Lưu trữ hàng ngày: 05/06/2023

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Thi công xây dựng (Số thông báo: IB2300082253 – 00. Thời điểm đăng tải: 02/06/2023 16:31)

Bên mời thầu: Ban QLDA Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất thành phố Quy Nhơn Nhà thầu...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Sửa chữa công trình (Số thông báo: IB2300046237 – 00. Thời điểm đăng tải: 03/06/2023 10:52)

Bên mời thầu: Ban Quản lý bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông Nam Định Nhà thầu trúng thầu:...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gói thầu số 3: Thi công xây dựng (Số thông báo: IB2300047453 – 00. Thời điểm đăng tải: 02/06/2023 13:56)

Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án 3 Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT XUÂN HÀ...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng Nhà...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Thi công xây dựng công trình (các hạng mục còn lại) (Số thông báo: IB2300067193 – 00. Thời điểm đăng tải: 02/06/2023 16:28)

Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng tỉnh Cao Bằng Nhà thầu trúng thầu:...