Kế hoạch đấu thầu dự án: Nâng cấp, mở rộng, cải tạo đường Âu Cơ, thị trấn Chơn Thành; Số KHLCNT: 20210760518 – 00

Chủ đầu tư: Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Chơn Thành (Được phê duyệt tại văn bản ngày 16/07/2021 ) Tổng mức đầu...

In tờ rơi tuyên truyền hướng dẫn thanh toán dịch vụ công trực tuyến

Sở Thông tin và Truyền thông Bình Phước Mời chào hàng cạnh tranh rút gọn trong nước gói thầu: In tờ rơi tuyên truyền hướng...

Mua máy chiếu phim HD của Trung tâm Văn hóa tỉnh

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TƯ VẤN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI 379 Mời Chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua máy chiếu...

Thi công xây dưng công trình

Công ty TNHH MTV Xây dựng Thương mại Hoàng Hưng Mời Chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Thi công xây dưng công trình...

Gói thầu: Xây dựng hệ thống Quản lý công tác An toàn vệ sinh lao động

Công ty TNHH Tư vấn Đấu thầu Cửu Long Bình Phước Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu: Xây dựng hệ...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 huyện Lộc Ninh (Số thông báo: 20210628194 – 00. Thời điểm đăng tải: 22/07/2021 07:31)

Bên mời thầu: Công ty TNHH Tư vấn Đấu thầu Cửu Long Bình Phước Nhà thầu trúng thầu: Phân viện Quy hoạch và Thiết kế...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: VIỄN THÔNG BÌNH PHƯỚC Nhà thầu trúng thầu: 1/ CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DTG 2/ CÔNG TY CỔ PHẦN CÁC...

Gói thầu số 29 mua Tủ tụ bù hạ thế

Công ty Điện lực Bình Phước Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 29 mua Tủ tụ bù hạ thế(sốtbmt:...

Gói thầu MSTB-02: Mua sắm, lắp đặt Thiết bị gây mê và máy siêu âm màu 4D

Binh đoàn 16 Mời đấu thầu rộng rãi trong nước: Gói thầu MSTB-02: Mua sắm, lắp đặt Thiết bị gây mê và máy siêu âm...

Tư vấn khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi

Ban Quản lý các dự án thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Tư vấn khảo...

Mua sắm lắp đặt thiết bị

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TỈNH BÌNH PHƯỚC Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Mua sắm lắp đặt...

Đo đạc, cắm mốc, trích đo địa chính các điểm đất quốc phòng năm 2021

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Phước Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Đo đạc, cắm mốc, trích đo địa chính...

Gói thầu số 30 Mua sắm phương tiện PCCC

Công ty Điện lực Bình Phước Mời chào hàng cạnh tranh rút gọn trong nước gói thầu: Gói thầu số 30 Mua sắm phương tiện...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’

Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Bù Gia Mập Nhà thầu trúng thầu: 1/ Liên danh Công ty...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Xây dựng (Số thông báo: 20210624511 – 00. Thời điểm đăng tải: 21/07/2021 08:59)

Bên mời thầu: Công Ty TNHH Một Thành Viên Tư Vấn Đầu Tư Xây Dựng Thanh Trúc Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY TNHH THƯƠNG...