Gói thầu số 12: Cung cấp và lắp đặt thang máy công trình

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG AN LẬP THỊNH Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Gói thầu số...

Gói thầu số 2: Mua sắm y dụng cụ và hóa chất sát khuẩn

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN TỔNG HỢP NHẬT HUY Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 2:...

Thi công sửa chữa một số công trình xây dựng năm 2023 (đợt 1)

CÔNG TY NHIỆT ĐIỆN VĨNH TÂN - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 3 - CÔNG TY CỔ PHẦN Mời đấu...

Gói thầu số 06: Xây lắp toàn bộ công trình (bao gồm chi phí đảm bảo an toàn giao thông)

Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Thuận ...

Cung cấp lắp đặt hệ thống Bảng Led năm 2023 cho Agribank chi nhánh Bình Thuận

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ TÂN THÁI MINH mời chào hàng cạnh tranh trong nước Gói thầu: Cung cấp...

Gói thầu số 04: Xây lắp và lắp đặt thiết bị công trình

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG TRIỆU TÍN Mời đấu thầu rộng rãi trong nước Gói thầu: Gói thầu số 04:...

Mua sắm hàng hóa phim Xquang, phim CT năm 2023

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN TỔNG HỢP NHẬT HUY Mời đấu thầu rộng rãi trong nước Gói thầu: Mua sắm hàng hóa...

Mua sắm hóa chất xét nghiệm theo máy Realtime PCR năm 2023.

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN TỔNG HỢP NHẬT HUY Mời đấu thầu rộng rãi trong nước Gói thầu: Mua sắm hóa chất...

(hủy thầu) Gói thầu số 74: Cung cấp dịch vụ vận chuyển và lưu trữ tro xỉ cho Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4

NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN VĨNH TÂN 4 – CHI NHÁNH TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu:...

Gói thầu số 01 – Xây lắp toàn bộ công trình

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG AN LẬP THỊNH mời đấu thầu rộng rãi trong nước Gói thầu: Gói thầu số...

Gói thầu số 14: Cung cấp và lắp đặt thiết bị

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG AN LẬP THỊNH mời đấu thầu rộng rãi trong nước Gói thầu: Gói thầu số...

Gói thầu số 04: Hóa chất chạy máy phân tích huyết học tự động Model XN 550, phục vụ công tác khám chữa bệnh năm 2023

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN TỔNG HỢP NHẬT HUY Mời đấu thầu rộng rãi trong nước Gói thầu: Gói thầu số 04:...

(gia hạn) Mua sắm găng tay sử dụng năm 2023

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG HUY PHONG mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua sắm găng tay sử dụng năm...

(hủy thầu) Mua sắm găng tay sử dụng năm 2023

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG HUY PHONG mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua sắm găng tay sử dụng năm...

gói thầu số 04: Xây lắp toàn bộ công trình

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG TỔNG HỢP PHƯƠNG VIỆT Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: gói thầu...

Mua hóa chất sinh hóa bán tự động

Trung tâm Y tế huyện Hàm Thuận Nam mời đấu thầu rộng rãi trong nước Gói thầu: Mua hóa chất sinh hóa...

Mua sắm ti vi các loại theo phương thức tập trung năm 2023

Trung tâm Mua tài sản công tỉnh Bình Thuận Mời đấu thầu rộng rãi trong nước Gói thầu: Mua sắm ti vi...

Gói thầu số 4: Xây lắp toàn bộ công trình

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THĂNG LONG Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói...

Gói thầu số 01: Xây lắp toàn bộ công trình kể cả chi phí đảm bảo an toàn giao thông

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG TỔNG HỢP PHƯƠNG VIỆT Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu...