(gia hạn) Mua sắm máy móc hỗ trợ chế biến thức ăn gia súc

Chi cục phát triển nông thôn tỉnh Điện Biên Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua sắm máy móc hỗ trợ chế...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Công ty TNHH tư vấn xây dựng Thành Ngân Điện Biên Nhà thầu trúng thầu: 1/ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Công ty TNHH tư vấn xây dựng Thành Ngân Điện Biên Nhà thầu trúng thầu: 1/ Công ty TNHH tư vấn thiết...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Kho bạc Nhà nước Điện Biên Nhà thầu trúng thầu: 1/ Trung tâm kiểm định chất lượng xây dựng tỉnh Điện Biên...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Thi công xây dựng (Số thông báo: 20201102068 – 00. Thời điểm đăng tải: 20/11/2020 11:25)

Bên mời thầu: Ban quản lý dự án các công trình huyện Tủa Chùa Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH Thái Kiên Điện Biên Dự...

Xây lắp

Công an tỉnh Điện Biên Mời Chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Xây lắp (Số thông báo: 20201164387 - 00. Thời điểm đăng...

Mua giống, vật tư

Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện Điện Biên Đông Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua giống, vật tư thực hiện...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Ban quản lý dự án các công trình thành phố Điện Biên Phủ Nhà thầu trúng thầu: 1/ Công ty Cổ phần...

Kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Điều tra, đánh giá chất lượng đất và tiềm năng đất đai tỉnh Điện Biên

Chủ đầu tư: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên (Được phê duyệt tại văn bản ngày 09/11/2020) Giá dự toán: 8.659.462.000...

Xây lắp công trình Nâng cấp đường nội thị Khối 20 7 – bản Đông

Ban Quản lý dự án các công trình huyện Tuần Giáo Chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Xây lắp công trình Nâng cấp...

Gói thầu số 02: Tư vấn lập quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất

Công ty TNHH Tư vấn xây dựng đấu thầu Giang Thành Mời đấu thầu rộng rãi trong nước: Gói thầu số 02: Tư vấn lập...

Tư vấn giám sám thi công

Ban quản lý dự án các công trình huyện Điện Biên Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Tư vấn giám sám thi...

Tư vấn Lập quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 huyện Mường Nhé

Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Mường Nhé Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Tư vấn Lập quy hoạch sử dụng...

Xây lắp công trình + Đảm bảo giao thông

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH ĐIỆN BIÊN Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Xây lắp công trình + Đảm bảo giao...

Trang bị hạ tầng truyền dẫn mạng LAN Ngân hàng Nhà nước

Ngân Hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Điện Biên Mời chào hang cạnh tranh trong nước gói thầu: Trang bị hạ tầng truyền dẫn mạng...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Kho bạc Nhà nước Điện Biên Nhà thầu trúng thầu: 1/ CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG ÁNH...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Sở Y tế tỉnh Điện Biên Nhà thầu trúng thầu: 1/ CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED 2/ CÔNG TY CỔ...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Mua sắm trang thiết bị hỗ trợ họp trực tuyến (Số thông báo: 20201153161 – 00. Thời điểm đăng tải: 18/11/2020 16:30)

Bên mời thầu: Ban quản lý dự án quỹ toàn cầu phòng, chống HIV/AIDS tỉnh Điện Biên Nhà thầu trúng thầu: Trung tâm thương mại...

thi công xây lắp

Ban quản lý dự án các công trình huyện Điện Biên Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: thi công xây lắp (...