Tư vấn Lập quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre

Công ty Cổ phần thương mại Tư vấn thiết kế và Thi công xây dựng Thị xã Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói...
Phân mục: Tuyển chọn tư vấn tại Bến Tre

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Thi công xây dựng công trình (Số thông báo: 20210220377 – 01. Thời điểm đăng tải: 05/05/2021 17:55)

Bên mời thầu: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Bến...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’

Bên mời thầu: Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre Nhà thầu trúng thầu: 1/ CÔNG TY CỔ PHẦN HAWACO MIỀN NAM; 2/...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’

Bên mời thầu: CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG BẾN TRE Nhà thầu trúng thầu: 1/ CÔNG TY TNHH CÔNG MINH CÂY XANH;...

Thi công xây dựng công trình

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Thi...

Xe tải cẩu nâng người

Công ty Điện lực Bến Tre Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Xe tải cẩu nâng người (Số thông báo: 20210445200 -...

Gói 04-GLPT: Giám sát thi công xây dựng

Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực Miền Nam TNHH Ban Quản Lý Dự Án Điện Lực Miền Nam Mời đấu thầu rộng rãi trong...
Phân mục: Tuyển chọn tư vấn tại Bến Tre

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HUYỆN CHÂU THÀNH Nhà thầu trúng thầu: 1/ CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình (Số thông báo: 20210318930 – 00. Thời điểm đăng tải: 04/05/2021 16:50)

Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Bến Tre Nhà thầu trúng thầu: CÔNG...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Mua cột đo xăng dầu (Cột bơm xăng dầu) (Số thông báo: 20210446198 – 00. Thời điểm đăng tải: 04/05/2021 08:24)

Bên mời thầu: Công ty TNHH MTV Xăng dầu Bến Tre Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ XĂNG DẦU PETROLIMEX Dự án:...

Xây lắp

Trung tâm Tư vấn và Kiểm định xây dựng Bến Tre Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Xây lắp (Số thông báo:...

Bảo hiểm công trình xây dựng

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Bến Tre Mời chào hàng...

(gia hạn) Gói thầu xây lắp

Công ty cổ phần Tư vấn thiết kế và xây dựng Gia Long Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu xây...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH BẾN TRE Nhà thầu trúng thầu: 1/ CÔNG...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Thi công xây dựng (Số thông báo: 20210370832 – 00. Thời điểm đăng tải: 28/04/2021 10:48)

Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực thành phố Bến Tre Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Xây lắp công trình (Số thông báo: 20210314209 – 00. Thời điểm đăng tải: 29/04/2021 10:09)

Bên mời thầu: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Bình Đại tỉnh Bến Tre Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY TNHH...

Gói thầu xây lắp

Trung tâm Tư vấn và Kiểm định xây dựng Bến Tre Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu xây lắp (Số...

Tư vấn lập Đề án xây dựng điểm dân cư tập trung phục vụ bố trí lại dân cư

Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Đầu tư Đông Dương Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Tư vấn lập Đề án...
Phân mục: Tuyển chọn tư vấn tại Bến Tre

Lập quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2050 huyện Ba Tri

Trung tâm Tư vấn và Kiểm định xây dựng Bến Tre Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Lập quy hoạch sử dụng...
Phân mục: Tuyển chọn tư vấn tại Bến Tre