Mua sắm vật liệu kim loại

Công ty TNHH Điện lực Vĩnh Tân 1 1.Thông tin về gói thầu: Tên gói thầu: Mua sắm vật liệu kim loại cho dự án 2022-2023...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Hệ thống thu gom nước thải, hệ thống cấp nước + PCCC, hệ thống cây xanh (Số thông báo: 20211264503 – 00. Thời điểm đăng tải: 19/01/2022 16:04)

Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Tuy Phước Nhà thầu trúng thầu: Liên...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Công ty Cổ phần Sonadezi Bình Thuận Nhà thầu trúng thầu: 1/ TRUNG TÂM KHUYẾN CÔNG BÌNH THUẬN 2/ Công ty TNHH...

Kế hoạch đấu thầu dự án: Gói thầu số 3, 4, 5, 9,13, 15 mua sắm hóa chất, vật tư y tế dùng cho xét nghiệm và dụng cụ, hóa chất, vật tư y tế khác do Bệnh viện Đa khoa khu vực La Gi làm chủ đầu...

Chủ đầu tư: Trung tâm Mua tài sản công tỉnh Bình Thuận (Được phê duyệt tại Số QĐ phê duyệt KHLCNT: Quyết định số 125/QĐ-UBND...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Thiết kế hệ thống thoát nước thải KCN (Số thông báo: 20220141933 – 00. Thời điểm đăng tải: 19/01/2022 10:12)

Bên mời thầu: Công ty Cổ phần Sonadezi Bình Thuận Nhà thầu trúng thầu: Công ty cổ phần IDECO Việt Nam Dự án: Đầu tư xây...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gói thầu số 98: Cung cấp bộ xích hệ thống bốc dỡ than CSU (Số thông báo: 20211198371 – 00. Thời điểm đăng tải: 19/01/2022 11:52)

Bên mời thầu: NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN VĨNH TÂN 4 CHI NHÁNH TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY CỔ...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Trung tâm Mua tài sản công tỉnh Bình Thuận Nhà thầu trúng thầu: 1/ CÔNG TY TNHH TM DV KỸ THUẬT THIẾT...

Gói thầu số 4: Cung cấp vật tư thiết bị phần cơ phục vụ sửa chữa lớn tổ máy H1 năm 2022

Chi nhánh Tổng công ty Phát điện 1 - Công ty Thủy điện Đại Ninh Mời chào hàng cạnh tranh trong nước...

Khảo sát, lập Báo cáo kinh tế – kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình trạm nâng cấp hệ thống xử lý nước

NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN VĨNH TÂN 4 CHI NHÁNH TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Khảo...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gói thầu số 04: Tư vấn lập HSMT và đánh giá HSDT gói thầu số 03 (Số thông báo: 20220138898 – 00. Thời điểm đăng tải: 18/01/2022 14:03)

Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Phú Quý Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH đầu tư xây...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Thi công xây dựng và mua sắm thiết bị (Số thông báo: 20211277223 – 00. Thời điểm đăng tải: 18/01/2022 14:50)

Bên mời thầu: Ủy ban nhân dân xã Bình Thuận Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH một thành viên Tự Cường Dự án: Nhà văn...

Gói thầu số 5: Tư vấn giám sát gói thầu số 03

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói...

(gia hạn) Gói thầu số 06: Tư vấn giám sát thi công gói thầu số 04

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TƯ VẤN XÂY DỰNG TRIỆU TÍN Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 06:...

(hủy thầu) Gói thầu số 110: Cung cấp hàng hóa và dịch vụ sửa chữa Hệ thống thoát nước thải Khu văn phòng công trường

NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN VĨNH TÂN 4 CHI NHÁNH TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM Mời chào hàng cạnh tranh rút gọn trong nước Gói...

(gia hạn) Gói thầu số 5: Tư vấn giám sát gói thầu số 03

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gói thầu số 08: Bảo hiểm công trình (Số thông báo: 20211160171 – 00. Thời điểm đăng tải: 17/01/2022 17:36)

Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Công ty Điện lực Bình Thuận Nhà thầu trúng thầu: 1/ Công ty Cổ phần Thiết kế và Xây dựng Đạt Hoàng;...

Khảo sát thiết kế, lập BCKTKT, lập HSMT gói thầu Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị

Công ty Điện lực Bình Thuận Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Khảo sát thiết kế, lập BCKTKT, lập HSMT gói thầu...