lý 4 – Điện lực Lý Nhân

Công ty Điện lực Hà Nam Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu:Sửa chữa lưới điện hạ thế sau các TBA Đạo Lý...

(gia hạn) Gói thầu 18: Hệ thống điện chiếu sáng.

Trung tâm Phát triển hạ tầng Khu kinh tế tỉnh Cà Mau Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu 18: Hệ...

(hủy thầu) Thi công xây lắp công trình Gia cố móng trụ vượt V3

Công ty Điện lực Đồng Tháp Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Thi công xây lắp công trình Gia cố móng trụ...

(Sửa đổi) Gói thầu số 04: Cung cấp, lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời Nhà khách Thắng Lợi

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Khu vực phát triển đô thị tỉnh An Giang Mời chào hàng cạnh tranh trong...

Gói 02: Thi công hạng mục sửa chữa ĐZ 0,4kV

Công ty Điện lực Nghệ An Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói 02: Thi công hạng mục sửa chữa ĐZ 0,4kV...

Gói 02: Thi công hạng mục Sửa chữa ĐZ 0,4kV

Công ty Điện lực Nghệ An Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói 02: Thi công hạng mục Sửa chữa ĐZ 0,4kV...

(hủy thầu) Thi công xây lắp, cung cấp VTTB và mua bảo hiểm công trình.

Công ty Điện lực Duyên Hải Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Thi công xây lắp, cung cấp VTTB và mua bảo...

Gói số 2: Thi công xây lắp

Điện lực Biên Hòa - Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói số 2:...

Gói 02: Thi công hạng mục Sửa chữa ĐZ 0,4kV

Công ty Điện lực Nghệ An Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói 02: Thi công hạng mục Sửa chữa ĐZ 0,4kV...

Gói 02: Thi công hạng mục Sửa chữa ĐZ 0,4kV

Công ty Điện lực Nghệ An Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói 02: Thi công hạng mục Sửa chữa ĐZ 0,4kV...

Gói 02: Thi công hạng mục Sửa chữa ĐZ 0,4kV

Công ty Điện lực Nghệ An Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói 02: Thi công hạng mục Sửa chữa ĐZ 0,4kV...

Gói thầu 02TC SCL TH2021 Thi công công trình Sửa chữa hệ thống chiếu sáng, trần, tấm đan mương cáp, cửa sổ nhà điều khiển, sửa chữa nhà nghỉ ca – Trạm biến áp 220kV Ba Chè

Công ty Truyền tải điện 1 - Truyền tải điện Thanh Hóa Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu 02TC SCL...

Xây lắp

Xí nghiệp Công trình đô thị thị xã Bình Long Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Xây lắp (Số thông báo: 20210235147...

Gói 02: Thi công hạng mục Sửa chữa ĐZ 0,4kV

Công ty Điện lực Nghệ An Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói 02: Thi công hạng mục Sửa chữa ĐZ 0,4kV...