CPC-KFW3.2-G03: Cung cấp và vận chuyển thiết bị nhất thứ

Tổng công ty Điện lực miền Trung Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: CPC-KFW3.2-G03: Cung cấp và vận chuyển thiết bị nhất...

Gói thầu số 02MS 2020: Trang bị bàn ghế tủ làm việc

Trung tâm Dịch vụ kỹ thuật 2 Mời chào hàng cạnh tranh rút gọn gói thầu: Gói thầu số 02MS 2020: Trang bị bàn ghế...

CPC-KFW3.2-G02: Cung cấp và vận chuyển thiết bị nhất thứ, nhị thứ, hệ thống điều khiển máy tính

Tổng công ty Điện lực miền Trung Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: CPC-KFW3.2-G02: Cung cấp và vận chuyển thiết bị nhất...

Cung cấp và lắp đặt các tủ điện phân phối, hệ thống giám sát nguồn

Công ty quản lý bay miền trung - Tổng Công ty quản lý bay Việt Nam - Công ty TNHH Mời chào hàng cạnh tranh...

(gia hạn) Gói thầu số 5: Cung cấp, lắp đặt và thí nghiệm hiệu chỉnh

Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Trung Mời đấu thầu rộng rãi trong nước: Gói thầu số 5: Cung cấp, lắp...

Cung cấp hợp bộ đo lường PECA3000 hoặc tương đương

Truyền tải điện Đà Nẵng Mời chào hàng cạnh tranh rút gọn trong nước gói thầu: Cung cấp hợp bộ đo lường PECA3000 hoặc tương...

Gói thầu số 45: Cung cấp vật tư thiết bị phục vụ bảo dưỡng thường xuyên

Công ty Thủy điện Sông Bung, Chi nhánh Tổng công ty Phát điện 2, Công ty TNHH Một thành viên Mời chào hàng cạnh tranh...

(gia hạn) Mua sắm bổ sung vật tư y tế và hóa chất sử dụng cho Trung tâm Y tế

Trung tâm Y tế quận Hải Châu Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Mua sắm bổ sung vật tư y tế và...

05 GS-TraDa: Giám sát thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị

Ban quản lý dự án điện nông thôn miền Trung Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: 05 GS-TraDa: Giám sát thi công...

Xây lắp và cung cấp, lắp đặt thiết bị Bệnh viện y học cổ truyền thành phố Đà Nẵng (phân kỳ 2)

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng và phát triển đô thị Đà Nẵng Mời đấu thầu rộng rãi trong nước...

Chỉnh lý tài liệu giai đoạn từ ngày thành lập đơn vị đến năm 2014

Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đà Nẵng Chào hàng cạnh tranh rút gọn trong nước gói thầu: Chỉnh lý tài liệu giai đoạn...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm hệ thống sắc ký lỏng ghép khối phổ hai lần (LC/MS/MS) (Số thông báo: 20201158822 – 00. Thời điểm đăng tải: 20/11/2020 08:52)

Bên mời thầu: Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 2 Nhà thầu trúng thầu: Công ty Cổ phần Thiết bị SISC...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gói 4: Thi công, cung cấp vật tư lắp đặt ống ngầm (Số thông báo: 20201071240 – 00. Thời điểm đăng tải: 20/11/2020 13:09)

Bên mời thầu: Công ty TNHH một thành viên Điện lực Đà Nẵng Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH Anh Phương Dự án: Di dời...

Kết quả lựa chọn nhà thầu các gói thầu:

Bên mời thầu: Trung tâm Mạng lưới MobiFone miền Trung Chi nhánh Tổng Công ty Viễn thông MobiFone Nhà thầu trúng thầu: 1/Công ty Cổ...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Dịch vụ bảo vệ tại Bệnh viện Da liễu năm 2020-2021 (Số thông báo: 20201067238 – 00. Thời điểm đăng tải: 20/11/2020 15:11)

Bên mời thầu: BỆNH VIỆN DA LIỄU THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẢO VỆ AN NINH Dự...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Mua sắm hóa chất giặt tẩy của Bệnh viện Đà Nẵng (Số thông báo: 20201030096 – 00. Thời điểm đăng tải: 20/11/2020 14:16)

Bên mời thầu: Bệnh Viện Đà Nẵng Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TAM THUẬN TIẾN Dự án: Mua sắm...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Xây lắp công trình (Số thông báo: 20201028909 – 00. Thời điểm đăng tải: 20/11/2020 12:21)

Bên mời thầu: Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông thành phố Đà Nẵng Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH Xây dựng Công...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Mua sắm bổ sung nắp đậy kim luồn cho Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng năm 2020 (Số thông báo: 20201102957 – 00. Thời điểm đăng tải: 20/11/2020 09:00)

Bên mời thầu: BỆNH VIỆN UNG BƯỚU ĐÀ NẴNG Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY TNHH K.A.L.H.U Dự án: Mua sắm bổ sung nắp đậy kim...