Kế hoạch đấu thầu dự án: KHLCNT công trình Đầu tư sân bóng đá và sân thể thao ngoài trời phục vụ cho học sinh các trường tiểu học, trung học cơ sở tại 10 xã, phường trên địa bàn thị xã Phú Mỹ ; Số KHLCNT: 20210460156 – 00

    Tin tức này chỉ hiển thị cho các thành viên đã trả phí.