21DCSX-G94: Cung cấp thiết bị phục vụ thi công năm 2022+

Tổng công ty Điện lực miền Trung Mời đấu thầu rộng rãi trong nước Gói thầu: 21DCSX-G94: Cung cấp thiết bị phục...

Mua sắm, lắp đặt thiết bị (khu nâng cấp và mở rộng)

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn Đà Nẵng Mời...

Gói thầu 02-HH-TCXL: Cung cấp cột, xà và các cấu kiện thép

Công ty Dịch vụ Điện lực miền Trung Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu 02-HH-TCXL: Cung cấp cột,...

Mua sắm test nhanh định tính phát hiện kháng nguyên vi rút SARS-CoV-2 cho Trung tâm Y tế huyện Hòa Vang năm 2021

Trung tâm Y tế huyện Hòa Vang Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Mua sắm test nhanh định tính...

Mua sắm bổ sung sinh phẩm xét nghiệm nhanh kháng nguyên vi rút SARS-CoV-2 cho Trung tâm Y tế quận Thanh Khê

Trung tâm Y tế quận Thanh Khê Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua sắm bổ sung sinh phẩm...

Gói thầu số 1: Mua sắm dụng cụ phẫu thuật cầm máu và dụng cụ đánh dấu phẫu thuật

Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Gói thầu số 1: Mua sắm dụng...

Gói thầu số 2: Mua sắm chỉ thị hóa học, chỉ thị sinh học và clip cầm máu

Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng Mời chào hàng cạnh tranh trong nước Gói thầu: Gói thầu số 2: Mua sắm chỉ...

Gói thầu số 3: Mua sắm kim tiêm cho buồng tiêm dưới da

Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Gói thầu số 3: Mua sắm kim...

Gói thầu 05-HH-TCXL: Cung cấp dầu cách điện

Công ty Dịch vụ Điện lực miền Trung Mời đấu thầu rộng rãi trong nước Gói thầu: Gói thầu 05-HH-TCXL: Cung cấp...

Khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công

Trung tâm kỹ thuật đường bộ 3 Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công...

Gói thầu số 02: Tư vấn khảo sát, lập TKBVTC và dự toán

Ban Quản lý dự án 5 Mời đấu thầu rộng rãi trong nước Gói thầu: Gói thầu số 02: Tư vấn khảo sát, lập TKBVTC...

Thuê dịch vụ chăm sóc, quản lý vận hành và duy tu cây xanh, vườn dạo tại Công viên Thanh Niên năm 2022 – Phần thuộc phạm

Phòng Quản lý đô thị quận Hải Châu Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Thuê dịch vụ chăm sóc, quản lý vận...

Thuê dịch vụ chăm sóc, duy trì thường xuyên cây xanh theo phân cấp trên địa bàn quận Hải Châu năm 2022

Phòng Quản lý đô thị quận Hải Châu Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước Gói thầu: Thuê dịch vụ chăm sóc, duy trì thường...

(hủy thầu) Cung cấp dịch vụ bảo vệ cơ quan năm 2022 (VP Huế)

Trung tâm truyền hình Việt Nam khu vực miền Trung – Tây Nguyên (VTV8) Mời Chào hàng cạnh tranh trong nước Gói thầu: Cung cấp...

Thiết kế BVTC và dự toán các hạng mục san nền, giao thông, thoát nước mưa, thoát nước thải

Ban Quản lý các Dự án phát triển hạ tầng Khu Công nghiệp và Công nghệ cao Đà Nẵng Mời đấu thầu rộng rãi trong...

Lập hồ sơ thiết kế BVTC và dự toán

Ban Quản lý các Dự án phát triển hạ tầng Khu Công nghiệp và Công nghệ cao Đà Nẵng Mời đấu thầu rộng rãi trong...

CPC-Đăk Đoa-W01: Thi công xây dựng công trình TBA 110kV Đăk Đoa và đấu nối

Ban quản lý dự án điện nông thôn miền Trung Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: CPC-Đăk Đoa-W01: Thi công xây dựng...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gói thầu số 04: Tư vấn giám sát khảo sát bước Báo cáo nghiên cứu khả thi (Số thông báo: 20220143762 – 00. Thời điểm đăng tải: 19/01/2022 16:12)

Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án 5 Nhà thầu trúng thầu: Trung tâm Kỹ thuật đường bộ 3 Dự án: Cải tạo, nâng cấp...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Cung cấp và lắp đặt thiết bị đài phun nước (Số thông báo: 20211243519 – 00. Thời điểm đăng tải: 19/01/2022 14:46)

Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng và phát triển đô thị Đà Nẵng Nhà thầu trúng thầu:...