Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Tư vấn khảo sát, lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư (Số thông báo: 20210234131 – 00. Thời điểm đăng tải: 24/02/2021 16:24)

Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án Giao thông Khu vực cảng Cái Mép Thị Vải Nhà thầu trúng thầu: Công ty Cổ phần...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Liên doanh Việt Nga Vietsovpetro Nhà thầu trúng thầu: 1/2/ CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DẦU KHÍ HOÀNG NGUYÊN...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Xí nghiệp khai thác dầu khí thuộc Liên doanh Việt Nga Vietsovpetro Nhà thầu trúng thầu: 1/ CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Xí nghiệp phân phối Khí thấp áp Vũng Tàu Nhà thầu trúng thầu: 1/ 2/ CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’

Bên mời thầu: Công ty Cổ Phần CNG Việt Nam Nhà thầu trúng thầu: 1/Công Ty TNHH Xây Lắp 168; 2/CÔNG TY TNHH TM DỊCH...

Thay thế sửa chữa một số thiết bị hư hỏng của Hệ thống điều hòa không khí trung tâm tại Bệnh viện Bà Rịa

Bệnh Viện Bà Rịa Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Thay thế sửa chữa một số thiết bị hư hỏng của Hệ...

Mua xăng dầu sửa chữa, nâng cấp công trình nhà giàn DK1-MS 01

Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân Mời Chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua xăng dầu sửa chữa, nâng cấp công trình...

Mua sắm vật chất bảo đảm chuyên ngành TC1

Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua sắm vật chất bảo đảm chuyên ngành TC1...

Xây lắp

Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Thương mại Dịch vụ Trung Quân Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Xây lắp (...

(gia hạn) “Vật tư và thiết bị cho nâng cấp hệ thống đo dầu trên CTP-2” (số hiệu gói thầu: ПДНГ-0040/21)

Xí nghiệp khai thác dầu khí thuộc Liên doanh Việt Nga Vietsovpetro Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: “Vật tư và thiết...

(gia hạn) Dịch vụ vận chuyển phục vụ đại tu Turbine Engine

Xí nghiệp khai thác dầu khí thuộc Liên doanh Việt Nga Vietsovpetro Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: “Dịch vụ vận chuyển...

Phụ tùng tuabin khí

Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa Mời Chào hàng cạnh tranh rút gọn trong nước gói thầu: Phụ tùng tuabin khí (Số thông...

Lập thiết kế bản vẽ thi công – dự toán (giai đoạn 2)

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Côn Đảo Mời đấu thầu rộng rãi trong nước: Lập thiết kế bản vẽ thi...

Kế hoạch đấu thầu dự án: Thuê kênh thông tin vệ tinh 1,5Mbps (DV-066/21-CNTT) (L.T.Ngọc) ; Số KHLCNT: 20210230963 – 00

Chủ đầu tư: Liên doanh Việt Nga Vietsovpetro (Được phê duyệt tại văn bản ngà 22/02/2021y ) Giá dự toán: 1.931.688.000 VND Số gói...

Thi công xây dựng tuyến cống thoát nước thải

Công ty cổ phần Sonadezi Châu Đức Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Thi công xây dựng tuyến cống thoát nước thải...

Thuê kênh thông tin vệ tinh 1.5 Mbps DV-066/21-CNTT (L.T.Ngọc)

Liên doanh Việt Nga Vietsovpetro Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Thuê kênh thông tin vệ tinh 1,5Mbps (DV-066/21-CNTT) (L.T.Ngọc). Nội dung...

Kế hoạch đấu thầu dự án: Cung cấp Dịch vụ dung dịch cho khoan giếng R-62, Lô 09-1 (Gói thầu DV-086/21-KB) ; Số KHLCNT: 20210231761 – 00

Chủ đầu tư: Liên doanh Việt Nga Vietsovpetro (Được phê duyệt tại văn bản ngày 23/02/2021) Giá dự toán: 17.768.871.479 VND Số gói thầu:...

(hủy thầu) Khai thác dầu đun bảo đảm chi Tiểu đoàn DK1 năm 2021

Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Khai thác dầu đun bảo đảm chi Tiểu đoàn...

Cung cấp dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật thực hiện thiết kế chi tiết

Liên doanh Việt Nga Vietsovpetro Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Cung cấp dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật thực hiện thiết...