Thi công xây dựng

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Hòa Bình Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Thi công xây dựng...

Gói thầu số 04: Xây dựng mới chợ cá và nâng cấp, cải tạo nhà lồng chợ Vĩnh Thanh

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gói thầu số 04: Giám sát khảo sát gói thầu số 01 (Số thông báo: 20210501749 – 00. Thời điểm đăng tải: 04/05/2021 10:23)

Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Bạc Liêu Nhà thầu trúng thầu: CÔNG...

Gói thầu TV19: Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị gói thầu XL04

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bạc Liêu Mời đấu thầu...

Gói 4: Cung ứng vật tư Điện – nước

Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói 4: Cung ứng vật tư Điện - nước (Số...

(gia hạn) Gói 5: Cung ứng thiết bị vi tính văn phòng

Bênh Viện Đa Khoa Bạc Liêu Mời đấu thầu rộng rãi trong nước: Gói 5: Cung ứng thiết bị vi tính văn phòng (số thông...

Kế hoạch đấu thầu dự án: Mua sắm dây cáp điện mắc dây đặt điện các loại phục vụ công tác sản xuất kinh doanh 06 tháng đầu năm 2021 của Công ty Điện lực Bạc Liêu ; Số KHLCNT: 20210466329 – 00

Chủ đầu tư: Công ty Điện lực Bạc Liêu (Được phê duyệt tại văn bản ngày 27/04/2021) Giá dự toán: 10.428.969.359 VND Số gói...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án xây dựng dân dụng và công nghiệp tỉnh Bạc Liêu Nhà thầu trúng thầu: 1/ 2/ Công...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Tư vấn lập thiết kế bản vẽ thi công (Số thông báo: 20210358679 – 00. Thời điểm đăng tải: 29/04/2021 18:47)

Bên mời thầu: Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Bạc Liêu Nhà thầu trúng thầu: Liên danh Công ty cổ phần tư...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu Nhà thầu trúng thầu: 1/ Cô0ng ty...

Nâng cấp lộ đường Nhà kho đoạn còn lại (từ đường Lò Rèn đến cầu giáp ranh xã Vĩnh Trạch Đông), xã Hiệp Thành, thành phố Bạc Liêu

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THIÊN PHÚ BẠC LIÊU Mời đấu thầu rộng rãi...

Gói số 22: Hệ thống chống sét tổng thể và hệ thống PCCC

Ban Quản lý dự án xây dựng dân dụng và công nghiệp tỉnh Bạc Liêu Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Gói...

Chi phí xây dựng

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THIÊN PHÚ BẠC LIÊU Mời đấu thầu rộng rãi...

Gói thầu số 23: Xây dựng hạng mục phụ trợ

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 23: Xây dựng hạng...

Bảo trì, thay thế linh kiện máy phát điện cho Cục Thuế và các Chi cục Thuế

Cục Thuế tỉnh Bạc Liêu Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Bảo trì, thay thế linh kiện máy phát điện cho Cục...

Mua sắm trang thiết bị phục vụ cho hoạt động của các đơn vị

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Bạc Liêu Mời đấu thầu rộng rãi trong nước: Mua sắm trang thiết bị...

Cung cấp dịch vụ mạng truyền số liệu chuyên dụng cho Trung tâm hành chính công cấp tỉnh, cấp huyện, Bộ phận một cửa cấp xã và tích hợp vào Trung tâm Dữ liệu của tỉnh.

Văn phòng UBND tỉnh Bạc Liêu Mời đấu thầu rộng rãi trong nước: Cung cấp dịch vụ mạng truyền số liệu chuyên dụng cho Trung...

Gói 1: Cung cấp và lắp đặt máy điều hòa nhiệt độ

Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Bạc Liêu Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Gói 1: Cung cấp và lắp đặt máy...

Gói số 06 – Thuê dịch vụ vận chuyển tuyến Bạc Liêu

Trung tâm Chất lượng nông lâm thủy sản vùng 5 Mời chào hàng cạnh tranh rút gọn gói thầu: Gói số 06 - Thuê dịch...

Thang máy tải người

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN KIỂM ĐỊNH VÀ XÂY DỰNG C.I.M Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Thang...