Thi công xây dựng công trình

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng An Phát Đăk Nông Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Thi công xây...

Gói thầu 04 SCL2021 TTĐĐN: “Tư vấn khảo sát xây dựng

Truyền tải điện Đắk Nông Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu 04 SCL2021 TTĐĐN: “Tư vấn khảo sát xây dựng,...

Gói thầu HH03 2021: Mua sắm phụ kiện hạ áp

Công ty Điện lực Đắk Nông Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu HH03 2021: Mua sắm phụ kiện hạ áp...

Gói thầu 12 2021 PTV-CJ: Bảo hiểm rủi ro thiên tai cho Nhà máy Điện mặt trời Cư Jút các năm 2021, 2022, 2023

Công ty cổ phần Thủy điện miền Trung Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu 12 2021 PTV-CJ: Bảo hiểm rủi...

Gói thầu HH09 2021: Mua sắm CSV, FCO

Công ty Điện lực Đắk Nông Mời Chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Gói thầu HH09 2021: Mua sắm CSV, FCO (Số thông...

Tư vấn khảo sát

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng An Phát Đăk Nông Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Tư vấn khảo...

Thi công xây dựng

Ban quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Đắk Song Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Thi công xây...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Thi công xây dựng công trình (Số thông báo: 20210122189 – 00. Thời điểm đăng tải: 22/02/2021 10:21)

Bên mời thầu: BAN QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN ĐĂK GLONG Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH Xây dựng Cầu đường Đức Nguyên Dự án:...

Tư vấn lập đồ án quy hoạch

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng An Phát Đăk Nông Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Tư vấn lập...

Gói thầu 14 2021 TB-CJ: Mua sắm VTTB phục vụ công tác vận hành và bảo dưỡng

Công ty cổ phần Thủy điện miền Trung Mời Chào hàng cạnh tranh rút gọn trong nước gói thầu: Gói thầu 14 2021 TB-CJ: Mua...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Scan hồ sơ bảo hiểm thất nghiệp (Số thông báo: 20210104255 – 00. Thời điểm đăng tải: 19/02/2021 10:49)

Bên mời thầu: Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Đăk Nông Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG VÀ GIẢI PHÁP...

Quản lý, bảo dưỡng thường xuyên QL.14C

Ban Quản lý Dự án bảo trì đường bộ Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Quản lý, bảo dưỡng thường xuyên QL.14C...

Quản lý, bảo dưỡng thường xuyên QL.28

Ban Quản lý Dự án bảo trì đường bộ Mời đấu thầu rộng rãi trong nước: Quản lý, bảo dưỡng thường xuyên QL.28(số thông báo:...

Thi công xây dựng

Ban quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Đắk Song Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Thi công xây...

Hỗ trợ vật tư nông nghiệp niên vụ 2020 – 2021 cho 03 bon đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ có diện tích sản xuất lứa nước

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng An Phát Đăk Nông Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Hỗ trợ vật...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Thi công xây dựng công trình (Số thông báo: 20210115164 – 00. Thời điểm đăng tải: 04/02/2021 10:28)

Bên mời thầu: Công an tỉnh Đắk Nông Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TRẦN PHÚ Dự án: Sửa chữa,...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Gói thầu số 01: Thi công xây dựng công trình (Số thông báo: 20210108871 – 00. Thời điểm đăng tải: 09/02/2021 17:19)

Bên mời thầu: Công an tỉnh Đắk Nông Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH Một thành viên Tùng Lâm Dự án: Sửa chữa, cải tạo...

Lập Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 – 2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 thành phố Gia Nghĩa

Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Lập Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ...