Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án xây dựng dân dụng và công nghiệp tỉnh Bạc Liêu Nhà thầu trúng thầu: 1/ CÔNG TY...

Gói thầu số 20: Cung cấp và lắp đặt thiết bị (phần bổ sung)

Ban Quản lý dự án xây dựng dân dụng và công nghiệp tỉnh Bạc Liêu Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu; Gói...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gói số 12: Giám sát thi công xây dựng gói thầu số 09 (Số thông báo: 20200949567 – 00. Thời điểm đăng tải: 20/11/2020 10:59)

Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Bạc Liêu Nhà thầu trúng thầu: CÔNG...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gói thầu số 06: Thi công xây dựng công trình (bao gồm cả chi phí hạng mục chung) (Số thông báo: 20201057607 – 00. Thời điểm đăng tải: 20/11/2020 10:36)

Bên mời thầu: Ban Quản Lý Dự Án Đầu Tư Xây Dựng Cơ Bản Huyện Hồng Dân Nhà thầu trúng thầu: HỢP TÁC XÃ CÔNG...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án xây dựng dân dụng và công nghiệp tỉnh Bạc Liêu Nhà thầu trúng thầu: 1/ CÔNG TY...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’

Bên mời thầu: CÔNG AN TỈNH BẠC LIÊU Nhà thầu trúng thầu: 1/Công ty cổ phần công nghệ Điệp Nam Hưng; 2/Công Ty TNHH MTV...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Gói thầu số 1: Mua sắm phụ kiện lưới điện các loại (Số thông báo: 20201009514 – 00. Thời điểm đăng tải: 20/11/2020 14:35)

Bên mời thầu: Công ty Điện lực Bạc Liêu Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VIỆT TRƯỜNG Dự án: Mua sắm vật...

Mua sắm vật tư thiết bị dự phòng phục vụ xử lý sự cố hệ thống mạng

Công ty Điện lực Bạc Liêu Mời chào hàng cạnh tranh rút gọn gói thầu: Mua sắm vật tư thiết bị dự phòng phục vụ...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm văn phòng phẩm (Số thông báo: 20201155370 – 00. Thời điểm đăng tải: 19/11/2020 10:54)

Bên mời thầu: Chi Cục Thuế thành phố Bạc Liêu Nhà thầu trúng thầu: CH VPP Tuyết Hồng Dự án: Mua sắm văn phòng phẩm. Hình...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Thí nghiệm thử tải,nén tĩnh cọc (Số thông báo: 20201154873 – 00. Thời điểm đăng tải: 19/11/2020 09:49)

Bên mời thầu: Kho bạc Nhà nước Bạc Liêu Nhà thầu trúng thầu: Công ty Cổ phần Tư vấn và Kiểm định Xây dựng Bạc...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm lễ phục cho CBCNV Agribank chi nhánh huyện Đông Hải Bạc Liêu (2019-2021) (Số thông báo: 20201070460 – 00. Thời điểm đăng tải: 19/11/2020 16:34)

Bên mời thầu: Ngân hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam Chi Nhánh Huyện Đông Hải Bạc Liêu Nhà thầu trúng thầu:...

Kế hoạch đấu thầu dự án: Bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Chủ đầu tư: Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bạc Liêu (Được phê duyệt tại văn bản ngày 16/11/2020 ) Tổng mức...

Cung cấp cây giống chanh dây Đài nông 1, trồng mới

HỢP TÁC XÃ THÀNH ĐẠT Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Cung cấp cây giống chanh dây Đài nông 1, trồng mới...

Gói thầu số 18: Thi công toàn bộ phần xây dựng

Ban Quản lý dự án xây dựng dân dụng và công nghiệp tỉnh Bạc Liêu Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ XL-01: Toàn bộ phần xây lắp (bao gồm chi phí hạng mục chung) (Số thông báo: 20201057819 – 00. Thời điểm đăng tải: 17/11/2020 10:33)

Bên mời thầu: Ban Quản Lý Dự Án Đầu Tư Xây Dựng Cơ Bản Huyện Hồng Dân Nhà thầu trúng thầu: HỢP TÁC XÃ CÔNG...

Gói 2: Thuốc biệt dược gốc hoặc tương điều trị

Bênh Viện Đa Khoa Bạc Liêu Mời đấu thầu rộng rãi trong nước: Gói 2: Thuốc biệt dược gốc hoặc tương điều trị (số thông...

Gói 1: Thuốc Generic

Bênh Viện Đa Khoa Bạc Liêu Mời đấu thầu rộng rãi trong nước: Gói 1: Thuốc Generic (số thông báo: 20201153480 - 00. Thời điểm...