Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Gói thầu số 08 (TV-08/1b): Tư vấn đo đạc bản đồ trích đo khu đất xin quyền sử dụng đất (nhà máy; các trạm bơm PS3, PS4 và PS5) (Số thông báo: 20210950676 – 00. Thời điểm đăng tải: 21/09/2021 09:37)

    Tin tức này chỉ hiển thị cho các thành viên đã trả phí.