Lưu trữ hàng ngày: 01/06/2023

Quản lý, duy tu, bảo dưỡng cây xanh đường phố

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG NHẤT NGUYÊN Mời đấu thầu rộng rãi trong nước Gói...

cung cấp dịch vụ tháo lắp xuất/nhận dầu/kiểm tra ống nổi Mỏ Đại Hùng, Số: PVEP POC-23-10140 Liên hệ: thuyht1@pvep.com.vn

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN ĐIỀU HÀNH THĂM DÒ KHAI THÁC DẦU KHÍ TRONG...

Gói thầu số 02: Tư vấn khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Thanh Xuân Mời đấu thầu rộng rãi...

Gói thầu số 03: Nền và mặt đường, đảm bảo an toàn giao thông

Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Thanh Bình Mời đấu thầu rộng...

Mua sắm thiết bị chuyên dùng lĩnh vực thể dục thể thao năm 2023 – Môn Bắn súng

TRUNG TÂM THỂ DỤC THỂ THAO HOA LƯ Mời đấu thầu rộng rãi trong nước Gói thầu:...

Đầu tư hạ tầng hệ thống Intranet để cung cấp dịch vụ cho khách hàng

Công ty Cổ phần Tin học - Viễn thông Hàng không Mời chào hàng cạnh tranh trong...

Xây lắp

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Thị xã Trảng Bàng Mời đấu thầu rộng...

Xây lắp

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 360 Mời đấu thầu rộng rãi trong nước Gói thầu:...

Cung cấp, lắp đặt Hệ thống phòng cháy và chữa cháy

TỔNG CÔNG TY KHOÁNG SẢN TKV-CTCP-CHI NHÁNH LUYỆN ĐỒNG LÀO CAI-VIMICO Mời đấu thầu rộng rãi trong...

Cải tạo, sửa chữa một số hạng mục

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐẮC NGUYÊN Mời chào hàng cạnh tranh trong nước Gói thầu:...