Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’

Bên mời thầu: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Bắc Kạn Nhà thầu trúng thầu: 1/ Công...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’

Bên mời thầu: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Pác Nặm Nhà thầu trúng thầu: 1/ Công ty cổ phần tư...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Tư vấn lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật (Số thông báo: 20210507444 – 00. Thời điểm đăng tải: 05/05/2021 16:29)

Bên mời thầu: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Pác Nặm Nhà thầu trúng thầu: Công ty cổ phần tư vấn...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Mua bàn ghế thiết bị nội thất (Số thông báo: 20210427137 – 00. Thời điểm đăng tải: 05/05/2021 08:58)

Bên mời thầu: Công an tỉnh Bắc Kạn Nhà thầu trúng thầu: Doanh nghiệp tư nhân nội thất Sen Tuấn Dự án: Mua sắm tài sản...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua hóa chất xét nghiệm Nhóm sinh hóa năm 2021 (Số thông báo: 20210507247 – 00. Thời điểm đăng tải: 05/05/2021 16:05)

Bên mời thầu: Trung tâm Y tế huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH thiết bị An Việt Dự án:...

Thi công sửa chữa tường rào trụ sở đội Truyền tải điện thành phố Bắc Kạn

Truyền tải điện Đông Bắc 3 Mời Chào hàng cạnh tranh rút gọn trong nước gói thầu: Thi công sửa chữa tường rào trụ sở...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Ban quản lý, bảo trì công trình đường bộ Bắc Kạn Nhà thầu trúng thầu: 1/ Liên danh Công ty cổ phần...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm thiết bị âm thanh, ánh sáng phục vụ cho Đội thông tin lưu động huyện Bạch Thông (Số thông báo: 20210422089 – 00. Thời điểm đăng tải: 29/04/2021 11:46)

Bên mời thầu: Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện Bạch Thông Nhà thầu trúng thầu: Công ty Cổ phần Công nghệ...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Tư vấn khảo sát, lập Báo cáo kinh tế – kỹ thuật đầu tư xây dựng (Số thông báo: 20210471898 – 00. Thời điểm đăng tải: 29/04/2021 08:58)

Bên mời thầu: Ban quản lý, bảo trì công trình đường bộ Bắc Kạn Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH MTV Lê Hoàng Dự án:...

Gói thầu số 02: Lắp đặt hệ thống PCCC

Công ty Điện lực Bắc Kạn Chi nhánh Tổng công ty Điện lực miền Bắc Mời chào hàng cạnh tranh rút gọn trong nước gói...

Kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu di chuyển HTKT các TDA bổ sung ; Số KHLCNT: 20210467356 – 00

Chủ đầu tư: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Kạn (Được phê duyệt tại văn bản ngày 26/04/2021 ) Tổng mức đầu...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Viễn thông Bắc Kạn Nhà thầu trúng thầu: 1/ Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng TDH 2/3/ Công ty...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Ban quản lý, bảo trì công trình đường bộ Bắc Kạn Nhà thầu trúng thầu: 1/ Công ty TNHH Long Thịnh 2/...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Sở Nội vụ tỉnh Bắc Kạn Nhà thầu trúng thầu: 1/ CÔNG TY TNHH KHẮC DẤU CAO KHẢI 2/ Liên danh In...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Ban quản lý dự án CSSP xã Nhạn Môn, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn Nhà thầu trúng thầu: 1/ 2/ 3/...