Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: CỤC HẢI QUAN TỈNH BÌNH ĐỊNH Nhà thầu trúng thầu: 1/ Công ty TNHH tư vấn thiết kế và xây dựng Huy...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua vật tư tiêu hao cho năm 2020 (Số thông báo: 20201168084 – 00. Thời điểm đăng tải: 23/11/2020 16:00)

Bên mời thầu: Trung tâm Kiểm nghiệm Dược phẩm, Mỹ phẩm tỉnh Bình Định Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC...

Tư vấn giám sát thi công xây dựng

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Hoài Ân Mời đấu thầu rộng rãi trong nước: Tư...

Gói thầu số 03: Tư vấn giám sát thi công xây lắp

Ban Quản lý dự án và giải phóng mặt bằng Khu kinh tế tỉnh Bình Định Mời đấu thầu rộng rãi trong nước: Gói thầu...

Toàn bộ khối lượng xây dựng công trình

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Hoài Ân Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói...

(gia hạn) Thi công xây dựng

Ủy ban nhân dân xã Nhơn Mỹ Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Thi công xây dựng ( số thông báo: 20201139347...

Mua sắm lắp đặt thiết bị

Trường Đại học Quy Nhơn Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua sắm lắp đặt thiết bị (Số thông báo: 20201171646 -...

Gói thầu số 02: Thi công xây lắp

Ban quản lý dự án và giải phóng mặt bằng Khu kinh tế tỉnh Bình Định Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu:...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Tư vấn giám sát thi công công trình (Số thông báo: 20201162085 – 00. Thời điểm đăng tải: 20/11/2020 16:37)

Bên mời thầu: CỤC HẢI QUAN TỈNH BÌNH ĐỊNH Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH tư vấn thiết kế và xây dựng tổng hợp...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gói thầu xây dựng trang thông tin điện tử của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định (Số thông báo: 20201163272 – 00. Thời điểm đăng tải: 21/11/2020 10:08)

Bên mời thầu: Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định Nhà thầu trúng thầu: Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông Dự án:...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm vật tư sửa chữa tường rào kho VKĐ (Số thông báo: 20201162116 – 00. Thời điểm đăng tải: 20/11/2020 16:39)

Bên mời thầu: Sư đoàn 31/ Quân đoàn 3 Nhà thầu trúng thầu: Công Ty TNHH TM DV Công Nghệ Tân Phát Dự án: Mua sắm...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Tư vấn kiểm định chất lượng công trình xây dựng (Số thông báo: 20201036853 – 00. Thời điểm đăng tải: 20/11/2020 15:06)

Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Bình Định Nhà thầu trúng thầu: Trung...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Tư vấn điều tra, khảo sát, lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư (Số thông báo: 20201158646 – 00. Thời điểm đăng tải: 20/11/2020 08:30)

Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Bình...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’

Bên mời thầu: Công ty Điện lực Bình Định Nhà thầu trúng thầu: 1/Công ty TNHH Điện Nam Việt; 2/CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ KỸ...

Thi công xây dựng

Ủy ban nhân dân xã Nhơn Mỹ Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Thi công xây dựng ( số thông báo: 20201139347...

Gói thầu: Mua giống cây cam xoàn cấp cho dân xã

Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện An Lão Mời chào hàng cạnh tranh rút gọn gói thầu: Gói thầu: Mua giống cây...

Gói thầu số 03: Tư vấn giám sát thi công xây lắp

Ban quản lý dự án và giải phóng mặt bằng Khu kinh tế tỉnh Bình Định Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu:...

Gói thầu số 02: Thi công xây lắp

Ban quản lý dự án và giải phóng mặt bằng Khu kinh tế tỉnh Bình Định Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu:...