Mua sắm thiết bị cho Trường PTDTBT TH và THCS Mường Tùng

Trường THCS Mường Tùng Mời Chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua sắm thiết bị cho Trường PTDTBT TH và THCS Mường Tùng...

Gói thầu cung cấp lắp đặt thiết bị: Trường mần non; trường liên cấp và Nhà văn hóa

Ban quản lý dự án các công trình thành phố Điện Biên Phủ Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu cung...

Thi công xây lắp công trình

Ban quản lý dự án các công trình huyện Mường Chà Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Thi công xây lắp công...

Gói thầu xây lắp

Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Điện Biên Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu xây lắp ( Số TBMT:...

Kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án đầu tư công trình xây dựng Trụ sở làm việc Chi cục Thuế huyện Mường Chà tỉnh Điện Biên ; Số KHLCNT: 20210939386 – 00

Chủ đầu tư: Cục Thuế tỉnh Điện Biên (Được phê duyệt tại văn bản ngày 13/09/2021 ) Tổng mức đầu tư: 25.375.459.000 VND Số gói...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Tư vấn cắm mốc GPMB, đo đạc lập hồ sơ địa chính dự án (Số thông báo: 20210845180 – 00. Thời điểm đăng tải: 20/09/2021 16:53)

Bên mời thầu: Ban quản lý dự án các công trình Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Điện Biên Nhà thầu trúng thầu:...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Thi công xây dựng + Thiết bị (Số thông báo: 20210908935 – 01. Thời điểm đăng tải: 20/09/2021 22:46)

Bên mời thầu: Ban quản lý dự án các công trình huyện Nậm Pồ Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG - GIỐNG CÂY TRỒNG, VẬT NUÔI TỈNH ĐIỆN BIÊN Nhà thầu trúng thầu: 1/2/ DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN...

Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình

Công ty TNHH tư vấn xây dựng đấu thầu Giang Thành Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Tư vấn giám sát thi...

(Hủy thầu) Mua sắm thiết bị dạy học tối thiểu lớp 2 năm học 2021-2022

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tuần Giáo Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Mua sắm thiết bị dạy học tối...

Xây dựng nhà làm việc và các hạng mục phụ trợ

Công ty TNHH tư vấn xây dựng đấu thầu Giang Thành Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Xây dựng nhà làm việc...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Mua vật tư y tế phục vụ chuyên môn của Khoa Răng hàm mặt (Số thông báo: 20210942718 – 00. Thời điểm đăng tải: 17/09/2021 15:34)

Bên mời thầu: Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên Nhà thầu trúng thầu: Công ty cổ phần IDICS Dự án: Mua vật tư y tế...

Mua sắm, lắp đặt trang thiết bị phòng họp trực tuyến

Công ty TNHH Thanh Thảo Điện Biên Mời Chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua sắm, lắp đặt trang thiết bị phòng họp...

Mua sắm thiết bị dạy học tối thiểu lớp 2 năm học 2021-2022 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tuần Giáo

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tuần Giáo Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Mua sắm thiết bị dạy học tối...

Gói thầu xây dựng

Công ty TNHH Thanh Thảo Điện Biên Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Gói thầu xây dựng ( Số TBMT: 20210945582 -...

Thi công xây dựng, thiết bị công trình

Ban quản lý dự án các công trình huyện Tủa Chùa Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Thi công xây dựng, thiết...

Thi công xây dựng, thiết bị công trình

Ban quản lý dự án các công trình huyện Tủa Chùa Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Thi công xây dựng, thiết...