Mua sắm bình cắm hoa

Văn phòng Đoàn Đại biểu quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’

Bên mời thầu: BAN QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH HUYỆN THỚI BÌNH Nhà thầu trúng thầu: 1/ Công ty TNHH MTV...
Phân mục: Kết quả đấu thầu tại Cà Mau

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’

Bên mời thầu: BAN QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH HUYỆN THỚI BÌNH Nhà thầu trúng thầu: 1+2/ Tổng Công ty Bảo...
Phân mục: Kết quả đấu thầu tại Cà Mau

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’

Bên mời thầu: BAN QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH HUYỆN THỚI BÌNH Nhà thầu trúng thầu: 1/ Liên danh Bảo Khang...
Phân mục: Kết quả đấu thầu tại Cà Mau

Gói thầu thuốc Generic

BỆNH VIỆN SẢN NHI CÀ MAU Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu thuốc Generic ( Số TBMT: 20210511500 - 01....

Thi công xây dựng công trình

Vườn Quốc gia U Minh Hạ, tỉnh Cà Mau Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Thi công xây dựng công trình (Số...

Thi công xây dựng công trình

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Năm Căn Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Thi công xây dựng...

Gói thầu số 24: Sân vườn, khuôn viên cây xanh

Ban QLDA công trình Xây dựng tỉnh Cà Mau Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 24: Sân vườn, khuôn...

(gia hạn) Gói thầu số 1: Mua tôm cái giả, tôm đực, ấu trùng

Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản II Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Gói thầu số 1: Mua tôm cái giả,...

Gói thầu số 4: Thi công xây dựng công trình

Công Ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Xây Dựng Vĩnh Thanh. Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 4: Thi...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Thi công xây dựng công trình (Số thông báo: 20210348275 – 00. Thời điểm đăng tải: 04/05/2021 15:58)

Bên mời thầu: BAN QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH HUYỆN THỚI BÌNH Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI...
Phân mục: Kết quả đấu thầu tại Cà Mau

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’

Bên mời thầu: Công ty Điện lực Cà Mau Nhà thầu trúng thầu: 1/ Công ty TNHH Tín Thành; 2+5/ Công ty TNHH MTV xây...
Phân mục: Kết quả đấu thầu tại Cà Mau

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Thi công xây lắp (bao gồm chi phí xây dựng và chi phí thử tải cọc) (Số thông báo: 20210339938 – 00. Thời điểm đăng tải: 04/05/2021 21:10)

Bên mời thầu: Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư xây dựng Hợp Nhất Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ...
Phân mục: Kết quả đấu thầu tại Cà Mau

Cung cấp dầu-mỡ-nhớt

Công ty Cổ phần Phân bón dầu khí Cà Mau. Chào giá rộng rãi trong nước gói: Cung cấp dầu-mỡ-nhớt. Nội dung chính: + Phần...

(gia hạn) Cung cấp phụ kiện điều khiển van điều khiển

Công ty Cổ phần Phân bón dầu khí Cà Mau. Chào giá rộng rãi gói: Cung cấp phụ kiện điều khiển van điều khiển. Thời...

Thi công xây dựng công trình

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Năm Căn Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Thi công xây dựng...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Ban quản lý dự án xây dựng huyện U Minh Nhà thầu trúng thầu: 1/ Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng...
Phân mục: Kết quả đấu thầu tại Cà Mau

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gói thầu số 07: Thi công xây dựng (Số thông báo: 20210353258 – 00. Thời điểm đăng tải: 29/04/2021 10:25)

Bên mời thầu: Ban quản lý dự án xây dựng huyện Cái Nước Nhà thầu trúng thầu: Liên danh Bảo Khang - Huy Phong(2000499625 -...
Phân mục: Kết quả đấu thầu tại Cà Mau

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau. Nhà thầu trúng thầu: 1/ CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH...
Phân mục: Kết quả đấu thầu tại Cà Mau

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện Ngọc Hiển Nhà thầu trúng thầu: 1/ Công ty TNHH MTV tư...
Phân mục: Kết quả đấu thầu tại Cà Mau