Cung ứng bồi dưỡng hiện vật theo nhóm 2 cho Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn

Bệnh Viện Đa Khoa Khu Vực Bồng Sơn Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Cung ứng bồi dưỡng hiện vật theo nhóm...

Thu gom, vận chuyển, lưu trữ và xử lý chất thải y tế nguy hại cho Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn

Bệnh Viện Đa Khoa Khu Vực Bồng Sơn Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Thu gom, vận chuyển, lưu trữ và xử...

Cung ứng bồi dưỡng hiện vật theo nhóm 1 cho Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn

Bệnh Viện Đa Khoa Khu Vực Bồng Sơn Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Cung ứng bồi dưỡng hiện vật theo nhóm...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Gói thầu xây dựng và lắp đặt thiết bị (Số thông báo: 20210405720 – 00. Thời điểm đăng tải: 05/05/2021 16:31)

Bên mời thầu: Ban QLDA đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất thành phố Quy Nhơn Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY TNHH...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Mua vật tư, dụng cụ phục vụ hoạt động thường xuyên của Bệnh viện (Số thông báo: 20210506470 – 00. Thời điểm đăng tải: 05/05/2021 14:43)

Bên mời thầu: Bệnh viện Tâm thần Bình Định Nhà thầu trúng thầu: Hộ kinh doanh Nguyên Bình Dự án: Mua vật tư, dụng cụ phục...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Phòng Quản lý đô thị thị xã An Nhơn Nhà thầu trúng thầu: 1/2/ Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng...

Thi công xây lắp và cung cấp vật tư, phụ kiện

Viễn Thông Bình Định Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Thi công xây lắp và cung cấp vật tư, phụ kiện lắp...

Kế hoạch đấu thầu dự án: KHLCNT Nâng cấp, mở rộng tuyến đường từ thôn Hòa Hội Bắc – Hòa Hội Nam và tuyến đường thôn Vĩnh Lợi 2, 3, xã Mỹ Thành; Số KHLCNT: 20210474757 – 00

Chủ đầu tư: UBND huyện Phù Mỹ (Được phê duyệt tại văn bản ngày 23/04/2021 ) Tổng mức đầu tư: 12.836.405.000 VND Số gói...

Tư vấn khảo sát, lập Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Bình Định Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói...

Tư vấn khảo sát, lập Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Bình Định Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói...

Gói thầu thi công xây dựng

UBND phường Nhơn Phú Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Gói thầu thi công xây dựng (Số thông báo: 20210510714 - 00....

Gói thầu số 92-ĐTRR VTNET 2021: Cung cấp và lắp đặt hệ thống sàn nâng, thang máng cáp và hệ thống điện AC

TỔNG CÔNG TY MẠNG LƯỚI VIETTEL - CHI NHÁNH TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP - VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI Mời đấu thầu rộng rãi trong nước...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua quân trang đảm bảo huấn luyện dự bị động viên (Số thông báo: 20210432122 – 00. Thời điểm đăng tải: 04/05/2021 09:36)

Bên mời thầu: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Định Nhà thầu trúng thầu: Dự án: Mua quân trang đảm bảo huấn luyện dự bị...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua bao bì tái chế phục vụ công tác khám chữa bệnh của Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn (Số thông báo: 20210409483 – 00. Thời điểm đăng tải: 04/05/2021 10:19)

Bên mời thầu: Bệnh Viện Đa Khoa Khu Vực Bồng Sơn Nhà thầu trúng thầu: CƠ SỞ PHONG PHÚ Dự án: Mua bao bì tái chế...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Toàn bộ khối lượng xây dựng công trình (Số thông báo: 20210232489 – 01. Thời điểm đăng tải: 04/05/2021 16:15)

Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất thị xã An Nhơn Nhà thầu trúng thầu:...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Trang phục Kiểm lâm năm 2021 (Số thông báo: 20210434929 – 00. Thời điểm đăng tải: 04/05/2021 20:02)

Bên mời thầu: CHI CỤC KIỂM LÂM BÌNH ĐỊNH Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG NHẬT NAM Dự...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gói thầu thuốc generic (Số thông báo: 20210472181 – 00. Thời điểm đăng tải: 29/04/2021 09:35)

Bên mời thầu: Trung tâm Y tế huyện Tuy Phước Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - TRANG THIẾT BỊ Y TẾ...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Bảo dưỡng trang thiết bị (Số thông báo: 20210415811 – 00. Thời điểm đăng tải: 29/04/2021 15:49)

Bên mời thầu: TRUNG TÂM Y TẾ THỊ XÃ AN NHƠN Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - TRANG THIẾT BỊ Y...