Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ xây lắp (Số thông báo: 20210950266 – 00. Thời điểm đăng tải: 21/09/2021 08:36)

Bên mời thầu: Ban quản lý công trình Xây dựng cơ bản quận Hải Châu Nhà thầu trúng thầu: Công ty cổ phần HBC Sài...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Gói thầu số 6: Xây lắp trạm biến áp (Số thông báo: 20210741588 – 01. Thời điểm đăng tải: 21/09/2021 11:01)

Bên mời thầu: Ban quản lý dự án các công trình điện miền Trung Nhà thầu trúng thầu: Công ty cổ phần Alphanam E và...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Tư vấn khảo sát bước lập thiết kế bản vẽ thi công (Số thông báo: 20210950357 – 00. Thời điểm đăng tải: 21/09/2021 08:55)

Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Đà Nẵng Nhà thầu trúng thầu: Công ty...

Kế hoạch đấu thầu dự án: Mua sắm vật tư thực hiện Hợp đồng giao việc số 06-324 và 08-324 ; Số KHLCNT: 20210945465 – 00

Chủ đầu tư: Nhà máy A32/CKT/QC PK KQ (Được phê duyệt tại văn bản ngày 09/09/2021 ) Giá dự toán: 9.253.671.000 VND Số gói thầu:...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ CPC-BaoNinh-G04-BS:Cung cấp cột thép (Số thông báo: 20210697630 – 00. Thời điểm đăng tải: 21/09/2021 13:42)

Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án Lưới điện miền Trung Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH Điện và Công nghiệp Hà Linh Dự...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Sửa chữa và thay thế linh kiện máy chụp cộng hưởng từ MRI (Số thông báo: 20210864249 – 00. Thời điểm đăng tải: 21/09/2021 15:24)

Bên mời thầu: Bệnh viện chỉnh hình và phục hồi chức năng Đà Nẵng Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH Công nghệ Y học...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Mua sắm bổ sung vật tư y tế can thiệp tim mạch cho Bệnh viện Đà Nẵng (Số thông báo: 20210847718 – 00. Thời điểm đăng tải: 21/09/2021 09:54)

Bên mời thầu: Bệnh Viện Đà Nẵng Nhà thầu trúng thầu: Tổng Công ty Cổ phần y tế DANAMECO Dự án: Mua sắm bổ sung vật...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Gói thầu số 3 – Mua test nhanh xét nghiệm kháng nguyên COVID-19 (Số thông báo: 20210864014 – 00. Thời điểm đăng tải: 21/09/2021 10:47)

Bên mời thầu: Bệnh Viện Đà Nẵng Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ KỸ THUẬT LỤC TỈNH Dự án: Mua...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Mua sắm khí y tế của Bệnh viện Ung bướu năm 2021 (Số thông báo: 20210783403 – 00. Thời điểm đăng tải: 21/09/2021 16:34)

Bên mời thầu: BỆNH VIỆN UNG BƯỚU ĐÀ NẴNG Nhà thầu trúng thầu: Công ty cổ phần Dưỡng Khí Đà Nẵng Dự án: Mua sắm khí...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ giám sát công trình Tu sửa, xử lý khẩn cấp Kè Liên Chiểu – Thuận Phước (Số thông báo: 20210951310 – 00. Thời điểm đăng tải: 21/09/2021 10:56)

Bên mời thầu: CHI CỤC THỦY LỢI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG HỒNG LỘC Dự...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Cung cấp vật tư ống gang và phụ kiện gang (Số thông báo: 20210698037 – 01. Thời điểm đăng tải: 21/09/2021 10:00)

Bên mời thầu: CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐÀ NẴNG Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY TNHH ỐNG GANG CẦU ĐÀI VIỆT Dự án: Lắp...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đà Nẵng Nhà thầu trúng thầu: 1/2/ Công ty cổ phần xây dựng thương mại...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Cục Hải quan TP Đà Nẵng Nhà thầu trúng thầu: 1/ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐỨC NHÂN VIỆT 2/ CÔNG...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Sửa chữa nhận diện thương hiệu tại Petrolimex – Cửa hàng 07 (Số thông báo: 20210953104 – 00. Thời điểm đăng tải: 21/09/2021 16:21)

Bên mời thầu: CÔNG TY XĂNG DẦU KHU VỰC V TNHH MỘT THÀNH VIÊN Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Trang bị trang phục công sở cho CBCNV PTC2 năm 2021 (Số thông báo: 20210759643 – 00. Thời điểm đăng tải: 21/09/2021 10:32)

Bên mời thầu: Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia Công ty Truyền tải điện 2 Nhà thầu trúng thầu: Tổng Công Ty May...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Tư vấn khảo sát, lập báo cáo KTKT (Số thông báo: 20210952853 – 00. Thời điểm đăng tải: 21/09/2021 15:58)

Bên mời thầu: VIỄN THÔNG ĐÀ NẴNG Nhà thầu trúng thầu: Công ty CP Thiết kế Viễn thông Tin học Đà Nẵng Dự án:. Hình thức...

Mua sắm vật tư thiết bị và thi công lắp đặt mô hình nhà thông minh phục vụ kiểm chứng kết quả thực hiện đề tài HEMS

Trung tâm Sản xuất Thiết bị đo điện tử Điện lực miền Trung Chi nhánh Tổng công ty Điện lực miền Trung Mời Chào hàng...

Mua sắm vật tư thực hiện hợp đồng giao việc số 141 HĐGV và 167 HĐGV

Nhà máy A32/CKT/QC PK KQ Mời Chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua sắm vật tư thực hiện hợp đồng giao việc số...