Kết quả lựa chọn nhà thầu các gói thầu: 1/Gói số 1: Định giá đất cụ thể làm căn cứ tính tiền sử dụng đất (đợt 1-giai đoạn 1) dự án Khu đô thị Việt Đức Legend-City tại xã Đạo Đức, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc do Công ty CP Ống thép Việt Đức VGPIPE làm chủ đầu tư (Số thông báo: 20200936208 – 00. Thời điểm đăng tải: 14/09/2020 15:06) 2/Gói số 1: Định giá đất cụ thể làm căn cứ tính tiền sử dụng đất phần diện tích đất giao do điều chỉnh quy hoạch giao đất (lần 2) Khu đô thị mới Chùa Hà Tiên – giai đoạn 2 thành phố Vĩnh Yên do Công ty CP đầu tư Lạc Hồng làm chủ đầu tư (Số thông báo: 20200936173 – 00. Thời điểm đăng tải: 14/09/2020 15:00)

    Tin tức này chỉ hiển thị cho các thành viên đã trả phí.