Gói thầu XL 01: Thi công xây dựng nhà Đa năng+thiết bị

Công ty Cổ phần An Thanh Sơn Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu XL 01: Thi công xây dựng nhà...

Xây lắp công trình

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI HÀ NỘI 7 Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Xây lắp...

Xây lắp và cung cấp hàng hóa

Công ty Điện lực Bắc Giang Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Xây lắp và cung cấp hàng hóa (Số thông báo:...

Thi công xây dựng công trình

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KHAI THÁC CÔNG TRÌNH THỦY LỢI NAM SÔNG THƯƠNG Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Thi...

Thi công xây dựng

Công ty TNHH Trường Giang Bắc Giang Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Thi công xây dựng ( Số TBMT: 20211047355 -...

Gói thầu số 01: Xây lắp và thiết bị

AGRIBANK CHI NHÁNH BẮC GIANG II Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Gói thầu số 01: Xây lắp và thiết bị (...

Gói thầu 09: Dịch chuyển và thay thế các cột điện không phù hợp trên địa bàn thành phố

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Bắc Giang Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu 09:...

Thi công xây dựng

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Tân Yên Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Thi công xây dựng...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÀNH PHONG Nhà thầu trúng thầu: 1/ CÔNG TY TNHH XD MINH HIẾU 2/...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Sửa chữa, chống thấm các khu nhà xưởng, gara của Công ty nhiệt điện Sơn Động – TKV (Số thông báo: 20210941887 – 00. Thời điểm đăng tải: 15/10/2021 11:03)

Bên mời thầu: Công ty Nhiệt điện Sơn Động TKV Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH xây dựng Đỗ Phát Dự án: Sửa chữa, chống...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’

Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Tân Yên Nhà thầu trúng thầu: 1/ Công ty Cổ phần đường...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua vật tư, dụng cụ sử dụng cho dao mổ siêu âm model GEN 11 tháng 9 năm 2021 (Số thông báo: 20210951912 – 00. Thời điểm đăng tải: 15/10/2021 08:39)

Bên mời thầu: Bệnh viện Ung bướu tỉnh Bắc Giang Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY CP DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ PHAN ANH Dự án:...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’

Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Tân Yên Nhà thầu trúng thầu: 1/ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Cung cấp ray, ghi và phụ kiện nối giữ (Số thông báo: 20210924507 – 00. Thời điểm đăng tải: 15/10/2021 08:43)

Bên mời thầu: Công ty cổ phần đường sắt Hà Lạng Nhà thầu trúng thầu: Liên danh Tân Cơ - Cơ khí Cầu đường(0101021398 -...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’

Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Bắc Giang Nhà thầu trúng...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’

Bên mời thầu: BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÁC CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG, NÔNG NGHIỆP TỈNH BẮC GIANG Nhà thầu trúng...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’

Bên mời thầu: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Lạng Giang Nhà thầu trúng thầu: 1/ Công ty TNHH một thành...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’

Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Lục Ngạn Nhà thầu trúng thầu: 1/ CÔNG TY CỔ PHẦN EJC;...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Thi công xây dựng (Giao thông, thoát nước mưa bổ sung) (Số thông báo: 20210934379 – 00. Thời điểm đăng tải: 15/10/2021 09:30)

Bên mời thầu: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Xây lắp công trình (Số thông báo: 20210964486 – 00. Thời điểm đăng tải: 16/10/2021 18:03)

Bên mời thầu: Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Xương Giang Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH Tiến Lộc Dự án: Đầu tư...