Gói thầu số 2: Mua sắm, lắp đặt thiết bị phòng cháy chữa cháy

Văn phòng UBND tỉnh Bạc Liêu Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Gói thầu số 2: Mua sắm, lắp đặt thiết bị...

Gói thầu số 1: Mua sắm, lắp đặt hệ thống camera giám sát

Văn phòng UBND tỉnh Bạc Liêu Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Gói thầu số 1: Mua sắm, lắp đặt hệ thống...

Kế hoạch đấu thầu dự án: Bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu ; Số KHLCNT: 20210749259 – 01

Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án xây dựng dân dụng và công nghiệp tỉnh Bạc Liêu (Được phê duyệt tại văn bản...

Mua sắm băng keo cách điện trung áp phục vụ công tác giảm tổn thất điện năng

Công ty Điện lực Bạc Liêu Mời chào hàng cạnh tranh rút gọn trong nước gói thầu: Mua sắm băng keo cách điện trung áp...

Nâng cấp, cải tạo đường Hồ Thị Kỷ

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VIỆT HÀ Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Nâng cấp, cải tạo đường Hồ Thị Kỷ, Phường...

Nâng cấp, cải tạo đường Đoàn Thị Điểm

Công ty TNHH một thành viên xây dựng Nguyên Khang Bạc Liêu Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Nâng cấp, cải tạo...

Gói thầu số 09: Toàn bộ phần xây dựng

Ban Quản lý dự án xây dựng dân dụng và công nghiệp tỉnh Bạc Liêu Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Tư vấn kiểm kê, lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư (Số thông báo: 20210760427 – 00. Thời điểm đăng tải: 21/07/2021 08:10)

Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Vĩnh Lợi Nhà thầu trúng thầu: Trung tâm Phát triển Quỹ nhà...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’

Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án xây dựng dân dụng và công nghiệp tỉnh Bạc Liêu Nhà thầu trúng thầu: 1/ CÔNG TY...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Tư vấn giám sát kỹ thuật thi công (Xây lắp+Thiết bị) (Số thông báo: 20210760670 – 00. Thời điểm đăng tải: 21/07/2021 08:52)

Bên mời thầu: Kho bạc Nhà nước Bạc Liêu Nhà thầu trúng thầu: Công ty Cổ phần Tư vấn và Kiểm định Xây dựng Bạc...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam Chi nhánh tỉnh Bạc Liêu Nhà thầu trúng thầu: 1/ Công...

Gói thầu số 1: Mua sắm phụ kiện lưới điện

Công ty Điện lực Bạc Liêu Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 1: Mua sắm phụ kiện lưới điện...

Sửa chữa trụ sở, phòng làm việc

CÔNG TY TNHH VINACO BẠC LIÊU Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Sửa chữa trụ sở, phòng làm việc của các cơ...

Chọn Đơn vị tổ chức đấu giá vật tư thiết bị và tài sản thanh lý năm 2021

Công ty Điện lực Bạc Liêu Mời chào hàng cạnh tranh rút gọn gói thầu: Chọn Đơn vị tổ chức đấu giá vật tư thiết...

Gói thầu số 01: Xây dựng dãy phòng chức năng

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HUYỆN ĐÔNG HẢI Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 01:...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’

Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Vĩnh Lợi Nhà thầu trúng thầu: 1/ CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu (Số thông báo: 20210754145 – 00. Thời điểm đăng tải: 19/07/2021 11:11)

Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Bạc Liêu Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH VINACO Bạc...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Trung tâm giống nông nghiệp Bạc Liêu Nhà thầu trúng thầu: 1/2/ CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ GIA BẠC LIÊU 3/...

Kế hoạch đấu thầu dự án: Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi ; Số KHLCNT: 20210745825 – 00

Chủ đầu tư: Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Đông Hải (Được phê duyệt tại văn bản ngày 14/07/2021 ) Tổng mức đầu tư:...