Gói thầu XL02: Xây dựng các hạng mục phụ trợ Trụ sở làm việc Công an các xã biên giới Mường Lói, Phu Luông

Công an tỉnh Điện Biên mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Gói thầu XL02: Xây dựng các hạng mục...

Gói thầu cung ứng thuốc generic điều chỉnh, bổ sung năm 2023

TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN TỦA CHÙA mời đấu thầu rộng rãi trong nước Gói thầu: Gói thầu cung ứng...

Tư vấn lập nhiệm vụ khảo sát, khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công

Ban quản lý dự án các công trình huyện Điện Biên mời đấu thầu rộng rãi trong nước Gói thầu: ...

Thi công xây lắp công trình

Ban quản lý dự án các công trình huyện Tủa Chùa mời chào hàng cạnh tranh trong nước Gói thầu: Thi công...

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình Trường PTDTBT Tiểu học Ẳng Tở Số KHLCNT: PL2300083364

Chủ đầu tư: Ban QLDA các công trình huyện Mường Ảng Bên mời thầu: Ban QLDA các công trình huyện Mường Ảng (Được phê...

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: kế hoạch lựa chọn nhà thầu lập báo cáo kinh tế – kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Trường tiểu học xã Ngối Cáy Số KHLCNT: PL2300038435

Chủ đầu tư: Ban QLDA các công trình huyện Mường Ảng Bên mời thầu: Ban QLDA các công trình huyện Mường Ảng (Được phê...

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Cầu bê tông qua ngã ba suối dưới bản Sen Thượng, xã Sen Thượng, huyện Mường Nhé Số KHLCNT: PL2300083020

Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án các công trình huyện Mường Nhé Bên mời thầu: Ban quản lý dự án...

Xây lắp + thiết bị

Ban QLDA các công trình huyện Mường Ảng Mời đấu thầu rộng rãi trong nước Gói thầu: Xây lắp + thiết bị(...

Gói thầu xây lắp +thiết bị công trình: Trường tiểu học xã Ngối Cáy

Ban QLDA các công trình huyện Mường Ảng Mời đấu thầu rộng rãi trong nước Gói thầu: Gói thầu xây lắp +thiết...

(gia hạn) Gói thầu số 02: Hệ thống màn hình Led; bổ sung, thay thế thiết bị, nâng cấp trung tâm tích hợp dữ liệu

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ & ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VIỄN THÔNG Mời đấu thầu rộng rãi trong nước Gói thầu: Gói...

Gói thầu số 02: Hệ thống màn hình Led; bổ sung, thay thế thiết bị, nâng cấp trung tâm tích hợp dữ liệu

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ & ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VIỄN THÔNG mời đấu thầu rộng rãi trong...

Thi công xây dựng

Ban quản lý dự án các công trình huyện Nậm Pồ Mời đấu thầu rộng rãi trong nước Gói thầu: ...

Gói thầu cung ứng thuốc generic điều chỉnh, bổ sung năm 2023 của Trung tâm Y tế huyện Nậm Pồ

Trung tâm Y tế huyện Nậm Pồ mời đấu thầu rộng rãi trong nước Gói thầu: Gói thầu cung ứng...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐẤU THẦU GIANG THÀNH Nhà thầu trúng thầu: 1/ CÔNG TY TNHH THÁI KIÊN ĐIỆN...

Gói thầu số 03: Cung cấp phần mềm và chuyển giao công nghệ

Ban dân tộc tỉnh Điện Biên mời chào hàng cạnh tranh rút gọn Gói thầu: Gói thầu số 03: Cung cấp phần...

Thi công xây dựng số 01

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐẤU THẦU GIANG THÀNH Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Thi công...

Thi công xây dựng và cung cấp, lắp đặt thiết bị số 02

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐẤU THẦU GIANG THÀNH Mời đấu thầu rộng rãi trong nước Gói thầu: Thi công...