Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Gói thầu số 06: Tư vấn thẩm định E-HSMT và kết quả LCNT gói thầu số 03 và 04 (Số thông báo: 20210231964 – 00. Thời điểm đăng tải: 24/02/2021 07:53)

Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án xây dựng dân dụng và công nghiệp tỉnh Bạc Liêu Nhà thầu trúng thầu: Công ty Cổ...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Bạc Liêu Nhà thầu trúng thầu: 1/ CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG MAI...

Gói thầu số 1: Mua sắm phụ kiện và thiết bị lưới điện các loại thuộc kế hoạch sửa chữa lớn năm 2021

Công ty Điện lực Bạc Liêu Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 1: Mua sắm phụ kiện và thiết...

Gói thầu xây lắp số 03: Nâng cấp, mở rộng nền, mặt đường

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Vĩnh Lợi Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu xây lắp...

Gói thầu số 3: Mua sắm trụ điện, đà cản và đế neo các loại thuộc kế hoạch sửa chữa lớn năm 2021

Công ty Điện lực Bạc Liêu Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 3: Mua sắm trụ điện, đà cản...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gói thầu số 09: Xây dựng Trường THCS Vĩnh Phú Tây (Số thông báo: 20210158793 – 00. Thời điểm đăng tải: 22/02/2021 13:39)

Bên mời thầu: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu Nhà thầu trúng thầu: HỢP TÁC XÃ...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gói 1 Thuốc Generic (Số thông báo: 20201114629 – 00. Thời điểm đăng tải: 22/02/2021 14:43)

Bên mời thầu: TRUNG TÂM Y TẾ THÀNH PHỐ BẠC LIÊU Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AGIMEXPHARM Dự án: Cung ứng...

Gói thầu số 09: Thi công xây dựng công trình (bao gồm cả chi phí hạng mục chung)

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng cơ bản huyện Hồng Dân Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Gói thầu xây lắp số 04: Nâng cấp nền, mặt đường BTCT toàn tuyến (Số thông báo: 20210159617 – 00. Thời điểm đăng tải: 19/02/2021 14:08)

Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Vĩnh Lợi Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH XD TMDV Phan...

Kế hoạch đấu thầu dự án: Duy tu, mở rộng tuyến đường Phước Long – Phong Thạnh Tây B (đoạn từ giáp thị trấn Phước Long đến Chợ Phó Sinh) ; Số KHLCNT: 20210218514 – 00

Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu (Được phê duyệt tại văn bản ngày...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gói thầu số 2: Cải tạo Trụ sở và xây dựng Kho lưu trữ hồ sơ Phòng Tài chính (Số thông báo: 20210211167 – 00. Thời điểm đăng tải: 04/02/2021 16:53)

Bên mời thầu: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu Nhà thầu trúng thầu: Công Ty TNHH...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gói thầu số 02: Giám sát thi công xây dựng gói thầu xây lắp số 04 (Số thông báo: 20210216933 – 00. Thời điểm đăng tải: 08/02/2021 11:00)

Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Vĩnh Lợi Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Xây dựng 04 phòng học lầu ( 03 tầng ) Trường Tiểu học Kim Đồng (Số thông báo: 20201251522 – 00. Thời điểm đăng tải: 05/02/2021 15:10)

Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Bạc Liêu Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Xây dựng 06 phòng học lầu (03 tầng) Trường Tiểu học Trần Phú (Số thông báo: 20201239669 – 00. Thời điểm đăng tải: 05/02/2021 15:25)

Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Bạc Liêu Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu Nhà thầu trúng thầu: 1/ 2/ CÔNG...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Vĩnh Lợi Nhà thầu trúng thầu: 1/ Công ty TNHH XD TMDV...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu Nhà thầu trúng thầu: 1/CTY TNHH MTV...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gói thầu số 01: Giám sát thi công xây dựng gói thầu xây lắp số 03 (Số thông báo: 20210223065 – 00. Thời điểm đăng tải: 18/02/2021 09:26)

Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Vĩnh Lợi Nhà thầu trúng thầu: Công ty cổ phần xây dựng...