Tư vấn giám sát thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị

Công ty Cổ phần Tư vấn Kỹ thuật Xây dựng Đô thị Liên Thành Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu; Tư vấn...

Tư vấn giám sát thi công xây lắp và thiết bị theo xây lắp

Công ty TNHH Tư vấn xây dựng và Quản lý dự án Phương Nam Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu; Tư vấn...

Lắp đặt thiết bị điện năng lượng mặt trời

Công ty TNHH Tư vấn Công nghệ Xây dựng Quang Minh Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Lắp đặt thiết bị điện...

Xây lắp

Công ty Điện lực Bình Dương Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Xây lắp (Số thông báo: 20201175646 - 00. Thời điểm...

(gia hạn) Thi công xây lắp và thiết bị kèm theo xây lắp

Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng AIC Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Thi công xây lắp và thiết...

Gói thầu 3: Mua sắm trang thiết bị y tế năm 2020

công ty liên doanh TNHH tư vấn y tế Mediconsult Việt Nam Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu 3: Mua...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị (Số thông báo: 20201050640 – 00. Thời điểm đăng tải: 25/11/2020 13:56)

Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Thủ Dầu Một Nhà thầu trúng thầu: Công ty Cổ Phần...

Kế hoạch đấu thầu dự án: Trường Tiểu học Đất Cuốc (xây dựng bổ sung 09 phòng học)

Chủ đầu tư: UBND huyện Bắc Tân Uyên (Được phê duyệt tại văn bản ngày 17/11/2020) Tổng mức đầu tư: 22.436.518.535 VND Số gói thầu:...

Kế hoạch đấu thầu dự án: Đường dây trung hạ thế TBA chống quá tải trạm biến áp công cộng khu vực Khu LH CN DV ĐT Bình Dương và các huyện: Dầu Tiếng, Bàu Bàng, Phú Giáo, Bắc Tân Uyên – năm 2021

Chủ đầu tư: Công ty Điện lực Bình Dương (Được phê duyệt tại văn bản ngày 18/11/2020) Tổng mức đầu tư: 12.300.000.000 VND Số gói...

Kế hoạch đấu thầu dự án: Đường dây trung hạ thế và TBA tăng cường cấp điện cho khu vực thị xã Tân Uyên và huyện Bắc Tân Uyên, Phú Giáo – năm 2021

Chủ đầu tư: Công ty Điện lực Bình Dương (Được phê duyệt tại văn bản ngày 18/11/2020) Tổng mức đầu tư: 12.108.033.285 VND Số gói...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: thi công xây lắp (Số thông báo: 20200773492 – 00. Thời điểm đăng tải: 25/11/2020 09:46)

Bên mời thầu: Công Ty TNHH Tư Vấn Xây Dựng BA Nhà thầu trúng thầu: Liên danh Công ty TNHH Thương mại Xây dựng An...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG TỔNG HỢP VÕ GIA Nhà thầu trúng thầu: 1/ 2/ 3/ 4/ Công ty TNHH...

Kế hoạch đấu thầu dự án: Trung tâm y tế huyện Bàu Bàng – Quy mô 100 giường bệnh

Chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng. Đại diện Chủ Đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: MUA SẮM ẤN PHẨM CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2021 (Số thông báo: 20201175098 – 00. Thời điểm đăng tải: 25/11/2020 14:13)

Bên mời thầu: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Thủ Dầu Một Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY CỔ...

Kế hoạch đấu thầu dự án: Xây dựng đường vào Khu di tích lịch sử Sở Chỉ huy tiền phương chiến dịch Hồ Chí Minh

Chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân huyện Dầu Tiếng (Được phê duyệt tại văn bản ngày 17/11/2020 ) Tổng mức đầu tư: 31.049.274.880 VND ...

Thiết bị

Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng và Thương mại Đặng Phú Hào Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Thiết bị (Số...

Mua sắm thiết bị CNTT

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Dương Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Mua sắm thiết bị CNTT (Số thông...

Thi công xây lắp

Công ty TNHH MTV Tư vấn xây dựng Phước Tấn Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Thi công xây lắp (Số thông...

Thi công xây lắp

Công ty TNHH MTV Tư vấn xây dựng Phước Tấn Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Thi công xây lắp (Số thông...

Mua sắm hạt nhựa năm 2020

Công ty cổ phần Cao su Phước Hòa Mời Chào hàng cạnh tranh rút gọn trong nướcgói thầu: Mua sắm hạt nhựa năm 2020 (Số...