Gói thầu số 04: Chỉ phẫu thuật

Bệnh viện đa khoa vùng tây nguyên Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 04: Chỉ phẫu thuật (Số TBMT:...

Gói thầu số 02: Tư vấn khảo sát, lập TKBVTC và dự toán

Ban Quản lý dự án 5 Mời đấu thầu rộng rãi trong nước Gói thầu: Gói thầu số 02: Tư vấn khảo sát, lập TKBVTC...

(gia hạn) Nâng cấp hệ thống điện lưới tại tỉnh Đắk Lắk

TỔNG CÔNG TY MẠNG LƯỚI VIETTEL – CHI NHÁNH TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP – VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gói thầu xây lắp (Số thông báo: 20211281570 – 00. Thời điểm đăng tải: 19/01/2022 15:57)

Bên mời thầu: CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG NGHĨA TRUNG Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐẠI NAM EA...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gói thầu dịch vụ phi tư vấn dự toán: Giếng khoan, giá đỡ + bồn nước (Số thông báo: 20211285838 – 01. Thời điểm đăng tải: 19/01/2022 17:59)

Bên mời thầu: Trung tâm môi trường và dịch vụ đô thị huyện Đăk Tô Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY TNHH MTV THÀNH ĐẠI...

Chi phí thu gom, vận chuyển và xử lý rác, Duy trì thảm cỏ quảng trường, hoa viên, duy trì và trồng mới cây xanh

Công ty TNHH Tư Vấn Xây Dựng Nghĩa trung Mời Chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Chi phí thu gom, vận chuyển và...

Gói thầu xây lắp

Công ty TNHH Tư Vấn Xây Dựng Nghĩa trung Mời Chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Gói thầu xây lắp (Số TBMT: 20220141018...

Thuê dịch vụ khoán sản phẩm tại Công ty Dịch vụ MobiFone khu vực 7 năm 2022 và 2023

Công ty Dịch vụ MobiFone khu vực 7 mobifone Bên mời thầu : Công ty Dịch vụ MobiFone khu vực 7 , Tên gói...

Thuê dịch vụ chi trả theo thời gian tại Công ty Dịch vụ MobiFone khu vực 7 năm 2022 và 2023

Công ty Dịch vụ MobiFone khu vực 7 THÔNG BÁO MỜI THẦU mobifone Bên mời thầu : Công ty Dịch vụ MobiFone khu vực 7...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm Hộp mực in, mực nạp, vật tư thay thế hộp mực năm 2021của Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên (Số thông báo: 20211250258 – 00. Thời điểm đăng tải: 18/01/2022 15:52)

Bên mời thầu: Bệnh viện đa khoa vùng tây nguyên Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TRỌNG HIẾU Dự án: Mua...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Bộ CHQS tỉnh Đăk Lăk Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY CỔ PHẦN WINNEW Gói thầu: 1/Thi công, sửa chữa công trình (Số...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gói thầu: 14-22 SXKD-SCL-ĐTXD: Cung cấp phụ kiện ABC (Số thông báo: 20211122885 – 00. Thời điểm đăng tải: 18/01/2022 21:02)

Bên mời thầu: Công ty Điện lực Đắk Lắk Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN TUẤN ÂN Dự án: Mua sắm...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua thuốc phun phòng trị bệnh phấn trắng (Số thông báo: 20220102290 – 00. Thời điểm đăng tải: 18/01/2022 09:23)

Bên mời thầu: Công Ty TNHH MTV Cao Su Ea Hleo Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY TNHH ĐẠI NGÂN CHEMICAL Dự án: Thuốc Bảo vệ...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gói thầu Mua thuốc Generic thuộc danh mục thuốc không trúng thầu năm 2021 (đấu thầu lại) (Số thông báo: 20211242986 – 00. Thời điểm đăng tải: 18/01/2022 14:36)

Bên mời thầu: Trung Tâm Da Liễu Đắk Lắk Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM HOÀNG VŨ Dự án: Mua thuốc phục vụ...

Mua sắm vật tư sửa chữa vành đỡ chổi than máy phát tổ máy H2 NMTĐ Srêpốk 3

Công ty Thủy điện Buôn Kuốp Chi nhánh Tổng công ty Phát điện 3 Công ty cổ phần Mời chào hàng cạnh...

Gói thầu 01XL-CT29.2022: Thi công xây dựng công trình

Công ty Điện lực Đắk Lắk Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: GóC gói thầu 01XL-CT29.2022: Thi công xây dựng công trình...

Xây dựng công trình

Công ty TNHH tư vấn xây dựng Đức Thiện Mời Chào hàng cạnh tranh trong nước Gói thầu: Xây dựng công trình (Số TBMT: 20220139711...

Xây dựng ( chi phí xây lắp + chi phí dự phòng)

Công ty TNHH DTAH Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Xây dựng ( chi phí xây lắp + chi phí dự phòng)...

Xây lắp

Công ty TNHH tư vấn xây dựng Sơn Đạt Mời chào hàng cạnh tranh trong nước Gói thầu: Xây lắp (số TBMT: 20220142526 - 00....

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Công ty cổ phần khoa học và công nghệ Vinature Nhà thầu trúng thầu: 1/Nguyễn Thị Mơ; 2+3/Viện nghiên cứu và phát...