Thi công xây dựng công trình

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Bù Đốp tỉnh Bình Phước Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu:  Thi...

Xây lắp

Công ty TNHH Tư vấn Đấu thầu Cửu Long Bình Phước Mời Chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Xây lắp (Số thông báo:...

Thi công xây dựng phần phát sinh

Ban Quản lý các dự án thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Thi công xây...

Thi công xây dựng công trình

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Bù Đốp tỉnh Bình Phước Mời Chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Thi...

Thi công xây dựng công trình

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Bù Đốp tỉnh Bình Phước Mời Chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Thi...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Xây lắp (Số thông báo: 20210129225 – 00. Thời điểm đăng tải: 24/02/2021 11:13)

Bên mời thầu: Công Ty TNHH Một Thành Viên Tư Vấn Đầu Tư Xây Dựng Thanh Trúc Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY TNHH THƯƠNG...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Thi công xây dựng công trình (Số thông báo: 20210140380 – 00. Thời điểm đăng tải: 24/02/2021 15:46)

Bên mời thầu: Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Bình Phước Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG TRẦN...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Thi công xây dựng và lắp đặt phòng máy ATM (Số thông báo: 20210234465 – 00. Thời điểm đăng tải: 24/02/2021 17:36)

Bên mời thầu: Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam Chi Nhánh Bình Phước Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG TÂN...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công – dự toán (Số thông báo: 20201242492 – 00. Thời điểm đăng tải: 24/02/2021 06:30)

Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Bù Gia Mập Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY TNHH TƯ VẤN...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng huyện Bù Đốp tỉnh Bình Phước Nhà thầu trúng thầu: 1/ công ty...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Tư vấn giám sát thi công xây dựng (Số thông báo: 20210139264 – 00. Thời điểm đăng tải: 24/02/2021 16:04)

Bên mời thầu: Ban quản lý các dự án thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY TNHH TÂN PHÚ Dự...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng huyện Bù Đốp tỉnh Bình Phước Nhà thầu trúng thầu: 1/ công ty...

Mua quần áo và đồ dùng sinh hoạt thiết yếu cho đối tượng

Trung tâm Bảo trợ xã hội Tân Hiệp Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua quần áo và đồ dùng sinh hoạt...

Xây lắp

Xí nghiệp Công trình đô thị thị xã Bình Long Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Xây lắp (Số thông báo: 20210235147...

Mua gạo

Trung tâm Bảo trợ xã hội Tân Hiệp Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua gạo (SốTBMT: 20210237308 - 00. Thời điểm...

Mua thịt, cá tươi sống, thực phẩm khô

Trung tâm Bảo trợ xã hội Tân Hiệp Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua thịt, cá tươi sống, thực phẩm khô(SốTBMT:...

(gia hạn) Tư vấn khảo sát và lập quy hoạch tổng mặt bằng các trung tâm truyền thông cộng đồng và đào tạo công dân điện tử thành phố Đồng Xoài (ký hiệu QH)

Phòng Quản lý đô thị thành phố Đồng Xoài Mời đấu thầu rộng rãi trong nước: Tư vấn khảo sát và lập quy hoạch tổng...

Lập kế hoạch sử dụng đất năm 2021 trên địa bàn

Công ty TNHH Tư vấn Đấu thầu Cửu Long Bình Phước Mời đấu thầu rộng rãi trong nước: Lập kế hoạch sử dụng đất năm...

Mua chất đốt (gas)

Trung tâm Bảo trợ xã hội Tân Hiệp Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua chất đốt (gas)(SốTBMT: 20210237342 - 00. Thời...