Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gói thầu số 01: Mua sắm máy tính để bàn, máy tính xách tay (Số thông báo: 20220762835 – 00. Thời điểm đăng tải: 11/08/2022 09:37)

Bên mời thầu: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - chi nhánh tỉnh Bắc Ninh Nhà thầu trúng thầu: CÔNG...

Gói thầu số 3: Tu sửa, bảo quản hiện vật Bảo tàng

Bảo tàng tỉnh Bắc Ninh Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Gói thầu số 3: Tu sửa, bảo quản hiện vật Bảo...

Mua sách

Thư viện tỉnh Bắc Ninh Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua sách (số TBMT: 20220840623 - 00. Thời điểm đăng tải:...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua thuốc trừ rầy lưng trắng trên mạ, lúa gieo thẳng phòng bệnh lùn sọc đen hại lúa mùa năm 2022 (Số thông báo: 20220729128 – 00. Thời điểm đăng tải: 11/08/2022 14:54)

Bên mời thầu: Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Quế Võ Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY TNHH TAT HÀ NỘI Dự án:...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Trung tâm Y Tế huyện Quế Võ Nhà thầu trúng thầu: 1/ Công ty TNHH thương mại và dịch vụ y tế...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm tài sản từ nguồn quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của đơn vị năm 2022 (Số thông báo: 20220772692 – 00. Thời điểm đăng tải: 11/08/2022 07:02)

Bên mời thầu: Trung tâm Y tế thành phố Từ Sơn Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THÁI AN Dự...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gói thầu 01: Sửa chữa MBA T1-63MVA TBA 110kV Yên Phong (Số thông báo: 20201220319 – 00. Thời điểm đăng tải: 29/07/2022 13:32)

Bên mời thầu: Công ty Điện lực Bắc Ninh Nhà thầu trúng thầu: TỔNG CÔNG TY THIẾT BỊ ĐIỆN ĐÔNG ANH - CÔNG TY CỔ...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gói thầu: Mua bóng chữa cháy tự động (Số thông báo: 20191109530 – 00. Thời điểm đăng tải: 27/07/2022 17:00)

Bên mời thầu: Công ty Điện lực Bắc Ninh Nhà thầu trúng thầu: Công ty Cổ Phần Đại Tam Sơn Dự án: Gói thầu: Mua bóng...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Ủy ban nhân dân xã Thụy Hòa, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh Nhà thầu trúng thầu: 1/ Công ty KHỞI NGUYÊN...

Kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu số 19 và các gói thầu tư vấn, phi tư vấn cho gói thầu số 19 – Dự án đầu tư xây dựng Xử lý các vị trí chân đê xung...

Chủ đầu tư: Chi cục Thủy Lợi Bắc Ninh (Được phê duyệt tại Số QĐ phê duyệt KHLCNT: 755/QĐ-UBND văn bản ngày: 03/08/2022 ) Tổng mức...

Gói thầu số 3: Mua sắm phim X-Quang

Trung tâm Y tế huyện Quế Võ Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 3: Mua sắm...

Dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải lây nhiễm không sắc nhọn năm 2022-2023

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Dịch vụ thu gom, vận chuyển...

Gói thầu số 9: Toàn bộ phần xây dựng và thiết bị ( mới 100%)

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp Bắc Ninh Mời đấu thầu rộng rãi trong nước...

Quản lý vận hành nhà chung cư thu nhập thấp năm 2022-2024

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN HUDLAND Mời đấu thầu rộng rãi trong nước Gói thầu: Quản lý vận...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: UBND xã Đông Thọ Nhà thầu trúng thầu: 1/2/ CÔNG TY THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ VÀ XÂY DỰNG YÊN MAI 3/ Công...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gói thầu số 02: Toàn bộ phần xây lắp và thiết bị (Số thông báo: 20220749507 – 00. Thời điểm đăng tải: 10/08/2022 21:34)

Bên mời thầu: Ủy ban nhân dân Phường Kinh Bắc Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY TNHH TRƯỜNG THỊNH Dự án: Cải tạo nhà văn hóa...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gói thầu số 05: Tư vấn quản lý dự án (Số thông báo: 20220830293 – 00. Thời điểm đăng tải: 10/08/2022 15:50)

Bên mời thầu: ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ PHÚ LƯƠNG Nhà thầu trúng thầu: Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng và...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gói thầu số 1: Gói thầu xây lắp (Số thông báo: 20220725944 – 01. Thời điểm đăng tải: 10/08/2022 15:08)

Bên mời thầu: Ủy ban nhân dân thị trấn Phố Mới, Quế Võ, Bắc Ninh Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH xây dựng và...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gói thầu số 1: Gói thầu xây lắp (Số thông báo: 20220725944 – 01. Thời điểm đăng tải: 10/08/2022 15:08)

Bên mời thầu: Ủy ban nhân dân thị trấn Phố Mới, Quế Võ, Bắc Ninh Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH xây dựng và...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm vật chất hậu cần cho DT KVPT (Số thông báo: 20220781927 – 01. Thời điểm đăng tải: 10/08/2022 09:45)

Bên mời thầu: Bộ CHQS tỉnh Bắc Ninh Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY NAM VIỆT Dự án: Mua sắm vật chất...