Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gói thầu số 01: Thi công xây lắp (Số thông báo: IB2300153405 – 00. Thời điểm đăng tải: 03/08/2023 11:15)

Bên mời thầu: Ủy ban nhân dân phường Phương Liễu Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI TUẤN ĐỨC - Liên...

Gói thầu số 8: Tư vấn giám sát thi công xây dựng cho gói thầu số 7

Ban quản lý dự án xây dựng giao thông Bắc Ninh Mời đấu thầu rộng rãi trong nước Gói thầu: Gói thầu...

Gói thầu số 1 mua hóa chất, chất chuẩn, vật tư

TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM TỈNH BẮC NINH mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 1 mua hóa...

Gói thầu số 01: Nhân rộng mô hình xử lý làm sạch ao hồ tại một số ao hồ trung tâm trên địa bàn thành phố Từ Sơn

Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Từ Sơn Mời đấu thầu rộng rãi trong nước Gói thầu: Gói thầu số...

Gói thầu số 01: Duy trì mô hình xử lý làm sạch một số ao hồ trung tâm trên địa bàn thành phố Từ Sơn

Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Từ Sơn Mời đấu thầu rộng rãi trong nước Gói thầu: Gói thầu số...

Gói thầu số 01: Toàn bộ phần xây lắp

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ TRI PHƯƠNG Mời đấu thầu rộng rãi trong nước Gói thầu: Gói thầu số 01: Toàn bộ...

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình nâng cấp đường giao thông từ ngã ba Cầu Chông đến kênh tưới trạm bơm Lãm Trại, phường Vân dương Số KHLCNT: PL2300130534

Chủ đầu tư: Uỷ ban nhân dân phường Vân Dương Bên mời thầu: Uỷ ban nhân dân phường Vân Dương (Được phê duyệt tại Số...

(hủy thầu) Gói thầu số 09: Toàn bộ phần xây lắp hạng mục dịch chuyển đường điện phục vụ công tác GPMB

Ban quản lý dự án xây dựng giao thông Bắc Ninh Mời đấu thầu rộng rãi trong nước Gói thầu: Gói thầu số 09: Toàn...

Gói thầu số 2: Mua sắm chữ ký số công cộng cấp phát cho doanh nghiệp nhỏ

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 2:...

(gia hạn) Mua sắm trang thiết bị tủ hồ sơ lưu trữ

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh mời chào hàng cạnh tranh trong nước Gói thầu: Mua sắm trang thiết bị tủ hồ sơ...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Uỷ ban nhân dân phường Quế Tân Nhà thầu trúng thầu: 1/ CÔNG TY XÂY LẮP I – (TNHH) - LIÊN DANH...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gói thầu số 04: Thi công xây dựng công trình (Số thông báo: IB2300135590 – 00. Thời điểm đăng tải: 01/08/2023 11:14)

Bên mời thầu: ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ TIÊN DU Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI SAO VÀNG Dự án:...

Gói thầu số 01:Toàn bộ phần xây dựng

UBND phường Trạm Lộ Mời đấu thầu rộng rãi trong nước Gói thầu: Gói thầu số 01:Toàn bộ phần xây dựng (mã...

Gói thầu số 1: Thi công xây dựng

UBND phường Vạn An, Thành phố Bắc ninh, tỉnh Bắc ninh mời đấu thầu rộng rãi trong nước Gói thầu: Gói thầu...

Gói thầu số 01: Cắm biển công bố và cắm mốc giới theo Quy hoạch xây dựng

Phòng kinh tế và hạ tầng huyện Thuận Thành Mời đấu thầu rộng rãi trong nước Gói thầu: Gói thầu số 01:...

Gói thầu số 04: Thi công xây dựng

BAN QLDA XÂY DỰNG THÀNH PHỐ BẮC NINH mời đấu thầu rộng rãi trong nước Gói thầu: Gói thầu số 04: Thi...