Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Ngân hàng Chính sách xã hội Nhà thầu trúng thầu: 1/ Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội 2/ CÔNG TY...
Phân mục: Kết quả đấu thầu tại An Giang

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Thi công cải tạo, sửa chữa khối nhà làm việc của Phòng GD Tứ giác Long Xuyên (Số thông báo: 20201159002 – 00. Thời điểm đăng tải: 20/11/2020 09:10)

Bên mời thầu: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh An Giang. Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH...
Phân mục: Kết quả đấu thầu tại An Giang

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Thi công xây lắp công trình (Số thông báo: 20200950702 – 00. Thời điểm đăng tải: 20/11/2020 10:38)

Bên mời thầu: Sở Giao thông vận tải An Giang Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI ĐÔNG PHƯỢNG Dự án: Sửa...
Phân mục: Kết quả đấu thầu tại An Giang

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Toàn bộ khối lượng xây lắp (Số thông báo: 20201084510 – 00. Thời điểm đăng tải: 20/11/2020 14:14)

Bên mời thầu: Ủy Ban Nhân Dân xã Tây Phú Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG 246 Dự...
Phân mục: Kết quả đấu thầu tại An Giang

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gói thầu số 75: Cung cấp và lắp đặt trang thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn (Số thông báo: 20201010872 – 00. Thời điểm đăng tải: 20/11/2020 15:17)

Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Khu vực phát triển đô thị tỉnh An Giang Nhà thầu trúng...
Phân mục: Kết quả đấu thầu tại An Giang

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Gói thầu số 11: Giám sát thi công xây dựng (Số thông báo: 20201158776 – 00. Thời điểm đăng tải: 20/11/2020 08:46)

Bên mời thầu: Công ty Cổ phần Điện Nước An Giang Nhà thầu trúng thầu: Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Tư...
Phân mục: Kết quả đấu thầu tại An Giang

Gói thầu số 05: Thi công xây lắp công trình

Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Khu vực phát triển đô thị tỉnh An Giang Mời chào hàng cạnh tranh trong...

Thuê bảo vệ cơ quan của Trung tâm Y tế huyện Châu

Trung tâm y tế huyện Châu Thành tỉnh An Giang Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Thuê bảo vệ cơ quan của...

Gói thầu số 4: Mua sắm xe máy

Cục Quản lý thị trường tỉnh An Giang Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Gói thầu số 4: Mua sắm xe máy...

Gói thầu số 13: Thi công xây lắp hạng mục: Đường vận chuyển, sân nền + Cây xanh, Sân nền + Cây xanh, SLMB, Nhà bảo vệ, Hàng rào song sắt, Hàng rào lưới B40

Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh An Giang Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 13: Thi...

Gói thầu-Bàn ghế VP, HT

Công ty Điện lực An Giang Mời đấu thầu rộng rãi trong nước: Gói thầu-Bàn ghế VP, HT (số thông báo: 20201135575 - 00. Thời...

Gói thầu số 16: Cung cấp và lắp đặt thiết bị công trình

Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng khu vực thị xã Tân Châu Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói...

Gói thầu số 03: Thi công lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời

Ủy ban nhân dân xã Bình Thủy Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Gói thầu số 03: Thi công lắp đặt hệ...

Gói thầu số 04: Lập quy hoạch sử dụng đất huyện Châu

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TỨ QUÝ AG Mời đấu thầu rộng rãi trong nước: Gói thầu số 04: Lập quy hoạch sử dụng...
Phân mục: Tuyển chọn tư vấn tại An Giang

Mua sắm trang thiết bị phòng hợp lơn, phòng hợp nhỏ cơ q

Văn phòng Tỉnh ủy An Giang Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua sắm trang thiết bị phòng hợp lơn, phòng hợp...

Gói thầu số 28: Cung cấp lắp đặt thiết bị các hạng mục còn lại

Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Khu vực phát triển đô thị tỉnh An Giang Mời đấu thầu rộng rãi trong...

Gói thầu số 05: Mua Sắm Thiết Bị

Văn phòng Huyện ủy, HĐND và UBND huyện Châu Phú Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 05: Mua Sắm...

Gói thầu số 04: Lập quy hoạch sử dụng đất huyện Châu Phú thời kỳ 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TỨ QUÝ AG Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 04: Lập quy hoạch...
Phân mục: Tuyển chọn tư vấn tại An Giang

Gói thầu số 13: Thi công xây lắp hạng mục: Đường vận chuyển, sân nền + Cây xanh, Sân nền + Cây xanh, SLMB, Nhà bảo vệ, Hàng rào song sắt, Hàng rào lưới B40

Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh An Giang Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 13: Thi...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gói 2-VTTB máy văn phòng (Số thông báo: 20201050221 – 00. Thời điểm đăng tải: 19/11/2020 15:41)

Bên mời thầu: Công ty Điện lực An Giang Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CÔNG NGHỆ AN PHÁT MINH Dự án:...
Phân mục: Kết quả đấu thầu tại An Giang