E-SCL03 2021: Mua sắm vật tư thiết bị phục vụ công tác Sửa chữa lớn tài sản cố định năm 2021 Công ty thuỷ điện Sơn La. Danh mục: Hệ thống khí nén cao áp và Đại tu trạm GIS Nhà máy thủy điện Sơn La

    Tin tức này chỉ hiển thị cho các thành viên đã trả phí.