Thi công xây dựng công trình

Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng huyện Hạ Lang mời đấu thầu rộng rãi trong nước Gói thầu:...

Thi công xây lắp

Viễn thông Cao Bằng mời chào hàng cạnh tranh trong nước Gói thầu: Thi công xây lắp (mã số tbmt: IB2300182910 -...

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Quyết định Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Đa chia đa nối lưới điện trung áp tỉnh Cao Bằng năm 2023 Số KHLCNT: PL2300131433

Chủ đầu tư: Công ty Điện lực Cao Bằng- Chi nhánh Tổng công ty Điện lực miền Bắc Bên mời thầu: Công ty Điện lực...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Xây lắp (Số thông báo: IB2300155607 – 00. Thời điểm đăng tải: 02/08/2023 16:52)

Bên mời thầu: Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY...

Mua khí Oxy và khí CO2 y tế năm 2023

Bệnh viện đa khoa tỉnh Cao Bằng Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua khí Oxy và khí CO2...

Mua sắm tài sản năm 2023

Cục Hải quan tỉnh Cao Bằng mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua sắm tài sản năm 2023 (mã...

Thi công công trình: phòng chống, diệt mối trụ sở Viện KSND tỉnh Cao Bằng

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Cao Bằng mời chào hàng cạnh tranh trong nước Gói thầu: Thi công công trình: phòng...

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Đa chia đa nối lưới điện trung áp tỉnh Cao Bằng năm 2023 Số KHLCNT: PL2300130036

Chủ đầu tư: Công ty Điện lực Cao Bằng- Chi nhánh Tổng công ty Điện lực miền Bắc Bên mời thầu: Công ty Điện lực...

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Đường giao thông liên xã Khâm Thành – Phong Nặm, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng Số KHLCNT: PL2200003707

Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng Bên mời thầu: Ban quản lý...

Mua sắm khí ô xy y tế năm 2023

BỆNH VỆN ĐA KHOA Y DƯỢC CỔ TRUYỀN - PHỤC HỒI CHỨC NĂNG TỈNH CAO BẰNG mời chào hàng cạnh tranh trong...

Xây lắp, mua sắm lắp đặt thiết bị, kết nối SCADA công trình: Đa chia đa nối lưới điện trung áp tỉnh Cao Bằng năm 2023

Công ty Điện lực Cao Bằng- Chi nhánh Tổng công ty Điện lực miền Bắc mời đấu thầu rộng rãi trong nước...

Mua văn phòng phẩm, vật tư văn phòng năm 2023

BỆNH VỆN ĐA KHOA Y DƯỢC CỔ TRUYỀN - PHỤC HỒI CHỨC NĂNG TỈNH CAO BẰNG Mời chào hàng cạnh tranh trong...

Gói thầu xây lắp (Đoạn Km2+144,62-Km4+144,44)

Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng Mời đấu thầu rộng rãi trong...

Thi công xây dựng

Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng huyện Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng Mời chào hàng cạnh tranh trong...

Gói thầu số 1: Chứng nhận chất lượng sản phẩm, hỗ trợ thiết kế bao bì nhãn mác và truy xuất nguồn gốc năm 2023

Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Cao Bằng Mời chào hàng cạnh tranh trong nước Gói thầu: Gói thầu...

Mua sắm tài sản, trang thiết bị theo Đề án năm 2023

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Cao Bằng Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua sắm tài sản, trang...

Thi công xây dựng công trình

Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng huyện Hạ Lang Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu:...

Thi công xây dựng công trình

Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng huyện Hạ Lang Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu:...

Thi công xây dựng công trình

Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng huyện Hạ Lang Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu:...