Tư vấn khảo sát, lập thiết kế BVTC-DT

Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Bắc Giang Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Tư vấn khảo sát, lập thiết kế BVTC-DT...

Mua 16.780 con gà giống Lai Hồ 01 ngày tuổi

Công ty cổ phần tư vấn đầu tư Giáo dục và Y tế Việt Nam Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua...

Mua 16.774 con gà giống Lai Hồ 01 ngày tuổi

Công ty cổ phần tư vấn đầu tư Giáo dục và Y tế Việt Nam Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua...

Mua sách cho Kho hạt nhân và Kho luân chuyển của Thư viện tỉnh Bắc Giang

Thư viện tỉnh Bắc Giang Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua sách cho Kho hạt nhân và Kho luân chuyển của...

Tư vấn khảo sát, lập thiết kế BVTC-DT

Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Bắc Giang Mời đấu thầu rộng rãi trong nước: Tư vấn khảo sát, lập thiết kế BVTC-DT (số thông...

Thi công xây dựng công trình

Ủy ban nhân dân thị trấn Nhã Nam, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Thi công...

Xây lắp công trình

Ủy ban nhân dân xã Dương Hưu Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Xây lắp công trình (Số thông báo: 20201182058 -...

Tư vấn khảo sát, thiết kế BVTC-DT; điều tra chụp ảnh

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Lục Nam Mời đấu thầu rộng rãi trong nước: Tư vấn khảo sát, thiết kế...

Thuê phần mềm quản lý bệnh viện năm 2020-2022 của Trung tâm Y tế huyện Hiệp Hòa

Trung tâm Y tế huyện Hiệp Hòa Mời Chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Thuê phần mềm quản lý bệnh viện năm 2020-2022...

Gói thầu số 03: Thi công xây dựng công trình

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Lục Ngạn Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 03:...

(gia hạn) Xây lắp công trình: Cải tạo đường huyện Giỏ – Thái Đào

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Lạng Giang Chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Xây lắp công trình: Cải...

(gia hạn) Gói số 07: Thi công xây dựng công trình thủy lợi

Chi cục Phát triển nông thôn Bắc Giang Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói số 07: Thi công xây dựng công...

Gói thầu số 1: Xây lắp

Công ty Điện lực Bắc Giang Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 1: Xây lắp (Số thông báo: 20201182044...

Gói thầu số 1: Xây lắp

Công ty Điện lực Bắc Giang Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 1: Xây lắp (Số thông báo: 20201182060...

Gói thầu số 1: Xây lắp

Công ty Điện lực Bắc Giang Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 1: Xây lắp (Số thông báo: 20201182049...

Gói thầu số 1: Xây lắp

Công ty Điện lực Bắc Giang Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 1: Xây lắp (Số thông báo: 20201182064...

Gói thầu số 1: Xây lắp

Công ty Điện lực Bắc Giang Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 1: Xây lắp (Số thông báo: 20201182401...

Gói thầu số 1: Xây lắp

Công ty Điện lực Bắc Giang Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 1: Xây lắp (Số thông báo: 20201182550...

Gói thầu số 1: Xây lắp

Công ty Điện lực Bắc Giang Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 1: Xây lắp (Số thông báo: 20201182647...

Mua bò cái giống Laisind xã Hương Lâm, huyện Hiệp Hòa,

Ủy ban nhân dân xã Hương Lâm Mời chào hang cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua bò cái giống Laisind xã Hương Lâm, huyện...