#1309097

    Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gói thầu XL – 01: Thi công xây dựng công trình Nhà chỉ huy, nhà ở; nhà ăn+bếp; nhà kho và hạ tầng kỹ thuật (Số thông báo: IB2300091842 – 00. Thời điểm đăng tải: 01/06/2023 14:10)

    Tin tức này chỉ hiển thị cho các thành viên đã trả phí.
    Kiểm tra gói tin đã đăng ký