Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’

Bên mời thầu: Ban Quản lý các dự án huyện Đồng Phú Nhà thầu trúng thầu: 1/ CÔNG TY TNHH MTV TMDV NGÔI SAO MỚI;...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’

Bên mời thầu: BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TỈNH BÌNH PHƯỚC Nhà thầu trúng thầu: 1/ Công ty Cổ Phần Tư...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Công ty TNHH Tư vấn Đấu thầu Cửu Long Bình Phước Nhà thầu trúng thầu: 1/2/ CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Cung ứng bồi dưỡng độc hại bằng hiện vật của Trung tâm Y tế huyện Tuy Phước (Số thông báo: 20210401523 – 00. Thời điểm đăng tải: 05/05/2021 10:18)

Bên mời thầu: Trung tâm Y tế huyện Tuy Phước Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM Dự án: Cung ứng bồi...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Thi công xây dựng (Số thông báo: 20210426330 – 00. Thời điểm đăng tải: 05/05/2021 11:00)

Bên mời thầu: ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ LỘC QUANG Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TƯ VẤN XÂY DỰNG HOÀNG...

Mua sắm mới các cụm loa truyền thanh không dây

PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN HUYỆN BÙ ĐĂNG Mời chào hàng cạnh tranh rút gọn gói thầu: Mua sắm mới các cụm loa truyền...

Xây lắp công trình: Nâng cấp, sửa chữa đường GTNT từ ngã ba Nhà ông Tín, đi khu ĐCĐC ấp Pa Pếch xã Tân Hưng

Ban Quản lý các dự án huyện Đồng Phú Mời đấu thầu rộng rãi trong nước: Xây lắp công trình: Nâng cấp, sửa chữa đường...

Xây lắp cộng trình: Nâng cấp, sửa chữa đường GTNT từ nhà văn hóa ấp Đồng Bia, Tân Lợi đi ấp Đồng Xê, Tân Hòa (nối tiếp)

Ban Quản lý các dự án huyện Đồng Phú Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Xây lắp cộng trình: Nâng cấp, sửa...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng huyện Bù Đốp tỉnh Bình Phước Nhà thầu trúng thầu: 1/ CÔNG TY...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Nâng cấp, mở rộng đường từ ngã tư Quốc tế đến trường MG Bông Sen, xã Phú Văn (Số thông báo: 20210440234 – 00. Thời điểm đăng tải: 04/05/2021 15:01)

Bên mời thầu: PHÒNG KINH TẾ VÀ HẠ TẦNG HUYỆN BÙ GIA MẬP Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG ĐỨC THỊNH...

Thuê dịch vụ truyền dẫn phát sóng kênh truyền hình BPTV1 chuẩn tín hiệu

Đài Phát Thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Thuê dịch vụ truyền dẫn phát...

Bảo trì hệ thống điều hòa nhiệt độ

Công ty cổ phần Thủy điện Thác Mơ Mời chào hàng cạnh tranh rút gọn gói thầu: Bảo trì hệ thống điều hòa nhiệt độ...

Mua sắm đế pallet nhựa phục vụ bán hàng

Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua sắm đế pallet nhựa phục vụ bán...

Mua sắm hóa chất xử lý nước thải năm 2021

Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua sắm hóa chất xử lý nước thải...

Mua sắm thuốc Vivadamycin 5SL năm 2021

Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua sắm thuốc Vivadamycin 5SL năm 2021 (Số...

Mua sắm thuốc Anvil 5SC năm 2021

Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua sắm thuốc Anvil 5SC năm 2021 (Số...

Mua sắm thuốc Validacin 5SL năm 2021

Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua sắm thuốc Validacin 5SL năm 2021 (Số...

Mua sắm thuốc kích thích mủ năm 2021

Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua sắm thuốc kích thích mủ năm 2021...