Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gói thầu số 01: Mua sắm 02 xe ô tô AT (07 chỗ) (Số thông báo: 20210157047 – 00. Thời điểm đăng tải: 04/03/2021 14:19)

Bên mời thầu: Trung tâm Mua tài sản công tỉnh Bình Thuận Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Ô TÔ...

Kế hoạch đấu thầu dự án: Main Equipment and System Overhaul Bid Package of U102C in 2021 ; Số KHLCNT: 20210306148 – 00

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Điện lực Vĩnh Tân 1 (Được phê duyệt tại văn bản ngày 03/03/2021 ) Giá dự toán: 11.049.600.000...

(gia hạn) Cung cấp bảo hiểm cháy, nổ nhà

NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN VĨNH TÂN 4 CHI NHÁNH TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Cung...

Gói thầu số 1: Xây lắp (nhà làm việc; nhà phụ trợ; các hạng mục phụ trợ khác)

Kho bạc Nhà nước Bình Thuận Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 1: Xây lắp (nhà làm việc; nhà...

Cung cấp vật tư thiết bị phục vụ SXTX tháng 2 năm 2021

NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN VĨNH TÂN 4 CHI NHÁNH TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM Mời đấu thầu rộng rãi trong nước: Cung cấp vật...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gói thầu số 20: Tư vấn lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường (Số thông báo: 20210307060 – 00. Thời điểm đăng tải: 03/03/2021 13:48)

Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Phú Quý Nhà thầu trúng thầu: Trung tâm Quan trắc tài nguyên...

Gói thầu số 17: Tư vấn khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công các hạng mục bổ sung

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Phú Quý Mời đấu thầu rộng rãi trong nước: Gói thầu số 17: Tư vấn...

Sửa chữa công trình thủy công

Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Sửa chữa...

Cung cấp dịch vụ thuê phương tiện cơ giới phục vụ công tác lu đèn

Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân - Chi nhánh Tổng công ty Phát điện 3 - Công ty cổ phần Mời đấu thầu rộng rãi...

Xây lắp công trình

Sở Giao thông vận tải Kon Tum Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Xây lắp công trình (Số thông báo: 20210308605 -...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Cung cấp vật tư sửa chữa hệ thống ESP, thuyền xỉ, tro bay (Số thông báo: 20201081417 – 01. Thời điểm đăng tải: 02/03/2021 08:44)

Bên mời thầu: Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân - chi nhánh Tổng công ty Phát điện 3 - Công ty cổ phần Nhà thầu...

Sửa chữa phòng bảo vệ cho tủ kích từ tủ máy số 01

Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi Mời chào hàng cạnh tranh rút gọn gói thầu: Sửa chữa...

Lắp phao bảo vệ, cảnh báo chắn rác xung quanh hệ

Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi Mời chào hàng cạnh tranh rút gọn gói thầu: Lắp phao...

Cung cấp dịch vụ sửa chữa và thay thế vật tư linh kiện cho máy xét nghiệm huyết học tự động hoàn toàn Advia 2120i

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Cung cấp dịch vụ sửa chữa và thay thế...

Mua sắm hóa chất xét nghiệm năm 2021

Trung tâm Mua tài sản công tỉnh Bình Thuận Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Mua sắm hóa chất xét nghiệm năm...

(gia hạn) Tư vấn xác định Giá vật liệu xây dựng để công bố trên địa bàn tỉnh Bình Thuận năm 2021

Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Tổng hợp Phương Việt Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Tư vấn xác định Giá...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gói thầu số 15: Mua OXY y tế và CO2 y tế (Số thông báo: 20210111654 – 00. Thời điểm đăng tải: 01/03/2021 08:04)

Bên mời thầu: Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Thuận Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY TNHH OXY ĐỒNG NAI Dự án: Gói thầu số 15:...