Giám sát thi công xây dựng

Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh Đắk Lắk Mời đấu thầu rộng rãi trong...

Mua sắm hệ thống truyền thanh xã Đăk Gằn, huyện Đăk Mil

UBND xã Đăk Gằn Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua sắm hệ thống truyền thanh xã Đăk Gằn, huyện Đăk Mil...

Đào tạo cơ bản về tư vấn điều trị nghiện ma túy cho cán bộ

Chi cục phòng chống tệ nạn xã hội tỉnh Đắk Lắk Mời Chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Đào tạo cơ bản về...

Gói thầu số: 01-XL.4HBS20 Cung cấp vật tư

Công ty Điện lực Đắk Lắk Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số: 01-XL.4HBS20 Cung cấp vật tư và thi...

Mua sắm hệ thống phòng cách ly áp lực âm cao cấp

Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Mua sắm hệ thống phòng cách ly áp lực âm...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Thi công xây dựng (Số thông báo: 20200934969 – 00. Thời điểm đăng tải: 25/11/2020 14:43)

Bên mời thầu: Ban quản lý xã Cư Mgar Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY TNHH Y THIÊN PHÁT Dự án: Đường giao thông buôn Kna...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Thi công xây dựng (Số thông báo: 20201104244 – 00. Thời điểm đăng tải: 25/11/2020 15:14)

Bên mời thầu: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện CưMgar Nhà thầu trúng thầu: Công Ty TNHH Tư Vấn Xây Dựng...

Kế hoạch đấu thầu dự án: KHLCNT tổng thể công trình Cải tạo trục chính ĐD477KBO (ĐD471F14 cũ) giảm TTĐN khu vực huyện Krông Bông năm 2020

Chủ đầu tư: Công ty Điện lực Đắk Lắk (Được phê duyệt tại văn bản ngày 18/11/2020 ) Tổng mức đầu tư: 10.294.442.176 VND Số...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Cung cấp dịch vụ đào tạo bồi dưỡng kỹ năng hành chính cho Cục Hải quan tỉnh Đắk Lắk (Số thông báo: 20201175063 – 00. Thời điểm đăng tải: 25/11/2020 14:07)

Bên mời thầu: Cục Hải quan tỉnh Đắk Lắk Nhà thầu trúng thầu: Trung tâm đào tạo bồi dưỡng cán bộ tài chính miền trung...

Kế hoạch đấu thầu dự án: KHLCNT Cải tạo giảm TTĐN lưới điện hạ áp khu vực thị xã Buôn Hồ, huyện Cư M’gar, Cư Kuin, Krông Pắc năm 2020

Chủ đầu tư: Công ty Điện lực Đắk Lắk (Được phê duyệt tại văn bản ngày 19/11/2020 ) Tổng mức đầu tư: 11.490.480.570 VND Số...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Mua thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền năm 2020 thuộc danh mục đấu thầu thuốc cấp cơ sở (Số thông báo: 20201040421 – 00. Thời điểm đăng tải: 25/11/2020 14:17)

Bên mời thầu: Trung tâm y tế huyện Buôn Đôn Nhà thầu trúng thầu: Công ty Cổ phần Dược Phẩm Trung Ương CODUPHA Dự án: Mua...

Kế hoạch đấu thầu dự án: KH LCNT Công trình: Cải tạo lưới điện, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, giảm TTĐN tỉnh Đắk Lắk năm 2020

Chủ đầu tư: Công ty Điện lực Đắk Lắk (Được phê duyệt tại văn bản ngày 17/11/2020 ) Tổng mức đầu tư: 12.591.224.620 VND Số...

Phần mềm, chi phí số hóa tài liệu năm 2020

Phòng Nội vụ huyện Krông Pắc Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Phần mềm, chi phí số hóa tài liệu năm 2020...

Gói thầu số 04: Bảo hiểm công trình trong thời gian xây dựng hệ thống kênh có Ft > 150 ha

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Giao thông và Nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk Mời đấu...

Mua sắm lắp đặt thiết bị phần mềm thương mại, đạo tạo chuyển giao

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đắk Lắk Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Mua sắm lắp đặt thiết bị phần...