Gói thầu số 01: Quản lý, bảo dưỡng thường xuyên đường và cầu các tuyến QL.4A (đoạn Km66-Km74; Km136-Km204), QL.34B, tỉnh Cao Bằng (từ 1 4 2021 đến 31 3 2024)

Ban Quản lý bảo trì đường bộ Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 01: Quản lý, bảo dưỡng thường...

Gói thầu số 03: Quản lý, bảo dưỡng thường xuyên đường và cầu các tuyến QL.34 (Km73-Km247), QL.4C, tỉnh Cao Bằng (từ 1 4 2021 đến 31 3 2024)

Ban Quản lý bảo trì đường bộ Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 03: Quản lý, bảo dưỡng thường...

In Bản tin Thông báo nội bộ năm 2021

Ban Tuyên giáo tỉnh ủy Cao Bằng Mời Chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: In Bản tin Thông báo nội bộ năm 2021...

Xây lắp công trình

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyên Quảng Hòa Mời Chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Xây lắp công trình (Số thông báo:...

Tư vấn lập Quy hoạch tỉnh Cao Bằng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Cao Bằng Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Tư vấn lập Quy hoạch tỉnh Cao...

Xây lắp công trình

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Quảng Hòa Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Xây lắp công trình (Số thông báo:...

Gói thầu: Mua sắm bàn ghế cho Phòng tiếp khách Công an tỉnh

Công an tỉnh Cao Bằng Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Gói thầu: Mua sắm bàn ghế cho Phòng tiếp khách Công...

(hủy thầu) In Bản tin Thông báo nội bộ năm 2021

Ban Tuyên giáo tỉnh ủy Cao Bằng Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: In Bản tin Thông báo nội bộ năm 2021...

In Bản tin Thông báo nội bộ năm 2021

Ban Tuyên giáo tỉnh ủy Cao Bằng Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: In Bản tin Thông báo nội bộ năm 2021...

Thi công xây dựng công trình

Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng huyện Nguyên Bình Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Thi công xây...

Thi công xây dựng công trình

Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng huyện Nguyên Bình Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Thi công xây...

Thi công xây dựng công trình

Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng huyện Nguyên Bình Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Thi công xây...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Công ty Điện lực Cao Bằng Nhà thầu trúng thầu: 1/ Công ty Cổ phần dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp an...

(gia hạn) Thi công xây dựng

Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Trùng Khánh Mời Chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Thi công xây dựng (Số thông báo:...

Gói thầu TV-01: Thiết kế Bản vẽ thi công – Dự toán

Bộ Tư lệnh Quân khu 1 Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu TV-01: Thiết kế Bản vẽ thi công -...

(gia hạn) Thi công xây dựng

Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Trùng Khánh Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Thi công xây dựng (Số TBMT:20210220539 –...

Xây lắp, cung cấp vật tư danh mục sửa chữa lớn Đường dây 110kV Lạng Sơn- Cao Bằng

Công ty Điện lực Cao Bằng Mời đấu thầu rộng rãi trong nước: Xây lắp, cung cấp vật tư danh mục sửa chữa lớn Đường...