Gói thầu số 08-CHCTHH: Mua phân bón và thuốc BVTV

Trung tâm Khuyến nông tỉnh Bình Thuận Mời Chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Gói thầu số 08-CHCTHH: Mua phân bón và thuốc...

Tủ tụ bù hạ thế

Công ty Điện lực Bình Thuận Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Tủ tụ bù hạ thế (Số thông báo: 20201142629 -...

Mua sắm hóa chất năm 2020

Trung tâm Mua tài sản công tỉnh Bình Thuận Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu; Mua sắm hóa chất năm 2020 (Số...

Cung cấp hóa chất xử lý nước năm 2021

Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân - Chi nhánh Tổng công ty Phát điện 3 - Công ty cổ phần Mời Đấu thầu rộng rãi...

Gói thầu số 3: Xây lắp toàn bộ công trình

Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Tổng hợp Phương Việt Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Gói thầu số 3: Xây...

Mua sắm vật tư tiêu hao năm 2020

Trung tâm Mua tài sản công tỉnh Bình Thuận Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu; Mua sắm vật tư tiêu hao năm...

Gói thầu số 1: Xây lắp toàn bộ công trình

Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Tổng hợp Phương Việt Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 1: Xây...

Mua sắm trang thiết bị máy chủ và Smart Tivi phục vụ đào tạo nghề năm 2020

Trung tâm Mua tài sản công tỉnh Bình Thuận Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu; Mua sắm trang thiết bị máy chủ...

Thi công xây dựng công trình

Bưu điện tỉnh Bình Thuận - Chi nhánh Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Thi...

(điều chỉnh) Gói thầu số 11 : Xây lắp khối điều trị

Công ty TNHH Xây Dựng Nam Hòa Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 11 : Xây lắp khối điều...

Mua giống, thức ăn thực hiện Chương trình khuyến ngư hỗ trợ phát triển sản xuất

Trung tâm Khuyến nông tỉnh Bình Thuận Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Gói thầu số 07- CHCTHH: Mua giống, thức ăn...

Thi công xây lắp, thiết bị

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Thuận Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Thi công xây lắp, thiết bị (Số...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gói thầu số 04: Xây lắp toàn bộ công trình (bao gồm chi phí dự phòng) (Số thông báo: 20201038259 – 02. Thời điểm đăng tải: 20/11/2020 08:40)

Bên mời thầu: Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Sao Mai Nhà thầu trúng thầu: Công ty Trách nhiệm hữu hạn xây lắp Hoàng...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gói thầu số 03 – MSHH-UNDP: Mua phân bón NPK (Số thông báo: 20201110453 – 00. Thời điểm đăng tải: 21/11/2020 09:15)

Bên mời thầu: Trung tâm Khuyến nông tỉnh Bình Thuận Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH SXTM Cao su kỹ thuật Nguyên Khang Dự án:...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gói thầu số 05: Tư vấn khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công – dự toán (Số thông báo: 20201160446 – 00. Thời điểm đăng tải: 20/11/2020 13:51)

Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình...

Gói thầu số 11 : Xây lắp khối điều trị

Công ty TNHH Xây Dựng Nam Hòa Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 11 : Xây lắp khối điều...

Mua sắm thiết bị hệ thống KSAN năm 2020

Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng và Đầu tư Phúc Thịnh Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua sắm thiết bị...

Gói thầu số 90: Cung cấp dịch vụ sắp xếp, bảo trì, bảo quản vật tư thiết bị

Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 Chi nhánh Tập đoàn Điện lực Việt Nam Mời Chào hàng cạnh tranh rút gọn trong nướcgói thầu:...

Cung cấp hóa chất công nghiệp năm 2021

Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân - chi nhánh Tổng công ty Phát điện 3 - Công ty cổ phần Mời đấu thầu rộng rãi...