Thi công xây dựng công trình

Ban Quản lý bảo trì đường bộ Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Thi công xây dựng công trình (Số thông báo:...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’

Bên mời thầu: Ban quản lý các chương trình mục tiêu quốc gia xã Tổng Cọt Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’

Bên mời thầu: Ban quản lý các chương trình mục tiêu quốc gia xã Mã Ba, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng Nhà thầu trúng...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Cải tạo, sửa chữa trụ sở xã Lũng Nặm, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng (Số thông báo: 20210426152 – 00. Thời điểm đăng tải: 05/05/2021 07:36)

Bên mời thầu: Ban quản lý công trình cải tạo, nâng cấp, sửa chữa các công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’

Bên mời thầu: Ban quản lý dự án đầu tư trực thuộc Ban quản lý khu kinh tế tỉnh Cao Bằng Nhà thầu trúng thầu:...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Gói thầu số 03: Tư vấn khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi (Số thông báo: 20210317172 – 00. Thời điểm đăng tải: 05/05/2021 17:54)

Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Cao Bằng Nhà thầu trúng thầu: Liên...

Mua thiết bị giảng dạy

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TƯ VẤN ĐỒNG THUẬN THÀNH Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua...

Cung ứng giống lúa thực hiện chính sách hỗ trợ để bảo vệ và phát triển đất trồng lúa năm 2021

Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng Mời Chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Cung ứng...

Cải tạo, sửa chữa các phòng làm việc khối đoàn thể,huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng

Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Hà Quảng tỉnh Cao Bằng Mời đấu thầu rộng rãi trong nước: Cải tạo, sửa chữa các phòng...

Cải tạo, nâng cấp mở rộng nhà để xe kho lưu trữ Huyện Uỷ huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bàng

Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Hà Quảng tỉnh Cao Bằng Mời đấu thầu rộng rãi trong nước: Cải tạo, nâng cấp mở rộng...

Thi công xây dựng công trình

Ban Quản lý bảo trì đường bộ Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Thi công xây dựng công trình (Số thông báo:...

Thi công sửa chữa công trình và ĐBGT

Ban Quản lý bảo trì đường bộ Mời đấu thầu rộng rãi trong nước: Thi công sửa chữa công trình và ĐBGT (số thông báo:...

Gói thầu số 3: Dịch vụ duy trì vệ sinh hàng ngày sàn nhà, cầu thang, hành lang, lan can và kính cho Văn phòng Tỉnh ủy Cao Bằng

Văn phòng Tỉnh ủy Cao Bằng Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Gói thầu số 3: Dịch vụ duy trì vệ sinh...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Trường THPT chuyên Cao Bằng Nhà thầu trúng thầu: 1/2/ Cửa hàng vật liệu xây dựng Yến Quân 3/ Cửa hàng kinh...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Chi phí xây lắp ( phần nhà nước đầu tư) (Số thông báo: 20210410748 – 00. Thời điểm đăng tải: 29/04/2021 09:34)

Bên mời thầu: Ủy ban nhân dân xã Cần Yên Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HỒNG THẮNG Dự án:...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Xây lắp (Số thông báo: 20210417226 – 00. Thời điểm đăng tải: 29/04/2021 15:45)

Bên mời thầu: Ủy ban nhân dân xã Cần Nông, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH Tuần Thái...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Xây Lắp (Số thông báo: 20210373255 – 00. Thời điểm đăng tải: 29/04/2021 15:42)

Bên mời thầu: Ủy ban nhân dân xã Lương Thông, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng Nhà thầu trúng thầu: Công ty cổ phần đầu...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Ủy ban nhân dân xã Quang Thành Nhà thầu trúng thầu: 1/ Công ty Bảo Việt Cao Bằng 2/ Công ty TNHH...