Gói thầu số 16: Tư vấn thí nghiệm đối chứng công trình chính

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp tỉnh An Giang Mời đấu thầu rộng rãi trong...
Phân mục: Tuyển chọn tư vấn tại An Giang

Gói thầu số 09: Thi công xây dựng

Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng khu vực huyện Châu Thành, tỉnh An Giang Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước Gói...

Gói thầu số 09: Thi công xây dựng

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HITECH Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 09:...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gói thầu số 04: Tư vấn khảo sát địa hình và lập Báo cáo nghiên cứu khả thi (Số thông báo: 20220143233 – 00. Thời điểm đăng tải: 19/01/2022 15:11)

Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Khu vực phát triển đô thị tỉnh An Giang Nhà thầu trúng...
Phân mục: Kết quả đấu thầu tại An Giang

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: 08: Giám sát thi công xây dựng (Số thông báo: 20220141388 – 00. Thời điểm đăng tải: 19/01/2022 08:51)

Bên mời thầu: Công ty Cổ phần Điện Nước An Giang Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG TÀI KHANH Dự án:...
Phân mục: Kết quả đấu thầu tại An Giang

Kế hoạch đấu thầu dự án: Mua sắm thiết bị phòng bộ môn ngoại ngữ cho cấp tiểu học và trung học trên địa bàn tỉnh An Giang giai đoạn 2021-2025 . Số KHLCNT: 20220137755 – 00

Chủ đầu tư: Sở Giáo dục và Đào tạo An Giang (Được phê duyệt tại Số QĐ phê duyệt KHLCNT: 12/QĐ-SKHĐT văn bản ngày: 17/01/2022...

Gói thầu số 11: Thi công xây dựng công trình

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Châu Phú Mời đấu thầu rộng rãi trong nước Gói thầu: Gói...

Mua xe ô tô cứu thương tài trợ ASXH

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh An Giang Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua xe...

Mua xe ô tô cứu thương tài trợ ASXH

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh An Giang Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua xe...

Gói thầu số 09: Thi công xây dựng

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HITECH Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 09:...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Khu vực phát triển đô thị tỉnh An Giang Nhà thầu trúng...
Phân mục: Kết quả đấu thầu tại An Giang

Gói số 09: Thi công xây lắp hạng mục Nhà làm việc, Cổng – Hàng rào, HTKT – SLMB, Nhà xe, Cột cờ

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Chợ Mới Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói số...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp tỉnh An Giang Nhà thầu trúng...
Phân mục: Kết quả đấu thầu tại An Giang

Cung cấp lực lượng công an canh gác trụ sở Chi nhánh và vệ sĩ bảo vệ tại các điểm giao dịch

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh An Giang Mời chào hàng cạnh tranh trong nước Gói thầu: Cung cấp...

Gói thầu số 09 thi công xây dựng; Công trình: Nâng cấp, cải tạo trạm y tế xã Phước Hưng

Ban quản lý dự án Đầu tư và xây dựng huyện An Phú Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số...

Gói thầu số 09: Thi công xây dựng

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HITECH Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 09:...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Sửa chữa 2 cái UPS Santak C6KVA cho hệ thống máy chủ của Cục Hải quan tỉnh An Giang (Số thông báo: 20220131203 – 00. Thời điểm đăng tải: 14/01/2022 16:52)

Bên mời thầu: CỤC HẢI QUAN TỈNH AN GIANG Nhà thầu trúng thầu: Công ty cổ phần Đại Anh Quân Dự án: Sửa chữa 2 cái...
Phân mục: Kết quả đấu thầu tại An Giang

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gói thầu số 08: Thi công xây dựng: Công viên Cầu Vịnh Tre xã Mỹ Phú (Số thông báo: 20211228585 – 00. Thời điểm đăng tải: 14/01/2022 07:46)

Bên mời thầu: Phòng Kinh tế Hạ tầng huyện Châu Phú Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CÂY XANH TÂY NGUYÊN Dự...
Phân mục: Kết quả đấu thầu tại An Giang

Gói thầu số 10: Thi công xây lắp công trình (trừ hạng mục Hệ thống PCCC và chống sét)

Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Chợ Mới Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu...