Lưu trữ hàng ngày: 28/05/2023

Chi phí xây dựng

Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng huyện Bình Đại Mời đấu thầu rộng rãi...

Gói thầu số 09: Tư vấn giám sát thi công

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ XÂY DỰNG GIA BẢO Mời đấu thầu rộng rãi...

Gói thầu số 3: Sửa chữa phương tiện đo tại hãng, nước ngoài năm 2023

Cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng/ Bộ Tổng Tham Mưu Mời đấu thầu rộng rãi trong...

Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị các công trình Nhà số 2, 3, 6 và một số hệ thống kỹ thuật

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Nam Định Mời đấu thầu rộng rãi...

Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị

UBND thị trấn Bích Động huyện Việt Yên tỉnh Bắc Giang Mời đấu thầu rộng rãi trong...

Gói thầu số 13: Thi công xây dựng công trình

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ XÂY DỰNG GIA BẢO Mời đấu thầu rộng rãi...

Gói thầu “Mua sắm, lắp đặt thiết bị”

Trường Đại Học Tài Nguyên và Môi Trường Hà Nội Mời đấu thầu rộng rãi trong nước...

Gói thầu số 2: Mua sắm thiết bị hiệu chuẩn đa năng năm 2023

Cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng/ Bộ Tổng Tham Mưu Mời đấu thầu rộng rãi trong...

Gói thầu số 1: Mua sắm trang bị đo lường-thử nghiệm năm 2023

Cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng/ Bộ Tổng Tham Mưu Mời đấu thầu rộng rãi trong...

Thi công xây dựng

CÔNG TY TNHH VINACO BẠC LIÊU Mời đấu thầu rộng rãi trong nước Gói thầu: Thi công...