Lưu trữ hàng ngày: 02/06/2023

Gói thầu số 03: Xây lắp

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Thành phố Hải Phòng Mời chào hàng cạnh tranh trong...

Gói thầu số 03: Xây lắp

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Thành phố Hải Phòng Mời chào hàng cạnh tranh trong...

Gói thầu số 03: Xây lắp

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Thành phố Hải Phòng Mời chào hàng cạnh tranh trong...

Mua sắm vật tư y tế phục vụ công tác khám sức khỏe toàn dân

Bệnh viện đa khoa huyện Mê Linh Mời đấu thầu rộng rãi trong nước Gói thầu: Mua...

Mua sắm nguyên vật liệu, hóa chất năm 2022 thuộc nhiệm vụ mã số ĐTĐLCN.95/21

Viện Công nghệ sinh học Đại học Huế Mời chào hàng cạnh tranh trong nước Gói thầu:...

TL.G07: Xây lắp đường dây và TBA 110kV

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN XÂY DỰNG ĐIỆN MIỀN BẮC - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC...

Gói XL01: Thi công xây dựng toàn bộ hạng mục công trình

CÔNG TY TNHH TRUNG LƯƠNG VIỆT NAM Mời đấu thầu rộng rãi trong nước Gói thầu: Gói...

Gói thầu số 02: Thi công xây dựng công trình

Ban quản lý thực hiện các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh...