Cung ứng sản phẩm, dịch vụ công:

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG BẾN TRE Mời đấu thầu rộng rãi trong nước Gói thầu: Cung ứng sản phẩm, dịch vụ...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Chi phí thi công xây dựng công trình (Số thông báo: 20211238486 – 00. Thời điểm đăng tải: 19/01/2022 16:27)

Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực thành phố Bến Tre Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Giám sát thi công (Số thông báo: 20220142034 – 00. Thời điểm đăng tải: 19/01/2022 10:25)

Bên mời thầu: Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre Nhà thầu trúng thầu: Trung tâm Tư vấn và Kiểm định xây dựng...

Giám sát công tác Quản lý, duy trì, bảo dưỡng thường xuyên hệ thống hạ tầng – từ tháng 03 đến hết tháng 12 năm 2022

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH BẾN TRE Mời đấu thầu rộng rãi trong nước Gói thầu:...
Phân mục: Tuyển chọn tư vấn tại Bến Tre

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Thi công xây dựng và cung cấp, lắp đặt thiết bị (Số thông báo: 20211039853 – 00. Thời điểm đăng tải: 18/01/2022 09:31)

Bên mời thầu: CÔNG TY ĐIỆN LỰC BẾN TRE Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG HIỆP HOÀ Dự án: Nhà làm việc Điện...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm trang thiết bị (cung cấp trang thiết bị) (Số thông báo: 20211283624 – 00. Thời điểm đăng tải: 18/01/2022 08:26)

Bên mời thầu: Trung tâm Tư vấn và Kiểm định xây dựng Bến Tre Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Trung tâm Y tế huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre Nhà thầu trúng thầu: 1/2/ CÔNG TY TNHH SX TM DUY PHÁT...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh Bến Tre Nhà thầu...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Công ty Cổ phần thương mại Tư vấn thiết kế và Thi công xây dựng Thị xã Nhà thầu trúng thầu: 1/...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: CÔNG TY ĐIỆN LỰC BẾN TRE Nhà thầu trúng thầu: 1/ Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Nam; 2/ CÔNG...

Mua sắm trang thiết bị phục vụ

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Bến Tre Mời chào...

Gói thầu số 02: Tư vấn lập báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án phát triển chuỗi giá trị

Công ty Cổ phần thương mại Tư vấn thiết kế và Thi công xây dựng Thị xã Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước gói...
Phân mục: Tuyển chọn tư vấn tại Bến Tre

Gói thầu xây lắp

Trung tâm Tư vấn và Kiểm định xây dựng Bến Tre Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu xây lắp (...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh Bến Tre Nhà thầu...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Thi công xây dựng (Số thông báo: 20211266819 – 00. Thời điểm đăng tải: 14/01/2022 17:52)

Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực thành phố Bến Tre Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY TNHH...

Kế hoạch đấu thầu dự án: Cải tạo và nâng cấp đường Nguyễn Đình Chiểu và các tuyến nhánh Thủ Khoa Huân; Lê Lợi; Mạc Đỉnh Chi, thị trấn Ba Tri, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre . Số KHLCNT: 20220130112 – 00

Chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân huyện Ba Tri (Được phê duyệt tại Số QĐ phê duyệt KHLCNT: 116/QĐ-UBND văn bản ngày: 12/01/2022 ) Tổng...