Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Đo vẽ bản đồ địa chính tỷ lệ 1/500, cắm mốc ranh GPMB (Số thông báo: 20210765021 – 00. Thời điểm đăng tải: 22/07/2021 10:45)

Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án chuyên ngành giao thông tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY CỔ PHẦN...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Xây lắp (Số thông báo: 20210708342 – 00. Thời điểm đăng tải: 22/07/2021 10:32)

Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện Côn Đảo Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’

Bên mời thầu: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Xuyên Mộc Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH Xây dựng Thương...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’

Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án Giao thông Khu vực cảng Cái Mép Thị Vải Nhà thầu trúng thầu: Công ty Cổ phần...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Mua sắm và thay thế các linh kiện máy in, nạp mực năm 2021 (Số thông báo: 20210683658 – 00. Thời điểm đăng tải: 22/07/2021 10:06)

Bên mời thầu: Bệnh Viện Bà Rịa Nhà thầu trúng thầu: Công Ty TNHH S.C.O.M Dự án: Mua sắm và thay thế các linh kiện máy...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Mua sắm thiết bị, dụng cụ thể dục, thể thao (Số thông báo: 20210766194 – 00. Thời điểm đăng tải: 22/07/2021 15:51)

Bên mời thầu: Bộ Tư Lệnh Vùng Cảnh Sát Biển 3 Nhà thầu trúng thầu: Hộ kinh doanh Cửa hàng thương mại và dịch vụ...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Cung cấp máy biến áp các loại (Số thông báo: 20210571994 – 01. Thời điểm đăng tải: 22/07/2021 09:37)

Bên mời thầu: CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÀ RỊA - VŨNG TÀU Nhà thầu trúng thầu: Công ty Cổ phần Thiết bị điện MBT Dự án:...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’

Bên mời thầu: Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ - chi nhánh Tổng công ty Phát điện 3 - Công ty Cổ phần Nhà thầu...

Nâng cấp, sửa chữa chống xuống cấp trường Mầm non Búp Sen Hồng

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Xuyên Mộc Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Nâng cấp, sửa chữa...

G0305 – Mua sắm đinh chốt rỗng, đinh rush, đinh steinmann, nẹp bản nhỏ, nẹp bản rộng nẹp mắc xích, nẹp khớp cùng đòn

Bệnh Viện Bà Rịa Mời chào hàng cạnh tranh rút gọn gói thầu: G0305 - Mua sắm đinh chốt rỗng, đinh rush, đinh steinmann, nẹp...

G0306 – Mua sắm nẹp cẳng chân, nẹp xương mác, nẹp cánh tay, nẹp ốp lồi cầu đùi, vít vỏ

Bệnh Viện Bà Rịa Mời chào hàng cạnh tranh rút gọn gói thầu: G0306 - Mua sắm nẹp cẳng chân, nẹp xương mác, nẹp cánh...

Mua hóa chất, dụng cụ, vật tư tự phân tích các chỉ tiêu an toàn thực phẩm

Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu Mời Chào hàng cạnh tranh rút gọn trong...

G0301 – Mua sắm đinh – vít chốt nội tủy xương cẳng chân và vít xốp

Bệnh Viện Bà Rịa Mời Chào hàng cạnh tranh rút gọn trong nước gói thầu: G0301 - Mua sắm đinh - vít chốt nội tủy...

G0302 – Mua sắm đinh và vít chốt nội tủy xương đùi và bộ bất động ngoài

Bệnh Viện Bà Rịa Mời Chào hàng cạnh tranh rút gọn trong nước gói thầu: G0302 - Mua sắm đinh và vít chốt nội tủy...

G0304 – Mua sắm nẹp T, L, nẹp bàn ngón

Bệnh Viện Bà Rịa Mời Chào hàng cạnh tranh rút gọn trong nước gói thầu: G0304 - Mua sắm nẹp T, L, nẹp bàn ngón...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Liên doanh Việt Nga Vietsovpetro Nhà thầu trúng thầu: 1/ CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Lập Đồ án quy hoạch (Số thông báo: 20210430250 – 00. Thời điểm đăng tải: 22/07/2021 14:17)

Bên mời thầu: PHÒNG QUẢN LÝ ĐÔ THỊ THÀNH PHỐ BÀ RỊA Nhà thầu trúng thầu: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tiw Xây...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Thiết bị dùng chung và dinh dưỡng (Số thông báo: 20210619483 – 01. Thời điểm đăng tải: 22/07/2021 19:35)

Bên mời thầu: Sở Y tế tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu Nhà thầu trúng thầu: Liên danh Nhà thầu Công ty Cổ phần Đầu tư...