Mua sắm phôi biên nhận, giấy in nhiệt

Công ty Điện lực Điện Biên Mời chào hàng cạnh tranh rút gọn trong nước Gói thầu: Mua sắm phôi biên nhận,...

Xây lắp

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên Mời đấu thầu rộng rãi trong nước Gói thầu: Xây lắp (số TBMT: 20220144891 - 00....

Kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Bổ sung cơ sở vật chất Trường THPT Mường Luân huyện Điện Biên Đông . Số KHLCNT: 20220138923 – 00

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Thanh Thảo Điện Biên (Được phê duyệt tại Số QĐ phê duyệt KHLCNT: Quyết định số 63/QĐ-UBND của Ủy...

Mua sắm thiết bị chuyên dùng, thiết bị dùng chung

Công ty cổ phần Tư vấn thiết kế và Đầu tư xây dựng Viễn thông Mời chào hàng cạnh tranh trong nước...

Cung cấp vật tư, thiết bị văn phòng phục vụ công tác thường xuyên cho BHXH tỉnh và BHXH các huyện, thị.

Bảo hiểm xã hội tỉnh Điện Biên Mời chào hàng cạnh tranh trong nước Gói thầu: Cung cấp vật tư, thiết bị văn phòng phục...

Cung cấp vật tư, thiết bị văn phòng

Bảo hiểm xã hội tỉnh Điện Biên Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Cung cấp vật tư, thiết bị văn phòng phục...

Xây lắp công trình

Ban quản lý dự án các công trình huyện Mường Ảng Mời đấu thầu rộng rãi trong nước Gói thầu: Xây lắp công trình (...

(gia hạn) Bảo trì, bảo dưỡng hệ thống PCCC và lắp đặt bổ sung một số thiết bị PCCC cho BHXH tỉnh và BHXH các huyện, thị

Bảo hiểm xã hội tỉnh Điện Biên Mời Chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Bảo trì, bảo dưỡng hệ thống PCCC và lắp...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gói thầu tư vấn số 11: Tư vấn giám sát và quan trắc môi trường (Số thông báo: 20211170156 – 00. Thời điểm đăng tải: 18/01/2022 15:15)

Bên mời thầu: Ban quản lý dự án các công trình giao thông Tỉnh Điện Biên Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH Một thành...

Mua vật tư, sinh phẩm xét nghiệm SARS-CoV-2

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Điện Biên Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua vật tư, sinh...

Xây lắp

Công ty TNHH Thanh Thảo Điện Biên Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Xây lắp (số TBMT: 20220139113 - 01. Thời điểm...

Kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Sửa chữa, nâng cấp trụ sở Đoàn nghệ thuật tỉnh. Số KHLCNT: 20220132541 – 00

Chủ đầu tư: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên (Được phê duyệt tại Số QĐ phê duyệt KHLCNT: Quyết định...

Mua vật tư, thiết bị công nghệ thông tin phục vụ công tác chuyên môn cho các khoa, phòng, trung tâm trực thuộc Bệnh viện Đa khoa tỉnh năm 2022

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Mua vật tư, thiết bị công...

Xây lắp

Công ty cổ phần tư vấn thiết kế và đầu tư xây dựng Viễn Thông Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Xây...

Gói thầu số 03: thi công xây lắp

Ban quản lý dự án các công trình huyện Mường Chà Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước Gói thầu: Gói thầu số 03: thi...

Xây lắp

Công ty TNHH Thanh Thảo Điện Biên Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Xây lắp (Số TBMT: 20220139113 - 00. Thời điểm...

Thi công xây dựng

Ban quản lý dự án các công trình huyện Tủa Chùa Mời Chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Thi công xây dựng (Số...