Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Thi công xây dựng công trình (Số thông báo: 20210318635 – 00. Thời điểm đăng tải: 21/09/2021 09:49)

Bên mời thầu: Ban quản lý, bảo trì công trình đường bộ Bắc Kạn Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SÔNG...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gói thầu số 1: Thi công xây dựng + mua sắm thiết bị công trình (Số thông báo: 20210833777 – 01. Thời điểm đăng tải: 21/09/2021 15:15)

Bên mời thầu: Sở Nội vụ tỉnh Bắc Kạn Nhà thầu trúng thầu: Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Bắc...

Gói thầu mua sắm thiết bị tin học, máy in sổ năm 2021 Agribank chi nhánh tỉnh Bắc Kạn

NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH TỈNH BẮC KẠN Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu:...

Thuê dịch vụ khảo sát, tính toán đánh giá đóng góp của năng suất các yếu tố tổng hợp (TFP)

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Kạn Mời Chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Thuê dịch vụ khảo sát, tính toán...

Gói thầu số 01: Tư vấn khảo sát; lập nhiệm vụ quy hoạch chi tiết; lập đồ án Quy hoạch chi tiết

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ BẮC KẠN Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số...

Gói thầu số 04: Xây lắp công trình

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Ngân Sơn Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Gói thầu số 04:...

Thi công xây dựng công trình

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN HỖ TRỢ KINH DOANH CHO NÔNG HỘ XÃ CƯ LỄ Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Thi...

(Sửa đổi) Mua sắm sinh phẩm chuẩn đoán invitro phục vụ công tác chuyên môn năm 2021 tại Trung tâm Y tế thành phố Bắc Kạn

Trung tâm Y tế Thành Phố Bắc Kạn Mời chào hàng cạnh tranh rút gọn gói thầu: Mua sắm sinh phẩm chuẩn đoán invitro phục...

Thi công xây dựng công trình

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN HỖ TRỢ KINH DOANH CHO NÔNG HỘ XÃ CƯ LỄ Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Thi...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gói thầu 01: thi công xây lắp công trình (Số thông báo: 20210781029 – 00. Thời điểm đăng tải: 20/09/2021 15:45)

Bên mời thầu: Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH TỈNH BẮC KẠN Nhà thầu trúng thầu: 1/ Doanh...

Mua sắm sinh phẩm chuẩn đoán invitro phục vụ công tác chuyên môn năm 2021 tại Trung tâm Y tế thành phố Bắc Kạn

Trung tâm Y tế Thành Phố Bắc Kạn Mời chào hàng cạnh tranh rút gọn gói thầu: Mua sắm sinh phẩm chuẩn đoán invitro phục...

Mua sắm sinh phẩm chuẩn đoán invitro phục vụ công tác chuyên môn

Trung tâm Y tế thành phố Bắc Kạn Mời chào hàng cạnh tranh rút gọn gói thầu: Mua sắm sinh phẩm chuẩn đoán invitro phục...

Gói thầu thi công xây lắp công trình

Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói...

(Gia hạn) Gói thầu thi công xây lắp công trình

Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’

Bên mời thầu: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Pác Nặm Nhà thầu trúng thầu: 1/ Công ty TNHH Thái Bắc;...

(Sửa đổi) Thi công xây dựng công trình

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Na Rì Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Thi công xây dựng...

Kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu dịch vụ tư vấn đợt 2 năm 2021 thuộc Dự án Hỗ trợ kinh doanh cho nông hộ tỉnh Bắc Kạn ; Số KHLCNT: 20210933529 – 00

Chủ đầu tư: Ban Điều phối dự án Hỗ trợ kinh doanh cho nông hộ tỉnh Bắc Kạn (Được phê duyệt tại văn bản ngày...