Thuê phòng đào tạo

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Điện Biên Mời Chào hàng cạnh tranh rút gọn trong nước gói thầu: Thuê phòng đào tạo (Số...

Thi công xây dựng

Ban quản lý dự án các công trình huyện Tủa Chùa Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Thi công xây dựng (SốTBMT:...

Kế hoạch đấu thầu dự án: Mua sắm thiết bị dùng chung cấp Tiểu học và THCS năm học 2020-2021 ; Số KHLCNT: 20210308283 – 00

Chủ đầu tư: Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Mường Ảng (Được phê duyệt tại văn bản ngày 26/02/2021 ) Giá dự toán:...

Kế hoạch đấu thầu dự án: Mua sắm thiết bị dùng chung cấp Mầm non năm học 2020-2021 ; Số KHLCNT: 20210308259 – 00

Chủ đầu tư: Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Mường Ảng (Được phê duyệt tại văn bản ngày 26/02/2021 ) Giá dự toán:...

Thi công xây lắp, mua sắm vật tư Sửa chữa lớn hệ thống tiếp địa ĐZ 35kV

Công ty Điện lực Điện Biên Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Thi công xây lắp, mua sắm vật tư Sửa chữa...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Khảo sát, lập Báo cáo nghiên cứu khả thi (Số thông báo: 20210147077 – 00. Thời điểm đăng tải: 03/03/2021 13:49)

Bên mời thầu: Ban quản lý dự án các công trình huyện Tủa Chùa Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Sửa chữa tay cầm dùng cắt sọ cho máy khoan sọ đa năng của Khoa Gây mê phẫu thuật (Số thông báo: 20210307109 – 00. Thời điểm đăng tải: 03/03/2021 14:02)

Bên mời thầu: Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên Nhà thầu trúng thầu: Công ty cổ phần y tế Nhất Minh Dự án: Sửa chữa...

Chỉnh lý tài liệu lưu trữ tại Sở Nông nghiệp

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Điện Biên Mời đấu thầu rộng rãi trong nước: Chỉnh lý tài liệu lưu trữ tại...

Thi công xây lắp, mua sắm vật tư Sửa chữa lớn hệ thống tiếp địa ĐZ 35kV và các nhánh rẽ lộ 375 E21.2 huyện Mường Chà, Nậm Pồ, thị xã Mường Lay

CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐIỆN BIÊN Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Thi công xây lắp, mua sắm vật tư Sửa chữa...

Thi công xây lắp, mua sắm vật tư sửa chữa lớn

Công ty Điện lực Điện Biên Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Thi công xây lắp, mua sắm vật tư sửa chữa...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gói thầu số 01: Thi công xây dựng Nhà trụ sở (Số thông báo: 20210221572 – 00. Thời điểm đăng tải: 02/03/2021 21:23)

Bên mời thầu: Cong ty TNHH tư vấn xây dựng T và C Nhà thầu trúng thầu: Doanh nghiệp Tư nhân Hà Yến tỉnh Điện...

Mua sắm thiết bị vệ sinh cách điện đang mang điện bằng nước áp lực cao

Công ty Điện lực Điện Biên Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Mua sắm thiết bị vệ sinh cách điện đang mang...

Kiểm toán tập trung số 03

Công ty Điện lực Điện Biên Mời đấu thầu rộng rãi trong nước: Kiểm toán tập trung số 03 (Số thông báo: 20210305749 - 00....

Kiểm toán tập trung số 02

Công ty Điện lực Điện Biên Mời đấu thầu rộng rãi trong nước: Kiểm toán tập trung số 02 (Số thông báo: 20210304229 - 00....

Chỉnh lý tài liệu lưu trữ tại Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Điện Biên

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Điện Biên Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Chỉnh lý tài liệu lưu...

Cung cấp dịch vụ bảo hiểm phương tiện năm 2021

Công ty Điện lực Điện Biên Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Cung cấp dịch vụ bảo hiểm phương tiện năm 2021...

Thi công xây dựng

Ban Quản lý dự án các công trình huyện Tủa Chùa Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Thi công xây dựng (Số...

Xây dựng

Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Điện Biên Phủ Mời Chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Xây dựng (Số thông báo:...

Xây lắp công trình Đường từ bản Hồng Lực, xã Nà Sáy – bản Co Đứa, xã Mường Khong, huyện Tuần Giáo

Ban Quản lý dự án các công trình huyện Tuần Giáo Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Xây lắp công trình Đường...