Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: gói thầu xây lắp (Số thông báo: 20201236255 – 00. Thời điểm đăng tải: 24/02/2021 09:44)

Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Cư Kuin Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH xây dựng Hùng...

Duy trì hệ thống cây xanh, thảm cỏ

Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Đắk Lắk Mời đấu thầu rộng rãi trong nước: Duy trì hệ thống cây xanh, thảm cỏ(số...

Kiểm định thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về ATVSLĐ năm 2021

Công ty Thủy điện Buôn Kuốp Chi nhánh Tổng công ty Phát điện 3 Công ty cổ phần Mời Chào hàng cạnh tranh rút gọn...

Gói thầu số 03.TV-GS: Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình

Công ty Điện lực Đắk Lắk Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Công ty Điện lực Đắk Lắk (SốTBMT: 20210224270 - 00....

Gói thầu số 03.TV-GS: Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình

Công ty Điện lực Đắk Lắk Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 03.TV-GS: Tư vấn giám sát thi công...

Quan trắc và lập báo cáo giám sát môi trường lao động

Công ty Thủy điện Buôn Kuốp Chi nhánh Tổng công ty Phát điện 3 Công ty cổ phần Mời chào hàng cạnh tranh rút gọn...

Duy trì hệ thống cây xanh, thảm cỏ

Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Đắk Lắk Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Duy trì hệ thống cây xanh,...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Tհi côոɡ xȃy ԁựոɡ cȏոg trìոh (Số thông báo: 20210136556 – 00. Thời điểm đăng tải: 23/02/2021 15:02)

Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Krông Năng Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG LÊ...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Xây dựng công trình (Số thông báo: 20210200355 – 00. Thời điểm đăng tải: 23/02/2021 15:32)

Bên mời thầu: BQL các dự án ĐTXDCB huyện Chư Pưh Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY CỔ PHẦN AN THUẬN Dự án: Vỉa hè, cây...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gói thầu số: 04-TVGS: Tư vấn Giám sát thi công xây lắp công trình (Số thông báo: 20201238503 – 00. Thời điểm đăng tải: 23/02/2021 10:24)

Bên mời thầu: Công ty Điện lực Đắk Lắk Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH Việt Long Dự án: Cải tạo giảm TTĐN lưới điện...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Bảo hiểm công trình (Số thông báo: 20210230456 – 00. Thời điểm đăng tải: 23/02/2021 10:29)

Bên mời thầu: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY BẢO HIỂM TOÀN CẦU ĐAKLAK Dự...

Gói thầu số 01 XL-472EHL2021: Cung cấp vật tư

Công ty Điện lực Đắk Lắk Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 01 XL-472EHL2021: Cung cấp vật tư (trừ...

Gói thầu số 01: Thi công xây dựng công trình Sửa chữa, cải tạo Trụ sở làm việc Công an phường Tân Lợi

Công an tỉnh Đắk Lắk Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Gói thầu số 01: Thi công xây dựng công trình Sửa...

Gói thầu 01_XL_KNA.18: Cung cấp VTTB và thi công xây dựng công trình.

Công ty Điện lực Đắk Lắk Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Gói thầu 01_XL_KNA.18: Cung cấp VTTB và thi công xây...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Ea Kar Nhà thầu trúng thầu: 1/ CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THÂN THỦY 2/...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Mua sắm hóa chất, vật tư và sinh phẩm y tế năm 2021 (Số thông báo: 20210229174 – 00. Thời điểm đăng tải: 22/02/2021 15:54)

Bên mời thầu: Bệnh viện Y học cổ truyền Đăk Lăk Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY TNHH TM & DV KỸ THUẬT NAM THỊNH...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm sinh phẩm, hóa chất, môi trường, vật tư tiêu hao để triển khai xét nghiệm Covid-19 (Số thông báo: 20210228862 – 00. Thời điểm đăng tải: 22/02/2021 15:03)

Bên mời thầu: Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Đắk Lắk Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY TNHH KHOA HỌC AN VIỆT Dự án: Mua...

Quản lý, bảo dưỡng thường xuyên QL.27 và QL.29 đoạn Km109+790 – Km178+062

Ban Quản lý dự án vốn sự nghiệp Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Quản lý, bảo dưỡng thường xuyên QL.27 và...