Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Xây lắp (Số thông báo: 20210136880 – 00. Thời điểm đăng tải: 24/02/2021 09:16)

Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Việt Yên Nhà thầu trúng thầu: Liên danh Công ty TNHH Xuân...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Công ty Điện lực Bắc Giang Nhà thầu trúng thầu: 1/ Công ty cổ phần xây dựng và thương mại Thái Hưng...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Xây lắp (Số thông báo: 20210155985 – 00. Thời điểm đăng tải: 24/02/2021 10:19)

Bên mời thầu: Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng Hiệp Hòa Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Mua xe ô tô phục vụ công tác chung của Báo Bắc Giang (Số thông báo: 20201278652 – 00. Thời điểm đăng tải: 24/02/2021 08:48)

Bên mời thầu: Báo Bắc Giang Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY TNHH TOYOTA HÀ ĐÔNG Dự án: Mua xe ô tô phục vụ công tác...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Bảo hiểm công trình (Số thông báo: 20201293569 – 00. Thời điểm đăng tải: 24/02/2021 11:14)

Bên mời thầu: Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Giang Nhà thầu trúng thầu: Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex Dự án: Trụ sở...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Thi công xây dựng công trình (Số thông báo: 20210139099 – 00. Thời điểm đăng tải: 24/02/2021 08:29)

Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Lục Nam Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH Thương Mại TVĐT...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gói thầu số 03: Tư vấn lập thiết kế BVTC – DT (Số thông báo: 20210233930 – 00. Thời điểm đăng tải: 24/02/2021 15:47)

Bên mời thầu: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Bắc...

NPC-LD110-YD-G01: Cung cấp và lắp đặt MBA 110kV

Ban Quản lý dự án lưới điện - Tổng Công ty Điện lực miền Bắc Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: NPC-LD110-YD-G01:...

Xây lắp

Công ty TNHH xây dựng và thương mại Đại Hoàn Cầu Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Xây lắp (Số thông báo:...

In Bản tin thông báo nội bộ năm 2021 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

CÔNG TY CỔ PHẦN THẨM ĐỊNH VÀ ĐẦU TƯ TIÊN PHONG Mời Chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: In Bản tin thông báo...

Kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch LCNT Dự án Đường nối từ QL.37-QL.17-ĐT.292 (đoạn Việt Yên, Tân Yên, Lạng Giang), tỉnh Bắc Giang ; Số KHLCNT: 20210228869 – 00

Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các Công trình giao thông tỉnh Bắc Giang (Được phê duyệt tại...

Kế hoạch đấu thầu dự án: KHLCNT Dự án Cải tạo, nâng cấp ĐT.292 (đoạn từ cầu Bố Hạ đến thị trấn Phồn Xương) huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang ; Số KHLCNT: 20210229335 – 00

Chủ đầu tư: Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông tỉnh Bắc Giang (Được phê duyệt tại văn bản ngày 24/02/2021 ) Tổng...

Kế hoạch đấu thầu dự án: Xây dựng khu dân cư Cửa Điếm, thôn Muối, xã Lan Mẫu, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang ; Số KHLCNT: 20210232039 – 00

Chủ đầu tư: UBND xã Lan Mẫu (Được phê duyệt tại văn bản ngày 23/02/2021 ) Tổng mức đầu tư: 13.894.875.000 VND Số gói...

Kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch LCNT Cải tạo, nâng cấp ĐT.298 (đoạn từ Đình Nẻo đi Việt Yên) ; Số KHLCNT: 20210229764 – 00

Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các Công trình giao thông tỉnh Bắc Giang (Được phê duyệt tại...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Cung cấp lắp đặt thiết bị (Số thông báo: 20210141753 – 00. Thời điểm đăng tải: 23/02/2021 08:05)

Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Bắc Giang Nhà thầu trúng...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Xây lắp (Số thông báo: 20210143229 – 00. Thời điểm đăng tải: 23/02/2021 09:31)

Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Việt Yên Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH xây dựng và...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm, lắp đặt trang thiết bị cho 22 phòng ở thương binh (Số thông báo: 20210132276 – 00. Thời điểm đăng tải: 23/02/2021 14:34)

Bên mời thầu: Trung tâm điều dưỡng thương binh Lạng Giang Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HÀ...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị (Số thông báo: 20201287320 – 02. Thời điểm đăng tải: 23/02/2021 08:49)

Bên mời thầu: Ban Quản Lý Dự Án xây dựng huyện Yên Dũng Nhà thầu trúng thầu: Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương...