Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Mua bảo hiểm vật chất xe ô tô (Số thông báo: 20210766765 – 00. Thời điểm đăng tải: 22/07/2021 17:16)

Bên mời thầu: Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Ninh Nhà thầu trúng thầu: Công ty bảo hiểm MIC Bắc Ninh - Tổng Công ty...

Gói thầu số 1: Toàn bộ phần xây lắp + thiết bị

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ YÊN TRUNG Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 1: Toàn bộ phần xây lắp...

Gói thầu số 01: Xây dựng + Thiết bị

UBND phường Đồng Nguyên Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 01: Xây dựng + Thiết bị (Số thông báo:...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Trung tâm đăng kiểm phương tiện giao thông vận tải tỉnh Bắc Ninh Nhà thầu trúng thầu: 1/2/3/ Trung tâm kiểm định...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua bổ sung vật tư tiêu hao thuộc danh mục mua sắm của đơn vị (Số thông báo: 20210765901 – 00. Thời điểm đăng tải: 22/07/2021 15:12)

Bên mời thầu: Trung tâm Y tế thị xã Từ Sơn Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH thiết bị Y tế Hoàng Anh Dự án:...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Trung tâm Y tế huyện Yên Phong Nhà thầu trúng thầu: 1/ Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Minh Nam...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Cung cấp dịch vụ phần mềm (Số thông báo: 20210764088 – 00. Thời điểm đăng tải: 22/07/2021 08:22)

Bên mời thầu: Trường cao đẳng công nghiệp Bắc Ninh Nhà thầu trúng thầu: Công ty Cổ phần BASE ENTERPRISE Dự án: Phê duyệt dự toán...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Toàn bộ phần xây dựng + hạng mục chung công trình (Số thông báo: 20210765768 – 00. Thời điểm đăng tải: 22/07/2021 14:50)

Bên mời thầu: Ủy ban nhân dân huyện Quế Phong Nhà thầu trúng thầu: Công ty CP xây dựng và thương mại Thông Thu Dự án:...

Gói thầu số 16: Tư vấn kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành

Ban QLDA Xây dựng thành phố Bắc Ninh Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 16: Tư vấn kiểm toán...

Gói thầu số 3-QV2BĐ-21: Xây lắp

Công ty Điện lực Bắc Ninh Mời đấu thầu rộng rãi trong nước: Gói thầu số 3-QV2BĐ-21: Xây lắp (số thông báo: 20210770848 - 00....

Gói thầu số 03-MV 21: Xây lắp

Công ty Điện lực Bắc Ninh Mời đấu thầu rộng rãi trong nước: Gói thầu số 03-MV 21: Xây lắp (số thông báo: 20210770804 -...

Gói thầu số 3-BĐGL21: Xây lắp

Công ty Điện lực Bắc Ninh Mời đấu thầu rộng rãi trong nước: Gói thầu số 3-BĐGL21: Xây lắp (số thông báo: 20210770721 - 00....

Gói thầu số 3.ĐCĐN-VC-21: Xây lắp

Công ty Điện lực Bắc Ninh Mời đấu thầu rộng rãi trong nước: Gói thầu số 3.ĐCĐN-VC-21: Xây lắp (số thông báo: 20210770531 - 00....

Gói thầu số 1: Toàn bộ phần xây dựng

Ủy ban nhân dân phường Phù Khê Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 1: Toàn bộ phần xây dựng...

Gói thầu số 1: Toàn bộ phần xây dựng và thiết bị (Thiết bị mới 100%)

Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Bắc Đuống Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 1:...

Xây lắp công trình

Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Ninh Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Xây lắp công trình lắp dựng hệ thống...

Gói thầu số 1: Xây dựng

ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG CHÂU KHÊ Mời đấu thầu rộng rãi trong nước: Gói thầu số 1: Xây dựng (số thông báo: 20210763750 -...

Mua sắm đồng phục Kiểm lâm năm 2021

Chi cục Kiểm lâm Bắc Ninh Mời chào hàng cạnh tranh rút gọn trong nước gói thầu: Mua sắm đồng phục Kiểm lâm năm 2021...