Thi công xây dựng Công viên cây xanh

Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng huyện Vĩnh Hưng Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Thi công xây dựng...

Sửa chữa Ga-ra thành Nhà kho Phòng giao dịch NHCSXH huyện Trấn Yên

Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện Trấn Yên Mời Chào hàng cạnh tranh rút gọn trong nước gói thầu: Sửa chữa...

Gói thầu số 02: xây lắp toàn bộ công trình

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói...

Xây lắp

Trung tâm Khuyến nông Hải Phòng Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Xây lắp ( Số TBMT: 20210954232 - 00. Thời điểm...

Thi công xây dựng công trình

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH SƠN LA Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Thi công xây dựng công trình (...

Xây lắp+ mua sắm thiết bị

Công ty TNHH MTV Tư vấn xây dựng Trường An Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Xây lắp+ mua sắm thiết bị...

Gói thầu số 1: Thi công xây dựng

Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Lào Cai Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 1: Thi công...

Thi công xây dựng công trình

Ủy ban nhân dân xã Văn Lý Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Thi công xây dựng công trình ( Số TBMT:...

Thi công xây dựng

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh Bến Tre Mời đấu thầu rộng rãi...

Gói thầu số 02: Thi công xây dựng công trình

Ủy ban nhân dân phường Minh Nông Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 02: Thi công xây dựng công...

Gói thầu số 2: Thi công xây dựng công trình

Ủy ban nhân dân thị trấn Thiệu Hóa Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Gói thầu số 2: Thi công xây dựng...

Thi công xây dựng

Ban Quản lý dự án và phát triển quỹ đất huyện Thới Lai thành phố Cần Thơ Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói...

Thi công xây dựng

Ban Quản lý dự án và phát triển quỹ đất huyện Thới Lai thành phố Cần Thơ Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói...

Thi công xây dựng

Ban Quản lý dự án và phát triển quỹ đất huyện Thới Lai thành phố Cần Thơ Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói...

Thi công xây dựng

Ban Quản lý dự án và phát triển quỹ đất huyện Thới Lai thành phố Cần Thơ Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói...

Gói thầu số 2: Thi công xây dựng và cung cấp, lắp đặt thiết bị công trình

BỆNH VIỆN 30/4 Mời chào hàng cạnh tranh rút gọn gói thầu: Gói thầu số 2: Thi công xây dựng và cung cấp, lắp đặt...

Xây lắp+ thiết bị

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Thị xã Trảng Bàng Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Xây lắp+ thiết...

Thi công xây dựng

Ban Quản lý dự án và phát triển quỹ đất huyện Thới Lai thành phố Cần Thơ Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói...

Xây lắp

Trung tâm Khuyến nông Hải Phòng Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Xây lắp (Số thông báo: 20210953021 - 00. Thời điểm...

Thi công xây dựng

Công ty cổ phần tư vấn thiết kế xây dựng và thương mại Tường Lâm Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Thi...