Gói thầu số 05: Thi công xây dựng công trình

Ủy ban nhân dân xã Bắc Sơn Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 05: Thi công...

Gói thầu số 1: Xây dựng và lắp đặt thiết bị giai đoạn 1 (6.2ha)

CÔNG TY CỔ PHẦN CONINCO 3C Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 1: Xây dựng và...

Thi công xây dựng công trình

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ ACI mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Thi công...

Thi công xây dựng

NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM - CHI NHÁNH NHÀ BÈ mời đấu thầu rộng rãi...

Thi công xây lắp; Thử tĩnh cọc; cung cấp và lắp đặt trang thiết bị

Ban quản lý dự án và phát triển quỹ đất thị xã Cai Lậy Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói...

Thi công xây dựng công trình

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ ACI Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Thi công xây...

Sửa chữa trụ sở làm việc

Tổng cục Thống kê mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Sửa chữa trụ sở làm việc (mã số tbmt:...

Gói thầu số 02: Thi công xây dựng công trình

TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN SƠN TỊNH mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 02:...

Thi công xây dựng

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ QUẢN LÝ XÂY DỰNG TOÀN TÂM mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu:...

01.XL.Nâng cấp tôn tạo Giếng chùa cổ Phường Văn Yên

CÔNG TY CP TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG TAM THUẬN Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: 01.XL.Nâng cấp tôn...

Xây lắp

Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Vĩnh Phúc mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Xây lắp (mã số...

Xây lắp

UBND xã Yên Dương Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Xây lắp ( Mã số TBMT: IB2300114614-00. Thời điểm...

Gói thầu số 55: QT-C1-XL 14 Thi công xây dựng Trạm Y tế xã Thanh An, huyện Cam Lộ

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TỈNH QUẢNG TRỊ Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Gói...

Gói thầu số 05: Toàn bộ phần xây lắp và thiết bị công trình

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Vĩnh Lợi mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu:...

XD-01: Xây dựng cổng, tường rào, nhà thường trực

Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga mời đấu thầu rộng rãi trong nước Gói thầu: XD-01: Xây dựng cổng,...

Gói thầu số 03: Toàn bộ phần thi công xây dựng và thiết bị

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi Mời đấu...

xây lắp

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG DỊCH VỤ GIA HƯNG THỊNH mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: xây lắp (mã...

Gói thầu số 02: Thi công xây dựng

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG KIỀU ANH mời chào hàng cạnh tranh trong nước Gói thầu: Gói thầu số 02:...

Xây lắp

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Thị xã Trảng Bàng Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu:...

Gói thầu số 27: Sửa chữa mái đá xây ốp bảo vệ móng trụ

CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 1 - CÔNG TY THỦY ĐIỆN ĐẠI NINH Mời đấu thầu rộng rãi trong nước Gói...