Gói thầu số 01: Thi công xây dựng công trình

Ủy ban nhân dân thị trấn Nga Sơn Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 01: Thi công xây dựng...

Chi phí xây lắp

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Tín Đức Mời đấu thầu rộng rãi trong nước: Chi phí xây lắp (số thông báo: 20211034221 - 00....

Gói thầu số 09: Thi công xây dựng

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÁC CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG, NÔNG NGHIỆP TỈNH BẮC GIANG Mời đấu thầu rộng rãi trong...

Thi công xây dựng

Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Núi Thành Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Thi công xây dựng (Số thông báo:...

Gói thầu số 03: Toàn bộ phần xây lắp xây dựng công trình

Công ty cổ phần cầu cảng Miền Trung Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Gói thầu số 03: Toàn bộ phần xây...

Gói thầu số 02: Xây lắp toàn bộ công trình (bao gồm chi phí đảm bảo an toàn giao thông)

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói...

Kiên cố hóa đường ĐH2.TP, lý trình Km11+800 – Km12+800 thuộc Đề án Kiên cố hóa hệ thống

Công ty TNHH tư vấn xây dựng Phước Vinh Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Kiên cố hóa đường ĐH2.TP, lý trình...

Xây lắp công trình + đảm bảo giao thông

Ban Quản lý Bảo trì đường bộ Lào Cai Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Xây lắp công trình + đảm bảo...

Thi công xây lắp

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Kim Sơn Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Thi công xây lắp...

Gói thầu XL8: Xây dựng đoạn Km59+00 – Km67+00

Ban Quản lý dự án 4 Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu XL8: Xây dựng đoạn Km59+00 - Km67+00 (Số...

Gói thầu số 08: Thi công xây dựng tuyến nhánh ĐT.294 đoạn Tân Sỏi – Nhã Nam (Km0+00- Km7+469)

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÁC CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG, NÔNG NGHIỆP TỈNH BẮC GIANG Mời đấu thầu rộng rãi trong...

Số 06: Thi công xây dựng công trình

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG VÀ KIỂM ĐỊNH TRƯỜNG AN Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Số 06: Thi...

Gói thầu số 03: Thi công xây lắp công trình

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG LAM SƠN Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 03: Thi công...

(gia hạn) Gói số 24: Thi công xây dựng đường giao thông nội đồng hỗ trợ HTX chăn nuôi thủy sản Hải Trung huyện Lục Nam

Chi cục Phát triển nông thôn Bắc Giang Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói số 24: Thi công xây dựng đường...

(gia hạn) Thi công xây dựng

Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Núi Thành Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Thi công xây dựng (Số thông báo:...

(gia hạn) Thi công xây dựng công trình

Công ty cổ phần Tâm Giao Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Thi công xây dựng công trình ( Số TBMT: 20211016780...

Thi công xây lắp công trình

Ủy ban nhân dân xã Hồi Ninh, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Thi công xây...

Thi công xây dựng công trình

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG QUANG TÙNG Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Thi công xây dựng công trình...

Xây lắp + Dự phòng

Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Bố Trạch Mời Chào hàng cạnh tranh trong nước gói...

Gói thầu số 03: Thi công xây dựng công trình

Ủy ban nhân dân xã Công Liêm, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số...