Mua sắm Thiết bị hỗ trợ đóng cắt trung thế có tải và Máy đo điện trở đất

CÔNG TY ĐIỆN LỰC BẾN TRE Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Mua sắm Thiết bị hỗ trợ đóng cắt trung thế...

Tư vấn quản lý dự án

Công ty TNHH Một thành viên Tư vấn thiết kế và Đầu tư xây dựng Bộ Quốc phòng Mời đấu thầu rộng rãi trong nước...
Phân mục: Tuyển chọn tư vấn tại Bến Tre

Tư vấn giám sát công trình

Công ty TNHH Một thành viên Tư vấn thiết kế và Đầu tư xây dựng Bộ Quốc phòng Mời đấu thầu rộng rãi trong nước...
Phân mục: Tuyển chọn tư vấn tại Bến Tre

Gói thầu số 5: Xây dựng cơ sở dữ liệu doanh nghiệp tỉnh, tích hợp thông tin thuế, bảo hiểm xã hội phục vụ lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 5: Xây dựng cơ...
Phân mục: Tuyển chọn tư vấn tại Bến Tre

Bảo hiểm thi công xây dựng

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Bến Tre Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước gói...

Thi công xây dựng

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh Bến Tre Mời đấu thầu rộng rãi...

Kế hoạch đấu thầu dự án: Nâng cấp, mở rộng Lộ Thầy Cai ; Số KHLCNT: 20210941767 – 00

Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực thành phố Bến Tre (Được phê duyệt tại văn bản ngày...

Kế hoạch đấu thầu dự án: Lựa chọn nhà thầu Gói thầu mua sắm sinh phẩm, hóa chất và vật tư y tế thực hiện phương án phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới ; Số KHLCNT: 20210940549 – 00

Chủ đầu tư: TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH BẾN TRE (Được phê duyệt tại văn bản ngày 16/09/2021) Giá dự toán: 28.953.479.000 VND ...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Chi phí xây lắp (Số thông báo: 20210821920 – 00. Thời điểm đăng tải: 20/09/2021 17:38)

Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Giồng Trôm Nhà thầu trúng thầu: Hợp tác xã Xây lắp điện...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Trung tâm Y tế huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre Nhà thầu trúng thầu: 1/ Công ty cổ phần Thảo Mộc Xanh...

Tuyển chọn tư vấn triển khai bộ chỉ số DDCI Bến Tre năm 2020

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Khởi Nghiệp Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Tuyển chọn tư vấn triển khai bộ...
Phân mục: Tuyển chọn tư vấn tại Bến Tre

Xây lắp công trình

Trung tâm Tư vấn và Kiểm định xây dựng Bến Tre Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Xây lắp công trình (Số...

Thi công xây dựng công trình (giai đoạn 2)

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Bến Tre Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước gói...

Thi công xây dựng

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh Bến Tre Mời đấu thầu rộng rãi...

Thi công xây dựng công trình

Công ty cổ phần Tư vấn thiết kế và xây dựng Gia Long Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Thi công xây...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Công ty TNHH Tư vấn Kiến Trúc và Đầu Tư Xây Dựng Nhà Xinh Nhà thầu trúng thầu: 1/ CÔNG TY TNHH...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN BÌNH ĐẠI Nhà thầu trúng thầu: 1/2/ CÔNG TY TNHH VẬT TƯ & THIẾT BỊ Y TẾ...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gói số 01: Genneric. (Số thông báo: 20210527851 – 00. Thời điểm đăng tải: 18/09/2021 19:57)

Bên mời thầu: Trung tâm Y tế huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AGIMEXPHARM Dự án:...

Mua sắm hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến Ủy ban nhân dân thành phố Bến Tre

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực thành phố Bến Tre Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua...

Cung cấp ứng dụng báo giá đối với sinh phẩm, vật tư y tế kiểm tra SAR- CoV-2

Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Bến Tre Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Bến Tre kính mời các công ty có năng...