#1375339

    Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Xây dựng khu tái định cư và khu dân cư tập trung xóm Nguyên Lực, xã Nghĩa Lạc, huyện Nghĩa Hưng Số KHLCNT: PL2300132041

    Tin tức này chỉ hiển thị cho các thành viên đã trả phí.
    Kiểm tra gói tin đã đăng ký