Mua vắc xin phòng bệnh các loại năm 2020

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Bình Thuận Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Mua vắc xin phòng bệnh các loại năm...

Mua vắc xin phòng bệnh các loại năm 2020

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Bình Thuận Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Mua vắc xin phòng bệnh các loại năm...

Gói số 04: Cung cấp vật tư thiết bị cho Bộ thổi bụi

Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 Chi nhánh Tập đoàn Điện lực Việt Nam Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Gói...

Gói thầu số 3 Xây lắp toàn bộ công trình

Công ty cổ phần Thiết kế - Xây dựng - Thương mại Trường Thành Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu...

Gói số 02: Cung cấp các loại vật tư, thiết bị tổng hợp

Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 Chi nhánh Tập đoàn Điện lực Việt Nam Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Gói...

Gói thầu số 1: Xây lắp toàn bộ công trình

Công ty TNHH Thiết kế và đầu tư xây dựng Thăng Long Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 1:...

( Điều chỉnh) Toàn bộ phần xây lắp công trình

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Tuy Phong Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 4:...

GÓI THẦU SỐ 1 – XÂY LẮP TOÀN BỘ CÔNG TRÌNH

Trung tâm Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn Bình Thuận Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: GÓI THẦU SỐ...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Purchase of canteen equipment in staff service area in 2020 (Số thông báo: 20200652411 – 00. Thời điểm đăng tải: 07/07/2020 17:37)

Bên mời thầu: Công ty TNHH Điện lực Vĩnh Tân 1 Nhà thầu trúng thầu: New Business International Trading Co., Limited Dự án: Purchase of canteen...

Gói thầu số 02 Xây lắp toàn bộ công trình

Công ty cổ phần Thiết kế - Xây dựng - Thương mại Trường Thành Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu...

GÓI THẦU SỐ 01 – XÂY LẮP TOÀN BỘ CÔNG TRÌNH

TRUNG TÂM NƯỚC SẠCH VÀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG NÔNG THÔN BÌNH THUẬN Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số...

Gói thầu số 45: Tư vấn khảo sát, lập báo cáo kinh tế – kỹ thuật đầu tư xây dựng

NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN VĨNH TÂN 4 CHI NHÁNH TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói...

( Hủy thầu) Tư vấn khảo sát, lập báo cáo kinh tế

Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 Chi nhánh Tập đoàn Điện lực Việt Nam Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói...

Gói thầu số 3 Sửa chữa khối 16 phòng học

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu

Bên mời thầu: Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 Chi nhánh Tập đoàn Điện lực Việt Nam Nhà thầu trúng thầu: Hủy thầu do...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gói thầu số 24: Cung cấp dịch vụ kiểm toán năng lượng (Số thông báo: 20200555747 – 00. Thời điểm đăng tải: 22/05/2020 21:14)

Bên mời thầu: Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 Chi nhánh Tập đoàn Điện lực Việt Nam Nhà thầu trúng thầu: Hủy thầu do...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Probe the anode block of steel pipe pile at wharf in 2020 (Số thông báo: 20200664239 – 00. Thời điểm đăng tải: 06/07/2020 08:54)

Bên mời thầu: Công ty TNHH Điện lực Vĩnh Tân 1 Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH Lặn Hoàng Đạt Dự án: Probe the anode...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gói thầu số 08: Xây lắp toàn bộ công trình (không bao gồm phần lắp đặt điều hòa). (Số thông báo: 20200537285 – 00. Thời điểm đăng tải: 06/07/2020 08:24)

Bên mời thầu: Công ty TNHH thiết kế và đầu tư xây dựng Thăng Long Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH XDCB Rạng Đông Dự...

Mua trang phục y tế cho cán bộ,

Bệnh viện Đa khoa khu vực La Gi Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua trang phục y tế cho cán bộ,...