Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’

Bên mời thầu: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Buôn Đôn Nhà thầu trúng thầu: 1/ CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Gói thầu thi công xây dựng (Số thông báo: 20210833359 – 00. Thời điểm đăng tải: 21/09/2021 16:22)

Bên mời thầu: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện CưMgar Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH Phú Hương Dự án: Trụ...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Gói thầu xây lắp (Số thông báo: 20210859359 – 00. Thời điểm đăng tải: 21/09/2021 08:15)

Bên mời thầu: Ban quản lý dự án xây dựng huyện Ea H'Leo Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐẠI NAM...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ 67-21 SXKD: Cung cấp tụ bù hạ áp phụ kiện (Số thông báo: 20210710925 – 01. Thời điểm đăng tải: 21/09/2021 13:59)

Bên mời thầu: Công ty Điện lực Đắk Lắk Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY CỔ PHẦN SAMETEL Dự án: Mua sắm và lắp đặt tụ...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Công ty TNHH tư vấn xây dựng Tuấn Tú QB Nhà thầu trúng thầu: 1/Liên danh Công ty TNHH xây dựng Hồng...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sinh phẩm chẩn đoán vi rút Sars – CoV-2 cho Trung tâm y tế Huyện Cư Jút (Số thông báo: 20210953584 – 00. Thời điểm đăng tải: 21/09/2021 17:17)

Bên mời thầu: TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN CƯ JÚT Nhà thầu trúng thầu: Công ty cổ phần dược VTYT Đăk Lăk Dự án: Mua sinh...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Văn phòng HĐND và UBND thị xã Buôn Hồ Nhà thầu trúng thầu: 1/ CÔNG TY TNHH TƯ VẤN - ĐẦU TƯ...

Mua phân bón để hỗ trợ khôi phục sản xuất do thiên tai năm 2020

Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Krông Bông Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua phân bón để hỗ...

Mua sắm vật tư, dụng cụ, phụ tùng cơ khí phục vụ sản xuất

Công ty Thủy điện Buôn Kuốp Chi nhánh Tổng công ty phát điện 3 Công ty cổ phần Mời chào hàng cạnh tranh trong nước...

(Hủy thầu) Mua sắm vật tư, dụng cụ, phụ tùng cơ khí phục vụ sản xuất kinh doanh quý III-IV năm 2021

Công ty Thủy điện Buôn Kuốp Chi nhánh Tổng công ty phát điện 3 Công ty cổ phần Mời chào hàng cạnh tranh trong nước...

Kế hoạch đấu thầu dự án: Mua sắm cấp bách phụ vụ phòng chống dịch năm 2021- khay thử xét nghiệm kháng nguyên vi rút SARS-CoV-2 trong mẫu tỵ hầu của Sở Y tế ; Số KHLCNT: 20210937954 – 00

Chủ đầu tư: Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk (Được phê duyệt tại văn bản ngày 14/09/2021 ) Giá dự toán: 6.000.000.000 VND Số gói...

Kế hoạch đấu thầu dự án: Mua sinh phẩm, vật tư cấp bách để triển khai thực hiện xét nghiệm COVID-19 (Đợt 4) năm 2021 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật; Số KHLCNT: 20210940452 – 00

Chủ đầu tư: Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Đắk Lắk (Được phê duyệt tại văn bản ngày 16/09/2021 ) Giá dự toán: 8.291.400.000...

Kế hoạch đấu thầu dự án: Xây dựng cụm công trình cấp nước tưới nước phục vụ phát triển cà phê bền vững tại xã Quảng Điền, huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk; Số KHLCNT: 20210940007 – 00

Chủ đầu tư: Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Đắk Lắk (Được phê duyệt tại văn bản ngày 15/09/2021 ) Tổng mức đầu tư: 8.802.000.000...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Giám sát (Số thông báo: 20210947878 – 00. Thời điểm đăng tải: 20/09/2021 14:05)

Bên mời thầu: Công ty TNHH DTAH Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH tư vấn xây dựng Sơn Đạt Dự án: Sửa chữa nhà văn...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Trung tâm y tế huyện Krông Pắc Nhà thầu trúng thầu: 1/ Công ty TNHH Kỹ thuật Bình An 2/ Công ty...

Mua sắm Khẩu trang, Găng tay và Bộ trang phục chống dịch

BỆNH VIỆN ĐA KHOA THỊ XÃ BUÔN HỒ Mời chào hàng cạnh tranh rút gọn gói thầu: Mua sắm Khẩu trang, Găng tay và Bộ...

Gói số 2: Tư vấn giám sát và lắp đặt thiết bị

Cục Hải quan tỉnh Đắk Lắk Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói số 2: Tư vấn giám sát và lắp đặt...