Gói thầu số 02: Hóa chất, sinh phẩm

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cao Bằng Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 02: Hóa chất,...

Gói thầu số 01: Vật tư y tế

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cao Bằng Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước Gói thầu: Gói thầu số 01: Vật tư...

Đầu tư mua 02 xe ô tô tải tự đổ

Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Đầu tư...

Gói thầu số 03: Khí y tế

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cao Bằng Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 03: Khí y...

Gói thầu số 04: Hóa chất sát khuẩn

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cao Bằng Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 04: Hóa chất...

gói thầu số 01: Vật tư y tế

Bệnh viện đa khoa tỉnh Cao Bằng Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước Gói thầu: gói thầu số 01: Vật tư y tế(Số TBMT:...

Gói thầu số 02: Hoá chất, sinh phẩm

Bệnh viện đa khoa tỉnh Cao Bằng Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 02: Hoá chất, sinh phẩm(Số TBMT:...

Gói thầu số 03: Khí y tế

Bệnh viện đa khoa tỉnh Cao Bằng Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 03: Khí y tế (Số TBMT:...

Gói thầu số 04: Hoá chất sát khuẩn

Bệnh viện đa khoa tỉnh Cao Bằng Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước Gói thầu: Gói thầu số 04: Hoá chất sát khuẩn (Số...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm trang thiêt bị âm thanh (Số thông báo: 20220143914 – 00. Thời điểm đăng tải: 19/01/2022 16:32)

Bên mời thầu: Phòng Giáo dục và Đào tạo huyên Quảng Hòa Nhà thầu trúng thầu: Cửa hang Điện tử - Điện lạnh Hung Sao Dự...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Thi công xây dựng số 01 (Số thông báo: 20211233075 – 00. Thời điểm đăng tải: 17/01/2022 14:30)

Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Cao Bằng Nhà thầu trúng thầu: Liên...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm trang thiết bị văn phòng công an thành phố Cao Bằng năm 2021 (Số thông báo: 20211257920 – 00. Thời điểm đăng tải: 17/01/2022 08:00)

Bên mời thầu: Công an Thành phố Cao Bằng Nhà thầu trúng thầu: Công ty cổ phần phát triển ứng dụng kỹ thuật công nghệ...

Mua sắm rèm cuốn trụ sở UBND xã Quang Long, huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng

Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Tư vấn Đồng Thuận Thành Mời chào hàng cạnh tranh rút gọn trong nước Gói...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ THÀNH PHỐ CAO BẰNG Nhà thầu trúng thầu: 1/ Công ty cổ phần tư vấn Đầu tư...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: CHI CỤC THUẾ THÀNH PHỐ CAO BẰNG Nhà thầu trúng thầu: 1/Công ty cổ phần tư vấn và đầu tư công nghệ...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Chi phí lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT (Số thông báo: 20220131003 – 00. Thời điểm đăng tải: 14/01/2022 16:22)

Bên mời thầu: Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Trùng Khánh Nhà thầu trúng thầu: Công ty cổ phần tư vấn và đầu tư...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Tòa án nhân dân thành phố Cao Bằng Nhà thầu trúng thầu: 1/ Công ty cổ phần tư vấn và đầu tư...