(gia hạn) Gói thầu số 05: Thi công xây lắp công trình

Sở Giao thông vận tải An Giang Mời đấu thầu rộng rãi trong nước Gói thầu: Gói thầu số 05: Thi công xây lắp công...

Gói thầu số 09: Thi công xây lắp

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực thành phố Châu Đốc Mời đấu thầu rộng rãi trong nước...

Cung cấp, lắp đặt thiết bị

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ GSL BÌNH AN mời chào hàng cạnh tranh rút gọn gói thầu: Cung cấp, lắp đặt thiết...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gói thầu số 07: Thi công xây dựng (Số thông báo: IB2300077531 – 03. Thời điểm đăng tải: 01/06/2023 09:23)

Bên mời thầu: Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Khu vực huyện Thoại Sơn Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY CP ĐẦU...
Phân mục: Kết quả đấu thầu tại An Giang

Gói thầu số 05: Thi công xây lắp công trình

Sở Giao thông vận tải An Giang mời đấu thầu rộng rãi trong nước Gói thầu: Gói thầu số 05:...

Gói thầu số 16: Cung cấp lắp đặt thiết bị

Ban Quản Lý Dự Án Đầu Tư Xây Dựng Khu Vực Huyện Tri Tôn Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói...

Gói thầu số 25: Thiết kế, cung cấp thiết bị, vật tư và lắp đặt hệ thống cung cấp khí nén.

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP AN GIANG mời chào hàng cạnh tranh trong nước Gói thầu: Gói thầu số 25: Thiết...

Gói 1 – Thi công Sửa chữa móng trụ và sơn trụ 35kV khu vực Tp. Châu Đốc

CÔNG TY ĐIỆN LỰC AN GIANG Mời chào hàng cạnh tranh rút gọn trong nước gói thầu: Gói 1 - Thi công...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gói thầu số 06: Chi phí chăm sóc cây xanh (Số thông báo: IB2300004885 – 02. Thời điểm đăng tải: 31/05/2023 06:38)

Bên mời thầu: Phòng Kinh tế Hạ tầng huyện Châu Thành tỉnh An Giang Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CÂY...
Phân mục: Kết quả đấu thầu tại An Giang

Gói 19-2023: Dây cáp điện các loại

CÔNG TY ĐIỆN LỰC AN GIANG mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói 19-2023: Dây cáp điện...

Mua hóa chất xét nghiệm sinh hóa phục vụ công tác khám chữa bệnh

Trung tâm y tế huyện Chợ Mới Mời chào hàng cạnh tranh rút gọn trong nước gói thầu: Mua hóa chất xét...

Gói thầu số 13: Cung cấp lắp đặt thiết bị

Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng khu vực thị xã Tân Châu mời đấu thầu rộng rãi trong...

Gói thầu số 13 Cung cấp và lắp đặt thiết bị

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện An Phú Mời chào hàng cạnh tranh trong nước Gói...

Gói thầu số 05: Thi công xây lắp

Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Khu vực thành phố Long Xuyên Mời chào hàng cạnh tranh trong nước...

Gói thầu số 05: Thi công xây lắp

Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Khu vực thành phố Long Xuyên Mời chào hàng cạnh tranh trong nước...

Gói thầu số 05: Thi công xây lắp

Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Khu vực thành phố Long Xuyên Mời chào hàng cạnh tranh trong nước...