Gói thầu số 04: Chi phí mua sắm thiết bị máy chủ

Văn phòng UBND tỉnh Điện Biên mời chào hàng cạnh tranh trong nước Gói thầu: Gói thầu số 04: Chi phí mua...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Xây Lắp (Số thông báo: IB2300125554 – 00. Thời điểm đăng tải: 03/08/2023 09:06)

Bên mời thầu: Ban QLDA các công trình huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Xây dựng công trình (Số thông báo: IB2300113943 – 00. Thời điểm đăng tải: 03/08/2023 08:23)

Bên mời thầu: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÂM TỈNH ĐIỆN BIÊN Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MINH QUÝ ĐIỆN...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm và lắp đặt thiết bị (Số thông báo: IB2300156420 – 01. Thời điểm đăng tải: 03/08/2023 16:52)

Bên mời thầu: CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐẤU THẦU GIANG THÀNH Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC...

Gói thầu xây lắp

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG VÀ MÔI TRƯỜNG TÂY BẮC mời chào hàng cạnh tranh trong nước...

Gói thầu xây lắp

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐẤU THẦU GIANG THÀNH mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Gói thầu...

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Dự án đầu tư xây dựng công trình Đường từ ngã ba Bệnh viên đến ngã tư Tà Lèng (Bổ sung đoạn từ N2 đến N20) Số KHLCNT: PL2300129829

Chủ đầu tư: Ban QLDA các công trình thành phố Điện Biên Phủ Bên mời thầu: Ban QLDA các công trình thành phố Điện Biên...

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Dự án đầu tư xây dựng công trình Đường từ ngã ba Bệnh viên đến ngã tư Tà Lèng (Bổ sung đoạn từ N2 đến N20) Số KHLCNT: PL2300129829

Chủ đầu tư: Ban QLDA các công trình thành phố Điện Biên Phủ Bên mời thầu: Ban QLDA các công trình thành phố Điện Biên...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gói số 1 cung ứng thuốc generic điều chỉnh, bổ sung năm 2023 (Số thông báo: IB2300120307 – 01. Thời điểm đăng tải: 01/08/2023 08:17)

Bên mời thầu: Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ HÀ...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gói thầu số 03: Xây lắp + thiết bị (Số thông báo: IB2300134597 – 00. Thời điểm đăng tải: 01/08/2023 09:24)

Bên mời thầu: CÔNG TY TNHH TRƯỜNG THỦY TỈNH ĐIỆN BIÊN Nhà thầu trúng thầu: Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Phúc Linh Dự án: Sửa...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Cung ứng thuốc generic điều chỉnh, bổ sung năm 2023 của Trung tâm Y tế huyện Điện Biên (Số thông báo: IB2300131253 – 00. Thời điểm đăng tải: 01/08/2023 18:55)

Bên mời thầu: TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN ĐIỆN BIÊN Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THT ĐIỆN BIÊN Dự án: Phê...

Mua sắm, lắp đặt thiết bị hệ thống xử lý nước thải y tế

Trung tâm Y tế thành phố Điện Biên Phủ Mời đấu thầu rộng rãi trong nước Gói thầu: Mua sắm, lắp đặt...

Gói thầu số 01A: Thi công xây dựng đường dây 110kV giai đoạn 2

Ban Quản lý dự án Lưới điện - Tổng công ty Điện lực miền Bắc Mời đấu thầu rộng rãi trong nước...

Quan trắc môi trường lao động năm 2023

CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐIỆN BIÊN - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC mời chào hàng cạnh tranh rút...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Thi công xây dựng (Số thông báo: IB2300149418 – 00. Thời điểm đăng tải: 31/07/2023 09:32)

Bên mời thầu: CÔNG TY TNHH THANH THẢO ĐIỆN BIÊN Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐẠI LỘC - Liên danh...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Điện Biên Đông Nhà thầu trúng thầu: 1/ CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐẠI...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Điện Biên Đông Nhà thầu trúng thầu: 1/ CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐẠI...