Gói thầu số 7-T1-2021: Tư vấn giám sát

Công ty Điện lực Bắc Ninh Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu; Gói thầu số 7-T1-2021: Tư vấn giám sát (Số thông...

Gói thầu số 4-TNQV21: Xây lắp

Công ty Điện lực Bắc Ninh Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 4-TNQV21: Xây lắp (Số thông báo: 20201180565...

Xây lắp (XD+TB)

Ban Quản lý các dự án xây dựng thị xã Từ Sơn Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu; Xây lắp (XD+TB) (Số...

Gói thầu số 4-TTS21: Xây lắp

Công ty Điện lực Bắc Ninh Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 4-TTS21: Xây lắp (Số thông báo: 20201180928...

Gói thầu số 4: Toàn bộ phần xây lắp

Ban Quản lý các dự án xây dựng huyện Thuận Thành Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu; Gói thầu số 4: Toàn...

Gói thầu số 01: Toàn bộ phần xây dựng

Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Nam Đuống Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 01:...

Gói thầu số 4-nTPBN.21: Xây lắp

Công ty Điện lực Bắc Ninh Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 4-nTPBN.21: Xây lắp (Số thông báo: 20201183999...

Gói thầu số 4-dbQV.21: Xây lắp

Công ty Điện lực Bắc Ninh Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 4-dbQV.21: Xây lắp (Số thông báo: 20201183636...

Gói thầu số 6: Toàn bộ phần xây lắp và thiết bị

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Bắc Ninh Mời đấu thầu...

Gói thầu số 3: Toàn bộ phần xây dựng

Chi cục Thủy lợi Bắc Ninh Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 3: Toàn bộ phần xây dựng (Số...

Gói thầu số 5: Tư vấn giám sát thi công xây dựng

Ban Quản lý các dự án xây dựng huyện Gia Bình Mời đấu thầu rộng rãi trong nước: Gói thầu số 5: Tư vấn giám...

Gói thầu số 4: Toàn bộ phần xây dựng

Ban Quản lý các dự án xây dựng huyện Gia Bình Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 4: Toàn...

Gói thầu số 01: Toàn bộ phần xây dựng

Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Nam Đuống Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 01:...

Gói thầu số 01: Thi công xây dựng

Ủy ban nhân dân xã Trừng xá Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 01: Thi công xây dựng (Số...

Gói thầu số 01: Thi công xây dựng

Ủy ban nhân dân xã Mỹ Hương Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 01: Thi công xây dựng (Số...

Gói thầu số 3: Đắp mở rộng và cứng hóa mặt đê

Chi cục Thủy lợi Bắc Ninh Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 3: Đắp mở rộng và cứng hóa...

Gói thầu số 35: Mua bổ sung trang thiết bị triển khai kỹ thuật

Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Bắc Ninh Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 35: Mua bổ sung trang thiết...

Kế hoạch đấu thầu dự án: Xuất tuyến 22kV sau TBA 110kV Vạn Ninh

Chủ đầu tư: Công ty Điện lực Bắc Ninh (Được phê duyệt tại văn bản ngày 23/11/2020 ) Tổng mức đầu tư: 11.577.000.000 VND Số...

Kế hoạch đấu thầu dự án: Các gói thầu thuộc công trình: Trụ sở Công an và Ban chỉ huy quân sự xã Nguyệt Đức, huyện Thuận Thành

Chủ đầu tư: Công an tỉnh Bắc Ninh (Được phê duyệt tại văn bản ngày 19/11/2020 ) Tổng mức đầu tư: 7.063.736.000 VND Số gói...