Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gói thầu xây dựng (Số thông báo: 20210574162 – 00. Thời điểm đăng tải: 15/06/2021 10:21)

Bên mời thầu: Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Điện Biên Phủ Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN LÊ...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Công ty TNHH Nam Bình Điện Biên Nhà thầu trúng thầu: 1/2/ CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 388 ĐIỆN BIÊN...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Mua sắm dây cáp điện hạ thế (Số thông báo: 20210581442 – 00. Thời điểm đăng tải: 15/06/2021 07:46)

Bên mời thầu: CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐIỆN BIÊN Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH Dây và cáp điện Thăng Long Dự án: San tải,...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Viễn thông Điện Biên Nhà thầu trúng thầu: 1/ CÔNG TY CỔ PHẦN CÁC HỆ THỐNG VIỄN THÔNG VNPT-FUJITSU 2/ Công ty...

Mua sắm tài sản thiết bị chuyên dùng

Công ty CP Tư vấn thiết kế và Đầu tư xây dựng TDT tỉnh Điện Biên Mời chào hàng cạnh tranh rút gọn gói thầu:...

Xây dựng công trình

Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Điện Biên Mời đấu thầu rộng rãi trong nước: Xây dựng công trình (số thông báo: 20210620029 -...

Thi công xây dựng

Ban quản lý dự án các công trình huyện Điện Biên Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Thi công xây dựng (Số...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gói thầu xây dựng (Số thông báo: 20210545071 – 00. Thời điểm đăng tải: 14/06/2021 16:13)

Bên mời thầu: Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Điện Biên Phủ Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DỊCH...

Mua sắm thiết bị cho trường PTDTBT TH Nậm Nèn

Trường Tiểu học Nậm Nèn Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua sắm thiết bị cho trường PTDTBT TH Nậm Nèn (Số...

Mua sắm thiết bị cho Trường TH Số 1 Mường Mươn

Trường Tiểu học số 1 Mường Mươn Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua sắm thiết bị cho Trường TH Số 1...

Mua sắm thiết bị cho Trường TH Số 1 Na Sang

Trường Tiểu học Số 1 Na Sang Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua sắm thiết bị cho Trường TH Số 1...

Xây dựng

Công ty TNHH Tư vấn và xây dựng Nguyên Minh tỉnh Điện Biên Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Xây dựng (Số...

Mua phân NPK

Công ty cổ phần cao su Điện Biên Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua phân NPK phục vụ bón thúc cho...

Trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân

Công ty cổ phần Cao su Điện Biên Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân...

Thuê lại lao động năm 2021

Viễn thông Điện Biên Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Thuê lại lao động năm 2021 (số thông báo: 20210647034 - 00....

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Thi công xây dựng và thiết bị công trình: Trường Tiểu học số 1 Nà Nhạn (Số thông báo: 20210573925 – 01. Thời điểm đăng tải: 11/06/2021 16:37)

Bên mời thầu: Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Điện Biên Phủ Nhà thầu trúng thầu: Công ty cổ phần tư vấn và...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’

Bên mời thầu: SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH ĐIỆN BIÊN Nhà thầu trúng thầu: 1/ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BỘ I ĐIỆN BIÊN;...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’

Bên mời thầu: SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH ĐIỆN BIÊN Nhà thầu trúng thầu: 1/ Công ty TNHH xây dựng và thương mại Hồng...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Mua sắm trang thiết bị hội trường Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Điện Biên (Số thông báo: 20210519790 – 00. Thời điểm đăng tải: 11/06/2021 10:01)

Bên mời thầu: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Điện Biên Nhà thầu trúng thầu: Trung Tâm máy văn phòng Sharp Dự án:...