Gói thầu 29: Cung cấp VTTB phục vụ sửa chữa hệ thống phân phối 22kV C45 TBA 220kV Dung Quất

Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia Công ty Truyền tải điện 2 Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu...

Gói thầu 01 SC_81C-035.92: Sửa chữa xe ô tô gắn cẩu

Công ty Dịch vụ Điện lực miền Trung Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Gói thầu 01 SC_81C-035.92: Sửa chữa xe ô...

Cung cấp dịch vụ vệ sinh cơ quan năm 2021

Trung tâm Truyền hình Việt Nam khu vực miền Trung - Tây Nguyên (VTV8) Mời chào hàng cạnh tranh rút gọn gói thầu: Cung cấp...

Thi công hạng mục Tháo dỡ, di dời hệ thống trung hạ thế, trạm biến áp và Hệ thống điện chiếu sáng

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Đà Nẵng Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu:...

Thiết bị

Ban Quản lý công trình Xây dựng cơ bản quận Hải Châu Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Thiết bị (Số thông...

(hủy thầu) Gói thầu số 8: Sửa chữa hệ thống tiếp địa

Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia Công ty Truyền tải điện 2 Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu...

(hủy thầu) Gói 29 2021 TB-AL: Cung cấp bộ cảm biến đo mức nước hạ lưu đập tràn – Nhà máy thủy điện A Lưới

Công ty Cổ Phần Thủy Điện Miền Trung Mời chào hàng cạnh tranh rút gọn gói thầu: Gói 29 2021 TB-AL: Cung cấp bộ cảm...

Gói thầu số 8: Sửa chữa hệ thống tiếp địa 22 vị trí: 292-313 ĐD 220kV 273 Đông Hà – 272 Phong Điền thuộc TTĐ Quảng Trị quản lý

Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia Công ty Truyền tải điện 2 Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu...

(hủy thầu) Gói thầu 01 SC_73C-104.04: Sửa chữa xe ô tô bán tải Ford Ranger BKS 73C-104.04

Công ty Dịch vụ điện lực miền Trung Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Gói thầu 01 SC_73C-104.04: Sửa chữa xe ô...

(hủy thầu) Gói thầu 01 SC_81C-035.92: Sửa chữa xe ô tô gắn cẩu FAW BKS 81C-035.92

Công ty Dịch vụ điện lực miền Trung Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Gói thầu 01 SC_81C-035.92: Sửa chữa xe ô...

(hủy thầu) Gói thầu 01 SC_82C-006.25: Sửa chữa xe ô tô tải gắn cẩu Techsimex BKS 82C-006.25

Công ty Dịch vụ điện lực miền Trung Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Gói thầu 01 SC_82C-006.25: Sửa chữa xe ô...

(hủy thầu) Gói thầu số 47: Dịch vụ đào tạo triển khai phương pháp thực hành 5S tại Công ty Thủy điện Sông Bung

Công ty Thủy điện Sông Bung, Chi nhánh Tổng công ty Phát điện 2, Công ty TNHH Một thành viên Mời chào hàng cạnh tranh...

Cung cấp dịch vụ vệ sinh cơ quan năm 2021

Trung tâm truyền hình Việt Nam khu vực miền Trung - Tây Nguyên (VTV8) Mời chào hàng cạnh tranh rút gọn trong nước gói thầu:...

Mua sắm roan cửa để thay thế cho máy hấp tiệt trùng bằng hơi nước dung tích 760 lít

BỆNH VIỆN UNG BƯỚU ĐÀ NẴNG Mời chào hàng cạnh tranh rút gọn trong nước gói thầu: Mua sắm roan cửa để thay thế cho...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gói số 8: Mua sắm tủ điện các loại (Số thông báo: 20201290531 – 00. Thời điểm đăng tải: 24/02/2021 15:47)

Bên mời thầu: Công ty TNHH một thành viên Điện lực Đà Nẵng Nhà thầu trúng thầu: Liên danh Công ty TNHH Thương mại và...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia Công ty Truyền tải điện 2 Nhà thầu trúng thầu: 1/ 2/ CÔNG TY...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Trung tâm Tiết kiệm năng lượng và Tư vấn chuyển giao công nghệ Đà Nẵng Nhà thầu trúng thầu: 1/ 2/ CÔNG...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Ban quản lý công trình Xây dựng cơ bản quận Hải Châu Nhà thầu trúng thầu: 1/ Trung tâm Hỗ trợ Doanh...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Cung ứng dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp tại Bệnh viện Tâm thần thành phố Đà Nẵng năm 2020 (Số thông báo: 20201163015 – 00. Thời điểm đăng tải: 24/02/2021 12:05)

Bên mời thầu: BỆNH VIỆN TÂM THẦN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG Nhà thầu trúng thầu: LIÊN DANH THỦY TÙNG CHÂU- TRƯỜNG GIANG HÀ NỘI(0401676525 -...