Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Công trình: Xuất tuyến đường dây 110kV mạch kép từ trạm 220kV Năm Căn. Số KHLCNT: PL2300131665

Chủ đầu tư: CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU Bên mời thầu: CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU (Được phê duyệt tại Số QĐ phê duyệt...
Phân mục: Kế hoạch đấu thầu tại Cà Mau

Gói thầu số 13: Thi công xây dựng Khu nhà hành chính, nhà xe, nhà Cảnh sát bảo vệ mục tiêu, hệ thống cấp điện chiếu sáng

Ban Quản lý dự án công trình Xây dựng tỉnh Cà Mau Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói...

Gói thầu số 03: khảo sát địa hình, lập hồ sơ TKBVTC đoạn từ Km5+200 đến Km16+047

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HỢP NHẤT Mời đấu thầu rộng rãi trong nước Gói thầu: Gói...
Phân mục: Tuyển chọn tư vấn tại Cà Mau

Trang bị lễ phục, đồng phục cho CBCNV Công ty cổ phần Phân bón dầu khí Cà Mau năm 4 2023

Công ty cổ phần Phân bón dầu khí Cà Mau Công ty cổ phần Phân bón dầu khí Cà Mau thông báo mời...

Mua sắm tài sản năm 2023 của Trung tâm Giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Cà Mau (05 máy scan, 05 máy quét mã vạch, 05 máy in, 02 máy in A3)

Trung tâm Giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Cà Mau mời chào hàng cạnh tranh rút gọn gói thầu: Mua sắm...

Gói thầu số 02: khảo sát địa chất, địa hình, lập hồ sơ TKBVTC, đoạn từ Km0+000 đến Km5+200 và cầu Bá Huê

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HỢP NHẤT Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói...
Phân mục: Tuyển chọn tư vấn tại Cà Mau

Gói thầu số 4: Phân bón

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG - CÂY XANH - CHIẾU SÁNG HỮU TÌNH Mời đấu thầu rộng rãi trong nước Gói thầu:...

Gia hạn dịch vụ bảo hành cho hệ thống ERP và hệ thống khác

Công ty cổ phần Phân bón dầu khí Cà Mau Công ty cổ phần Phân bón dầu khí Cà Mau thông báo mời thầu lựa...

Trang bị bản quyền phần mềm Antivirus, Veeam buckup và phần mềm do hóa máy chủ Vmware

Công ty cổ phần Phân bón đầu khí Cà Mau Công ty cổ phần Phân bón đầu khí Cà Mau thông báo mời...

Thi công xây dựng công trình

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TƯ VẤN GIÁM SÁT XÂY DỰNG CÀ MAU Mời đấu thầu rộng rãi trong nước Gói...

Gói thầu số 01: Thi công xây dựng

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Phú Tân Mời đấu thầu rộng rãi trong nước Gói thầu: Gói...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Đài Phát thanh - Truyền hình Cà Mau Nhà thầu trúng thầu: 1/ CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CAO VIỆT NAM VATC...
Phân mục: Kết quả đấu thầu tại Cà Mau

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gói thầu số 02: Bộ can thiệp mạch vành sang thương phức tạp (Số thông báo: IB2300139245 – 00. Thời điểm đăng tải: 31/07/2023 14:25)

Bên mời thầu: Bệnh Viện đa khoa Cà Mau Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT PHÚC TÍN Dự...
Phân mục: Kết quả đấu thầu tại Cà Mau

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gói thầu số 01: Dụng cụ phẫu thuật dùng cho phòng mổ (Số thông báo: IB2300139240 – 01. Thời điểm đăng tải: 31/07/2023 14:23)

Bên mời thầu: Bệnh Viện đa khoa Cà Mau Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP VINATRADING Dự án: Mua sắm trang...
Phân mục: Kết quả đấu thầu tại Cà Mau

Gói số 05 – Môi trường tăng sinh, Môi trường chọn lọc định lượng

Trung tâm Chất lượng nông lâm thủy sản vùng 5 mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói số 05...

Gói thầu số 04: Thi công xây dựng công trình Duy tu, sửa chữa bờ bao tuyến kênh Lung Mướp

Trung tâm Quản lý, khai thác công trình thủy lợi Cà Mau Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói...

Kiểm định, hiệu chuẩn và kiểm soát chất lượng hệ thống quan trắc nước thải, khí thải tự động năm 2023

CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN - CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ...

Gói thầu số 22: Dây cáp điện phục vụ ĐTXD năm 2023

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 22: Dây cáp điện...