Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Gói thầu số 5c: Tư vấn giám sát khảo sát gói thầu số 05 (Số thông báo: 20210646625 – 00. Thời điểm đăng tải: 15/06/2021 14:48)

Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’

Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Phan Thiết Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gói thầu số 8: lập HSMT, đánh giá HSDT xây lắp và thiết bị (Số thông báo: 20210645206 – 00. Thời điểm đăng tải: 15/06/2021 09:45)

Bên mời thầu: Kho bạc Nhà nước Bình Thuận Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH tư vấn xây dựng tổng hợp Phương Việt Dự án:...

Chỉnh lý tài liệu lưu trữ

Trung tâm Mua tài sản công tỉnh Bình Thuận Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Chỉnh lý tài liệu lưu trữ (Số...

Gói thầu 04: Xây lắp toàn bộ công trình

Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng huyện Tuy Phong Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu 04: Xây...

Gói thầu số 05: Xây lắp hạng mục sân đường nội bộ và cây xanh

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận Mời đấu thầu rộng rãi trong nước: Gói thầu số...

Gói thầu số 06: Tư vấn giám sát thi công gói thầu hỗn hợp số 01

Công ty TNHH Tư vấn xây dựng và Đầu tư Phúc Thịnh Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 06:...

Gói thầu số 3: Xây lắp toàn bộ công trình (kể cả chi phí đảm bảo an toàn giao thông và chi phí dự phòng).

Ban Quản lý bảo trì đường bộ Bình Thuận Mời đấu thầu rộng rãi trong nước: Gói thầu số 3: Xây lắp toàn bộ công...

Gói thầu số 01: Thi công xây dựng toàn bộ các hạng mục công trình, cung cấp và lắp đặt thiết bị

Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng và Đầu tư Phúc Thịnh Mời đấu thầu rộng rãi trong nước: Gói thầu số 01: Thi công...

Gói thầu số 06: Tư vấn giám sát thi công gói thầu hỗn hợp số 01

Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng và Đầu tư Phúc Thịnh Mời đấu thầu rộng rãi trong nước: Gói thầu số 06: Tư vấn...

Gói thầu số 9: Cung cấp, lắp đặt thiết bị

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Bình Thuận Mời Đấu thầu rộng rãi trong...

Kế hoạch đấu thầu dự án: Trường THCS Long Hải, huyện Phú Quý ; Số KHLCNT: 20210207440 – 01

Chủ đầu tư: UBND huyện Phú Quý (Được phê duyệt tại văn bản ngày 11/06/2021 ) Tổng mức đầu tư: 12.050.498.110 VND Số gói thầu:...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gói thầu số 5a: Di dời tuyến ống cấp nước (kể cả chi phí dự phòng) (Số thông báo: 20210471561 – 00. Thời điểm đăng tải: 14/06/2021 09:36)

Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Công trình giao thông Bình Thuận Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY TNHH...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gói thầu số 8: Cung cấp dịch vụ bảo vệ (Số thông báo: 20210402688 – 00. Thời điểm đăng tải: 14/06/2021 09:26)

Bên mời thầu: NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN VĨNH TÂN 4 CHI NHÁNH TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY CỔ...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm 23 xe ô tô các loại năm 2021 (Số thông báo: 20210409245 – 01. Thời điểm đăng tải: 14/06/2021 11:05)

Bên mời thầu: Trung tâm Mua tài sản công tỉnh Bình Thuận Nhà thầu trúng thầu: LIÊN DANH CÔNG TY TNHH TOYOTA BÌNH THUẬN -...

Xây dựng các tuyến truyền dẫn cáp quang tại Bình Thuận

VIETTEL BÌNH THUẬN – CHI NHÁNH TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP-VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI Mời đấu thầu rộng rãi trong nước: Xây dựng các tuyến truyền...

Cung cấp vật liệu phụ

Công ty dịch vụ sửa chữa các nhà máy điện chi nhánh Tổng Công ty phát điện 3 công ty cổ phần Mời chào hàng...

Mua hiện vật bồi dưỡng chống độc hại cho viên chức và người lao động năm 2021

Trung tâm Mua tài sản công tỉnh Bình Thuận Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua hiện vật bồi dưỡng chống độc...

Gói thầu số 01: Xây lắp toàn bộ công trình (bao gồm chi phí đảm bảo an toàn giao thông)

Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Tổng hợp Phương Việt Mời đấu thầu rộng rãi trong nước: Gói thầu số 01: Xây lắp toàn...