Gói thầu số 03: Dây Duplex và Cáp Muller phục vụ SXKD (đợt 1) năm 2022

Công ty Điện Lực Cà Mau Mời đấu thầu rộng rãi trong nước Gói thầu: Gói thầu số 03: Dây Duplex và Cáp Muller phục...

Thực hiện dự án Điều tra, đánh giá ô nhiễm đất tỉnh Cà Mau”

Sở Tài nguyên và Môi trường Cà Mau Mời Chào hàng cạnh tranh trong nước Gói thầu: Thực hiện dự án Điều tra, đánh giá...

(gia hạn) Thực hiện dự án Điều tra, đánh giá ô nhiễm đất tỉnh Cà Mau”

Sở Tài nguyên và Môi trường Cà Mau Mời chào hàng cạnh tranh trong nước Gói thầu: Thực hiện dự án Điều tra, đánh giá...

(gia hạn) Gói thầu số 06: Thi công xây dựng công trình

Ban quản lý dự án xây dựng huyện U Minh Mời đấu thầu rộng rãi trong nước Gói thầu: Gói thầu số 06: Thi công...

Gói thầu số 05: Xây dựng công trình

Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện Ngọc Hiển Mời chào hàng cạnh tranh trong nước Gói thầu: Gói thầu số 05:...

Gói thầu số 05: Xây dựng công trình

Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện Ngọc Hiển Mời chào hàng cạnh tranh trong nước Gói thầu: Gói thầu số 05:...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gói thầu số 02: Thiết kế bản vẽ thi công – dự toán (Số thông báo: 20211193336 – 00. Thời điểm đăng tải: 19/01/2022 17:15)

Bên mời thầu: Ban QLDA công trình Xây dựng tỉnh Cà Mau Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TƯ VẤN THIẾT...
Phân mục: Kết quả đấu thầu tại Cà Mau

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gói thầu số 04: Thi công xây dơngj công trình (bao gồm thử tải cọc) (Số thông báo: 20211258565 – 00. Thời điểm đăng tải: 19/01/2022 10:44)

Bên mời thầu: Ban quản lý các dự án ODA và NGO tỉnh Cà Mau Nhà thầu trúng thầu: Liên danh Công ty TNHH MTV...
Phân mục: Kết quả đấu thầu tại Cà Mau

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Phú Tân Nhà thầu trúng thầu: 1/ Liên danh Công...
Phân mục: Kết quả đấu thầu tại Cà Mau

Gói thầu số 06: Thi công xây dựng công trình

Ban quản lý dự án xây dựng huyện U Minh Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 06: Thi công...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án xây dựng công trình giao thông Cà Mau Nhà thầu trúng thầu: 1/ Công ty TNHH Đầu...
Phân mục: Kết quả đấu thầu tại Cà Mau

Kế hoạch đấu thầu dự án: Mua sắm VTTB phục vụ SXKD năm 2022 . Số KHLCNT: 20220139772 – 00

Chủ đầu tư: Công ty Điện Lực Cà Mau (Được phê duyệt tại Số QĐ phê duyệt KHLCNT: 73/QĐ-PCCM văn bản ngày: 14/01/2022 ) Giá dự...
Phân mục: Kế hoạch đấu thầu tại Cà Mau

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Trung tâm Chất lượng Nông Lâm Thủy sản vùng 6 Nhà thầu trúng thầu: 1/ Công ty TNHH SX TM DV môi...
Phân mục: Kết quả đấu thầu tại Cà Mau

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: VIỄN THÔNG CÀ MAU Nhà thầu trúng thầu: 1/2/ Công ty Cổ phần Thiết bị Bưu Điện Gói thầu: 1/ Mua sắm tủ...
Phân mục: Kết quả đấu thầu tại Cà Mau

Đơn hàng số 22-024 “ Cung cấp vật tư Dry Gas Seal của máy nén K06101HP ”

Cổ phần Phân bón dầu khí Cà Mau (gia hạn)THÔNG BÁO GIA HẠN Công ty Cổ phần Phân bón dầu khí Cà Mau thông báo...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện Ngọc Hiển Nhà thầu trúng thầu: 1/ Công ty TNHH MTV tư...
Phân mục: Kết quả đấu thầu tại Cà Mau

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gói thầu số 01: Thẩm định giá (Số thông báo: 20220138955 – 00. Thời điểm đăng tải: 18/01/2022 14:11)

Bên mời thầu: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Phú Tân Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN...
Phân mục: Kết quả đấu thầu tại Cà Mau

Kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Xây dựng, cải tạo, nâng cấp Trường tiểu học Trường An, xã Khánh An . Số KHLCNT: 20220135551 – 00

Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án xây dựng huyện U Minh (Được phê duyệt tại Số QĐ phê duyệt KHLCNT: 28/QĐ-UBND văn bản...
Phân mục: Kế hoạch đấu thầu tại Cà Mau

Gói thầu số 05: Xây dựng công trình

Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện Ngọc Hiển Mời Chào hàng cạnh tranh trong nước Gói thầu: Gói thầu số 05:...

(hủy thầu) Gói thầu số 02: Gói thầu thuốc Generic nhóm TCKT nhóm 4

Bệnh viện đa khoa Cà Mau Mời chào hàng cạnh tranh trong nước Gói thầu: Gói thầu số 02: Gói thầu thuốc Generic nhóm TCKT...