Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Kạn Nhà thầu trúng thầu: 1/2/ Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi...

(hủy thầu) Gói thầu số 01: Cung cấp và lắp đặt

Công ty điện lực Bắc Kạn Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 01: Cung cấp và lắp đặt (...

(Sửa đổi) Gói thầu thi công xây lắp công trình

Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói...

Xây dựng phương án Phát triển bền vững và chứng chỉ rừng tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021-2030

Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bắc Kạn Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Xây dựng phương án Phát triển bền vững và...

Gói thầu số 01: Bảo hiểm công trình

Công ty Điện lực Bắc Kạn Chi nhánh Tổng công ty Điện lực miền Bắc Mời Chào hàng cạnh tranh rút gọn trong nước gói...

Gói thầu số 5: Bảo hiểm công trình

Công ty Điện lực Bắc Kạn Chi nhánh Tổng công ty Điện lực miền Bắc Mời Chào hàng cạnh tranh rút gọn trong nước gói...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Kạn Nhà thầu trúng thầu: 1/ Công ty TNHH thương mại và dịch vụ...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’

Bên mời thầu: Ban Quản Lý Các Khu Công Nhiệp Bắc Kạn Nhà thầu trúng thầu: 1/Công ty TNHH tư vấn khảo sát thiết kế...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’

Bên mời thầu: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Bắc Kạn Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY...

Thi công xây dựng công trình

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Na Rì Mời đấu thầu rộng rãi trong nước: Thi công xây dựng công trình...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Gói thầu số 3: Tư vấn giám sát (Số thông báo: 20201221507 – 00. Thời điểm đăng tải: 09/02/2021 10:14)

Bên mời thầu: Công ty điện lực Bắc Kạn Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực miền Bắc Nhà thầu trúng thầu: Công ty Cổ...

Gói thầu số 02: Quản lý, bảo dưỡng thường xuyên đường và cầu QL.3B và QL.3C, tỉnh Bắc Kạn (từ 1 4 2021 đến 31 3 2024)

Ban quản lý, bảo trì công trình đường bộ Bắc Kạn Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 02: Quản...

Gói thầu số 01: Quản lý, bảo dưỡng thường xuyên đường và cầu QL.279 (bao gồm đoạn tránh QL.3 qua thị trấn Nà Phặc), tỉnh Bắc Kạn (từ 1 4 2021 đến 31 3 2024)

Ban quản lý, bảo trì công trình đường bộ Bắc Kạn Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 01: Quản...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: mua thiết bị ngoại vi phục vụ chụp ảnh cấp căn cước công dân (Số thông báo: 20210156774 – 00. Thời điểm đăng tải: 05/02/2021 18:50)

Bên mời thầu: Công an tỉnh Bắc Kạn Nhà thầu trúng thầu: Công ty Cổ Phần Công Nghệ và Xây Lắp Biển Bạc Dự án: mua...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Xây lắp (Số thông báo: 20210218075 – 00. Thời điểm đăng tải: 08/02/2021 16:04)

Bên mời thầu: Viễn thông Bắc Kạn Nhà thầu trúng thầu: Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng TDH Dự án: “Mở rộng mạng...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn Bắc Kạn Nhà thầu trúng thầu: 1/ 2/ CÔNG TY TNHH...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gói thầu số 4: Toàn bộ phần xây dựng (Số thông báo: 20210123801 – 00. Thời điểm đăng tải: 05/02/2021 15:38)

Bên mời thầu: Ủy ban nhân dân xã Lãng Ngâm Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY TRUNG HÀ TNHH Dự án: Cải tạo, nâng cấp nhà...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Tư vấn khảo sát, lập BCKTKT (Số thông báo: 20210214164 – 00. Thời điểm đăng tải: 05/02/2021 17:00)

Bên mời thầu: Viễn thông Bắc Kạn Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VITESCO Dự án: “Mở rộng mạng GPON khu vực...