Toàn bộ khối lượng xây lắp công trình

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Tây Sơn Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói...

Kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch lựa chọn nhà thầu bước khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công – dự toán); Số KHLCNT: 20210939620 – 00

Chủ đầu tư: Ban QLDA Giao thông tỉnh Bình Định (Được phê duyệt tại văn bản ngày 16/09/2021 ) Tổng mức đầu tư: 2.674.647.800.000 VND ...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm máy gây mê phục vụ công tác khám, chữa bệnh của Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn (Số thông báo: 20210808971 – 00. Thời điểm đăng tải: 20/09/2021 14:43)

Bên mời thầu: Bệnh Viện Đa Khoa Khu Vực Bồng Sơn Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - TRANG THIẾT BỊ Y...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Toàn bộ khối lượng xây lắp công trình (Số thông báo: 20210864638 – 00. Thời điểm đăng tải: 20/09/2021 16:24)

Bên mời thầu: Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Tổng hợp Tân Tiến Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TÂN...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Sửa chữa, nâng cấp Trạm Y tế xã Phước Sơn (Số thông báo: 20210775292 – 00. Thời điểm đăng tải: 20/09/2021 09:06)

Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Tuy Phước Nhà thầu trúng thầu: Liên...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Bình...

Mua trang thiết bị y tế phục vụ công tác phòng chống dịch Covid-19

Trung tâm Y tế huyện Hoài Ân Mời chào hàng cạnh tranh rút gọn gói thầu: Mua trang thiết bị y tế phục vụ công...

CPC-NCBS-G02: Cung cấp, vận chuyển cột BTLT và cột thép

Ban Quản lý dự án điện nông thôn miền Trung Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: CPC-NCBS-G02: Cung cấp, vận chuyển cột...

Thi công Xây lắp và Cung cấp vật tư, phụ kiện lắp đặt

Viễn Thông Bình Định Mời Chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Thi công Xây lắp và Cung cấp vật tư, phụ kiện lắp...

Gói thầu xây lắp

Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Quy Nhơn Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu xây lắp (Số thông...

(Gia hạn) Gói thầu số 3: Vật tư tiêu hao (53 mặt hàng)

Công ty TNHH Tư vấn xây dựng công trình Phong Phú Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 3: Vật...

(Gia hạn) Gói thầu số 9: Hóa chất – vật tư y tế xét nghiệm đàm (09 mặt hàng)

Công ty TNHH Tư vấn xây dựng công trình Phong Phú Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 9: Hóa...

(Gia hạn) Gói thầu số 7: Hóa chất sát khuẩn – nước cất (04 mặt hàng)

Công ty TNHH Tư vấn xây dựng công trình Phong Phú Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 7: Hóa...

(Gia hạn) Gói thầu số 6: Hóa chất và sinh phẩm (09 mặt hàng)

Công ty TNHH Tư vấn xây dựng công trình Phong Phú Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 6: Hóa...

Gói thầu số 4: Nhà kho lương thực

Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghĩa Bình Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 4: Nhà kho lương...

Kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch lựa chọn Nhà thầu Dự án: Tuyến đường kết nối từ trung tâm thị xã An Nhơn đến đường ven biển phía Tây đầm Thị Nại ; Số KHLCNT: 20210938544 – 00

Chủ đầu tư: Ban QLDA Giao thông tỉnh Bình Định (Được phê duyệt tại văn bản ngày 16/09/2021 ) Tổng mức đầu tư: 1.043.638.996.000 VND ...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Tư vấn lập Thiết kế bản vẽ thi công và Dự toán (Số thông báo: 20210847452 – 00. Thời điểm đăng tải: 18/09/2021 15:20)

Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Bình...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gói thầu 06 SCL2021 TTĐBĐ: Cung cấp đồng hồ đếm sét có dòng rò (Số thông báo: 20210906784 – 00. Thời điểm đăng tải: 18/09/2021 23:22)

Bên mời thầu: Công ty Truyền tải điện 3 Truyền tải điện Bình Định Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH thương mại và kỹ...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Toàn bộ khối lượng xây lắp công trình (Số thông báo: 20210865326 – 00. Thời điểm đăng tải: 17/09/2021 13:38)

Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất huyện Phù Cát Nhà thầu trúng thầu: CÔNG...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Toàn bộ khối lượng xây dựng công trình (Số thông báo: 20210944835 – 00. Thời điểm đăng tải: 18/09/2021 15:00)

Bên mời thầu: Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Bình Định Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY TNHH THƯƠNG...