Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Cải tạo, nâng cấp đường liên xã An Bá – Tuấn Đạo – Thanh Luận, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang Số KHLCNT: PL2300083166

Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang Bên mời thầu: Ban quản...

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Cải tạo, nâng cấp đường liên xã An Bá – Tuấn Đạo, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang Số KHLCNT: PL2300083111

Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang Bên mời thầu: Ban quản...

Gói thầu số 03: Thi công xây dựng + thiết bị

Ủy ban nhân dân xã Dĩnh Trì, thành phố Bắc Giang Mời chào hàng cạnh tranh trong nước Gói thầu: Gói thầu...

Gói thầu số 03: Thi công xây dựng + thiết bị

Ủy ban nhân dân xã Dĩnh Trì, thành phố Bắc Giang Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Gói thầu...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Xây lắp công trình (Số thông báo: IB2300083103 – 01. Thời điểm đăng tải: 31/05/2023 17:33)

Bên mời thầu: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Bắc Giang Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gói thầu số 1: Xây lắp công trình (Số thông báo: IB2300083528 – 00. Thời điểm đăng tải: 31/05/2023 16:06)

Bên mời thầu: CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI TACO Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY TNHH PHÚC THÀNH LỢI Dự...

Thi công xây dựng công trình

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÀNH PHONG mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Thi công xây...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: CÔNG TY TNHH KẾT NỐI XÂY DỰNG VIỆT Nhà thầu trúng thầu: 1/ Công ty TNHH Phúc Long Gia - Liên danh...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Xây dựng công trình (Số thông báo: IB2300091820 – 00. Thời điểm đăng tải: 31/05/2023 15:55)

Bên mời thầu: Uỷ ban nhân dân xã Giáo Liêm Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI CƯỜNG Dự án:...

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Chỉnh trang hành lang vỉa hè cụm công nghiệp Đồng Đình (giai đoạn II), huyện Tân Yên Số KHLCNT: PL2300082007

Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Tân Yên Bên mời thầu: B an Quản lý dự...

Mua bổ sung nẹp, vít các cỡ phục vụ công tác khám, chữa bệnh tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang năm 2023

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua bổ sung nẹp, vít các...

Mua vật tư hàng hóa phục vụ sửa chữa

Ban Quản lý dự án Sư đoàn 365/Quân chủng PKKQ Mời chào hàng cạnh tranh rút gọn trong nước gói thầu: Mua...